մենյու

Վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգ

Հոդված 238. Վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունը և կիրառումը

 1. Մաքսային ընթացակարգ վերաարտահանում - միության օտարերկրյա ապրանքների և ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ, որի համաձայն արտասահմանյան ապրանքներ միության մաքսային տարածքից արտահանվում են առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի և (կամ) նման տուրքերի և հարկերի գումարների վերադարձի (փոխհատուցման) `համաձայն 242-րդ հոդվածի սույն օրենսգիրքը, և Միության ապրանքներ - առանց արտահանման մաքսատուրքեր վճարելու ՝ սույն մաքսային ընթացակարգի ներքո ապրանքների տեղադրման պայմաններին համապատասխան:
 2. Վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգը վերաբերում է.
  1. օտարերկրյա ապրանքներ, որոնք ներմուծվում են Միության մաքսային տարածք և գտնվում են Միության մաքսային տարածքում, ներառյալ մաքսային ընթացակարգերի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքները.
  2. Միության մաքսային տարածքում մշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (ձևավորված) ապրանքները (վերամշակման արտադրանք, թափոններ, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 170 -րդ կետում նշված թափոնների և (կամ) մնացորդների) `լրացնելու համար մաքսային տարածքում մաքսային ընթացակարգ `սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 173 -ին պարբերության համաձայն.
  3. թափոններ, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 195 -րդ կետում նշված թափոնների և (կամ) ներքին սպառման վերամշակման արդյունքում առաջացած մնացորդների `ներքին սպառման համար մշակման մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար` համաձայն 1 -րդ կետի 2 -ին ենթակետի: Սույն օրենսգրքի 197 -րդ հոդված.
  4. ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները `ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար` սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 5 -րդ կետի 207 -ին ենթակետի համաձայն.
  5. անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները `անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար` սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 4 -րդ կետի 215 -ին ենթակետի համաձայն.
  6. Միության ապրանքներ, որոնց նկատմամբ կիրառվել է ներքին սպառման համար ազատման մաքսային կարգը, եթե ապրանքները արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից `գործարքի պայմանները չկատարելու պատճառով, որոնց հիման վրա ապրանքները փոխադրվել են Միության մաքսային սահմանով, ներառյալ քանակի, որակի, նկարագրության կամ փաթեթավորման առումով, եթե սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 239 -րդ կետով սահմանված պայմաններին համապատասխանելը.
  7. ապրանքներ, որոնք դրված են ներքին սպառման համար ազատ արձակման մաքսային ընթացակարգի վրա, որոնց մասով, համաձայն Միության շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերի կամ Միությանը միանալու միջազգային պայմանագրերի, կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի ավելի ցածր դրույքաչափեր, քան սահմանված են միասնական մաքսային սակագներով Եվրասիական տնտեսական միության, եթե այդ ապրանքներն արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից այն գործարքի պայմանները չկատարելու պատճառով, որոնց հիման վրա ապրանքները տեղափոխվել են Միության մաքսային սահմանով, այդ թվում `քանակով, որակը, նկարագրությունը կամ փաթեթավորումը `սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 239 -րդ կետով սահմանված պայմաններին համապատասխան:
 3. Սույն հոդվածի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված միության ապրանքները, որոնք դրված են վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի մեջ և փաստացի արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից, կորցնում են Միության ապրանքների կարգավիճակը:
 4. Թույլատրվում է վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգ կիրառել Միության մաքսային տարածքից արտահանվողների նկատմամբ.
  1. սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 3 -րդ կետի 176 -ին ենթակետում նշված ապրանքները, որոնք դրված են մաքսային տարածքից դուրս մշակման մաքսային ընթացակարգի ներքո, մաքսային տարածքից դուրս մշակման մաքսային ընթացակարգը լրացնելու համար `2 -րդ հոդվածի 2 -րդ կետի 184 -րդ ենթակետի համաձայն: սույն օրենսգիրքը;
  2. Հանձնաժողովի որոշած դեպքերում հատուկ մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքներ.
  3. միջազգային տրանսպորտի փոխադրամիջոցներ `համաձայն սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 276-րդ կետի.
  4. սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 5 -րդ կետի 303 -րդ ենթակետում նշված օտարերկրյա ապրանքները:
  5. Սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված ապրանքները վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ են դրվում `առանց Միության մաքսային տարածք ներմուծվելու:

Հոդված 239. Վերաարտահանման համար ապրանքների մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու պայմանները

 1. Սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 2-238-րդ ենթակետերում նշված ապրանքները վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու պայմաններն են.
  1. արգելքների և սահմանափակումների պահպանում `համաձայն սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի.
  2. մաքսային մարմնին ներկայացնել տեղեկատվություն Միության մաքսային տարածք ապրանքների ներմուծման, Միության մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանման հանգամանքների վերաբերյալ, որոնք հաստատված են մաքսային և (կամ) այլ փաստաթղթերի ներկայացմամբ կամ տեղեկատվություն նման փաստաթղթերի վերաբերյալ:
 2. Սույն օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 7-րդ կետի 2-րդ և 238-րդ ենթակետերով սահմանված ապրանքները վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու պայմաններն են.
  1. ներմուծումը մաքսային ընթացակարգով `վերաարտահանման համար` ներքին սպառման համար բաց թողնելու մաքսային ընթացակարգով դրանք տեղաբաշխելու օրվան հաջորդող 1 տարվա ընթացքում.
  2. մաքսային մարմնին ներկայացնել տեղեկատվություն Միության մաքսային տարածք ապրանքների ներմուծման հանգամանքների վերաբերյալ, գործարքի պայմանների չկատարում, որոնց հիման վրա ապրանքները տեղափոխվել են Միության մաքսային սահմանով, տեղադրելով այդ ապրանքները `ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգով, այդ ապրանքների օգտագործումը` ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելուց հետո, որոնք հաստատվում են մաքսային և (կամ) այլ փաստաթղթերի կամ նման փաստաթղթերի մասին տեղեկությունների ներկայացմամբ: Գործարքի պայմանների չկատարումը հաստատելու նպատակով, որի հիման վրա ապրանքները տեղափոխվել են Միության մաքսային սահմանով, մաքսային մարմնին կարող են ներկայացվել օրենսդրությանը համապատասխան լիազորված կազմակերպությունների կողմից տրված փաստաթղթեր: անդամ պետությունների;
  3. Միության մաքսային տարածքում ապրանքների չօգտագործումը և դրանք չվերանորոգելը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ապրանքների օգտագործումը անհրաժեշտ էր արատների կամ այլ հանգամանքների հայտնաբերման համար ապրանքների արտահանում Միության մաքսային տարածքից;
  4. մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների նույնականացման ունակություն.
  5. արգելքների և սահմանափակումների պահպանում `համաձայն սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի:

Հոդված 240. Վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների նկատմամբ գործողությունները

 1. Միության մաքսային տարածքով փոխադրման (փոխադրման) համար վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքները դրվում են մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի վրա, բացառությամբ.
  1. ապրանքներ, որոնք նշված են սույն օրենսգրքի 6 -րդ հոդվածի 2 -րդ կետի 238 -րդ ենթակետով.
  2. ապրանքներ, որոնք արտահանվում են նավահանգստից Ազատ տնտեսական գոտի կամ լոգիստիկ ԱՏԳ և այդպիսի ապրանքների մեկնման վայրը միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղաշարժի վայրն է, որին հարում է այդպիսի նավահանգիստ ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ:
  3. Հանձնաժողովի որոշած ապրանքների այլ կատեգորիաներ:
 2. Վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները պետք է արտահանվեն Միության մաքսային տարածքից `այդպիսի ապրանքները նման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու օրվանից հաջորդող 4 ամսվա ընթացքում, բացառությամբ ապրանքների ներմուծման: նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք:
 3. Եթե ​​օտարերկրյա ապրանքները վերաարտահանման մաքսային ռեժիմի տակ դնելու օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում այդպիսի ապրանքները չեն դրվել մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի մեջ կամ դուրս են եկել Միության մաքսային տարածքից, ապա դրանք պետք է տեղադրվեն ժամանակավոր պահեստավորման մեջ: .
 4. Եթե ​​վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքները չեն արտահանվում Միության մաքսային տարածքից, բացառությամբ դրանց ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի դեպքերի կամ վթարի կամ ֆորսմաժորային իրավիճակի կամ անդառնալի կորստի դեպքերի: բնական կորուստ փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահպանման սովորական պայմաններում, մինչև սույն հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված ժամկետի ավարտը, վերարտահանման մաքսային ընթացակարգը դադարեցվում է, և այդ օտարերկրյա ապրանքները պահվում են մաքսային մարմնի կողմից: սույն օրենսգրքի 51 -րդ գլխի համաձայն:

ՀՈԴՎԱ 241. Վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված (տեղադրված) օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմփինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման պարտավորության ի հայտ գալը և դադարեցումը, դրանց վճարման վերջնաժամկետը և հաշվարկ

 1. Վերաարտահանման մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտականությունը ծագում է հայտարարատուի համար այն պահից, երբ մաքսային մարմինը ապրանքների համար հայտարարագիրը գրանցում է:
 2. Վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված (տեղադրված) օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտականությունը դադարեցվում է հայտարարատուի կողմից ՝ հետևյալ հանգամանքների առկայության դեպքում.
  1. Միության մաքսային տարածքից օտարերկրյա ապրանքների փաստացի արտահանումը, որը հաստատվել է մեկնելու վայրի մաքսային մարմնի կողմից `սույն օրենսգրքի 93 -րդ հոդվածին համապատասխան` Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով.
  2. ապրանքների տեղաբաշխումը, որոնց առնչությամբ դադարեցվել է վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի ազդեցությունը, մաքսային ընթացակարգերի համաձայն `սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 129-րդ կետին համապատասխան.
  3. ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի և (կամ) դրանց հավաքագրման պարտավորությունների կատարումը `սույն հոդվածի 4-6-րդ կետերի համաձայն հաշվարկված և վճարման ենթակա գումարներով.
  4. վթարի կամ ֆորսմաժորային իրավիճակի կամ դրա հետևանքով այդ ապրանքների անդառնալի կորստի փաստով օտարերկրյա ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի փաստի մաքսային կարգավորման մասին մաքսային մարմնի կողմից մաքսային մարմնի կողմից ճանաչում: բնական փոխադրումներ փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման սովորական պայմաններում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մինչ այդ օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ սույն օրենսգրքին համապատասխան նման ոչնչացում կամ անդառնալի կորուստ, ներմուծման մաքսատուրքի վճարման վերջնաժամկետը եկել են տուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը.
  5. վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների բաց թողնում `ապրանքների համար հայտարարագիր գրանցելիս ծագած ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորության հետ կապված.
  6. ապրանքների համար հայտարարագրի ուժը կորցրած ճանաչելը `համաձայն սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի և (կամ) ապրանքների բացթողումը չեղյալ հայտարարելը` համաձայն սույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 118-րդ կետի `ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ վճարումներ կատարելու պարտավորության հետ կապված: ապրանքների դեմ հայտարարագրման գրանցման ընթացքում առաջացած հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը.
  7. ապրանքի առգրավումը կամ անդամ պետության սեփականության (եկամտի) վերածումը `այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  8. ապրանքների մաքսային մարմնի կողմից սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն պահելը.
  9. ժամանակավոր պահման կամ տեղաբաշխման այն ապրանքների մաքսային ընթացակարգերից մեկի ներքո, որոնք առգրավվել կամ ձերբակալվել են հանցագործության մասին հաղորդման ստուգման ընթացքում, քրեական գործով կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթ իրականացնելիս (վարչական վարույթ իրականացնելով), և որի վերաբերյալ ա. որոշում կայացվեց վերադարձնել դրանք, եթե նախկինում այդպիսի ապրանքներ չեն թողարկվել:
 3. Ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը կատարվում է այն դեպքում, երբ վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքները չեն արտահանվում Միության մաքսային տարածքից ՝ մինչև դրա լրանալը: սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 240 -րդ կետով սահմանված ժամկետի:
  Այս հանգամանքի ի հայտ գալուց հետո ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման ամսաթիվը ապրանքների վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու օրն է:
 4. Սույն հոդվածի 3 -րդ կետում նշված հանգամանքի առաջացման դեպքում ներմուծվող մաքսատուրքերը, Հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը ենթակա են վճարման, կարծես վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքները տեղավորվել են ներքին սպառման համար բաց թողնվող մաքսային ընթացակարգով ՝ առանց սակագնային արտոնությունների և ներմուծման մաքսատուրքի վճարման նպաստների կիրառման: տուրքեր և հարկեր, բացառությամբ սույն հոդվածի 5 -րդ և 6 -րդ կետերում նշված դեպքերի:
  Ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի հաշվարկման համար կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի դրույքաչափերը, որոնք ուժի մեջ են մտնում մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրը: ապրանքների վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու համար ներկայացված ապրանքների հայտարարագրի մասին:
 5. Եթե ​​սույն հոդվածի 3 -րդ կետում նշված հանգամանքը տեղի է ունեցել սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 1 -ին պարբերության 126 -ին ենթակետով պայմանականորեն բաց թողնված ապրանքների նկատմամբ, ապա ներմուծման մաքսատուրքերը և հարկերը վճարվում են ներմուծման մաքսատուրքերի, չվճարված հարկերի չափով: ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման խթանների օգտագործման հետ կապված `ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքներ: Հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը նշված ապրանքների նկատմամբ ենթակա չեն վճարման:
 6. Եթե ​​սույն հոդվածի 3-րդ կետում նշված հանգամանքը տեղի է ունեցել մաքսային տարածքում վերամշակման համար մաքսային ընթացակարգի ենթարկված ապրանքների վերամշակման արտադրանքի առնչությամբ, վճարման ենթակա են ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը: ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի չափով, որոնք ենթակա են վճարման, ասես մաքսային տարածքում վերամշակման համար մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքները և օգտագործվեն վերամշակված արտադրանքի արտադրության համար `համաձայն վերամշակված արտադրանքի թողարկման նորմերը դրվել են ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգի ներքո:
  Ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկելու համար կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշիռների դրույքաչափերը, որոնք ուժի մեջ են մտնում մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրը: ապրանքների հայտարարագիր `մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգով ապրանքների տեղադրման համար, և այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց բացթողումը, երբ մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված է, կատարվել է մինչև հայտարարագրի ներկայացումը ապրանքների համար.
  Եթե ​​ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկելու համար պահանջվում է արտարժույթը փոխարկել անդամ պետության արժույթի, ապա այդպիսի փոխարկումը կատարվում է տվյալ օրվա գործող փոխարժեքով: նշված կետի երկրորդ պարբերությունում:
 7. Սույն հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն վճարված (գանձված) ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի գումարների դիմաց տոկոսները վճարելի են, կարծես վճարման հետաձգում է տրվել այդ գումարների նկատմամբ մաքսային տարածքում ապրանքների մաքսային ընթացակարգով մշակման օրվանից ապրանքների վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ դրվելու օրը: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են սույն օրենսգրքի 60 -րդ հոդվածի համաձայն:
  Եթե ​​սույն օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 173-րդ մասի համաձայն `մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողությունը կասեցվել է, մաքսային ընթացակարգի կասեցման ժամանակահատվածի համար սույն կետով նախատեսված տոկոսները չեն գանձվում կամ վճարվում:
 8. Միության մաքսային տարածքից օտարերկրյա ապրանքների փաստացի արտահանման դեպքում, որը հաստատվել է մեկնելու վայրի մաքսային մարմնի կողմից `Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով, կամ սույն օրենսգրքի 7 -րդ հոդվածի 129 -րդ կետին համապատասխան տեղաբաշխման դեպքում ապրանքներ, որոնք կիրառվում են օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգերի ներքո, կամ մաքսային մարմինների կողմից սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն այդ ապրանքների պահում `ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորության կատարումից հետո և ( կամ) սույն հոդվածի համաձայն վճարված և (կամ) գանձված ներմուծման մաքսատուրքերը, ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ներմուծվող մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային տուրքերը վերադարձվում են սույն օրենսգրքի 10-րդ գլխի և 76-րդ հոդվածի համաձայն: .
 9. Հայտարարատերը պարտավորություն չունի արտահանման մաքսատուրք վճարել վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների նկատմամբ:

ՀՈԴՎԱ 242. Ներմուծվող մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի գումարների վերադարձ (փոխհատուցում)

 1. Ինչ վերաբերում է սույն օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 7-րդ կետի 2-րդ և 238-րդ ենթակետերում նշված ապրանքներին, որոնք դրվել են վերաարտահանման մաքսային կարգով և փաստացի արտահանվել են Միության մաքսային տարածքից, ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի գումարները, ներքին, սպառման համար ազատման մաքսային ընթացակարգի կիրառման համար վճարված (գանձված) հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի գումարները վճարվել (գանձվել են) ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի և (կամ) այդ ապրանքների օգտագործման և (կամ) տնօրինման սահմանափակումների խախտմամբ գործողությունների կատարումը `այդ նպաստների օգտագործման հետ կապված:
 2. Սույն հոդվածի 1-ին կետի համաձայն ներմուծվող մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի գումարների վերադարձը (հաշվանցումը) կատարվում է սույն օրենսգրքի 10-րդ գլխի և 76-րդ հոդվածի համաձայն:

Մեկնաբանություններ (0)

0 վարկանիշ 5- ից `0 ձայների հիման վրա
Գրառումներ չկան

Գրեք ինչ -որ օգտակար բան կամ պարզապես գնահատեք

 1. Հյուր
Խնդրում ենք գնահատել նյութը.
Կցորդներ (0 / 3)
Համօգտագործեք ձեր գտնվելու վայրը