մենյու
 1. Մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումը մաքսային հսկողության ձև է, որը բաղկացած է ստուգումից.
  1. մաքսային հայտարարագիր;
  2. այլ մաքսային փաստաթղթեր, բացառությամբ մաքսային մարմինների կողմից կազմված փաստաթղթերի.
  3. մաքսային հայտարարագրում հայտարարագրված տեղեկատվությունը հաստատող փաստաթղթեր.
  4. սույն օրենսգրքին համապատասխան մաքսային մարմին ներկայացվող այլ փաստաթղթեր.
  5. մաքսային հայտարարագրում հայտարարված և (կամ) մաքսային մարմնին ներկայացված փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունները.
  6. այլ տեղեկություններ, որոնք ներկայացվել են մաքսային մարմնին կամ ստացվել են սույն օրենսգրքի կամ անդամ պետությունների օրենսդրության համաձայն:
 2. Մաքսային և այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումն իրականացվում է տեղեկատվության ճշգրտությունը, փաստաթղթերի լրացման և (կամ) գրանցման ճշգրտությունը, մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններին համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով, ապրանքների օգտագործման և (կամ) տնօրինման սահմանափակումներին `կապված մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման համար օգտագործման նպաստների հետ, ապրանքների օգտագործման կարգի և պայմանների համապատասխանեցում, որոնք սահմանված են ապրանքների որոշակի կատեգորիաների համար, սույն օրենսգրքին համապատասխան մաքսային ընթացակարգերի տակ դնելու, ինչպես նաև մաքսային կարգավորման ոլորտում միջազգային պայմանագրերին և ակտերին և (կամ) մաքսային կարգավորման վերաբերյալ անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխանության ապահովման այլ նպատակների համար:
 3. Մաքսային հայտարարագրի, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումը մաքսային հայտարարագրի, մաքսային հայտարարագրում հայտարարված տեղեկատվությունը, մաքսային հայտարարագրում հայտարարված և (կամ) մաքսային մարմիններին ներկայացվող փաստաթղթերում պարունակվող փաստաթղթերը կարող են կրել ապրանքների բացթողումից առաջ և հետո:
 4. Եթե ​​հայտարարատուն բավարարել է 121 -րդ հոդվածով նախատեսված պայմանները TC EAEU- ն, որը կազմում է մաքսային մարմինը ապրանքների թողարկում, մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումը, որը սկսվել է մինչև ապրանքների բացթողումը, ավարտվում է ապրանքների բացթողումից հետո:
 5. Մաքսային կարգավորման վերաբերյալ անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության մաքսային հայտարարագրի հետ կապված տեղեկություններ, մաքսային հայտարարագրում հայտարարագրված տեղեկատվությունը հաստատող փաստաթղթեր, մաքսային հայտարարագրում հայտարարված տեղեկատվություն և (կամ) պարունակվում է մաքսային մարմինների կողմից ապրանքների բացթողումից հետո նախաձեռնված փաստաթղթերի ՝ մարմիններին ներկայացվող տեղեկատվության և մաքսային հսկողության նման ձևի մասին անձին իրազեկելու կարգի մեջ:
 6. Մաքսային և այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումն իրականացվում է սույն հոդվածի 1 -ին կետում նշված փաստաթղթերի և տեղեկատվության վերլուծության միջոցով, այդ թվում `մեկ փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը միմյանց հետ համեմատելով, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկատվության հետ: , մաքսային հայտարարագրում հայտարարագրված տեղեկատվությունը հաստատող փաստաթղթերում `մաքսային մարմինների կողմից օգտագործվող տեղեկատվական համակարգերից և (կամ) անդամ պետությունների պետական ​​մարմինների (կազմակերպությունների) տեղեկատվական համակարգերից` տեղեկատվական փոխազդեցության շրջանակներում, զննման պահին մաքսային մարմնի տրամադրության տակ եղած աղբյուրները, ինչպես նաև այլ եղանակներով `մաքսային կանոնակարգման և (կամ) անդամ պետությունների օրենսդրության միջազգային պայմանագրերին և ակտերին համապատասխան:
 7. Մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգման շրջանակներում մաքսային մարմինն իրավունք ունի հավաքել և վերլուծել լրացուցիչ տեղեկատվություն, այդ թվում `պետական ​​մարմիններին և այլ կազմակերպություններին հարցում ուղարկելը:
 8. Մաքսային հայտարարագրի, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումը մաքսային հայտարարագրի, մաքսային հայտարարագրում հայտարարագրված տեղեկատվությունը, մաքսային հայտարարագրում հայտարարված և (կամ) մաքսային մարմիններին ներկայացված փաստաթղթերում պարունակվող փաստաթղթերի ստուգումը սկսվել է մինչ այդ ապրանքների բացթողումն իրականացվում է ՏՀ -ի 325 -րդ հոդվածի համաձայն ԵՏՄ.
 9. Մաքսային հայտարարագրի, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումը մաքսային հայտարարագրին վերաբերող, մաքսային հայտարարագրում հայտարարագրված տեղեկատվությունը, մաքսային հայտարարագրում հայտարարված և (կամ) մաքսային մարմիններին ներկայացված փաստաթղթերում պարունակվող փաստաթղթերի ստուգումը սկսվել է դրանից հետո: ապրանքների բացթողումը կամ մաքսային հսկողության այս ձևի կիրառման այլ դեպքերում իրականացվում է ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 326 -րդ հոդվածի համաձայն, բացառությամբ այդ դեպքում մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգման: նախատեսված է սույն հոդվածի 10 -րդ կետով:
 10. Մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) ապրանքների վերաբերյալ հայտարարագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության ստուգում, որոնց թողարկումը կատարվել է ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 120 -րդ հոդվածի համաձայն, այդպիսի հայտարարագրում հայտարարված տեղեկատվությունը հաստատող փաստաթղթերի , և մաքսային մարմիններին ներկայացված փաստաթղթերում պարունակվող ապրանքների և (կամ) պարունակվող հայտարարագրում նշված տեղեկությունները կատարվում են Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով:
 11. Մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) ապրանքների բացթողման դիմումի վերաբերյալ տեղեկատվության կիրառումից առաջ `ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ, այդպիսի հայտարարության հետ միասին ներկայացված փաստաթղթերը` համաձայն Մաքսային օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 120 -րդ կետի: ԵԱՏՄ -ն, և նշված հայտում և (կամ) ներկայացված փաստաթղթերում հայտարարված տեղեկատվությունը, փաստաթղթերը չեն պահանջվում մինչև ապրանքների բացթողումը:
 12. Ապրանքների մաքսային արժեքը ստուգելիս մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումն իրականացվում է ՝ հաշվի առնելով ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 313 -րդ հոդվածով նախատեսված առանձնահատկությունները:
 13. Ապրանքների ծագման ստուգման ժամանակ մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումն իրականացվում է ՝ հաշվի առնելով ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 314 -րդ հոդվածով նախատեսված առանձնահատկությունները:

Մեկնաբանություններ (0)

0 վարկանիշ 5- ից `0 ձայների հիման վրա
Գրառումներ չկան

Գրեք ինչ -որ օգտակար բան կամ պարզապես գնահատեք

 1. Հյուր
Խնդրում ենք գնահատել նյութը.
Կցորդներ (0 / 3)
Համօգտագործեք ձեր գտնվելու վայրը