մենյու

Անմաքս մաքսային ընթացակարգ

Հոդված 243. Անմաքս առեւտրի մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունը և կիրառումը

 1. Մաքսային ընթացակարգ անմաքս առևտուր-միության օտարերկրյա ապրանքների և ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ, համաձայն որի `այդպիսի ապրանքները տեղակայված են և վաճառվում են մանրածախ առևտրում անմաքս խանութներում` առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային վճարների, օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ փոխհատուցման տուրքեր `սույն մաքսային ընթացակարգի ներքո ապրանքների տեղակայման պայմաններին և դրանց կիրառմանը նման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան:
 2. Անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքները վաճառվում են.
  1. ֆիզիկական անձինք, ովքեր լքում են Միության մաքսային տարածքը.
  2. ֆիզիկական անձինք, ովքեր ժամանում են Միության մաքսային տարածք.
  3. ֆիզիկական անձինք, ովքեր մեկ անդամ պետությունից մեկնում են մեկ այլ անդամ երկիր և ֆիզիկական անձինք, ովքեր մտնում են մեկ այլ պետություն մեկ այլ անդամ երկրից.
  4. դիվանագիտական ​​ներկայացուցչություններ, հյուպատոսական գրասենյակներ, պետությունների ներկայացուցչություններ միջազգային կազմակերպություններին, միջազգային կազմակերպություններին կամ միությունների մաքսային տարածքում տեղակայված նրանց ներկայացուցչություններին, ինչպես նաև դիվանագիտական ​​ներկայացուցչության դիվանագիտական ​​անձնակազմի անդամներին, հյուպատոսական պաշտոնյաներին և նրանց ընտանիքների անդամներին, ովքեր ապրում են նրանց, միջազգային կազմակերպություններին, միջազգային կազմակերպություններին պետությունների ներկայացուցչությունների անձնակազմին (աշխատակիցներին, պաշտոնատար անձանց) կամ նրանց ներկայացուցչություններին.
  5. այլ կազմակերպություններ կամ նրանց ներկայացուցչությունները և նրանց անձնակազմը, եթե այդպիսի իրականացումը նախատեսված է այն անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, որի տարածքում գտնվում են այդ կազմակերպությունները կամ նրանց ներկայացուցչությունները:
 3. Անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքները վաճառվում են սույն հոդվածի 1-րդ կետի 3-2 ենթակետերում նշված անձանց `անմաքս խանութներում, որոնք գործում են այն վայրերում, որտեղ ապրանքները տեղափոխվում են Միության մաքսային սահմանով:
 4. Սույն հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված անձանց ապրանքների վաճառքը թույլատրվում է օդային և ջրային տրանսպորտով Միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղաշարժման վայրերում գործող անմաքս խանութներում, և եթե դա հաստատված է անդամ պետությունների օրենսդրությունը, ինչպես նաև այլ տրանսպորտային միջոցներով Միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման վայրերում:
  Մաքսային սահմանով ապրանքների տեղաշարժի այն վայրերի ցանկը, որոնցում թույլատրվում է սույն հոդվածի 2 -րդ կետի 2 -րդ ենթակետով սահմանված անձանց ապրանքների վաճառքը, որոշվում է անդամ պետությունների օրենսդրությամբ:
 5. Սույն հոդվածի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված անձանց ապրանքների վաճառքը թույլատրվում է անմաքս խանութներում, որոնք գործում են այն վայրերում, որտեղ ապրանքները օդային ճանապարհով տեղափոխվում են Միության մաքսային սահմանով:
 6. Անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքները վաճառվում են սույն հոդվածի 4-րդ կետի 5-րդ և 2-րդ ենթակետերով սահմանված անձանց `անմաքս խանութներում, որոնք որոշվում են անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
 7. Միության ապրանքներսույն հոդվածի 1-րդ կետի 2-ին ենթակետում նշված ֆիզիկական անձանց վաճառված անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգի ներքո, կորցնում են Միության ապրանքների կարգավիճակը:
  Անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգով դրված միության ապրանքները, որոնք վաճառվում են սույն հոդվածի 2 -րդ կետի 5-2 ենթակետերում նշված անձանց, պահպանում են Միության ապրանքների կարգավիճակը:
  Արտասահմանյան ապրանքներ, որը դրված է անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգի ներքո, վաճառվում է սույն հոդվածի 4-րդ կետի 5-րդ և 2-րդ ենթակետերում նշված անձանց, այդպիսի վաճառքից հետո Միության ապրանքների կարգավիճակ ձեռք բերելուց հետո:
 8. Անմաքս մաքսային ընթացակարգը չի տարածվում այն ​​անդամ պետությունների օրենքներին համապատասխան շրջանառության համար արգելված ապրանքների վրա, որոնց տարածքում գտնվում է անմաքս խանութը:
  Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշելու այլ ապրանքների ցանկը, որոնց նկատմամբ չի կիրառվում մաքսազերծ առևտրի մաքսային ընթացակարգը:
 9. Առանց անմաքս գնումների մաքսային ընթացակարգի անցնելու, անմաքս խանութները կարող են տեղավորել և օգտագործել այն ապրանքները, որոնք անհրաժեշտ են այդ անմաքս խանութների գործունեությունն ապահովելու համար:

ՀՈԴՎԱ 244. Անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգի ներքո ապրանքների տեղադրման և նման մաքսային ընթացակարգի համաձայն օգտագործման պայմանները

 1. Անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգով ապրանքներ դնելու պայմանը սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան արգելքների և սահմանափակումների պահպանումն է:
 2. Անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքների հայտարարագիրը կարող է լինել միայն այն անձը, ով հանդիսանում է անմաքս խանութի սեփականատերը, որում տեղակայված և վաճառված կլինեն այդ ապրանքները:
 3. Անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններն են.
  1. ապրանքներ գտնել անմաքս խանութներում;
  2. անմաքս խանութներում ապրանքների վաճառքը սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 243-րդ կետում նշված անձանց.
  3. սույն օրենսգրքի 245-րդ հոդվածով նախատեսված անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքների վաճառքի պայմանների համապատասխանությունը:

Հոդված 245. Անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված որոշ կատեգորիայի ապրանքների անմաքս խանութներում վաճառքի պայմանը

Անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգով դրված ալկոհոլային խմիչքները և գարեջուրը, ծխախոտը և ծխախոտային արտադրանքը, անմաքս խանութներում վաճառվում են սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ ենթակետով 243-րդ ենթակետում նշված անձանց `քանակական նորմերով: , որի շրջանակներում անձնական օգտագործման ապրանքներ ներմուծվել է Միության մաքսային տարածք `առանց մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման:

Հոդված 246. Անմաքս առեւտրի մաքսային ընթացակարգի ավարտը և դադարեցումը

 1. Անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 243-րդ կետով սահմանված անձանց `սույն օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նշված անձանց վաճառքով` սույն մաքսային կարգով դրված ապրանքների վաճառքով: սույն օրենսգրքի 243 -րդ հոդվածի XNUMX -րդ կետի XNUMX -րդ ենթակետում նշված անձանց:
 2. Սույն օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 243-րդ ենթակետով սահմանված անձանց `սույն օրենսգրքի XNUMX-րդ հոդվածի XNUMX-րդ կետի XNUMX-րդ ենթակետով սահմանված անձանց վաճառելիս օտարերկրյա ապրանքներ վաճառելիս` անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգով, անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգի ազդեցությունն ավարտվում է `տեղադրելով այդ օտարերկրյա ապրանքները մաքսային ընթացակարգով `ներքին սպառման համար բաց թողնելու համար:
 3. Սույն հոդվածի 2-րդ կետում նշված օտարերկրյա ապրանքների վերաբերյալ ապրանքների հայտարարագիրը, դրանք ներքին սպառման համար բաց թողնելու մաքսային ընթացակարգի ներքո, պետք է ներկայացնի անմաքս խանութի սեփականատերը ոչ ուշ, քան 10- ը:րդ այդ ապրանքների վաճառքի ամսվան հաջորդող ամսվա օրը:
  Ապրանքների բացթողումից հրաժարվելու դեպքում ապրանքների վերաբերյալ հայտարարագիրը `ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգի ներքո նշված ապրանքների վերաբերյալ, պետք է ներկայացնի անմաքս խանութի սեփականատերը ոչ ուշ, քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: ապրանքը բաց թողնելուց մերժման հաջորդ օրը:
 4. Անմաքս մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող օտարերկրյա ապրանքների համար անմաքս մաքսային ընթացակարգը կարող է դադարեցվել.
  1. ապրանքները օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգերի տակ դնել սույն օրենսգրքով նախատեսված պայմաններով.
  2. նավերի կամ օդանավերի վրա Միության մաքսային տարածքից արտահանվող ապրանքների օգտագործման համար ապրանքների տրամադրումը `համաձայն սույն օրենսգրքի 39 -րդ գլխի:
 5. Անմաքս մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող Միության ապրանքների նկատմամբ անմաքս մաքսային ընթացակարգի գործողությունը կարող է դադարեցվել.
  1. ապրանքների արտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելը.
  2. ապրանքների արտահանումը անմաքս խանութից Միության մաքսային տարածք `նման ապրանքների հայտարարատուի հայտարարագրի հիման վրա:
 6. Այն դեպքում, երբ անմաքս խանութը դադարում է գործել նշված անմաքս խանութի գործունեությունը դադարեցնելու օրվանից հաջորդող 3 ամսվա ընթացքում, օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսատուրքերին ենթակա են օտարերկրյա ապրանքներ ապրանքներ, և Միության ապրանքներ `դեպի տարածք` մաքսային ընթացակարգով `արտահանման կամ արտահանման մաքսային խանութից Միության մաքսային տարածք:
  Եթե ​​նշված գործողությունները նշված ժամանակահատվածում չկատարվեն, ապա այդ ժամկետից հետո անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգը դադարեցվում է, և ապրանքները պահվում են մաքսային մարմինների կողմից `սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն:

ՀՈԴՎԱ 247. Անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված (տեղադրված) օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր վճարելու պարտավորության ի հայտ գալը և դադարեցումը, դրանց վճարման վերջնաժամկետը: և դրանց հաշվարկը

 1. Անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր վճարելու պարտավորությունը ծագում է հայտարարատուի համար այն պահից, երբ մաքսային մարմինը հայտարարագիր է գրանցում ապրանքների համար:
 2. Անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված (տեղադրված) օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը հայտարարողը դադարեցնում է հետևյալ հանգամանքների առկայության դեպքում.
  1. այդ ապրանքների վաճառքը սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 2 -րդ կետի 4 -ին, 5 -րդ, 2 -րդ և 243 -րդ ենթակետերում նշված անձանց.
  2. սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 2 -րդ կետի 243 -րդ ենթակետում նշված անձանց վաճառված այդ ապրանքների տեղաբաշխումը `ներքին սպառման համար բաց թողնելու մաքսային ընթացակարգով.
  3. այդ ապրանքների տեղաբաշխումը սույն օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերի ներքո, ներառյալ `սույն հոդվածի 2 -րդ կետի 4 -րդ ենթակետում նշված հանգամանքների առաջացումից հետո այդ ապրանքների մաքսային ընթացակարգերի ներքո տեղադրումը, և (կամ) դրանք որպես պաշարների օգտագործման տրամադրելը: նավերի կամ օդանավերի վրա արտահանվող Միության մաքսային տարածքից `սույն օրենսգրքի 39 -րդ գլխի համաձայն.
  4. ապրանքների տեղաբաշխում, որոնց նկատմամբ մաքսային ընթացակարգի ազդեցությունը դադարեցվել է մաքսային ընթացակարգերով `սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 129-րդ կետի համաձայն.
  5. ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը և (կամ) դրանց գանձումը վճարելու պարտավորության կատարումը `սույն հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն հաշվարկված և վճարման ենթակա գումարներով.
  6. վթարի կամ ֆորսմաժորային իրավիճակի կամ դրա հետևանքով այդ ապրանքների անդառնալի կորստի փաստով օտարերկրյա ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի փաստի մաքսային կարգավորման մասին մաքսային մարմնի կողմից մաքսային մարմնի կողմից ճանաչում: բնական փոխադրումներ փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման սովորական պայմաններում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մինչ այդ օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ սույն օրենսգրքին համապատասխան նման ոչնչացում կամ անդառնալի կորուստ, ներմուծման մաքսատուրքի վճարման վերջնաժամկետը եկել են տուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը.
  7. անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգով ապրանքների բաց թողնում `ապրանքների համար հայտարարագիր գրանցելիս ծագած ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորության հետ կապված.
  8. ապրանքների համար հայտարարագրի ուժը կորցրած ճանաչելը `համաձայն սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի և (կամ) ապրանքների բացթողումը չեղյալ հայտարարելը` համաձայն սույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 118-րդ կետի `ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ վճարումներ կատարելու պարտավորության հետ կապված: ապրանքների դեմ հայտարարագրման գրանցման ընթացքում առաջացած հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը.
  9. ապրանքի առգրավումը կամ անդամ պետության սեփականության (եկամտի) վերածումը `այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  10. ապրանքների մաքսային մարմնի կողմից սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն պահելը.
  11. ժամանակավոր պահման կամ տեղաբաշխման այն ապրանքների մաքսային ընթացակարգերից մեկի ներքո, որոնք առգրավվել կամ ձերբակալվել են հանցագործության մասին հաղորդման ստուգման ընթացքում, քրեական գործով կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթ իրականացնելիս (վարչական վարույթ իրականացնելով), և որի վերաբերյալ ա. որոշում կայացվեց վերադարձնել դրանք, եթե նախկինում այդպիսի ապրանքներ չեն թողարկվել:
 3. Ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարելու պարտավորությունը կատարվում է սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում:
 4. Հաջորդ հանգամանքների առկայության դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման վերջնաժամկետն է.
  1. անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմանների խախտման դեպքում `ապրանքների օգտագործման համար սահմանված պայմանները խախտող գործողությունների կատարման օրը, և եթե այդ օրը սահմանված չէ, - ապրանքները անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու օրը.
  2. օտարերկրյա ապրանքների կորստի դեպքում, բացառությամբ վթարի կամ ֆորս -մաժորային իրավիճակի կամ բնական կորստի հետևանքով բնական կորստի հետևանքով ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի, - ապրանքների կորստի օրը, և եթե այդ օրը սահմանված չէ, - ապրանքը անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու օրը.
  3. եթե սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 246 -րդ կետի 3 -ին կետում նշված ժամանակահատվածում սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 243 -րդ պարբերության 3 -րդ ենթակետում նշված անձանց վաճառվող օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ապրանքների հայտարարագիր չի ներկայացվել, - սույն օրենսգրքի 246 -րդ հոդվածի XNUMX -րդ կետի առաջին պարբերությունում նշված ժամկետի վերջին օրը.
  4. եթե սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 246 -րդ կետի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված ժամկետում սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 2 -րդ կետի 243 -րդ ենթակետով նշված անձանց վաճառվող օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ապրանքների վերաբերյալ հայտարարություն չի ներկայացվել, - սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 246 -րդ կետի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված ժամկետի վերջին օրը:
 5. Սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերը, Հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը ենթակա են վճարման, կարծես անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքները տեղավորվել են ներքին սպառման համար ազատ արձակման մաքսային ընթացակարգով ՝ առանց սակագնային արտոնությունների և վճարման նպաստների կիրառման: ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի գծով:
  Ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկելու համար կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշիռների դրույքաչափերը, որոնք ուժի մեջ են մտնում մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրը: ապրանքների հայտարարագիր `ապրանքների անմաքս առևտրի մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու համար:
 6. Սույն հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն վճարված (գանձված) ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի գումարների դիմաց տոկոսներ են վճարվում, կարծես նշված գումարների մասով վճարման հետաձգում է տրվել մաքսային ընթացակարգով ապրանքների անմաքս առևտրի տակ դնելու ամսաթիվը `ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի վճարման ժամկետի ավարտի օրը: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են սույն օրենսգրքի 60 -րդ հոդվածի համաձայն:
 7. Սույն օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերի ներքո ապրանքների տեղադրման և (կամ) դրանց օգտագործման համար Միության մաքսային տարածքից արտահանվող մատակարարումների օգտագործման համար նավերի կամ օդանավերի վրա `սույն օրենսգրքի 39 -րդ գլխի համաձայն` մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի և (կամ) դրանց հավաքագրման (ամբողջությամբ կամ մասնակի) ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր վճարված և (կամ) ) սույն հոդվածի համաձայն հավաքագրված ենթակա է փոխհատուցման (փոխհատուցման) `համաձայն սույն օրենսգրքի 10 -րդ գլխի և 76 -րդ հոդվածի:

Մեկնաբանություններ (0)

0 վարկանիշ 5- ից `0 ձայների հիման վրա
Գրառումներ չկան

Գրեք ինչ -որ օգտակար բան կամ պարզապես գնահատեք

 1. Հյուր
Խնդրում ենք գնահատել նյութը.
Կցորդներ (0 / 3)
Համօգտագործեք ձեր գտնվելու վայրը