մենյու

2.12. Թմրամիջոցներ, հոգեմետ նյութեր և դրանց պրեկուրսորներ

Listանկ 1 - Թմրամիջոցներ և հոգեմետ նյութեր

Թմրամիջոցներ, հոգեմետ նյութեր և դրանց պրեկուրսորներ, որոնց ներմուծումն ու արտահանումը Մաքսային միության մաքսային տարածք թույլատրվում է լիցենզիայի հիման վրա

Ակնկալում են տվյալների բեռնում և ձևաչափում
Թմրամիջոցներ և հոգեմետ նյութեր
Միջազգային ոչ գույքային անուն (անուն) Այլ անուններ (անուններ) Քիմիական անուն (անուն) Կարճ նկարագրությունը HS ծածկագիր
1 Ալիլպրոդին 3-ալիլ-1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պրոպիոնօքսիպիպերիդին 2933399900
10 Ացետիլմետադոլ 3-ացետոքսի-6-դիմեթիլամինո-4,4-դիֆենիլհեպտան 2922197000
100 Ափիոնի կակաչ բուսատեսակներ Papaver somniferum L 1211400000
101 Օրիպավին 6,7,8,14-тетрадегидро-4,5-альфа-эпокси-6-метокси-17-метил-морфинан-3-ол 2939190000
102 Պարաֆտորոֆենտանիլ պարաֆտորոֆենտանիլ 4'-ֆտոր-N- (1-ֆենեթիլ-4-պիպերիդիլ) պրոպիոնանիլիդ 2933399900
103 Պենտազոցին (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол 2933330000
104 Պեպապ 1-ֆենեթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլացետատ (եթեր) 2933399900
105 Պետհիդին 1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոքսիլաթթվի էթիլեսթեր 2933330000
106 Պետհիդին - միջանկյալ Ա 4-ցիանո-1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին 2933330000
107 Պետհիդին - միջանկյալ Բ 4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոքսիլաթթու էթիլեսթեր 2933399900
108 Pethidine- ը միջանկյալ արտադրանք է C 1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոքսիլաթթու 2933399900
109 Պիմինոդին 4-ֆենիլ-1- (3-ֆենիլամինոպրոպիլ) -պիպերիդին-4-կարբոքսիլաթթու էթիլեսթեր 2933399900
11 Ալֆա-մեթիլթիոֆենտանիլ N-[1-[1-метил-2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
110 Պիրիտրամիդ երկպիտակ 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-амид карбоновой кислоты 2933330000
111 Պրոհեպտազին 1,3-դիմեթիլ-4-ֆենիլ-4-պրոպիոնօքսյազասիկլոհեպտան 2933998008
112 Պրոպանիդիդ 3-մեթոքսի-4- (N, N-diethylcarbylmethoxy) -phenylacetic թթու պրոպիլ էստեր 2924299909
113 Պերիդին 1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոքսիլաթթվի իզոպրոպիլ էստեր 2933399900
114 Propiram N- (1-մեթիլ-2-պիպերիդինոէթիլ) -N-2-պիրիդիլպրոպիոնամիդ 2933330000
115 Պրոսիդոլ 1- (2-էթօքսիէթիլ) -4-ֆենիլ-4-պրոպիլոքսիպիրիդին 2933399900
116 Կանեփի ցեղի բույս կանեփ 1211908609
117 Ռասեմեթորֆան (+/-)-3-մեթոքսի-Ն-մեթիլմորֆինան 2933499000
118 Ռասեմորամիդ (+/-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]-морфолин 2934999000
119 Ռասեմորֆան (+/-)-3-հիդրօքսի-Ն-մեթիլմորֆինան 2933499000
12 Ալֆա մեթիլֆենտանիլ N- [1 (ալֆա-մեթիլֆենեթիլ) -4-պիպերիդիլ] պրոպիոնանիլիդ 2933399900
120 Ռեմիֆենտանիլ Կարբոքսիլաթթվի 1- (2-մեթոքսիկարբոնիլ-էթիլ) -4- (ֆենիլպրոպիոնիլամինո) -պիպերիդին-4-մեթիլ էստեր 2933399900
121 Սուֆենտանիլ N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934910000
122 Թիոֆենթանիլ N- [1- [2- (2-թիոնիլ) էթիլ] -4-պիպերիդիլ] պրոպիոնանիլիդ 2934999000
123 հաբեր «Ալնագոն» (կոդեին ֆոսֆատ - 20 մգ, կոֆեին `80 մգ, ֆենոբարբիտալ` 20 մգ, ացետիլսալիցիլաթթու `20 մգ) 3003490000 3004490009
124 պլանշետներ (կոդեին կամֆոսուլֆոնատ `0,025 գ, սուլֆագուայակոլ կալիում` 0,10 գ, գրինդելիայի հաստ քաղվածք `0,017 գ) 3003490000 3004490009
125 պլանշետներ կոդեին 0,03 գ + պարացետամոլ 0,5 գ 3003490000 3004490009
126 պլանշետներ կոդեին ֆոսֆատ 0,015 գ + շաքար 0,25 գ 3003490000 3004490009
127 պլանշետներ կոդեին 0,01 գ, 0,015 գ + շաքար 0,25 գ 3003490000 3004490009
128 պլանշետներ կոդեին 0,015 գ + նատրիումի բիկարբոնատ 0,25 գ 3003490000 3004490009
129 «Codterpin» հաբեր (կոդեին 0,015 գ + նատրիումի բիկարբոնատ 0,25 գ + տերլին հիդրատ 0,25 գ) 3003490000 3004490009
13 Ացետիլ ալֆա մեթիլֆենտանիլ N- [1- (ալֆա-մեթիլֆենեթիլ) -4-պիպերիդիլ] ացետանիլիդ 2933399900
130 հազի դեղահատեր կազմը `դեղաբույսերի թերմոպսիս փոշու մեջ` 0,01 գ (0,02 գ), կոդեին `0,02 գ (0,01 գ), նատրիումի բիկարբոնատ` 0,2 գ, քաղցրավենիքի արմատ `փոշու մեջ` 0,2 գ 3003490000 3004490009
131 Թեբեյն 3,6-դիմեթօքսի-Ն-մեթիլ-4,5-էպօքսիմորֆինադիեն-6,8 2939110000
132 Թիլիդին (+/-)-էթիլ-տրանս-2- (դիմեթիլամինո) -1-ֆենիլ-3-ցիկլոհեքսեն-1-կարբոքսիլատ 2922440000
133 Տրիմեպերիդին պրոմեդոլ 1,2,5-տրիմեթիլ-4-ֆենիլ-4-պրոպիոնօքսիպիպերիդին 2933330000
134 Ֆենադոքսոն 6-մորֆոլինո-4,4-դիֆենիլ-3-հեպտանոն 2934999000
135 Ֆենազոցին 2'-հիդրօքսի-5,9-դիմեթիլ-2-ֆենեթիլ-6,7-բենզոմորֆան 2933399900
136 Ֆենամպրոմիդ N- (1-մեթիլ-2-պիպերիդինոէթիլ) -պրոպիոնանիլիդ 2933399900
137 Ֆենոմորֆան 3-հիդրօքսի-Ն-ֆենեթիլմորֆինան 2933499000
138 Ֆենոպերիդին 1- (3-հիդրոքսի-3-ֆենիլպրոպիլ) -4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոքսիլաթթու էթիլեսթեր 2933330000
139 Ֆենտանիլ 1-ֆենեթիլ-4-Ն-պրոպիոնիլանիլինոպիպերիդին 2933330000
14 Ացետորֆին 3-O-ацетилтетрагидро-7-альфа-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин 29391900
140 Վոլկոդին մորֆոլինիլէթիլմորֆին 2939110000
141 Ֆուրետիդին 1- (2-տետրահիդրոֆուրֆուրիլօքսիէթիլ) -4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոքսիլաթթու էթիլեսթեր 2934999000
142 Էկգոնինը, նրա էսթերներն ու ածանցյալները, որոնք կարող են փոխակերպվել էկգոնինի և կոկաինի [1R-(экзо, экзо)]-3-гидрокси-8-метил-8-азабицикло[3.2.1]-октан-2-карбоновая кислота 2939710000
143 Էթիլմեթիլթիամբուտեն 3-էթիլմեթիլամինո-1,1-դի- (2'-թիենիլ) -1-բութեն 2934999000
144 Էթիլմորֆին 3-էթիլմորֆին 2939110000
145 Էթոքսերիդին 1- [2- (2-հիդրոքսէթօքսի) -էթիլ] -4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոքսիլաթթու էթիլեսթեր 2933399900
146 Էտոնիտազեն 1-դիէթիլամինոէթիլ-2-պարա-էթօքսիբենզիլ-5-նիտրոբենզիմիդազոլ 2933998008
147 Էթորֆին tetrahydro-7-alpha- (1-hydroxy-1-methylbutyl) -6,14-endo-ethenooripavine 2939110000
148 Ալլոբարբիտալ 5,5-դիալլբարբիտուրաթթու 2933539000
149 Ալպրազոլամ 8-хлоро-1-метил-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
15 Ացետիլացված ափիոն ափիոնի ացետիլացման կամ ափիոնի արդյունահանման արդյունքում, որը պարունակում է իր բաղադրության մեջ, բացի ափիոնի ալկալոիդներից, ացետիլկոդեին, մոնոացետիլմորֆին, դիացետիլմորֆին կամ դրանց խառնուրդ 2939110000 2939190000 382499920 382499930 382499960
150 Ամինորեքս 2-ամինո-5-ֆենիլ-2-օքսազոլին 2934910000 2922197000
151 Ապրոֆեն թարեն 7-[(10,11-դիհիդրո-5 Հ-դիբենզո [ա, դ] -ցիկլոհեպտեն-5-իլ) ամինո] հեպտանաթթու 3003900000 3004900002 3004900009
152 Ամինեպտին 7-[(10,11-դիհիդրո-5 Հ-դիբենզո (ա, դ) -ցիկլոհեպտան-5-իլ) ամինո] հեպտանաթթու 2922498500
153 Ամոբարբիտալ բարբամիլ 5-էթիլ-5- (3-մեթիլբուտիլ) բարբիտուրաթթու, 5-էթիլ-5-իզոպենտիլբարբիտուրաթթու 29335390003
154 Ամֆեպրամոն դիէթիլպրոպիոն 2- (դիէթիլամինո) պրոպիոֆենոն 2922310000
155 Ամֆետամին (ֆենամին) և ֆենամին (ամֆետամին) պարունակող համակցված դեղեր (+/-)-2-ամինո-1-ֆենիլպրոպան (+/-)-ալֆա-մեթիլֆենեթիլամին 2921460000
156 BDB [L- (3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ) -2-բութանամին] 2932990000
157 Բարբիտալ 5,5-դիէթիլբարբիտուրաթթու 2933531000
158 Բենզֆետամին N-benzyl-N-alpha-dimethylphenethylamine 2921460000
159 Բրոլամֆետամին DOB 2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine-(+/-)-4-bromo-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenethylamine 2922290000
16 Ացետիլկոդեին 2939190000
160 Բրոմազեպամ 7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933330000
161 Բրոտիզոլամ 2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6H-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4]диазепин 2934910000
162 Բուտալբիտալ 5-ալիլ-5-իզոբութիլբարբիտուրաթթու 2933539000
163 Բուտոբարբիտալ 5-բութիլ-5-էթիլբարբիտուրաթթու 2933539000
164 Վինիլբիտալ 5- (1-մեթիլբուտիլ) -5-վինիլբարբիտուրաթթու 2933539000
165 Գալազեպամ 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
166 Հալոքսազոլամ 10-бромо-11b-(о-фторфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло[3,2-d][1,4]-бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
167 Գլուտեթիմիդ նոքսիրոն 2-էթիլ-2-ֆենիլգլուտարիմիդ 2925120000
168 Նատրիումի հիդրօքսիբուտիրատ և հիդրօքսիբուտիրաթթվի այլ աղեր գամմա հիդրօքսիբուտիրաթթու (GHB) 2918199800
169 Դեքսամֆետամին (+)-2-ամինո-1-ֆենիլպրոպան (+)-ալֆա-մեթիլֆենեթիլամին 2921460000
17 Բեզիթրամիդ 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4(2-оксо-3-пропионил-1-бензимидазолинил)-пиперидин 2933330000
170 Դեքստրոմետորֆան 2933493000 3003900000 3004900002 30049000093
171 Դելորազեպամ 7-хлор-5-(о-хлорофенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
172 Դիազեպամ 7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
173 DEET (դիէթիլտրիպտամին) N, N-դիէթիլտրիպտամին; 3- [2- (դիէթիլամինո) էթիլ] ինդոլ 2939790000 2939800000
174 Դիմեթօքսիամֆետամին DMA (+/-)-2,5-դիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենեթիլամին 2922290000
175 DMGP (диметилгептилпиран)3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
176 DMT (dimethyltryptamine) N, N-dimethyltryptamine 3- [2- (dimethylamino) ethyl] indole 2939790000 2939800000
177 ԴՈՏ (+/-)-4-էթիլ-2,5-դիմեթօքսի-ալֆա-ֆենեթիլամին, dl-2,5-dimethoxy-4-ethyl-alpha-methylphenylethylamine 2922290000
178 DOH դ, L-2,5-դիմեթօքսի-4-քլորո-ամֆետամին 2922290000
179 Մեսկալին պարունակող կակտուսներ 1211908609
18 Բենզետիդին 1- (2-բենզիլօքսիէթիլ) -4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոքսիլաթթու էթիլեսթեր 2933399900
180 Կատու Catha edulis բույսերի ոչ լիգինացված կադրեր և տերևներ ՝ ամբողջական և մանրացված, չորացրած և չչորացած, որոնք պարունակում են կաթին և (կամ) կաթինոն 1211908609
181 Zոլպիդեմ N, N, 6-trimethyl-2-p-tolylimidazo [1,2-a] pyridine-3-acetamide 2933998008
182 Կամազեպամ 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир) 2933919000
183 Կատին d-norpseudoephedrine d-threo-2-amino-1-hydroxy-1-phenylpropane, (+)-(S) -alpha-[(S) -1-aminoethyl] benzyl սպիրտ 2939430000
184 Կետազոլամ 11-хлоро-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12b-фенил-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-4,7(6H)-дион 2934910000
185 Կետամին 2- (օ-քլորֆենիլ) -2-մեթիլամինոցիկլոհեքսանոն 2922390000
186 Կատինոնե (-)-ալֆա-ամինոպրոպիոֆենոն, (-)-(S) -2-ամինոպրոպիոֆենոն 2939790000 2939800000
187 Կլոբազամ 7-хлоро-1-метил-5-фенил-1H-1,5-бензодиазепин-2,4-(3H,5H)-дион 2933720000
188 Կլոքսազոլամ 10-хлоро-11b-(о-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
189 Կլոնազեպամ 5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
19 Բենզիլմորֆին 3-Օ-բենզիլմորֆին 2939190000
190 Քլորազեպատ 7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоновая кислота 2933919000
191 Կլոտիազեպամ 5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2H-тиено[2,3-e]-1,4-диазепин-2-он 2934910000
192 Կլոնիդին կլոնիդին 2933299000
193 Ձեռագործ արհեստական ​​պատրաստուկներ վերամշակված արտադրանք `Catha edulis տեսակների բույսերի տերևներից, որոնք պարունակում են հոգեմետ նյութեր 1302199000
194 արհեստական ​​պեյոտի պատրաստուկներ Մեսկալին պարունակող Lophophora ցեղի բույսերի վերամշակված արտադրանք 1302199000
195 արհեստագործական psilocyb պատրաստուկներ Psilocybe ցեղի սնկերի ցանկացած մասի վերամշակված արտադրանք, որը պարունակում է psilocin և / կամ psilocybin 1302199000
196 արհեստական ​​պատրաստուկներ էֆեդրա խոտից Ephedra ցեղի բույսերի վերամշակված արտադրանք ՝ հոգեմետ նյութեր պարունակող 1302140000
197 տնական պատրաստուկներ պսևդոէֆեդրինից կամ պսևդոէֆեդրին պարունակող պատրաստուկներից 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
198 արհեստագործական պատրաստուկներ ֆենիլպրոպանոլամինից կամ ֆենիլպրոպանոլամին պարունակող պատրաստուկներից (նորեֆեդրին) 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
199 էֆեդրինի տնական պատրաստուկներ կամ էֆեդրին պարունակող պատրաստուկներ 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
2 Ալֆամեպրոդին ալֆա-3-էթիլ-1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պրոպիոնօքսիպիպերիդին 2933399900
20 Բետամեպրոդին բետա-3-էթիլ-1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պրոպիոնօքսիպիպերիդին 2933399900
200 Լեվամֆետամին 1-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին, (-)-(R) -ալֆա-մեթիլֆենեթիլամին 2921460000
201 լեվոմետամֆետամին 1-N-alpha-dimethylphenylethylamine, (-)-N-alpha-dimethylphenethylamine 2939710000
202 Լեֆետամին (-)-1-դիմեթիլամինո-1,3-դիֆենիլեթան, (-)-1N, N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine 2921460000
203 Լեւոմետորֆան (-)-3-մեթոքսի-Ն-մեթիլմորֆինան 2933499000
204 (+) - լիզերգիդ d-lysergide, LSD, LSD-25 (+)-N, N-diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide), 9,10-didehydro-N, N-diethyl-6-methylergoline-8-beta-carboxamide 2939690000
205 Լոպրազոլամ 6-(о-хлорфенил)-2,4-дигидро-2[(4-метил-1-пиперазинил)метилен]-8-нитро-1H-имидазо-[1,2-a][1,4]бензодиазепин-1-он 2933550000
206 Լորազեպամ 7-хлоро-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
207 Լորմետազեպամ 7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
208 Մազինդոլ 5-(р-хлорфенил)-2,5-дигидро-3H-имидазо[2,1-a]изоиндол-5-ол 2933919000
209 MBDB 2-метиламино-1(3,4-метилендиоксифенил)бутан;N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин 2932990000
21 Բետամետադոլ բետա-6-դիմեթիլամինո-4,4-դիֆենիլ-3-հեպտանոլ 2922197000
210 Մեդազեպամ 7-хлоро-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин 2933919000
211 Մեսոկարբ sydnocarb 3- (ալֆա-մեթիլֆենետիլին) -N- (ֆենիլկարբամոյլ) սիդնոնեիմին 2934910000
212 Մեկլոկվալոն 3- (օ-քլորֆենիլ) -2-մեթիլ-4 (3H) -քինազոլինոն 2933550000
213 Մեպրոբամատ 2-մեթիլ-2-պրոպիլ-1,3-պրոպանեդիոլ դիկարբամատ 2924110000
214 Մետամֆետամին մետամֆետամին ռասեմատ, պերվիտին (+)-2-մեթիլամինո-1-ֆենիլպրոպան, (+)-(S) -N-ալֆա-դիմեթիլֆենեթիլամին 2939710000
215 Մեթիլֆենիդատ ռիտալին 2-ֆենիլ-2- (2-պիպերիդիլ) -աթթուաթթվի մեթիլ էթեր, մեթիլ-ալֆա-ֆենիլ-2-պիպերիդին ացետատ 2933330000
216 Մեթիլֆենոբարբիտալ 5-էթիլ-1-մեթիլ-5-ֆենիլբարբիտուրաթթու 2933539000
217 Մետիպրիլոն 3,3-դիեթիլ-5-մեթիլ-2,4-պիպերիդինեդիոն 2933720000
218 MDMA dl-3,4-methylenedioxy-N, alpha-dimethylphenylethylamine, (+/-)-N-alpha-dimethyl-3,4- (methylenedioxy) phenethylamine 2932990000
219 Մեսկալին 3,4,5-տրիմեթօքսիֆենեթիլամին 2939790000 2939800000
22 Բետապրոդին բետա-1,3-դիմեթիլ-4-ֆենիլ-4-պրոպիոնօքսիպիպերիդին 2933399900
220 Մետաքվալոն 2-մեթիլ-3-օ-տոլիլ-4 (3H) -քինազոլինոն 2933550000
221 Էֆեդրոն մետկաթինոն 2- (մեթիլամին) -1-ֆենիլպրոպանոն-1-մեկ 2939490000
222 Մեֆենորեքս dl-N- (3-քլորոպրոպիլ) -ալֆա-մեթիլֆենեթիլամին 2921460000
223 Միդազոլամ 8-хлоро-6-(о-фторфенил)-1-метил-4H-имидазо[1,5-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
224 4-մեթիլամինորեքս (+/-)-цис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин;(+/-)-цис-4,5-дигидро-4-метил-5-фенил-2-оксазоламин 2934999000
225 MMM YEAH dl-5-methoxy-3,4-methylenedioxy-alpha-methylphenylethylamine, 5-methoxy-alpha-methyl-3,4- (methylenedioxy) phenethylamine 2932990000
226 2C-B 4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենեթիլամին 2922290000
227 4-ՏԿԱԻՆ ալֆա-մեթիլ-4-մեթիլթիոֆենեթիլամին 2930909509
228 Նիմետազեպամ 1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
229 Նիտրազեպամ 1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
23 Բետացետիլմետադոլ բետա-3-ացետոքսի-6-դիմեթիլամինո-4,4-դիֆենիլհեպտան 2922197000
230 Նորդազեպամ 7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
231 Օքսազեպամ 7-хлор-1,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
232 Օքսազոլամ 10-хлоро-2,3,7,11b-тетрагидро-2-метил-11b-фенилоксазоло[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
233 Պարահեքսիլ 3-гексил-1-гидрокси-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран,3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
234 PMA 4-մեթոքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին, p-methoxy-alpha-methylphenethylamine 2922290000
235 Պեմոլին 2-ամինո-5-ֆենիլ-2-օքսազոլին-4-մեկ 2934910000
236 Էտամինալ նատրիում սոմբրևին, պենտոբարբիտալ 5-էթիլ-5- (1-մեթիլբուտիլ) բարբիտուրաթթու 2933539000
237 Պեյոտե Lophophora ցեղի բույսի բոլոր մասերը ՝ ամբողջական և մանրացված, չորացրած և չչորացած, որոնք պարունակում են միջնաշաքար 1211908609
238 Պինազեպամ 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2-пропинил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
239 Պիպրադրոլ 1,1-դիֆենիլ-1- (2-պիպերիդիլ) -մեթանոլ 2933330000
24 Բուպրենորֆին norfine, bupranal 21-циклопропил-7-альфа-[(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тетрагидроорипавин 2939110000
240 Պիրովալերոն dl-1-(4-метилфенил)-2-(1-пирролидил)-1-пентанон,4'-метил-2-(1-пирролидинил)валерофенон 2933919000
241 Պրազեպամ 7-хлоро-1-(циклопропилметил)-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
242 պսիլոցին 3-(2-диметиламиноэтил)-4-гидроксииндол,3-[2-(диметиламино)этил]индол-4-ол 2939790000 2939800000
243 Psilocybin 3- [2- (դիմեթիլամին) էթիլ] ինդոլ-4-իլ-դիհիդրոգեն ֆոսֆատ 2939790000 2939800000
244 Ռոլիցիկլիդին 1- (1-ֆենիլցիկլոհեքսիլ) պիրոլիդին 2933998008
245 STP (ՏՈ )Ն) 2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил)фенилпропан;2,5-диметокси-альфа-4-диметилфенэтиламин 2922290000
246 Սեկբուտաբարբիտալ 5-սեկբուտիլ-5-էթիլբարբիտուրաթթու 2933539000
247 Սեկոբարբիտալ 5-ալիլ-5- (1-մեթիլբուտիլ) բարբիտուրաթթու 29335390003
248 Տենամֆետամին MDA- ն 3,4-մեթիլենդիօքսիամֆետամին, ալֆա-մեթիլ-3,4- (մեթիլենդիօքսի) ֆենեթիլամին 2932990000
249 Տենոցիկլիդին PԷԿ 1- [1- (2-թիենիլ) ցիկլոհեքսիլ] պիպերիդին 2934999000
25 Բետա-հիդրօքսի-3-մեթիլֆենտանիլ N- [1- (բետա-հիդրոքսիֆենեթիլ) -3-մեթիլ-4-պիպերիդիլ] պրոպիոնանիլիդ 2933399900
250 Թեմազեպամ 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
251 Տետրազեպամ 7-хлоро-5-(циклогексен-1-ил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
252 tetrahydrocannabinol 7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,10aR)-6a 2932950000
253 TMA (+/-)-3,4,5-տրիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենեթիլամին 2922290000
254 Ephedra խոտ Ephedra ցեղի ցանկացած տեսակի բույսերի ոչ լիգինացված կադրեր ՝ ամբողջական և մանրացված, չորացրած և չչորացած, որոնք պարունակում են հոգեմետ նյութեր 1211500000
255 Հալցիոն տրիազոլամ 8-хлоро-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
256 Փենազեպամ 7-бром-5-(о-хлорфенил)-2-3-дигидро-1H-1,4-бензодиазепин-2-он 293399
257 Ֆենատին 2933399900
258 Ֆենֆլուրամին 2921490009
259 Ֆենդիմետրազին (+)-3,4-диметил-2-фенилморфолин,(+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенилморфолин 2934910000
26 Բետա-հիդրօքսիֆենտանիլ N- [1- (բետա-հիդրոքսիֆենեթիլ) -4-պիպերիդիլ] պրոպիոնանիլիդ 2933399900
260 Ֆենետիլին dl-3,7-дигидро-1,3-диметил-7-(2-[(1-метил-2-фенилэтил)амино]этил)-1-H-пурин-2,6-дион7-[2-[(альфа-метилфенэтил)амино]этил]теофиллин 2939510000
261 Ֆենկամֆամին dl-N-этил-3-фенилбицикло(2,2,1)-гептан-2-амин,N-этил-3-фенил-2-норборнанамин 2921460000
262 Ֆենմետրազին 3-մեթիլ-2-ֆենիլմորֆոլին 2934910000
263 Ֆենոբարբիտալ 5-էթիլ-5-ֆենիլբարբիտուրաթթու 2933531000
264 Ֆենպրոպորեքս (+/-) - 3 - [(ալֆա -մեթիլֆենիլեթիլ) ամինո] պրոպիոնիտրիլ 2926300000
265 Ֆենթերմին ալֆա, ալֆա-դիմեթիլֆենեթիլամին 2921460000
266 Ֆենցիկլիդին FTP 1- (1-ֆենիլցիկլոհեքսիլ) պիպերիդին 2933330000
267 Ֆլուդիազեպամ 7-хлор-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
268 Ֆլունիտրազեպամ 5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
269 Ֆլուրազեպամ 7-хлоро-1-[2-(диэтиламино)этил]-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
27 Հաշիշ մարիխուանա, կանեփի խեժ տարանջատված խեժի, կանեփի բույսերի փոշու կամ խառնուրդի պատրաստված հատուկ խառնուրդ, որը պատրաստված է մշակման (աղացման, սեղմման և այլնի) տարբեր լցոնիչներով ՝ անկախ տվյալ ձևից, որոնք պարունակում են 1301900000
270 Քլորդիազեպօքսիդ 7-хлоро-2-(метиламино)-5-фенил-3H-1,4-бензодиазепин-4-оксид 2933911000
271 Cyիկլոբարբիտալ 5- (1-ցիկլոհեքսեն-1-իլ) -5-էթիլբարբիտուրաթթու 2933539000
272 Ipeիպեպրոլ ալֆա- (ալֆա-մեթոքսիբենզիլ) -4- (բետա-մեթոքսիֆենեթիլ) -1-պիպերազինեթանոլ 2933599500
273 Էստազոլամ 8-хлор-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
274 Էսկոդոլ անզգայացնող թմրանյութ. ամպուլների ջրային լուծույթը պարունակում է 1 գ պրոմեդոլ, 0,02 գ սկոպոլամին և 0,0005 գ էֆեդրինի հիդրոքլորիդ 0,025 մլ -ում 3003410000 3004410000
275 Էթիլ լոֆլազեպատ этил-7-хлоро-5-(о-фторфенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат 2933919000
276 Էթիցիկլիդին N-էթիլ-1-ֆենիլցիկլոհեքսիլամին 2921490009
277 Էտրիպտամին 3- (2-ամինոբուտիլ) ինդոլ 2933998008
278 Էթիլ ամֆետամին N- էթիլամֆետամին N- էթիլ-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին 2921460000
279 Էթինամատ 1-էթինիլցիկլոհեքսանոլկարբամատ 2924240000
279.1 Գամաբուտիրոլակտոն 2932202000
28 Հերոին դիացետիլմորֆին 2939110000
280 Էթքլորվինոլ этил-2-хлорвинилэтинил карбинол,1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол 2905510000
281 2C-T-7 2,5-դիմեթօքսի-4-Ն-պրոպիլտիոֆենեթիլամին 2930909509
282 ԲZՊ N- բենզիլպիպերազին 2933599500
283 N- մեթիլեֆեդրոն 2922390000
284 TFMPP 1- (3-տրիֆտորմեթիլֆենիլ) պիպերազին) 2933599500
285 N-hydroxy tenamphetamine N-hydroxy-MDA (+/-)- N- [ալֆա-մեթիլ-3,4- (մեթիլենդիօքսի) ֆենեթիլ] հիդրոքսիլամին 2932209000
286 N- էթիլ-տենամֆետամին N-ethyl-MDA (+/-)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4- (methylenedioxy) phenethylamine 29322090003
287 N- դիմեթիլամֆետամին 2921490009
288 Սինթետիկ կանաբինոիդներ.
288.1 CP-47, 497 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.10 JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.11 JWH-149 (4-метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.12 JWH-098 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)-(4-метоксинафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.13 JWH-195 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1-H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан 2933998008
288.14 JWH-192 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.15 JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.16 JWH-200 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.17 JWH-193 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.18 JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.19 JWH-176 (E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
288.2 (CP -47,497) -C6 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.20 JWH-122 (4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.21 JWH-081 (4-метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.22 JWH-175 1-պենտիլ-1 Հ-ինդոլ-3-իլ- (1-նաֆթիլ) մեթան 2933998008
288.23 JWH-184 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.24 JWH-185 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
288.25 JWH-018 1-պենտիլ-3- (1-նաֆթոհիլ) ինդոլ 2933998008
288.26 JWH-116 1-էթիլ-1-ցենտիլ-3- (1-նաֆթոհիլ) ինդոլ 2933998008
288.27 JWH-250 1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил)индол;2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.28 JWH-210 3-(4-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(4-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.29 JWH-234 3-(7-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(7-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.3 (CP -47,497) -C9 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил)фенол 2907199000
288.30 JWH-251 2-(2-метилфенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.4 (CP -47,497) -C8 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол 2907199000
288.5 HU-210 (6aR,10aR)-9-(гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6a,7,10,10a-тетрагидробензо[с]хромен-1-ол 2932990000
288.6 JWH-073 (1-բութիլ-1 Հ-ինդոլ-3-իլ) (նաֆթալեն-1-իլ) մեթանոն 2933998008
288.7 JWH-196 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(1-нафтил)метан 2933998008
288.8 JWH-194 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.9 JWH-197 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
289 տրամադոլ (+) - տրանս -2 - [(դիմեթիլամին) մեթիլ] -1- (մ -մեթոքսիֆենիլ) ցիկլոհեքսան հիդրոքլորիդ 2922500000
29 Հիդրոկոդոն դիհիդրոկոդեյոն, 4,5-էպոքսի-3-մեթոքսի-17-մեթիլ-6-մորֆինան 2939110000
290 պարամետիլեֆեդրոն 2- (մեթիլամինո) -1- (4-մեթիլֆենիլ) պրոպան-1-մեկ 2922390000
291 AM-694 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 2933998008
292 5-MeO-DALT N, N-diallyl-5-methoxytryptamine 2933998008
293 2C-E 4-էթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենեթիլամին 2922290000
294 Բուտիլոն 2-մեթիլամինո-1- (3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ) բութան-1-մեկ 2932990000
295 Բութորֆանոլ 17- (ցիկլոբութիլմեթիլ) մորֆինան-3,14-դիոլ 2933499000
296 1,4-դիբենզիլպիպերազին 1,4-դիբենզիլպիպերազին 2933599500
297 Դիմեթիլկատինոն N-methylephedrone, 2- (dimethylamino) -1-phenylpropan-1-one 2939790000 2939800000
298 Farseer Sage Leaf Salvia divinorum տեսակի բույսերի տերև 1211908609
299 3,4-մեթիլենդիօքսիպիրովալերոն 1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(1-пирролидинил)-1-пентанон 2934999000
3 Ալֆամետադոլ ալֆա-6-դիմեթիլամինո-4,4-դիֆենիլ-3-հեպտանոլ 2922197000
30 Հիդրոքսիպիդիդին 4-մետա-հիդրօքսիֆենիլ-1-մեթիլպիպերիդին-4-կարբոքսիլաթթու էթիլեսթեր 2933399900
300 Մեթիլոն 3,4-մեթիլենդիօքսի-Ն-մեթիլկատինոն 2939790000 2939800000
301 Մեթիլֆենիլպիրազին 1-(2-метилфенил)пиперазин,1-(3-метилфенил)пиперазин,1-(4-метилфенил)пиперазин 2933599500
302 Մետոքսիֆենիլպիրազին 1-(2-метоксифенил)пиперазин,1-(3-метоксифенил)пиперазин,1-(4-метоксифенил)пиперазин 2933599500
303 Նաֆիրոն 1-(2-нафтил)-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он 2933998008
304 Պարամետիլամֆետամին 2-ամինո-1- (4-մեթիլֆենիլ) պրոպան 2921490009
305 Պարա-մեթիլեթկաթինոն 2- (էթիլամինո) -1- (4-մեթիլֆենիլ) պրոպան-1-մեկ 2939790000 2939800000
306 Պարաֆտորոֆետամին 2-ամինո-1- (4-ֆտորոֆենիլ) պրոպան 2921490009
307 Պսիլոցիբին և / կամ պսիլոցին պարունակող ցանկացած տեսակի սնկի պտղատու մարմին (ցանկացած մաս) 1211908609
308 Սալվինորին Ա 8-метокарбонил-4a,8a-диметил-6-ацето-5-кето-3,4,4b,7,9e,10,10a-септагидро-3-(4-фуранил)-2,1-нафто[4,3-e]пирон 2939790000 2939800000
309 Հավայական վարդի սերմեր բույսերի սերմեր Argyrea nervosa 1209999100 1211908609
31 Հիդրոմորֆինոլ 14-հիդրօքսիհիդրոմորֆին 2939190000
310 Տիանեպտին coaxil 7-[(3-хлор-6,11-дигидро-6-метилдибензо[c,f][1,2]тиазепин-11-ил)амино]гептановой кислоты S,S-диоксид 2934999000
311 Ֆտորոմետկաթինոն 2-(метиламино)-1-(2-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(3-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(4-фторофенил)пропан-1-он 2939790000 2939800000
312 Ֆտորոֆենիլպիպերազին 1-(2-фторофенил)пиперазин,1-(3-фторофенил)пиперазин,1-(4-фторофенил)пиперазин 2933599500
313 Քլորֆենիլպիպերազին 1- (3-քլորֆենիլ) պիպերազին, մետա-քլորֆենիլպիպերազին 2933599500
314 Կապույտ լոտոսի ծաղիկներ և տերևներ ծաղիկներ և տերևներ Nymphea caerulea տեսակից 1211908609
315 Էտկատինոն N-ethylcathinone, 2- (ethylamino) -1-phenylpropan-1-one 2939790000 2939800000
316 1- (3,4-մեթիլենդիօքսի-ֆենիլ) -2-նիտրոպրոպ-1-էն 2932990000
317 3- (1-նաֆթոհիլ) ինդոլ (1-նաֆթիլ) (1H-indol-3-yl) մեթանոն 2933998008
318 AMT- ն և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես այս բաժնում որպես անկախ դիրքեր ալֆա մեթիլտրիպտամին 293399800
319 (Naphthalen-1-yl) (1H-pyrrol-3-yl) մեթանոն և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես այս բաժնում որպես անկախ դիրքեր: (նաֆթալեն-1-իլ) (1H-pyrrol-3-yl) մեթանոն 293399800
32 Հիդրոմորֆոն դիհիդրոմորֆինոն 2939110000
320 (նաֆթալեն-1-իլ) (4-պենտիլոքսինֆթալեն-1-իլ) մեթանոն և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես այս բաժնում որպես անկախ դիրքեր: (նաֆթալեն-1-իլ) (4-պենտիլոքսինֆթալեն-1-իլ) մեթանոն 2914500000
321 Մոդաֆինիլ [((դիֆենիլմեթիլ) սուլֆինիլ) ացետամիդ] 2930909509
322 Նալբուֆին [(5-альфа, 6-альфа)-17-(циклобутилметил)-4,5-эпоксиморфинан-3,6,14-триол] 2939190000
323 3-բութանոյլ-1-մեթիլինդոլ [1- (1-մեթիլ-1 Հ-ինդոլ-3-իլ) բութան-1-մեկ] և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես այս բաժնում որպես անկախ դիրքեր: 3-бутаноил-1-метилиндол[1-(1-метил-1H-индол-3-ил)бутан-1-он] 293399800
324 Դիմեթոկաին [(3-դիէթիլամին-2,2-դիմեթիլպրոպիլ) -4-ամինոբենզոատ 2922498500
325 3-ադամանտոլինդոլը և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես այս բաժնում որպես անկախ դիրքեր [(ադամանտան-1-իլ) (1H-indol-3-yl) մեթանոն 293399800
326 2-ամինո-1-բենզո [1,2-b: 4,5-b '] դիֆուրան-4-իլեթան և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես այս բաժնում որպես անկախ դիրքեր: 2-амино-1-бензо[1,2-b:4,5-b']дифуран-4-илэтан 2932190000
327 2-ամինոինդանն ու դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես այս բաժնում որպես անկախ դիրքեր 2-ամինոինդան 2921490009
328 7-ացետոքսիմիտրագինին 293399800
329 3-բենզոյլինդոլը և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես սույն բաժնում որպես անկախ հոդվածներ [(1H-indol-3-yl) phenylmethanone] 293399800
33 Դեզոմորֆին դիհիդրոդէօքսիմորֆին 2939190000
330 5-հիդրօքսի-Ն-մեթիլտրիպտամին և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես սույն բաժնում որպես անկախ դիրքեր: 5-հիդրօքսի-Ն-մեթիլտրիպտամին 293399800
331 7-հիդրոքսիմիտրագինին 7-հիդրոքսիմիտրագինին 293399800
332 2,5-դիմեթօքսիֆենեթիլամին և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես այս բաժնում որպես անկախ դիրքորոշումներ 2,5-դիմեթոքսիֆենեթիլամին 2922290000
333 մեթոքսետամինը և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես այս բաժնում որպես անկախ դիրքեր [2- (3-մեթոքսիֆենիլ) -2- (էթիլամինո) ցիկլոհեքսանոն] 2922500000
334 mitragynine- ը և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես այս բաժնում որպես անկախ դիրքեր 9-մեթոքսի-կորինանտեյդին 293399800
335 JWH-17- ը և դրա ածանցյալները `առանց սույն բաժնում որպես անկախ հոդվածների ներառված ածանցյալների E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
336 3-նաֆթոյլինդոլը և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես սույն բաժնում որպես անկախ հոդվածներ [(1H-ինդոլ-3-իլ) նաֆթալեն-1-իլ) մեթանոն] 293399800
337 (պիպերիդին-2-իլ) դիֆենիլմեթան և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես սույն բաժնում որպես անկախ դիրքեր: (պիպերիդին-2-իլ) դիֆենիլմեթան 2933399900
338 (պիրոլիդին-2-իլ) դիֆենիլմեթան և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես սույն բաժնում որպես անկախ դիրքեր: (պիրոլիդին-2-իլ) դիֆենիլմեթան 293399800
339 2-թիոֆեն-2-իլեթիլամին և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես սույն բաժնում որպես անկախ դիրքեր: 2-թիոֆեն-2-իլեթիլամին 2934999000
34 Դիհիդրոէթորֆին 7,8-дигидро-7-альфа-[1-(R)-гидрокси-1-метилбутил]-6,14-эндоэтанотетрагидроорипавин 2939190000
340 1-ֆենիլպիպերազինը և նրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես սույն բաժնում որպես անկախ դիրքեր: 1-ֆենիլպիպերազին 2933599500
341 1-ֆենիլցիկլոհեքսիլամին և դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես սույն բաժնում որպես անկախ դիրքեր: 1-ֆենիլցիկլոհեքսիլամին 2921490009
342 6-դեօքսիկոդեին 2939190000
343 ֆենիլացետիլինդոլ դրա ածանցյալները, բացառությամբ ածանցյալների, որոնք ներառված են որպես այս բաժնում որպես անկախ դիրքեր [1- (1H-indol-3-yl) -2-phenylethanone] 293399800
344 AM-1220 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
345 AM-2201 1- (5-ֆտորոպենտիլ) -3- (նաֆթալեն-1-իլ) ինդոլ 293399800
346 AM-2233 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 293399800
347 2C-D 4-մեթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենեթիլամին 2922290000
348 N- մեթիլբուտիլոն bk-MMBDB2- (dimethylamino) -1- (3,4-methylenedioxyphenyl) butan-1-one 2932990000
349 Դիմեթիլմեթքաթինոն 2- (մեթիլամինո) -1- (դիմեթիլֆենիլ) պրոպան-1ոնե 2939790000 2939800000
35 Դեքստրոմրամիդ (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934910000
350 MDAI 5,6-մեթիլենդիօքսի-2-ամինոինդան 2932990000
351 Մետեդրոն 2- (մեթիլամինո) -1- (4-մեթոքսիֆենիլ) պրոպան-1-մեկ 2922500000
352 Մեթոքսետամին 2- (3-մեթոքսիֆենիլ) -2- (էթիլամինո) ցիկլոհեքսանոն 2922500000
353 MPA N-մեթիլ-1- (թիոֆեն-2-իլ) պրոպան-2-ամին 2934999000
354 5-MeO-AMT 5-մեթոքսի-ալֆա-մեթիլտրիպտամին 293399800
355 Ալֆա մեթիլտրիպտամին 1- (1H-indol-3-yl) -2-aminopropane 293399800
356 2-ամինոինդան 2-ամինոինդան 2921490009
357 5-յոդ-2-ամինոինդան 5-յոդ-2-ամինոինդան 2921490009
358 Պարամեթիլմեթֆետամին 2- (մեթիլամին) -1- (4-մեթիլֆենիլ) պրոպան 2939710000
359 Պարամեթիլեֆեդրին 2- (մեթիլամին) -1- (4-մեթիլֆենիլ) պրոպանոլ -1 2939490000
36 Դեքստրոպրոպոքսիֆեն ibuproxiron, proxyvone, spasmoproxyvonalfa -(+)-4-դիմեթիլամինո-1,2-դիֆենիլ-3-մեթիլ-2-բութանոլպրոպիոնատ 2922140000
360 (1-պենտիլ-1 Հ-ինդոլ-3-իլ) (2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ) մեթանոն (1-պենտիլ-1 Հ-ինդոլ-3-իլ) (2,2,3,3 տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ) մեթանոն 293399800
361 Ֆտորոմեթֆետամին 2- (մեթիլամին) -1- (ֆտորոֆենիլ) պրոպան 2939710000
362 AM-1248 (адамантан-1-ил)-1-[(1-метилпиперидин-2-илметил)-1H-индол-3-ил]метанон 293399800
363 APB- ն 5- (2-ամինոպրոպիլ) բենզոֆուրան 6- (2-ամինոպրոպիլ) բենզոֆուրան 2932990000
364 APDB 5-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран6-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран 2932990000
365 JWH-122-F (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-фторопентил)1H-нндол-3-ил)метанон 293399800
366 JWH-307 (5-(2-фторофенил)-1-пентил-1H-пиррол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
367 NBOMe-2C-1 2- (4-յոդո-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ) -M- (2-մեթոքսիբենզիլ) էթանամին 2922290000
368 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
369 ACBM-018 K- (ադամանտան-1-իլ) -1-պենտիլ-1 Հ-ինդոլ-3-կարբոքսամիդ 293399800
37 Դիամպրոմիդ N- [2- (մեթիլֆենեթիլամին) -պրոպիլ] պրոպիոնանիլիդ 2924299909
370 ACBM (N) -018 N- (ադամանտան-1-իլ) -1-պենտիլ-1 Հ-ինդազոլ-3-կարբոքսամիդ 293399800
371 ACBM-2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-карбоксамид 293399800
372 ACBM (N) -2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индазол-3-карбоксамид 293399800
373 2CP-P 4-պրոպիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենեթիլամին 2922290000
374 (Адамантан-1-ил) (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) метанон (адамантан-1-ил)(1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)метанон 293399800
375 (1-հեպտիլ-1 Հ-ինդոլ-3-իլ) (2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ) մեթանոն (1-հեպտիլ-1 Հ-ինդոլ-3-իլ) (2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ) մեթանոն 293399800
376 N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид 2934100000
377 (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
378 4-մեթոքսիֆենցիկլիդին 1- (1- (4-մեթոքսիֆենիլ) ցիկլոհեքսիլ) պիպերիդին 2933399900
379 Էթիլֆենիդատ 2-ֆենիլ-2- (պիպերիդին-2-իլ) քացախաթթվի էթիլեսթեր 2933399900
38 Դիացետիլմորֆին 2939110000
380 Իզոմերները, ներառյալ I աղյուսակում նշված նյութերի և նյութերի ստերեոիզոմերները, այն դեպքերում, երբ նման քիմիական նշանակման շրջանակներում հնարավոր է նման իզոմերների, ներառյալ ստերեոիզոմերների առկայությունը:
381 Էստերները բարդ և պարզ են I աղյուսակում նշված միջոցներից և նյութերից:
382 Աղյուսակ I- ում նշված նյութերի և նյութերի, եթե այդպիսի աղերի առկայությունը հնարավոր է:
383 Աղյուսակ XNUMX -ում նշված դեղեր և նյութեր պարունակող խառնուրդներ ՝ ցանկացած ձևի և ֆիզիկական վիճակի, անկախ այս խառնուրդում դրանց քանակից, բացառությամբ համակցված դեղամիջոցների, որոնք նշված չեն I ցուցակում:
39 Դիհիդրոկոդեին 4,5-էպոքսի-6-հիդրօքսի-3-մեթոքսի-Ն-մեթիլմորֆինան 2939110000
4 Ալֆապրոդին ալֆա-1,3-դիմեթիլ-4-ֆենիլ-4-պրոպիոնօքսիպիպերիդին 2933399900
40 Դիհիդրոմորֆին 7,8-դիհիդրոմորֆին 2939190000
41 Դիմենոքսադոլ 2-դիմեթիլամինոէթիլ-1-էթօքսի-1,1-դիֆենիլացետատ 2922197000
42 Dimepheptanol 6-դիմեթիլամինո-4,4-դիֆենիլ-3-հեպտանոլ 2922197000
43 Դիմեթիլթիամբուտեն 3-դիմեթիլամինո-1,1-դի- (2-թիենիլ) -1-բութեն 2934999000
44 Դիօքսաֆետիլ բուտիրատ էթիլ 4-մորֆոլինո-2,2-դիֆենիլբուտիրատ 2934999000
45 Դիպիպանոն 4,4-դիֆենիլ-6-պիպերիդին-3-հեպտանոն 2933330000
46 Դիֆենօքսիլատ 1- (3-ցիանո-3,3-դիֆենիլպրոպիլ) -4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոքսիլաթթու էթիլեսթեր 2933330000
47 Դիֆենոքսին 1- (3-ցիանո-3,3-դիֆենիլպրոպիլ) -4-ֆենիլիզոնիպեկոտինաթթու 2933330000
48 Diethylthiambutene 3-դիէթիլամինո-1,1-դի- (2'-թիենիլ) -1-բութեն 2934999000
49 Դրոտեբանոլ 3,4-դիմեթօքսի-17-մեթիլմորֆինան-6-բետա-14-դիոլ 2933499000
5 Ալֆաացետիլմեթադոլ ալֆա-3-ացետոքսի-6-դիմեթիլամինո-4,4-դիֆենիլհեպտան 2922197000
50 Իզոմեթադոն 6-դիմեթիլամին-5-մեթիլ-4,4-դիֆենիլ-3-հեքսանոն 2922390000
51 պարկուճներ, որոնք պարունակում են 30 մգ կոդեին և 10 մգ ֆենիլտոլոքսամին 3003490000 3004490009
52 Կետոբեմիդոն 4-մետա-հիդրօքսիֆենիլ-1-մեթիլ-4-պրոպիոնիլպիպերիդին 2933330000
53 Կլոնիտազեն (2-պար-քլորոբենզիլ) -1-դիէթիլամինոէթիլ-5-նիտրոբենզիմիդազոլ 2933998008
54 Կոդեին 3-մեթիլմորֆին 2939110000
55 Կոդեին-Ն-օքսիդ 2939190000
56 Կոդոկսիմ դիհիդրոկոդեինոն-6-կարբօքսիմեթիլօքսիմ 2939190000
57 Կոկաին բենզոյլեկգոնին մեթիլ էթեր 2939710000
58 Կոկայի տերև կոկա թփի տերև, որը պարունակում է էկգոնին, կոկաին և այլ էկգոնին ալկալոիդներ 1211300000
59 3-մոնոացետիլմորֆին 2939190000
6 Ալֆենտանիլ ալֆենտանիլ N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид 2933330000
60 6-մոնոացետիլմորֆին 2939190000
61 Կոկաինի թուփ Erythroxylon ցեղի ցանկացած տեսակի բույս 1211908609
62 Կակաչի ծղոտի քաղվածք կակաչի ծղոտի խտանյութ, ափիոնի արդյունահանում հումք դեղագործական արդյունաբերության համար 1302110000 2939110000
63 Լեւոմորամիդ (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934999000
64 Լեւորֆանոլ լեմորան (-)-3-հիդրօքսի-Ն-մեթիլմորֆինան 2933410000
65 Լեւոֆենասիլմորֆան (-)-3-հիդրօքսի-Ն-ֆենասիլմորֆինան 2933499000
66 Կակաչի ծղոտ թմրամիջոցների ափիոնի ալկալոիդներ պարունակող Papaver ցեղի ցանկացած բույսի (ինչպես ամբողջական, այնպես էլ մանրացված, չորացրած և չչորացված, բացառությամբ հասուն սերմերի) 1211400000
67 Կանեփ մարիխուանա կանեփի ցեղի բույսերի չորացրած և չչորացված, ինչպես մանրացված, այնպես էլ չջրված մասերից (բացառությամբ արմատային համակարգի), որը պարունակում է տետրահիդրոկանաբինոլի ցանկացած իզոմեր 1211908609
68 Կանեփի յուղ հաշի յուղ, կանեփի քաղվածք միջոց, որը ձեռք է բերվում կանեփի ցեղի բույսի մասերից ՝ քառակուսի հիդրոկանաբինոլի և դրանց ուղեկցող կանաբինոլների տարբեր լուծիչներով կամ ճարպերով արդյունահանող (արդյունահանող) արդյունահանմամբ (արդյունահանմամբ). կարող է առաջանալ որպես լուծույթ կամ մածուցիկ զանգված 1302199000
69 Մեթադոն դ-մեթադոն, L-մեթադոն, ֆենադոն, դոլոֆին 6-դիմեթիլամինո-4,4-դիֆենիլ-3-հեպտանոն 2922310000
7 p-Aminopropiophenone (PAPP) և դրա օպտիկական իզոմերները (ցիանիդների հակաթույն) 2922390000
70 Մեթադոնը միջանկյալ է 4-ցիանո-2-դիմեթիլամինո-4,4-դիֆենիլբութան 2926300000
71 Մետազոցին 2'-հիդրօքսի-2,5,9-տրիմեթիլ-6,7-բենզոմորֆան 2933399900
72 Մեթիլդեսորֆին 6-մեթիլ-դելտա-6-դեօքսիմորֆին 2939190000
73 Մեթիլդիհիդրոմորֆին 6-մեթիլդիհիդրոմորֆին 2939190000
74 Մետոպոն 5-մեթիլդիհիդրոմորֆինոն 2939190000
75 Միրոֆին միրիստիլբենզիլմորֆին 2939190000
76 Կակաչի տարբեր տեսակների կաթնային հյութ, որոնք օփիում կամ յուղ չեն, բայց պարունակում են կակաչի ալկալոիդներ, որոնք ներառված են թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ցանկերում 1302110000
77 Մորամիդ, միջանկյալ 2-մեթիլ-3-մորֆոլինո-1,1-դիֆենիլպրոպանկարբոքսիկաթթու 2934999000
78 Մորֆերիդին 1- (2-մորֆոլինոէթիլ) -4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոքսիլաթթու էթիլեսթեր 2934999000
79 Մորֆիլոնգ մորֆինի հիդրոքլորիդի 0,5% լուծույթի խառնուրդից բաղկացած պատրաստուկ `պոլիվինիլպիրոլիդոնի 30% ջրային լուծույթում` 3500 ± 50002 մոլեկուլային քաշով 3003490000 3004490009
8 Անիլերիդին անիլերիդին 1-պարա-ամինոֆենեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոքսիլաթթու էթիլեսթեր 2933330000
80 Մորֆին 7,8-դեհիդրո-4,5-էպոքսի-3,6-դիհիդրոքս-Ն-մեթիլմորֆինան 2939110000
81 Մորֆին-N- օքսիդ 3,6-դիհիդրոքս-Ն-մեթիլ-4,5-էպոքսիմորֆինեն-7-Ն-օքսիդ 2939190000
82 Մորֆին մեթոբրոմիդ և այլն մորֆին մեթիլ բրոմիդ մորֆին մեթոբրոմիդ և մորֆինի այլ հինգավալենտ ազոտային ածանցյալներ, ներառյալ N- օքսիմորֆինը, որոնցից մեկը N- օքսիկոդեինն է 2939190000
83 MPPT IPFP 1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլ պրոպիոնատ (եթեր) 2933399900
84 3-մեթիլթիոպենտանիլ N-[3-метил-1-[2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
85 3-մեթիլֆենտանիլ N- (3-մեթիլ-1-ֆենեթիլ-4-պիպերիդիլ) պրոպիոնանիլիդ 2933399900
86 Նիկոդիկոդին 6-նիկոտինիլ դիհիդրոկոդեին 2939190000
87 Նիկոդին 6-նիկոտինիլկոդեին 2939190000
88 Նիկոմորֆին 3,6-դինիկոտինիլմորֆին 2939110000
89 Նորասիմետադոլ (+/-)-ալֆա-3-ացետոքսի-6-մեթիլամինո-4,4-դիֆենիլհեպտան 2922197000
9 Ացետիլհիդրոկոդեին ացետիլդիհիդրոկոդեին, տեբակոն 6-ացետոքսի-3-մեթոքսի-Ն-մեթիլ-4,5-էպոքսիմորֆինան 2939190000
90 Նորկոդեին N- դիմեթիլկոդեին 2939190000
91 Նորլեֆորանոլ (-)-3-հիդրոքսիմորֆինան 2933499000
92 Նորմեթադոն 6-դիմեթիլամինո-4,4-դիֆենիլ-3-հեքսանոն 2922310000
93 Նորմորֆին դիմեթիլմորֆին կամ N- դիմեթիլացված մորֆին 2939190000
94 Նորպիպանոն 4,4-դիֆենիլ-6-պիպերիդինո-3-հեքսանոն 2933399900
95 Օքսիկոդոն տեկոդին 14-հիդրօքսիհիդրոկոդեինոն 2939110000 3003 3004
96 Օքսիկոդոն + նալոքսոն 14-гидроксидигидрокодеинон+(5R,14S)-N-аллил-3,14-дигидрокси-4,5-эпоксиморфинан-6-он 3003490000 3004490009
97 Օքսիմորֆոն 14-հիդրօքսիհիդրոմորֆինոն 2939110000
98 Օմնոպոն փոշու մեջ ափիոնի ալկալոիդների հիդրոքլորիդների խառնուրդ. 48 - 50 տոկոս մորֆին, 32 - 35 տոկոս այլ ափիոն ալկալոիդներ 1 մլ 1 տոկոս լուծույթում. մորֆինի հիդրոքլորիդ `0,0067 գ, թմրամիջոց` 0,0027 գ, պապավերինի հիդրոքլորիդ `0,00036 գ, կոդեին - 0,0007 2939190000 3003 3004
99 Ափիոն (ներառյալ բուժիչ) - ափիոնի կամ յուղի կակաչի կոագուլացված հյութ 1302110000 3003 3004

 

Նշում:

Այս ցուցակում ընդգրկված համապատասխան թմրամիջոցին, հոգեմետ նյութին կամ դրանց պրեկուրսորին նյութի նշանակումը կախված չէ նրանից, թե որ ապրանքանիշի (առևտրի) անվանումները, հոմանիշները կամ հապավումները օգտագործվում են որպես անվանում:

Համակցված դեղամիջոցների համար, որոնք պարունակում են, ի լրումն սույն ցուցակում ներառված գործակալի կամ նյութի, դեղաբանական այլ ակտիվ բաղադրիչներ, հսկողություն սահմանվում է անհատական ​​հիմունքներով `այս ցուցակում ներառելով այս համակցված դեղամիջոցը:

Սույն ցուցակում նշված նյութերի կոնցենտրացիան որոշվում է խառնուրդում (լուծույթում) նյութի զանգվածային բաժնի հիման վրա:

Այս ցուցակը օգտագործելու համար անհրաժեշտ է առաջնորդվել որպես TN կոդ Արտաքին առեւտրի գործունեություն TS, և միջազգային չգրանցված կամ այլ ոչ գիտական ​​անուն կամ քիմիական անուն կամ թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութի կամ դրանց նախորդի կարճ նկարագրություն:

Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների մաքսային տարածք ներմուծման, մաքսային տարածքից արտահանման և մաքսային միության մաքսային տարածքով տարանցման կարգի մասին

Ռուսաստանի Դաշնությունում, Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության վերահսկման դաշնային ծառայությունը (Ռուսաստանի Դեղերի վերահսկման դաշնային ծառայություն) և Առողջապահության և սոցիալական զարգացման ոլորտում վերահսկողության դաշնային ծառայությունը (Ռոզդրավնաձոր), տե՛ս կառավարության կարգադրությունը Ռուսաստանի Դաշնության թիվ 1567-ռ 23.09.2010 թ.

 1. Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների մաքսային տարածք ներմուծման, մաքսային տարածքից արտահանման և Մաքսային միության մաքսային տարածքով տարանցման կարգը (այսուհետ `Կանոնակարգ) մշակվել է համաձայնագրի մասին համաձայն հունիսի 9 -ի ապրանքների արտաքին առևտրի ոլորտում լիցենզավորման կանոնները (այսուհետ `Համաձայնագիր) և Համաձայնագիր մեկ մաքսային տարածքում ապրանքների արտաքին առևտրի վրա ազդող միջոցառումների ներդրման և կիրառման կարգի վերաբերյալ երրորդ երկրներին 2009 թվականի հունիսի 9 -ին:
 2. Դրույթը վերաբերում է այն մաքսային տարածք ներմուծող, մաքսային տարածքից արտահանող կամ տարանցիկ Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների մաքսային տարածքում մաքսային տարածքում `նշված ապրանքների միասնական ցանկի 2.12 բաժնում, որոնց նկատմամբ Եվրասիական տնտեսական շրջանակներում Մաքսային միության անդամ պետությունների կողմից կիրառվում են ներմուծման կամ արտահանման արգելքներ կամ սահմանափակումներ: Երրորդ երկրների (այսուհետ `դիմողներ) հետ առևտրի մեջ գտնվող համայնք, ինչպես նաև անհատներ, ովքեր ներմուծում կամ արտահանում են այդպիսի ապրանքներ անձնական օգտագործման համար:
 3. Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ներմուծումը և (կամ) արտահանումը իրավաբանական անձանց կողմից իրականացվում է Մաքսային միության անդամ պետության լիազորված պետական ​​մարմնի կողմից տրված միանգամյա լիցենզիաների հիման վրա: որոնցից գրանցված է դիմումատուն (այսուհետ `լիազորված մարմին):
 4. Անհատները կարող են ներմուծել և (կամ) արտահանել սահմանափակ քանակությամբ թմրամիջոցներ և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր `անձնական օգտագործման համար նախատեսված բժշկական դեղամիջոցների տեսքով` համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում, ինչպես նաև պրեկուրսորներ `պետության օրենսդրությամբ սահմանված չափերով: Մաքսային միության անդամ:
 5. Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների տարանցումը Մաքսային միության անդամ պետությունների տարածքով իրականացվում է Մաքսային միության անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դրույթների համաձայն `վերահսկվող դեղերի շրջանառության ոլորտում: և ապրանքներ, որոնք նշված են ապրանքների միասնական ցանկի 2.12 բաժնում, որոնց նկատմամբ կիրառվում են արգելքներ կամ սահմանափակումներ Մաքսային միության անդամ երկրների կողմից երրորդ երկրների հետ առևտրի շրջանակներում Եվրասիական տնտեսական համայնքի շրջանակներում ներմուծման կամ արտահանման նկատմամբ:
 6. Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի ներմուծման և (կամ) արտահանման լիցենզիաների լիազոր մարմնի կողմից տրամադրումը կատարվում է `հաշվի առնելով թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի` Մաքսային միության անդամ պետության կարիքները:
 7. Լիցենզիա ստանալու համար հայտատուն լիազոր մարմնին է ներկայացնում Համաձայնագրի 3 -րդ հոդվածի 3 -րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը:
  Թմրամիջոցներ, հոգեմետ նյութեր և դրանց պրեկուրսորներ արտահանելիս դիմողը լիազորված մարմնին է ներկայացնում ներմուծման թույլտվություն (բնօրինակը կամ դրա նոտարական պատճենը), որը տրվում է ներմուծող երկրի իրավասու մարմնի կողմից:
  Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային տարածքով թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների տարանցում իրականացնելիս դիմողը լրացուցիչ լիազորված մարմնին է ներկայացնում իրավասու մարմնի կողմից տրված ներմուծման թույլտվություն (բնօրինակը կամ դրա նոտարական պատճենը) ներմուծող երկրի, և երկրի `արտահանողի արտահանման թույլտվության պատճենը, եթե այլ բան նախատեսված չէ ներմուծող կամ արտահանող երկրի պահանջներով:
 8. Եթե, Մաքսային միության անդամ պետության օրենսդրության համաձայն, լիցենզիա տալու որոշումը կայացվում է լիազոր մարմնի կողմից `Մաքսային միության անդամ պետության այլ գործադիր իշխանությունների համաձայնությամբ, ապա դիմողը, ի լրումն Համաձայնագրի 3 -րդ հոդվածի 3 -րդ կետում նշված փաստաթղթերը լիազոր մարմնին են ներկայացնում գործադիր իշխանության փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ներմուծման և (կամ) արտահանման հնարավորությունը:
  Համակարգող մարմնին ներկայացված փաստաթղթերի քննարկման ժամկետը որոշում է Մաքսային միության անդամ պետությունը:
 9. Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ներմուծման և (կամ) արտահանման հնարավորությունը հաստատող լիցենզիայի և փաստաթղթերի տրամադրումը, ի լրումն Համաձայնագրի 6 -րդ հոդվածի 3 -րդ կետում նշված հիմքերի, կարող է մերժվել, եթե տրամադրված փաստաթղթերը քանի որ սույն կանոնակարգի 7 -րդ և 8 -րդ կետերում չեն ներկայացվում, ինչպես նաև Մաքսային միության անդամ պետության համար սահմանված թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների անհրաժեշտության նորմը գերազանցելու դեպքում:
 10. Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների արտահանումը, որոնք նախատեսված են արտակարգ իրավիճակներում շտապ օգնություն տրամադրելու համար, իրականացվում են առանց լիցենզիայի `համաձայն անդամ պետության օրենսդրության: Մաքսային միություն:
 11. Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ներմուծման (արտահանման) օրվանից 10 օրացուցային օրվա ընթացքում Մաքսային միության անդամ դիմողը պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել լիցենզիա տրամադրած երկրի լիազոր մարմնին: իրականում ներմուծված (արտահանվող) քանակությամբ թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր և դրանց պրեկուրսորներ, փոխադրամիջոցի տեսակը, որն օգտագործվել է դրանց ներմուծման (արտահանման) համար, ինչպես նաև Մաքսային միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման վայրը և ամսաթիվը: .
 12. Սահմանափակ քանակությամբ թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ներմուծումը և (կամ) արտահանումը ծովային (գետային) նավերի առաջին օգնության հավաքածուներում, առաջին ինքնաթիռների միջազգային օգնության ինքնաթիռներն իրականացվում են առանց լիցենզիայի ՝ օգտագործելով հսկողության միջոցները համապատասխան տրանսպորտային միջոցների հաշվառման վիճակի օրենսդրությունը ...
  Օդանավերի, ծովերի (գետերի), երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների սարքավորումների և տեխնիկական սարքավորումների բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ չափով օգտագործվող պրեկուրսորների ներմուծումը և (կամ) արտահանումը կատարվում է առանց լիցենզիայի `մաքսային պահանջներին համապատասխան: մաքսային սահմանով մատակարարումների տեղաշարժը կարգավորող օրենսդրություն:
 13. Լիցենզիայի տրամադրման հարցերի վերաբերյալ լիազոր մարմինն իրավունք ունի տալ պարզաբանումներ (եզրակացություններ): Տրված պարզաբանումների (եզրակացությունների) վերաբերյալ տեղեկատվությունն ուղարկվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով: