մենյու

Ապրանքի անվանումը VT կոդ Արտաքին առեւտրի գործունեություն ԵՏՄ
1 Տպիչներ, պատճենահանող սարքեր և ֆաքսային մեքենաներ և դրանց էլեկտրոնային մոդուլները, որոնք ունեն ծածկագրման գործառույթներ (գաղտնագրում) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Գրպանի մեքենաներ `հաշվարկային գործառույթներով տվյալների գրառման, նվագարկման և տեսողական ներկայացման, գաղտնագրման գործառույթներ ունենալու համար (գաղտնագրություն) 8470 10 000 0
3 Կոդավորման (գաղտնագրման) առանձնահատկություններով ձեռքի համակարգիչներ 8471 30 000 0
4 Հաշվողական մեքենաներ և դրանց մասեր, որոնք ունեն գաղտնագրման գործառույթներ (գաղտնագրում) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Հաշվարկող (գաղտնագրման) գործառույթներով հաշվող սարքեր 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Գաղտնագրման գործառույթներով բեռնաթափման էլեկտրոնային մոդուլներ և մասեր 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Կոդագրման գործառույթ ունեցող բաժանորդների հաղորդակցման սարքեր (գաղտնագրում) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Կոդավորման (գաղտնագրման) գործառույթներով տեղակայված կայաններ 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Հեռահաղորդակցման սարքավորումներ և դրա մասերը, որոնք ունեն ծածկագրման գործառույթներ (գաղտնագրում) 8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900
10 Ծրագրակազմի գաղտնագրման (գաղտնագրական) գործիքներ ՝ անկախ պահեստավորման միջոցից 8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Հիմնական փաստաթղթեր 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 Հեռարձակման կամ հեռուստատեսային սարքավորումներ և դրանց մասեր, որոնք ունեն գաղտնագրման (գաղտնագրման) գործառույթներ 8525 50 000 0
8525 60 000
8529 90 200 1
8529 90 650
8529 90 970 0
13 Ռադիոընկերության ստացողներ, հեռակառավարման սարքավորումներ և դրանց մասեր, որոնք ունեն գաղտնագրման գործառույթներ (գաղտնագրություն) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
8526 92 000
8529 90 650
8529 90 970 0
14 «Ինտերնետ» տեղեկատվական և հաղորդակցական ցանցի և հաղորդակցման գործառույթ ունեցող հեռուստատեսային ընդունիչների մուտքի սարքավորումներ, որոնց մասերը ունեն գաղտնագրման գործառույթներ 8517 62 000
8528 71 150 0
8529 90 650
8529 90 970 0
15 Էլեկտրոնային ինտեգրալային սխեմաներ, ծածկագրման (գաղտնագրման) գործառույթներով պահվող սարքեր կամ պարունակող ծածկագրման (գաղտնագրական) միջոցներ 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Այլ էլեկտրական մեքենաներ և սարքավորումներ, որոնք ունեն անհատական ​​գործառույթներ, որոնք պարունակում են ծածկագրման (գաղտնագրական) միջոցներ 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Կոդավորման (գաղտնագրական) միջոցների նորմատիվատեխնիկական, նախագծային և գործառնական փաստաթղթերը `այս բաժնի 1 - 16 կետերում նշված (ցանկացած մեդիայի վրա) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 29 310
8523 29 330
8523 29 390
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

Ռուսաստանի Դաշնությունում Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության դաշնային ծառայությունը (Ռուսաստանի Դաշնության FSB) լիազորված դաշնային գործադիր մարմինն է ՝ համակարգելու լիցենզիայի տրամադրման վերաբերյալ հայտերը և երրորդ երկրների հետ առևտրում գաղտնագրման (գաղտնագրական) միջոցների ներմուծման և արտահանման այլ թույլտվություններ տրամադրել:

Հայտարարությունների միասնական գրանցամատյան հրապարակված է Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական կայքում (www.eaeunion.org).