մենյու

Առաջին անգամ Ռուսաստանի Դաշնություն տարածք ներմուծված առաջին անգամ ներմուծված ապրանքների պետական ​​գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու տեղեկությունները

Ապրանքների անվտանգությունը հաստատող փաստաթուղթ տրամադրելու նպատակով ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը, եթե Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերով այլ բան նախատեսված չէ.

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱՔՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.

 1. հայտարարություն
 2. փաստաթղթերի պատճենները, որոնց համաձայն արտադրվում են ապրանքները (ստանդարտներ, բնութագրեր, կանոնակարգեր, տեխնոլոգիական հրահանգներ, բնութագրեր, բաղադրատոմսեր, կազմի վերաբերյալ տեղեկություններ), որոնք վավերացված են արտադրողի (արտադրողի) կողմից.
 3. արտադրողի (արտադրողի) գրավոր ծանուցումը, որ իր կողմից արտադրված ապրանքները (ապրանքի նմուշներ) համապատասխանում են այն փաստաթղթերի պահանջներին, որոնց համաձայն արտադրվում է (որպես ծանուցում, որակի հավաստագրի պատճեններ, անվտանգության (որակի) անձնագիր, արտադրողի կողմից վավերացված որակի սերտիֆիկատներ ( արտադրող), կամ արտադրողի կողմից նամակ (նշված փաստաթղթերից մեկը տրամադրվում է);
 4. արտադրողի (արտադրողի) փաստաթուղթը վերահսկվող ապրանքների կիրառման (շահագործման, օգտագործման) վերաբերյալ (հրահանգներ, ձեռնարկներ, կանոնակարգեր, առաջարկություններ) կամ դրանց պատճենը հավաստագրված հայտատուի կողմից (առկայության դեպքում).
 5. դիմողի կողմից վավերացված պիտակների (փաթեթավորման) կամ դրանց դասավորության պատճենները վերահսկվող ապրանքների համար.
 6. կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելանյութի հատուկ գործունեության վերաբերյալ փաստաթղթերի պատճենները (անհայտ բաղադրիչներ պարունակող պատրաստուկների համար, ոչ պաշտոնական դեղատոմսեր), որոնք հավաստվում են հայտատուի կողմից.
 7. նմուշառման (նմուշառման) ակտ;
 8. արտադրողի (արտադրողի) հայտարարագիրը սննդամթերքում գենետիկորեն ձևափոխված (տրանսգենային) օրգանիզմների, նանոնյութերի, հորմոնների, թունաքիմիկատների առկայության մասին.
 9. հետազոտական ​​(թեստային) արձանագրություններ (հիգիենիկ փորձաքննության ակտեր), գիտական ​​զեկույցներ, փորձագիտական ​​եզրակացություններ, քաղվածք իրավաբանական անձանց միասնական պետական ​​ռեգիստրից կամ անհատ ձեռնարկատերերի միասնական պետական ​​ռեգիստրից (ընտրովի);

 

Մաքսային միության մաքսային տարածքի սահմաններից դուրս արտադրվող վերահսկվող ապրանքների համար.

 1. դիմում;    
 2. փաստաթղթերի պատճենները, որոնց համաձայն արտադրվում են արտադրանքները (ստանդարտներ, բնութագրեր, կանոնակարգեր, տեխնոլոգիական հրահանգներ, բնութագրեր, բաղադրատոմսեր, կազմի վերաբերյալ տեղեկություններ), վավերացված `Կողմի օրենսդրությանը համապատասխան, որտեղ իրականացվում է պետական ​​գրանցումը.    
 3. արտադրողի (արտադրողի) հայտարարությունը պարենային ապրանքների մեջ գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների, նանոնյութերի, հորմոնների, թունաքիմիկատների առկայության մասին;    
 4. արտադրողի (արտադրողի) փաստաթուղթը վերահսկվող ապրանքների կիրառման (շահագործման, օգտագործման) վերաբերյալ (հրահանգներ, ձեռնարկներ, կանոնակարգեր, առաջարկություններ) կամ դրանց պատճենը հավաստագրված հայտատուի կողմից (առկայության դեպքում).    
 5. արտադրողի (արտադրողի) գրավոր ծանուցում այն ​​մասին, որ իր կողմից արտադրված ապրանքները (ապրանքի նմուշներ) համապատասխանում են փաստաթղթերի պահանջներին, որոնց համաձայն արտադրվում են (որպես ծանուցագիր, որակի հավաստագրի պատճենները, անվտանգության (որակի) անձնագիր, վերլուծության սերտիֆիկատ, որակի սերտիֆիկատ ընդունվում են, ազատ վաճառքի վկայագիր կամ արտադրողի կողմից տրված նամակ, որը վավերացված է այն Կողմի օրենսդրությանը համապատասխան, որտեղ իրականացվում է պետական ​​գրանցումը (տրամադրվում է թվարկված փաստաթղթերից մեկը).    
 6. հայտատուի կողմից վավերացված արտադրանքի պիտակների (փաթեթավորման) պատճենները.    
 7. կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելանյութի առանձնահատուկ գործունեության վերաբերյալ փաստաթղթերի բնօրինակները կամ պատճենները (անհայտ բաղադրիչներ պարունակող նախապատրաստման համար, ոչ պաշտոնական դեղատոմսեր), որոնք վավերացված են Կողմի օրենսդրությանը համապատասխան, որում իրականացվում է պետական ​​գրանցումը.    
 8. թմրամիջոցների (թունաքիմիկատների, ագրոքիմիկատների, բույսերի պաշտպանության միջոցների և բույսերի աճի կարգավորիչների համար) թունաբանական հատկությունների վերաբերյալ փաստաթղթերի բնօրինակները կամ պատճենները `վավերացված Կողմի օրենսդրությանը համապատասխան, որտեղ իրականացվում է պետական ​​գրանցումը.    
 9. այն երկրի իրավասու առողջապահական մարմինների (այլ պետական ​​լիազորված մարմինների) փաստաթղթի պատճենը, որտեղ կենսաբանորեն ակտիվ սննդային հավելանյութ, սննդային հավելանյութ, ախտահանիչ (ախտահանիչ, ախտահանող) միջոց, կոսմետիկ արտադրանք, որը հաստատում է անվտանգությունը և թույլ է տալիս այդ ապրանքների ազատ շրջանառությունը արտադրող պետության տարածքում () արտադրող), որը վավերացված է Կողմի օրենսդրությանը համապատասխան, որտեղ իրականացվում է գրանցումը, կամ արտադրողի տեղեկատվությունը նման փաստաթղթի անհրաժեշտության բացակայության մասին.   
 10. հետազոտական ​​(թեստային) արձանագրություններ (հիգիենիկ փորձաքննության ակտեր), գիտական ​​զեկույցներ, փորձագիտական ​​եզրակացություններ.    
 11. վերահսկվող ապրանքների նմուշների մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծումը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները `վավերացված Կողմի օրենսդրությանը համապատասխան, որտեղ իրականացվում է պետական ​​գրանցումը.

Արտադրողի (արտադրողի) փաստաթղթերի օտար լեզուներով թարգմանությունները պետք է վավերացվեն Կողմի օրենսդրությանը համապատասխան, որտեղ իրականացվում է պետական ​​գրանցումը:

Ապրանքների (ապրանքների) անվտանգությունը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար նախատեսված փաստաթղթերի ճշգրտության համար պատասխանատվությունը դիմումատուին է:

Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...