մենյու

ԵԱՏՄ «Էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքներում վտանգավոր նյութերի օգտագործման սահմանափակման մասին» տեխնիկական կանոնակարգեր (TR ԵԱՏՄ 037/2016)

-

I. Շրջանակ

 1. Իրական տեխնիկական կանոնակարգեր մշակվել է Եվրասիական տնտեսական միության մասին մայիսի 29.05 -ի պայմանագրի համաձայն: 2014 թ. ՝ մարդու կյանքի և առողջության, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունն ապահովելու, ինչպես նաև էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքների սպառողներին (օգտագործողներին) մոլորեցնող գործողությունները կանխելու նպատակով դրանցում վտանգավոր նյութերի պարունակության վերաբերյալ:
  Սույն տեխնիկական կանոնակարգը սահմանում է Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ `Միություն) կիրառման և իրականացման պարտադիր պահանջներ` սահմանափակելու վտանգավոր նյութերի օգտագործումը Միության տարածքում շրջանառության մեջ դրված էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքներում `դրանց ազատ տեղաշարժն ապահովելու համար: .
  Եթե ​​Միության (Մաքսային միության) այլ տեխնիկական կանոնակարգեր են ընդունվում էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի հետ կապված, որոնք սահմանում են պահանջներ այդ ապրանքների նկատմամբ, ապա այդպիսի էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքը պետք է համապատասխանի Միության (Մաքսային միություն) բոլոր տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին: ), որոնք վերաբերում են նրանց:
 2. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի գործողությունը վերաբերում է Միության տարածքում շրջանառության մեջ դրված էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքներին `ըստ ցանկի` համաձայն N 1 հավելվածի:
 3. Այս տեխնիկական կանոնակարգի էֆեկտը չի տարածվում.
  • ա) էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանք, որոնք նախատեսված են ավելի քան 1000 Վ AC և 1500 Վ DC անվանական լարման դեպքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 1 հավելվածով.
  • բ) էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանք, որը նախատեսված է բացառապես որպես էլեկտրական սարքավորումների բաղադրամասեր օգտագործելու համար, որոնք ներառված չեն սույն տեխնիկական կանոնակարգի N 1 հավելվածով նախատեսված ցանկում.
  • գ) էլեկտրական խաղալիքներ.
  • դ) ֆոտոգալվանային վահանակներ (արևային մարտկոցներ), որոնք էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի մաս են կազմում.
  • ե) էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանք, որը նախատեսված է որպես ստորգետնյա և ուղեծրային տիեզերական օբյեկտների մաս օգտագործելու համար.
  • զ) էլեկտրական սարքավորումներ, որոնք նախատեսված են բացառապես օդում, ջրում, ցամաքում և ստորգետնյա տրանսպորտում օգտագործելու համար.
  • է) էլեկտրական մարտկոցներ և կուտակիչներ, այդ թվում `Միության տարածքում շրջանառության մեջ դրված էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի մաս.
  • ը) օգտագործված (օգտագործված) էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնային արտադրանք.
  • թ) չափիչ գործիքներ.
  • ժ) բժշկական սարքավորումներ:

II. Հիմնական հասկացություններ

 1. Այս տեխնիկական կանոնակարգի կիրառման համար օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք նշանակում են հետևյալը.
  • «Խաղալիք» `14 տարեկանից ցածր երեխայի (երեխաների) համար նախատեսված արտադրանք կամ նյութ.
  • «Էլեկտրական խաղալիք» - խաղալիք, որում առնվազն մեկ գործառույթ է իրականացվում էլեկտրական էներգիայի պատճառով.
  • «Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնային արտադրանք» `ապրանքներ, որոնց գործունեությունը պայմանավորված է էլեկտրական հոսանքների և (կամ) էլեկտրամագնիսական դաշտերի առկայությամբ, օգտագործմամբ, առաջացմամբ, փոխակերպմամբ, փոխանցմամբ և բաշխմամբ, որոնք նախատեսված են ուղղակի օգտագործման համար կամ ներկառուցված մեքենաների, մեխանիզմների, ապարատների, սարքերի և այլ սարքավորումների մեջ.
  • «Ներմուծող» - Միության անդամ պետության ռեզիդենտ, ով արտաքին առևտրային պայմանագիր է կնքել Միության անդամ պետության ոչ ռեզիդենտի հետ էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի փոխանցման համար, վաճառում է այդ ապրանքները և պատասխանատու է դրանց համար սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանելը.
  • «Միատարր (միատարր) նյութ» `իր ամբողջ ծավալով մշտական ​​կազմ ունեցող նյութ, որը բաղկացած է մեկ նյութից կամ նյութերի և (կամ) նյութերի համակցությունից, որոնք մեխանիկորեն չեն կարող առանձնացվել (ապամոնտաժման, կտրման, մանրացման, հղկման կամ մեխանիկական այլ եղանակով) գործողություն):

III. Միության շուկայում էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի շրջանառության կանոններ

 1. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքը շրջանառության մեջ է դրվում Միության տարածքում, եթե այն համապատասխանում է սույն տեխնիկական կանոնակարգին, ինչպես նաև դրան վերաբերող Միության (Մաքսային միության) այլ տեխնիկական կանոնակարգերին և պայմանով, որ այն անցել է համապատասխանության հաստատում `սույն տեխնիկական կանոնակարգի VII բաժնին համապատասխան, ինչպես նաև դրան վերաբերող Միության (Մաքսային միության) այլ տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխան:
 2. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքը, որի համապատասխանությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, ինչպես նաև Միության (Մաքսային միության) այլ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին չի հաստատվել, չպետք է նշվի ապրանքի մեկ նշանի վրա շրջանառությունը Միության շուկայում:

IV. Վտանգավոր նյութերի օգտագործման սահմանափակման պահանջներ

 1. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի այնպես, որ այն չպարունակի.
  • ա) վտանգավոր նյութեր `ըստ ցանկի` համաձայն N 2 հավելվածի.
  • բ) վտանգավոր նյութեր պարունակող համասեռ (միատարր) նյութեր `սույն տեխնիկական կանոնակարգի N 2 հավելվածում նախատեսված ցանկում նշված թույլատրելի մակարդակից բարձր կոնցենտրացիայում գերազանցող կոնցենտրացիայում:
 2. Ինչ վերաբերում է էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքներին, ապա հատուկ պահանջներ են սահմանվել վտանգավոր նյութերի օգտագործումը սահմանափակելու համար `համաձայն N 3 հավելվածի:

V. Նշման և գործառնական փաստաթղթերի պահանջներ

 1. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնային արտադրանքի անվանումը և (կամ) նշանակումը (տեսակը, ապրանքանիշը, մոդելը (առկայության դեպքում)), դրա հիմնական պարամետրերն ու բնութագրերը, արտադրողի անունը և (կամ) ապրանքային նշանը, այն պետության անվանումը, որում էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքը պետք է կիրառվի այս ապրանքի նկատմամբ և նշված լինի դրան կից գործող փաստաթղթերում:
  Այս դեպքում փաթեթավորման վրա պետք է կիրառվեն նաև էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի անվանումը և (կամ) նշանակումը (տեսակը, ապրանքանիշը, մոդելը (առկայության դեպքում)), արտադրողի անունը և (կամ) ապրանքային նշանը:
 2. Եթե ​​սույն տեխնիկական կանոնակարգի 9 -րդ կետով նախատեսված տեղեկատվությունը չի կարող կիրառվել էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի նկատմամբ, ապա դրանք կարող են նշվել միայն սույն արտադրանքին կից գործող փաստաթղթերում: Այս դեպքում փաթեթավորման վրա պետք է կիրառվեն էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնային արտադրանքի անվանումը և (կամ) նշանակումը (տեսակը, ապրանքանիշը, մոդելը (առկայության դեպքում)), արտադրողի անունը և (կամ) ապրանքային նշանը:
 3. Նշում էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքը պետք է լինի ընթեռնելի, դյուրընթեռնելի և պետք է կիրառվի էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի վրա `ստուգման համար մատչելի վայրում, առանց գործիքների ապամոնտաժման:
 4. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնային արտադրանքի գործառնական փաստաթղթերը պետք է պարունակեն.
  • ա) սույն տեխնիկական կանոնակարգի 9 -րդ կետում նշված տեղեկությունները.
  • բ) տեղեկատվություն ապրանքի նպատակի մասին.
  • գ) արտադրանքի բնութագրերը և պարամետրերը.
  • դ) արտադրանքի շահագործման (օգտագործման), տեղադրման, պահպանման, փոխադրման (փոխադրման), վաճառքի և հեռացման կանոնները և պայմանները (անհրաժեշտության դեպքում ՝ համապատասխան պահանջներ).
  • ե) արտադրանքի անսարքության հայտնաբերման դեպքում ձեռնարկվելիք միջոցառումների մասին տեղեկատվություն.
  • զ) արտադրողի (արտադրողի լիազորված անձի), ներմուծողի անունը և գտնվելու վայրը, նրանց կոնտակտային տվյալները.
  • է) արտադրանքի արտադրության ամսվա և տարվա և (կամ) տեղեկատվության կիրառման վայրի կամ արտադրության տարվա որոշման եղանակի մասին տեղեկատվություն:
 5. Գործառնական փաստաթղթերի մակնշումը և կազմումը կատարվում է ռուսերեն լեզվով և, եթե համապատասխան պահանջներ կան Միության անդամ պետությունների օրենսդրության մեջ (այսուհետ `անդամ պետություններ), անդամի պաշտոնական լեզվով (պաշտոնական լեզուներով) Պետություն, որի տարածքում են վաճառվում արտադրանքը: Չափման միավորները, այբբենական ապրանքային նշանները, համապատասխան անունները, բնակավայրերի անունները և մակնշման և գործող փաստաթղթերում այլ անուններ և մանրամասներ կարող են տրվել այլ լեզուներով:
  Գործառնական փաստաթղթերը կազմվում են թղթի վրա: Դրանք կարող են ուղեկցվել էլեկտրոնային լրատվամիջոցների վերաբերյալ գործառնական փաստաթղթերի փաթեթով: Ոչ կենցաղային էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի փաթեթում ներառված գործառնական փաստաթղթերը կարող են տրվել միայն էլեկտրոնային կրիչներով:

Vi. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի համապատասխանությունը տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին

 1. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի համապատասխանությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգին ապահովվում է վտանգավոր նյութերի օգտագործումը սահմանափակելու նրա պահանջների կատարմամբ:
 2. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնային արտադրանքի հետազոտման (փորձարկման) և չափման մեթոդները սահմանվում են այն չափորոշիչներով, որոնք ներառված են հետազոտությունների (թեստերի) և չափումների կանոններ և մեթոդներ պարունակող ստանդարտների ցանկում, ներառյալ սույն պահանջների կիրառման և կատարման համար անհրաժեշտ ընտրանքի կանոնները: տեխնիկական կանոնակարգում և համապատասխանության գնահատման արտադրանքի իրականացում:

Vii. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի համապատասխանության գնահատում

 1. Համապատասխանության գնահատում էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքները արտադրվում են համապատասխանության հաստատման տեսքով:
 2. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի համապատասխանությունը հաստատելիս հայտատուները կարող են լինել իրավաբանական անձ կամ ֆիզիկական անձ, որը գրանցված է անդամ պետության տարածքում ՝ իր օրենսդրությանը համապատասխան, որպես անհատ ձեռնարկատեր, որոնք արտադրողներ կամ ներմուծողներ (վաճառողներ) կամ լիազորված անձինք են: արտադրողը:
 3. Էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքը ենթակա է համապատասխանության հայտարարագրի `համապատասխանության հայտարարագրի տեսքով` համաձայն հետևյալ սխեմաներից մեկի.
  • ա) զանգվածային արտադրանքի համար `1 դ, 3 դ և 6 դ սխեմաներ.
  • բ) ապրանքների խմբաքանակի համար `2e և 4e սխեմաներ:
 4. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի համապատասխանությունը հայտարարելու ժամանակ հայտատուն կարող է լինել.
  • ա) 1d, 3d և 6d սխեմաների համար `արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը).
  • բ) 2d և 4d սխեմաների համար `արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը) կամ ներմուծողը (վաճառողը):
 5. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի համապատասխանությունը հայտարարելու սխեմայի ընտրությունը կատարում է դիմողը:
 6. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի համապատասխանության մասին հայտարարությունը `համաձայն 1d և 2d սխեմաների, կատարվում է դիմողի կողմից` իր իսկ ապացույցների հիման վրա: Դիմողի ընտրությամբ էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքի նմուշների փորձարկումները կատարվում են հայտատուի փորձարկման լաբորատորիայում կամ հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոն), որը ներառված է սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական գրանցամատյանում: Մաքսային միություն (այսուհետ `միասնական գրանցամատյան) կամ այլ փորձարկման լաբորատորիաներում:
  3d, 4d և 6d սխեմաների համաձայն էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի համապատասխանության մասին հայտարարությունը կատարվում է դիմողի կողմից `իր իսկ ապացույցների և միասնական գրանցամատյանում ներառված հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայի (կենտրոնի) մասնակցությամբ ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա:
 7. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի համապատասխանությունը հայտարարելու ժամանակ դիմողը.
  • ա) ստեղծում և վերլուծում է փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են արտադրանքի համապատասխանությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, ներառյալ.
   • տեխնիկական պայմաններ (առկայության դեպքում);
   • գործառնական փաստաթղթեր;
   • Ապրանքների և (կամ) բաղադրիչների, նյութերի, արտադրանքի բաղադրիչների նմուշների փորձարկման արձանագրություն (սույն տեխնիկական կանոնակարգի և (կամ) այլ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության համար `դիմողի ընտրությամբ, որը հիմք է հանդիսացել հաստատելու համար արտադրանքի համապատասխանությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին (առկայության դեպքում) (գծապատկերներ 1e, 2d, 3d, 4e և 6e);
   • Առաքման պայմանագիր (պայմանագիրը) և առաքման փաստաթղթերը (եթե այդպիսիք կան) (ապրանքների խմբաքանակի համար, մեկ ապրանքի համար) (սխեմաներ 2d և 4d);
   • որակի կառավարման համակարգի վկայագիր (վկայագրի պատճենը) (սխեմա 6 դ);
  • բ) իրականացնում է ապրանքների նույնականացում `դրանք սույն տեխնիկական կանոնակարգի շրջանակներին հղելու նպատակով.
  • գ) ապահովում է արտադրության վերահսկողության իրականացումը և ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները `արտադրանքի արտադրության գործընթացն ապահովելու համար դրանց համապատասխանությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին.
  • դ) ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները որակի կառավարման համակարգի գործունեության կայունության ապահովման համար (սխեմա 6 դ).
  • ե) ընդունում է համապատասխանության մասին հայտարարությունը, որը կազմված է ԵԱՏՀ Կոլեգիայի 25.12.2012 թ. թիվ 293 որոշմամբ հաստատված միասնական ձևի և կանոնների համաձայն.
  • զ) համապատասխանության հաստատման ընթացակարգի ավարտից հետո կիրառում է արտադրանքի շրջանառության մեկ նշան Միության շուկայում.
  • է) համապատասխանության հաստատման ընթացակարգն ավարտելուց հետո կազմում է փաստաթղթերի փաթեթ, որը ներառում է սույն պարբերության «ա» ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը և համապատասխանության մասին հայտարարություն:
 8. Համապատասխանության հռչակագիր ենթակա է գրանցման ԵԱՏՀ Կոլեգիայի 09.04.2013 թ. թիվ 76 որոշմամբ սահմանված կարգով:
 9. Massանգվածային էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնային արտադրանքի համապատասխանության հայտարարագրի գործողության ժամկետը 5 տարուց ոչ ավելի է: Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի խմբաքանակի համար համապատասխանության հայտարարագրի վավերականության ժամկետը սահմանված չէ:
 10. Հայտատուի ընտրությամբ էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի համապատասխանության հաստատումը `համապատասխանության հայտարարագրի տեսքով, կարող է փոխարինվել համապատասխանության հաստատմամբ` սերտիֆիկացման տեսքով `հետևյալ սխեմաներից մեկի համաձայն.
  • ա) զանգվածային արտադրանքի համար `1c, 2c և 6c սխեմաներ.
  • բ) ապրանքների խմբաքանակի համար `սխեմա 3c.
 11. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքները հավաստելիս հայտատուն կարող է լինել.
  • ա) 1c, 2c և 6c սխեմաների համար `արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը).
  • բ) 3c սխեմայի համար `արտադրողը (արտադրողի լիազորված անձը) կամ ներմուծողը (վաճառողը):
 12. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի սերտիֆիկացման սխեմայի ընտրությունն իրականացնում է հայտատուն:
 13. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքները հավաստելիս հայտատուն.
  • ա) ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները `արտադրանքի արտադրության գործընթացի կայուն լինելու համար և ապահովում է դրանց համապատասխանությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին.
  • բ) ստեղծում է հետևյալ տեխնիկական փաստաթղթերը.
   • տեխնիկական պայմաններ (առկայության դեպքում);
   • գործառնական փաստաթղթեր;
   • մատակարարման պայմանագիր (պայմանագիր) և առաքման փաստաթղթեր (առկայության դեպքում) (ապրանքների խմբաքանակի համար) (սխեմա 3c);
   • որակի կառավարման համակարգի վկայագիր (վկայագրի պատճենը) (սխեմա 2c);
   • դիմողի ընտրությամբ այլ փաստաթղթեր, որոնք հիմք են հանդիսացել արտադրանքի համապատասխանությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին (առկայության դեպքում) հաստատելու համար.
  • գ) միասնական ռեգիստրում ներառված սերտիֆիկացման մարմնին ներկայացնում է արտադրանքի սերտիֆիկացման հայտ (տեխնիկական փաստաթղթերի կից): Դիմումը նշում է փաստաթղթի մասին տեղեկատվությունը, որի պահանջներին համապատասխան լինելու համար հավաստագրված է որակի կառավարման համակարգը (սխեմա 2c), ինչպես նաև ապրանքների խմբաքանակի և դրանում ներառված ապրանքների միավորների նույնականացման բնութագրերի վերաբերյալ (սխեմա 3c) ;
  • դ) համապատասխանության հաստատման ընթացակարգի ավարտից հետո կիրառում է արտադրանքի շրջանառության մեկ նշան Միության շուկայում.
  • ե) ապրանքների նախագծման կամ դրանց արտադրության տեխնոլոգիայի փոփոխությունների դեպքում, որոնք կարող են ազդել սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին նման արտադրանքի համապատասխանության վրա, նախապես տեղեկացնել սերտիֆիկացման մարմնին (սխեմա 1 գ).
  • զ) համապատասխանության հաստատման ընթացակարգի ավարտից հետո կազմում է փաստաթղթերի փաթեթ, որը ներառում է սույն պարբերության «բ» ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը, փորձարկման հաշվետվությունը (ներ) ը, արտադրության վիճակի վերլուծության արդյունքները ( սխեմա 1c) և համապատասխանության վկայական.
 14. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքները հավաստելիս, միասնական գրանցամատյանում ներառված սերտիֆիկացման մարմինը.
  • ա) վերլուծում է հայտատուի ներկայացրած տեխնիկական փաստաթղթերը և հայտատուին տեղեկացնում իր որոշման մասին (նշելով սերտիֆիկացման պայմանները).
  • բ) իրականացնում է արտադրանքի նմուշների նույնականացում և դրանց ընտրություն հայտատուից `փորձարկման համար.
  • գ) ապահովում է արտադրանքի նմուշների (արտադրանքի խմբաքանակի (խմբաքանակի նմուշներ) (սխեմա 3c)) փորձարկումը միասնական գրանցամատյանում ներառված հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում.
  • դ) վերլուծում է հայտատուի արտադրության վիճակը, որի արդյունքները փաստաթղթավորված են ակտում (սխեմա 1 գ).
  • ե) թեստի դրական արդյունքների և արտադրության վիճակի վերլուծության դեպքում կազմել համապատասխանության վկայագիր միասնական տեսքով `հաստատված ԵԱՏՀ խորհրդի 25.12.2012 թվականի դեկտեմբերի 293 -ի թիվ XNUMX որոշմամբ և տրամադրել այն հայտատուին.
  • զ) համապատասխանության հավաստագրի մասին տեղեկությունները մուտքագրում են համապատասխանության վկայականների և համապատասխանության գրանցված հայտարարագրերի միասնական գրանցամատյանում.
  • է) ստուգման վերահսկողություն է իրականացնում սերտիֆիկացված ապրանքների նկատմամբ `համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ամբողջ ընթացքում` փորձարկելով արտադրանքի նմուշները միասնական գրանցամատյանում ներառված հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում և (կամ) վերլուծելով արտադրության վիճակը (սխեմա 1 գ) );
  • ը) ստուգման վերահսկողություն է իրականացնում սերտիֆիկացված ապրանքների նկատմամբ `համապատասխանության վկայագրի գործողության ողջ ընթացքում` փորձարկելով արտադրանքի նմուշները միասնական գրանցամատյանում ներառված հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոն) և վերլուծելով որակի կառավարման տեսչական հսկողության արդյունքները: համակարգի սերտիֆիկացման մարմին `կապված կառավարման համակարգի հավաստագրված որակի հետ (սխեմա 2c);
  • թ) ստուգման վերահսկողության դրական արդյունքների դեպքում հաստատում է համապատասխանության սերտիֆիկատի վավերականությունը և համապատասխան գրառում է կատարում տեսչական հսկողության ակտում, տեսչական հսկողության բացասական արդյունքների դեպքում որոշում է կայացնում գործողության կասեցման կամ չեղարկման մասին: համապատասխանության վկայական և հայտատուին տեղեկացնում է ընդունված որոշման մասին (սխեմաներ 1c և 2c):
 15. Համապատասխանության հաստատման (համապատասխանության հայտարարագիր կամ սերտիֆիկացում) `որակի կառավարման համակարգի սերտիֆիկացում նախատեսող սխեմաների համաձայն, նման համակարգի սերտիֆիկացումն իրականացնում է որակի կառավարման համակարգի սերտիֆիկացման մարմինը` գրանցված տարածքում անդամ պետությունը `սույն պետության օրենսդրությանը համապատասխան և ազգային համակարգում հավատարմագրված: անդամ պետության հավատարմագրման մասին:
 16. Massանգվածային էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնային արտադրանքի համապատասխանության վկայագրի գործողության ժամկետը 5 տարուց ոչ ավելի է: Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի խմբաքանակի համար համապատասխանության վկայագրի վավերականության ժամկետը սահմանված չէ:
 17. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնային արտադրանքի համապատասխանության հաստատումից հետո ձևավորված փաստաթղթերի փաթեթը պահվում է.
  • ա) զանգվածային արտադրության արտադրանքի համար `հայտատուն ունի առնվազն 10 տարի համապատասխանության հայտարարագրի կամ համապատասխանության վկայագրի դադարեցման օրվանից.
  • բ) ապրանքների խմբաքանակի համար. հայտատուն առնվազն 10 տարի ունի արտադրանքի խմբաքանակի վաճառքի ավարտի օրվանից.
  • գ) արտադրանքի համար `արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի) կողմից` այս արտադրանքի արտադրության դադարեցման (արտադրության դադարեցման) օրվանից առնվազն 10 տարի ժամկետով:

VIII. Միավորման շուկայում արտադրանքի շրջանառության մեկ նշանով պիտակավորում

 1. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքը, որը բավարարում է սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները և անցել է համապատասխանության գնահատման ընթացակարգը `համաձայն սույն տեխնիկական կանոնակարգի VII բաժնի, պետք է նշվի Միության շուկայում արտադրանքի շրջանառության մեկ նշանով:
 2. Միության շուկայում արտադրանքի շրջանառության մեկ նշանով նշումն իրականացվում է մինչև Միության շուկայում էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի շրջանառության մեջ թողնելը:
 3. Միության շուկայում արտադրանքի շրջանառության մեկ նշանը կիրառվում է յուրաքանչյուր էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնային արտադրանքի վրա, որն ապահովում է հստակ և հստակ պատկեր ապրանքի ողջ ծառայության ընթացքում, ինչպես նաև նշված է դրան կից գործող փաստաթղթերում:
  Եթե ​​անհնար է Միության շուկայում արտադրանքի շրջանառության մեկ նշանի կիրառումը էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի վրա, ապա թույլատրվում է այն կիրառել միայն ապրանքի փաթեթավորման և դրան կից գործող փաստաթղթերի վրա:
 4. Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքը նշվում է Միության շուկայում մեկ ապրանքաշրջանառության նշանով, եթե այն համապատասխանում է դրա համար կիրառվող Միության (Մաքսային միության) բոլոր տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին:

 

Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրանքի ցանկը, որը ենթակա է ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգի «Էլեկտրական և ռադիոէլեկտրոնիկայում վտանգավոր նյութերի օգտագործումը սահմանափակելու մասին» (TR EAEU 037/2016)

 1. Էլեկտրական և կենցաղային տեխնիկա.
  • ա) սննդամթերքի պատրաստման և պահպանման և խոհանոցային աշխատանքների մեքենայացման, ինչպես նաև խոհանոցային այլ սարքավորումների համար.
  • բ) սպիտակեղենի, հագուստի և կոշիկի (լվացման, արդուկման, չորացման, մաքրման) մշակման համար.
  • գ) տարածքների մաքրման և մաքրման համար.
  • դ) պահպանել և կարգավորել ներքին կլիման.
  • ե) սանիտարահիգիենիկ.
  • զ) մազերի, եղունգների և մաշկի խնամքի համար.
  • է) մարմինը տաքացնելու համար.
  • ը) թրթռումային մերսում;
  • թ) խաղերի, սպորտի և վարժությունների սարքավորումներ.
  • ժ) աուդիո և վիդեո սարքավորումներ, հեռուստատեսային և ռադիոհեռարձակման ընդունիչներ.
  • ժա) կարի և տրիկոտաժի.
  • ժգ) սնուցման սարքեր, լիցքավորիչներ, լարման կայունացուցիչներ.
  • ժգ) այգեգործության համար.
  • ժե) ակվարիումների և այգիների լճակների համար.
  • ժե) էլեկտրական պոմպեր;
  • ժզ) էլեկտրական եւ էլեկտրոնային ժամացույցներ.
  • գ) հաշվիչներ.
  • ժը) էլեկտրամոնտաժային արտադրանք.
  • ը) երկարացման լարերը:
 2. Էլեկտրոնային համակարգիչներ և դրանց միացված սարքեր, ներառյալ դրանց համակցությունները.
  • ա) սերվերներ, անհատական ​​համակարգիչների համակարգային միավորներ.
  • բ) նոթբուքեր;
  • գ) պլանշետային, գրպանային, ձեռքի և այլ փոքր համակարգիչներ.
  • դ) ստեղնաշարեր, մանիպուլյատորներ, հետագծիչներ և կառավարման և մուտքագրման այլ սարքեր (համակարգչային մկնիկներ, ջոստիկներ, սաղավարտներ, ակնոցներ).
  • ե) շարժական պահեստավորման սարքեր.
  • զ) մոնիտորներ.
  • է) տպիչներ.
  • ը) սկաներներ.
  • թ) ակուստիկ համակարգեր և ականջակալներ.
  • ժ) մուլտիմեդիա պրոյեկտորներ.
  • ժա) կենսաչափական տեղեկատվության ընթերցողներ.
  • ժգ) վեբ -տեսախցիկներ;
  • ժգ) մոդեմներ;
  • ժե) անխափան սնուցման սարքեր.
 3. Հեռահաղորդակցության միջոցներ (տերմինալային հեռահաղորդակցության սարքեր).
  • ա) ֆիքսված և բջջային հեռախոսներ.
  • բ) վճարովի հեռախոսներ.
  • գ) հեռախոս,
  • դ) հեռագրեր.
  • ե) շարժական և շարժական ռադիոկայաններ.
  • զ) RFID պիտակներ:
 4. Պատճենահանող սարքեր և գրասենյակային (գրասենյակային) այլ էլեկտրական սարքավորումներ:
 5. Էլեկտրականացված գործիքներ (ձեռքի և շարժական էլեկտրական մեքենաներ):
 6. Լույսի աղբյուրներ և լուսավորման սարքավորումներ, ներառյալ կահույքի մեջ ներկառուցված սարքավորումները:
 7. Էլեկտրամիզիկական գործիքներ:
 8. Խաղային և առևտրային մեքենաներ:
 9. ՀԴՄ -ներ, տոմսերի տպագրման մեքենաներ, նույնականացման քարտերի ընթերցողներ, բանկոմատներ, տեղեկատվական կրպակներ:
 10. Մալուխներ, լարեր և լարեր `նախատեսված 500 Վ AC և (կամ) DC չգերազանցող անվանական լարման դեպքում, բացառությամբ օպտիկամանրաթելային մալուխների:
 11. Ավտոմատ անջատիչներ և մնացորդային ընթացիկ սարքեր:
 12. Հրդեհի, անվտանգության և հրդեհային անվտանգության դետեկտորներ:

 

Ապրանքների ամբողջական ցանկը, որոնց վերաբերյալ մաքսային հայտարարագրի ներկայացումը ուղեկցվում է համապատասխանության գնահատման փաստաթղթի (համապատասխանության գնահատման փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկատվության) ներկայացմամբ `« Վտանգավոր նյութերի օգտագործման սահմանափակման մասին »ԵԱՏՄ պահանջներով: էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքներում »(TR EAEU 037/2016)

ինչպես փոփոխվել է ԵԱՏՀ Կոլեգիայի 33 թվականի թիվ 23.03.2021 որոշմամբ

Ապրանքի անվանումը VT կոդ Արտաքին առեւտրի գործունեություն ԵՏՄ Համապատասխանության փաստաթուղթ
սառնարաններ սառցարաններ սառնարաններ 8418102001
8418108001
841821
8418290000
8418302001
8418308001
8418402001
8418408001
համապատասխանության հայտարարագիր
աման լվացող մեքենաներ 8422110000 համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական վառարաններ և էլեկտրական վառարաններ խոհանոցի վահանակներ 8516601010
8516601090
8516605000
8516797000
համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական վառարաններ ջեռոցներ ներկառուցված ջեռոցներ մրգերի բանջարեղենի հատապտուղներ սնկով էլեկտրական չորանոցներ 8516608000
8516609000
8516797000
համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական սարքեր ջեռուցման հեղուկ կաթսաներ թեյնիկներ սուրճ պատրաստողներ սուրճի մեքենաներ մանկական սննդի տաքացուցիչներ շոգենավեր ստերիլիզատորներ 8516108000
8516710000
8516797000
համապատասխանության հայտարարագիր
միկրոալիքային վառարաններ 8516500000 համապատասխանության հայտարարագիր
Թափոններ 8509800000 համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական գրիլներ կապի գրիլներ aero grills էլեկտրական խորոված grinders էլեկտրական գրիլներ էլեկտրական սրճաղաց վաֆլի պատրաստողներ խորոված տապակած տապակներ bakeware raclette makers յոգուրտ պատրաստողներ multicooker էլեկտրական թավա խառնիչներ սուրճի սրճաղացներ խոհանոցային մեքենաներ սննդի պրոցեսորներ սննդամթերքի հյութաքամիչներ կարագի մսաղացներ մսաղացներ բլենդեր քերողներ ծեծողներ քերիչ քերծիչներ դանակներ 8509400000
8509800000
8516607000
8516609000
8516720000
8516792000
8516797000
համապատասխանության հայտարարագիր
լվացքի մեքենաներ 8450111100
8450111900
8450119000
8450120000
8450190000
համապատասխանության հայտարարագիր
ցենտրիֆուգայի չորացման թմբուկներ 8421120000
8421197009
845121000
8451290000
համապատասխանության հայտարարագիր
ուլտրաձայնային հագուստի լվացման սարքեր 8450190000
8479899708
համապատասխանության հայտարարագիր
արդուկներ արդուկող մեքենաներ գոլորշու մաքրիչներ գոլորշու գեներատորներ 8424309000
8424890009
8451300000
8516400000
8516797000
համապատասխանության հայտարարագիր
սրբիչների և հագուստի էլեկտրական չորանոցներ 8516797000 համապատասխանության հայտարարագիր
թաց և չոր փոշեկուլներ 8508 համապատասխանության հայտարարագիր
հատակի փայլեցնող նյութեր 8509800000 համապատասխանության հայտարարագիր
փոշեկուլային համակարգեր 8508 համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական խոզանակներ 8509800000 համապատասխանության հայտարարագիր
գոլորշու խոզանակներ մաքրող սարքեր 8424309000
8424890009
8509800000
8516797000
համապատասխանության հայտարարագիր
ջրի ներծծող մաքրող սարքեր 8509800000 համապատասխանության հայտարարագիր
երկրպագուներ 8414510000 համապատասխանության հայտարարագիր
օդորակիչներ 841510
8415810090
8415820000
8415830000
համապատասխանության հայտարարագիր
humidifiers evaporators dehumidifiers 8415900009
841899
8479899708
8509800000
համապատասխանության հայտարարագիր
օդի մաքրող սարքեր խոհանոցի գլխարկներ 841460000
8421392009
համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական տաքացուցիչներ, որոնք օգտագործվում են բուծման և աճեցման բույսերի համար էլեկտրական սարքեր ջեռուցման համար ջեռուցման ջեռուցում սենյակի տարածքներ էլեկտրական մարտկոցներ օդափոխիչ տաքացուցիչներ կոնվեկտորներ 8436210000
8516210000
851629
համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական բուխարիներ 8516210000
8516295000
8516299100
8516299900
համապատասխանության հայտարարագիր
հատակային ջեռուցման համակարգեր 851680 համապատասխանության հայտարարագիր
ջրատաքացուցիչներ 851610 համապատասխանության հայտարարագիր
ցնցուղ զուգարաններ, երբ միացված է AC լուսավորման ջեռուցմանը 3922
7324900009
9019109001
համապատասխանության հայտարարագիր
սարքեր, որոնք օգտագործվում են խոռոչի հիգիենայի համար բերան 8509800000 համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական տաքացուցիչներ սաունայի տաքացուցիչների համար 8516299900 համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական միջատների վերահսկման սարքեր 8543709000 համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական սափրիչներ կտրող էպիլյատորներ 8510100000
8510300000
համապատասխանության հայտարարագիր
վարսահարդարիչ 8510200000 համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական սաունաներ դեմքի համար 8516797000 համապատասխանության հայտարարագիր
վարսահարդարիչներ վարսահարդարիչ սարքեր ուղղիչ սարքեր 8516310009
8516320000
համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական չորանոցներ 8516330000 համապատասխանության հայտարարագիր
մազերի էլեկտրական ոլորիչ 8516320000 համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական ջեռուցման բարձիկներ ծածկոցներ ներքնակներ և բարձեր 6301100000
6306400000
6307909800
940421
940429
940490
համապատասխանության հայտարարագիր
մարմնի մերսման մեքենաներ ՝ առանց բժշկի հսկողության 9019101000 համապատասխանության հայտարարագիր
հիդրոմասաժի ոտքերի վաննաներ 9019109001 համապատասխանության հայտարարագիր
տեսախաղեր և սարքեր նրանց համար 950450000 համապատասխանության հայտարարագիր
խաղալ սպորտային և մարզասարքեր, որոնք կապված են AC հոսանքին 950430
9504908009
950691
համապատասխանության հայտարարագիր
աուդիո-վիդեո ձայնագրման և աուդիո-վիդեո վերարտադրման սարքավորումներ 8519
8521
852580
8527
852849
852859
852869
852872
համապատասխանության հայտարարագիր
ռադիոընդունիչ սարքավորումներ 8527 համապատասխանության հայտարարագիր
ընդունիչներ հեռուստատեսային հեռուստահաղորդիչներ արբանյակային հեռուստատեսային կարգավորիչներ 852871
852872
համապատասխանության հայտարարագիր
Ակուստիկ համակարգեր 8518210000
851822000
851829
համապատասխանության հայտարարագիր
աուդիո ուժեղացուցիչներ 851840
8518500000
համապատասխանության հայտարարագիր
տեսաձայնային հեռախոսների ինտերկոմներ 8517691000
8517692000
համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական կարի մեքենաներ 845210 համապատասխանության հայտարարագիր
overlocks 8452101900 համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական տրիկոտաժի մեքենաներ 8447 համապատասխանության հայտարարագիր
սնուցման սարքեր լիցքավորիչներ լարման կայունացուցիչներ կենցաղային սարքավորումների համար 8504403009
8504408200
8504409000
համապատասխանության հայտարարագիր
մարտկոցի լիցքավորիչներ 8504405500 համապատասխանության հայտարարագիր
խոտհնձիչներ խոտհարք և ցանկապատող հնձիչներ 8433111000
8433191000
8467292000
8467298000
համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական փեղկեր դռների պատուհանների համար `ամբողջական էլեկտրական շարժիչով 8479899708 համապատասխանության հայտարարագիր
այգու փչակներ օդափոխման փոշեկուլներ 8467298509
8508600000
համապատասխանության հայտարարագիր
կթելու մեքենաներ 8434100000 համապատասխանության հայտարարագիր
կոմպրեսորներ 8414808000 համապատասխանության հայտարարագիր
պոմպեր 841370
8413810000
համապատասխանության հայտարարագիր
տաքացուցիչներ 8516108000 համապատասխանության հայտարարագիր
լուսավորման սարքավորումներ լամպեր 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409909
9405919009
9405920008
9405990008
համապատասխանության հայտարարագիր
սարքավորումներ ջրի զտման կամ մաքրման համար `զտիչներ էլեկտրական ստերիլիզատորներ 8421210009 համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական սնուցողներ 8509800000 համապատասխանության հայտարարագիր
դեկորատիվ շատրվաններ պարտեզի լճակների համար `էլեկտրական շարժիչով կամ էլեկտրական պոմպով 841370
8413810000
համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական պոմպեր խմելու ջրի մատակարարման համակարգերում օգտագործելու, ջրամատակարարման, ջրի ջեռուցման, կենցաղային համար նախատեսված առանձին տներում շահագործվող կեղտաջրերի հեռացման համար 8413 համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական և էլեկտրոնային ժամացույցներ 9102120000
9105210000
9105910000
համապատասխանության հայտարարագիր
հաշվիչներ 8470 համապատասխանության հայտարարագիր
անջատիչներ, ներառյալ կիսահաղորդչային ժամաչափերը 853650
9107000000
համապատասխանության հայտարարագիր
անջատիչներ էլեկտրական սարքերի համար 853650 համապատասխանության հայտարարագիր
վարդակներ 8536699008 համապատասխանության հայտարարագիր
պատառաքաղներ 8536699008 համապատասխանության հայտարարագիր
splitter ադապտերներ 8536699008
8536901000
8536908500
համապատասխանության հայտարարագիր
երկարացման լարեր, ներառյալ ֆիլտրի երկարացման լարերը 854442 համապատասխանության հայտարարագիր
երկարացման լարեր գլանափաթեթի վրա 854442 համապատասխանության հայտարարագիր
անհատական ​​համակարգիչների սերվերների համակարգային միավորներ 8471410000
8471490000
8471500000
համապատասխանության հայտարարագիր
նոութբուքեր 8471300000 համապատասխանության հայտարարագիր
պլանշետային ձեռքի սարքեր և այլ փոքր համակարգիչներ 8471300000 համապատասխանության հայտարարագիր
ստեղնաշարերի մանիպուլյատորներ trekkers և կառավարման և մուտքի այլ սարքեր համակարգչային մկներ joysticks սաղավարտներ բաժակներ 8471
950450000
համապատասխանության հայտարարագիր
արտաքին պահեստավորման սարքեր 847170
8523
համապատասխանության հայտարարագիր
մոնիտորներ 8528421000
8528521000
8528529009
8528599009
համապատասխանության հայտարարագիր
տպիչներ 844331
8443321009
համապատասխանության հայտարարագիր
սկաներներ 8471607000 համապատասխանության հայտարարագիր
բարձրախոսներ և ականջակալներ 8518210000
851822000
851829
851830
համապատասխանության հայտարարագիր
մուլտիմեդիա պրոյեկտորներ 8528621000 համապատասխանության հայտարարագիր
կենսաչափական ընթերցողներ 8471
9031499000
9031803800
համապատասխանության հայտարարագիր
վեբ -տեսախցիկներ 852580 համապատասխանության հայտարարագիր
մոդեմներ 851762000 համապատասխանության հայտարարագիր
անխափան սնուցման սարքեր 8504403002
8504403009
համապատասխանության հայտարարագիր
ֆիքսված և բջջային հեռախոսներ 8517110000
8517120000
8517180000
համապատասխանության հայտարարագիր
հեռախոսներ 8517180000 համապատասխանության հայտարարագիր
հեռաֆաքսեր 8443323000
851762000
համապատասխանության հայտարարագիր
հեռագրեր 851762000 համապատասխանության հայտարարագիր
շարժական և շարժական ռադիոկայաններ 8517
8525600009
համապատասխանության հայտարարագիր
RFID պիտակներ 852352 համապատասխանության հայտարարագիր
Լուսապատճենահանող սարքեր և էլեկտրական գրասենյակային այլ սարքավորումներ 844332910
8443329300
8443329900
844339
8472100000
8472300000
847290
համապատասխանության հայտարարագիր
հորատում պտտվող մուրճեր պտուտակահան nutrunners պտուտակահան 846721
8467292000
8467298509
համապատասխանության հայտարարագիր
սղոցներ ոլորահատ սղոցներ 846722 համապատասխանության հայտարարագիր
սրող, ներառյալ անկյունային փայլեցնող սարքերը 8467292000
8467295100
8467295300
8467295900
համապատասխանության հայտարարագիր
պլանավորողներ 8467297000 համապատասխանության հայտարարագիր
Մկրատներ 8467292000
8467298501
8467298509
համապատասխանության հայտարարագիր
սրվել 8467295900 համապատասխանության հայտարարագիր
ֆրեզերային հաստոցներ 8467298509 համապատասխանության հայտարարագիր
անլար ձեռքի գործիք լիցքավորիչով 8467211000
8467292000
համապատասխանության հայտարարագիր
փոքր չափի փայտամշակման մեքենաներ `անհատական ​​օգտագործման համար 8465 համապատասխանության հայտարարագիր
ոչ դյուրավառ հեղուկ հեղուկացիր ատրճանակներ 8424200000 համապատասխանության հայտարարագիր
հաստոցներ և սարքեր աղեղային և պլազմային աղեղով եռակցման համար 8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
համապատասխանության հայտարարագիր
էլեկտրական շիկացման լամպեր ընդհանուր նշանակության կոմպակտ լյումինեսցենտ LED 8539219200
8539219800
853922
8539299200
8539299800
853931 853950000 854140100
9405
համապատասխանության հայտարարագիր
ընդհանուր օգտագործման լուսատուներ 9405102109
9405104004
9405104005
9405104006
9405104007
9405105002
9405105008
9405109109
9405109803
9405109807
9405201109
9405204002
9405204003
9405204005
9405204006
9405205002
9405205008
9405209109
9405209902
9405209908
9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
համապատասխանության հայտարարագիր
լուսատուները թափվում են գետնի մեջ 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
համապատասխանության հայտարարագիր
լամպեր ակվարիումների համար 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
համապատասխանության հայտարարագիր
լուսարձակներ 9405401002
9405401008
համապատասխանության հայտարարագիր
կենցաղային թեթև ծաղկեպսակներ, ներառյալ տոնածառերը 9405300001
9405300009
համապատասխանության հայտարարագիր
Երաժշտական ​​գործիքներ 9207 համապատասխանության հայտարարագիր
Խաղի և առևտրի մեքենաներ 8476
950430
համապատասխանության հայտարարագիր
Դրամարկղերի գրանցում տոմսերի տպագրման մեքենաներ ID քարտի ընթերցողներ Բանկոմատների տեղեկատվության կրպակները 847050000
8471900000
8472903000
8472909900
համապատասխանության հայտարարագիր
Մալուխներ և լարեր, որոնք նախատեսված են V AC և / DC- ից ոչ ավելի անվանական լարման դեպքում, բացառությամբ օպտիկամանրաթելային մալուխների 854449910
8544499501
8544499509
համապատասխանության հայտարարագիր
Շղթայի անջատիչներ և մնացորդային հոսանքի անջատիչներ 8535210000
853590000
8536201008
8536209008
853630
համապատասխանության հայտարարագիր
Հրդեհային անվտանգության և անվտանգության հրդեհային դետեկտորներ 853110 համապատասխանության հայտարարագիր
1- ից 10 (119)

Խաբարովսկի մաքսատանը չորս քրեական գործ է հարուցվել. Քրեական գործով մեղադրյալներին սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում և մինչև մեկ միլիոն ռուբլի տուգանք։
16:38 26-11-2021 Մանրամասն ...
Անցակետերում ապրանքների անցկացման ժամանակը կրճատելու նպատակով մաքսային մարմինները ներդրել և կատարելագործում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։
16:09 26-11-2021 Մանրամասն ...