մենյու

Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգ

Հոդված 142. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունը և կիրառումը

 1. Մաքսային ընթացակարգ մաքսային տարանցում - մաքսային ընթացակարգ, ըստ որի ապրանքները տեղափոխվում (փոխադրվում են) մեկնման մաքսային մարմնից դեպի նշանակման մաքսային մարմին ՝ առանց մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռման տուրքերի վճարման, ապրանքների տեղադրման պայմաններին համապատասխան: սույն մաքսային ընթացակարգով:
 2. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է.
  1. Միության մաքսային տարածքով այլ մաքսային ընթացակարգերի տակ չդրվող ապրանքների, ինչպես նաև Միության ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) համար.
   • Հանձնաժողովի կողմից որոշված ​​դեպքերում դրված է մաքսային արտահանման ընթացակարգի ներքո.
   • տեղադրված է ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով, որը տեղափոխվում է մեկ տարածքից Ազատ տնտեսական գոտի սույն օրենսգրքի 8 -րդ հոդվածի 207 -րդ կետով նախատեսված դեպքում ԱՏԳ մեկ այլ տարածք.
  2. Միության մաքսային տարածքի մի մասից Միության մաքսային տարածքի մեկ այլ հատված միության մաքսային տարածքի այլ մաս տեղափոխման (փոխադրման) համար, Միության անդամ չհանդիսացող պետությունների տարածքներով, և (կամ) Միության ապրանքների ծովով և սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 302 -րդ կետում նշված օտարերկրյա ապրանքները:
 3. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) ժամանակ.
  1. մաքսային մարմնից `ժամանման վայրից մինչև մաքսային մարմին` մեկնման վայրում.
  2. մաքսային մարմնից `ժամանման վայրից դեպի ներքին մաքսային մարմին.
  3. ներքին մաքսային մարմնից մինչև մեկնման վայրում գտնվող մաքսային մարմին.
  4. մի ներքին մաքսային մարմնից մյուս ներքին մաքսային մարմին.
  5. մաքսային մարմինների միջև Միության անդամ չհանդիսացող պետությունների տարածքներով և (կամ) ծովով:
 4. Արտասահմանյան ապրանքներմաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ներքո պահվում է օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակը:
 5. Միության ապրանքներմաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ներքո պահվում են Միության ապրանքների կարգավիճակը, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 307 -րդ կետով սահմանված դեպքերի և Հանձնաժողովի կողմից սույն օրենսգրքի 17 -րդ հոդվածի 304 -րդ կետի համաձայն որոշված ​​դեպքերի:
 6. Միության մաքսային տարածքով փոխադրման (փոխադրման) համար հետևյալ օտարերկրյա ապրանքները չեն դրվում մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի տակ.
  1. այն օդանավում գտնվող ապրանքները, որոնք միջազգային փոխադրման ընթացքում կատարել են միջանկյալ, հարկադիր կամ տեխնիկական վայրէջք Միության մաքսային տարածքում ՝ առանց այդ ապրանքները բեռնաթափելու (բեռնաթափելու).
  2. ապրանքներ, որոնք Միության մաքսային տարածք ժամանելուց հետո չեն լքել ապրանքների տեղափոխման վայրը Միության մաքսային սահմանով և դուրս են եկել Միության մաքսային տարածքից.
  3. էլեկտրահաղորդման գծերով տեղափոխվող ապրանքներ.
  4. այլ ապրանքներ `սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում:
 7. Միության մաքսային տարածքով փոխադրման (փոխադրման) մաքսային ընթացակարգերի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքները սույն օրենսգրքով և (կամ) անդամ պետությունների մաքսային կարգավորման օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում դրվում են մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ներքո:
 8. Ինչ վերաբերում է սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 302 -րդ կետում նշված Միության ապրանքներին և օտարերկրյա ապրանքներին, ապա դրանք Միության մաքսային տարածքի մի մասից տեղափոխվում են Միության մաքսային տարածքի այլ մաս `այն պետությունների տարածքներով, որոնք անդամ չեն Միության և (կամ) ծովային ճանապարհով մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է `հաշվի առնելով սույն օրենսգրքի 43 -րդ գլխում նշված առանձնահատկությունները:
 9. Ինչ վերաբերում է անձնական օգտագործման ապրանքներին, միջազգային փոստային առաքաններին, խողովակաշարային տրանսպորտով փոխադրվող ապրանքներին, ապա մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է `հաշվի առնելով սույն օրենսգրքի 263 -րդ, 287 -րդ և 294 -րդ հոդվածներով սահմանված առանձնահատկությունները:
 10. Միայն մեկ անդամ պետության տարածքով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի կիրառման առանձնահատկությունները կարող են սահմանվել այդ անդամ պետության `մաքսային կարգավորման օրենսդրությամբ:
 11. Միության մաքսային սահմանով չհավաքված կամ ապամոնտաժված ապրանքների նկատմամբ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի կիրառման առանձնահատկությունները, ներառյալ թերի կամ թերի ձևը, որոնք փոխադրվում են երկու կամ ավելի անդամ երկրների տարածքներով որոշակի ժամանակահատվածում միջազգային տրանսպորտի մեկ կամ մի քանի տրանսպորտային միջոցներով որոշվում է Հանձնաժողովի կողմից: (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 138 որոշումը 07.11.2017 թ.)
 12. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի կիրառման առանձնահատկությունները `կապված միության մաքսային տարածքով տարբեր (երկու կամ ավելի) փոխադրամիջոցներով փոխադրվող ապրանքների հետ, որոշում է Հանձնաժողովը:

Հոդված 143. Ապրանքները մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու պայմանները

 1. Միության մաքսային տարածքով մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով ապրանքների տեղադրման պայմաններն են.
  1. օտարերկրյա ապրանքների մասով `սույն օրենսգրքի 146 -րդ հոդվածի համաձայն ներմուծման մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման ապահովում.
  2. սույն օրենսգրքի 146 -րդ հոդվածի համաձայն `հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը` Հանձնաժողովի որոշած դեպքերում `օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ.
  3. սույն օրենսգրքի 341 -րդ հոդվածով նախատեսված եղանակներով ապրանքների նույնականացման հնարավորության ապահովում.
  4. տրանսպորտային միջոցի համապատասխանությունը սույն օրենսգրքի 364 -րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին, եթե ապրանքները տեղափոխվում են մեքենայի բեռնախցիկներում (խցիկներում), որոնք դրված են մաքսային կնիքներով և կնիքներով.
  5. արգելքների և սահմանափակումների պահպանում `համաձայն սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի:
 2. Միության ապրանքների, այդ թվում `փոստով ուղարկվող միության ապրանքների և սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 302 -րդ կետում նշված օտարերկրյա ապրանքների` Միության մաքսային տարածքի մի մասից մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով Միության մաքսային տարածքի մեկ այլ մասը `Միության անդամ չհանդիսացող պետությունների տարածքներով և (կամ) ծովային ճանապարհով, սահմանվում են սույն օրենսգրքի 304-306-րդ հոդվածներով:
 3. Միության մաքսային տարածքով մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ներքո օգտագործվող միության մաքսային տարածքով փոխադրվող ապրանքների հայտարարագիրը կարող են լինել սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 1 -ին պարբերության 83 -ին ենթակետում նշված անձինք, կամ անդամ պետության դեմքը, որը, այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, լիազորություններ ունի երկու կամ ավելի փոխադրամիջոցների օգտագործմամբ փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ և ապահովում է ապրանքների փոխադրման կազմակերպումը:
 4. Երբ ապրանքները դրվում են մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ներքո մեկնման մաքսատուն սահմանում է մաքսային տարանցման ժամկետը `սույն օրենսգրքի 144 -րդ հոդվածի համաձայն, որոշում է ապրանքների առաքման վայրը` սույն օրենսգրքի 145 -րդ, 263 -րդ և 304 -րդ հոդվածների համաձայն, իրականացնում է ապրանքների նույնականացում, փաստաթղթեր `դրանց համար` համաձայն 341 -րդ հոդվածի: այս օրենսգիրքը:
  Եթե ​​ապրանքների փոխադրումը, բացառությամբ ջրի կամ օդանավերի փոխադրման, իրականացվում է սույն օրենսգրքի 364 -րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին համապատասխանող տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկում (խցիկում) կամ դրա մի մասի, նույնականացումի լրումն սույն օրենսգրքի 341 -րդ հոդվածով նախատեսված նույնականացման այլ մեթոդների, պետք է ապահովվի տրանսպորտային միջոցի կամ դրա մի մասի նման բեռնատար տարածքների վրա կնիքների կիրառմամբ, բացառությամբ սույն կետի երրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքերի:
  Տրանսպորտային միջոցի կամ դրա մասի բեռնախցիկներին (խցիկներին) կնիքների դրումը չի պահանջվում կենդանի կենդանիներ, փոստային բեռնարկղերում (փոստային պայուսակներ, փոստային բեռնարկղեր) փոխադրելու, ինչպես նաև այն պետությունների տարածքով տեղափոխելիս: միության անդամներ չեն, փոխադրամիջոցի մեկ բեռնախցիկում (խցիկում) կամ ապրանքների մի մաս, որոնք դրված են մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ներքո, ապրանքների հետ միասին, որոնք մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգ չեն անցնում:

Հոդված 144. Մաքսային տարանցման ժամկետը

 1. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի տակ ապրանքները դնելիս մեկնման մաքսային մարմինը սահմանում է այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում ապրանքները պետք է հանձնվեն մեկնման մաքսային մարմնից նշանակման մաքսային մարմնին (այսուհետ `մաքսային տարանցման շրջան):
 2. Երկաթուղով փոխադրվող ապրանքների համար մաքսային տարանցման ժամկետը սահմանվում է 2 ամսվա ընթացքում 1 հազար կիլոմետր արագությամբ, բայց ոչ պակաս, քան 7 օրացուցային օր:
  Ինչ վերաբերում է ապրանքներին, որոնց փոխադրումը (փոխադրումը) իրականացվում է այլ տրանսպորտային եղանակներով, մաքսային տարանցման ժամկետը սահմանվում է ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) սովորական ժամանակին համապատասխան `ելնելով փոխադրման եղանակից և հնարավորություններից: փոխադրամիջոցը, ապրանքների փոխադրման ուղին, փոխադրման այլ պայմանները և (կամ) հայտարարատուի կամ փոխադրողի հայտարարությունները, ինչպես նաև հաշվի առնելով տրանսպորտային միջոցի վարորդի աշխատանքի և հանգստի ռեժիմի պահանջները `համաձայն միջազգային պայմանագրերի երրորդ կողմ ունեցող անդամ երկրների, բայց ոչ ավելի, քան մաքսային տարանցման վերջնաժամկետը:
 3. Մաքսային տարանցման վերջնաժամկետը չի կարող գերազանցել 2 ամսվա ընթացքում 1 հազար կիլոմետր արագությամբ սահմանված ժամկետը կամ Հանձնաժողովի կողմից մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների փոխադրման առանձնահատկությունների հիման վրա սահմանված ժամկետը:
 4. Մաքսային մարմնի կողմից հայտարարատուի կամ փոխադրողի հիմնավորված խնդրանքով սահմանված մաքսային տարանցման ժամկետը կարող է երկարացվել սույն հոդվածի 3 -րդ կետով սահմանված ժամկետում:
  Մաքսային տարանցման ժամկետի երկարաձգման հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգը սահմանում է Հանձնաժողովը: (տես Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 170 որոշումը 13.12.2017 թ.)

Հոդված 145. Ապրանքների առաքման վայրը: Փոխելով ապրանքների առաքման վայրը

 1. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի տակ ապրանքներ դնելիս մեկնման մաքսային մարմինը որոշում է այն վայրը, որտեղ պետք է առաքվեն մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքները (այսուհետ `ապրանքների առաքման վայրը):
 2. Ապրանքների առաքման վայրը որոշվում է փոխադրման (առաքման) փաստաթղթերում նշված նպատակակետի մասին տեղեկատվության հիման վրա, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն հոդվածի 3 - 5 -րդ կետերով:
  Ապրանքների առաքման վայրը մաքսային հսկողության գոտին է, որը գտնվում է նշանակման մաքսային մարմնի գործունեության տարածաշրջանում: Այս դեպքում, նրանց ժամանման վայրից փոխադրվող ապրանքները առաքվում են մաքսային մարմնի գտնվելու վայր, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն օրենսգրքով և (կամ) մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ:
  Երկաթուղով փոխադրվող ապրանքների առաքման վայրը մաքսային հսկողության գոտին է նշանակման կայանում, նպատակակետի մուտքի ճանապարհներին կամ ուղիղ նշանակման կայանին կից ոչ հանրային երկաթուղային գծերին:
 3. Մեկ անդամ պետության տարածքում ապրանքներ տեղափոխելիս (տեղափոխելիս) մեկնող մաքսային մարմինն իրավունք ունի սահմանել ապրանքների առաքման վայրը ՝ անկախ փոխադրման (փոխադրման) փաստաթղթերում նշված տեղեկատվությունից, օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում: այս անդամ պետության մաքսային կարգավորման վերաբերյալ:
 4. Երկու կամ ավելի անդամ պետությունների տարածք ապրանքներ տեղափոխելիս (տեղափոխելիս), մեկնող մաքսային մարմինն իրավունք ունի որոշելու ապրանքների առաքման վայրը ՝ անկախ փոխադրման (առաքման) փաստաթղթերում նշված տեղեկատվությունից, միջազգային պայմանագրերը Միության շրջանակներում և (կամ) Հանձնաժողովի կողմից որոշված ​​այլ դեպքերում:
 5. Միության մաքսային տարածքի մի մասից Միության մաքսային տարածքի մյուս հատված ապրանքներ տեղափոխելիս (տեղափոխելիս) Միության անդամ չհանդիսացող պետությունների տարածքներով և (կամ) ծովային ճանապարհով, մեկնումն իրավունք ունի որոշելու ապրանքների առաքման վայրը `անկախ փոխադրման (փոխադրման) փաստաթղթերում նշված տեղեկատվությունից, սույն օրենսգրքի 8 -րդ հոդվածի 9 -րդ և 304 -րդ կետերով նախատեսված դեպքերում և (կամ) այլ դեպքերում որոշված ​​դեպքերում: հանձնաժողովը:
 6. Որպես մաքսային հսկողության գոտի երկրորդ կամ երրորդ տիպի վկայականներ ունեցող լիազորված տնտեսավարողի կառույցները, տարածքները (տարածքների մասերը) և (կամ) բաց տարածքները (բաց տարածքների մասերը) կարող են նշանակվել որպես առաքման վայր ապրանքներ, որոնք տեղափոխվում են իրենց ժամանման վայրից, եթե տրանսպորտային (առաքման) փաստաթղթերին համապատասխան, այդ ապրանքները գնում են այդպիսի թույլտվության կառույցներ, տարածքներ (տարածքների մասեր) և (կամ) բաց տարածքներ (բաց տարածքների մասեր) տնտեսական օպերատոր:
 7. Եթե ​​մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) ընթացքում նպատակակետը փոխվում է տրանսպորտի ոլորտում անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, ապա թույլտվությամբ կարող է փոխվել ապրանքների առաքման վայրը: մաքսային մարմնի կողմից:
  Մաքսային մարմնից ստանալ առաքման վայրը փոխելու թույլտվություն կրիչ իրավունք ունի դիմելու իր երթուղու երկայնքով գտնվող ցանկացած մաքսային մարմնին `ցանկացած ձևով կազմված ապրանքների առաքման վայրը փոխելու դիմումով: Ապրանքների առաքման վայրի փոփոխության դիմումի հետ մեկտեղ ներկայացվում են նպատակակետի փոփոխությունը հաստատող փաստաթղթեր, տարանցիկ հայտարարագիր և ապրանքների այլ փաստաթղթեր:
  Ապրանքների առաքման վայրը փոխելու թույլտվությունը մաքսային մարմինն ընդունում է ոչ ուշ, քան սույն կետի երկրորդ պարբերությունում նշված դիմումի և փաստաթղթերի ստացման օրը: Առաքման վայրը փոխելու թույլտվություն տալուց հետո ավարտվում է մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ազդեցությունը այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց առաքման վայրը փոխվել է, և ապրանքները ենթակա են մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի:
  Ապրանքների առաքման վայրը փոխելու մաքսային մարմնից թույլտվություն ստանալու հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգը սահմանում է Հանձնաժողովը: (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 170 որոշումը 13.12.2017 թ.)
  Թույլատրվում է փոխել ապրանքների առաքման վայրը ՝ առանց մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ավարտի, եթե առաքման այդպիսի վայրը գտնվում է մաքսային մարմնի նույն տարածաշրջանում, որտեղ մաքսային մարմնի կողմից ի սկզբանե սահմանված ապրանքների առաքման վայրը: մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

ՀՈԴՎԱ 146. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ընթացքում մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի վճարման պարտավորության կատարման ապահովում

 1. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ընթացքում մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը ապահովվում է սույն օրենսգրքի 9 -րդ գլխի համաձայն `հաշվի առնելով սույն հոդվածը և սույն օրենսգրքի 271 -րդ և 287 -րդ հոդվածները:
  Այն դեպքերում, երբ հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման պարտավորության կատարման ապահովումը պայման է հանդիսանում ապրանքների մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու համար `սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության 143-րդ ենթակետի համաձայն, տրամադրվում է սույն օրենսգրքի 75 -րդ հոդվածի համաձայն `հաշվի առնելով սույն հոդվածների դրույթները:
 2. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով ապրանքներ, բացառությամբ անձնական օգտագործման և միջազգային փոստի ապրանքների տեղադրելու դեպքում, մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման պարտավորության կատարման երաշխիքի չափը որոշվում է մաքսային չափերի հիման վրա: տուրքեր, հարկեր, որոնք պետք է վճարվեին անդամ պետությունում, որը արտադրում է մաքսային մարմինը ապրանքների թողարկումեթե տարանցիկ հայտարարագրի գրանցման օրը ապրանքները դրվել են ներքին սպառման համար ազատ արձակման կամ արտահանման մաքսային ընթացակարգի ներքո `առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի կամ արտոնությունների վճարման սակագնային արտոնությունների և արտոնությունների կիրառման: համապատասխանաբար արտահանման մաքսատուրքերի վճարման համար, բայց ոչ պակաս, քան մաքսատուրքերի գումարները, հարկերը, որոնք պետք է վճարվեին այլ անդամ պետություններում, որոնց տարածքով ապրանքների փոխադրումը (փոխադրումը) կիրականացվի մաքսային ընթացակարգի համաձայն մաքսային տարանցիկ, եթե ապրանքը տեղադրվել է այս անդամ պետությունների տարածքներում `ներքին սպառման համար ազատ արձակման կամ արտահանման մաքսային ընթացակարգով` առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի կամ արտահանման մաքսատուրքերի վճարման արտոնությունների կիրառման սակագնային արտոնությունների և արտոնությունների կիրառման համապատասխանաբար:
  Սույն կետի առաջին պարբերությունում նշված մաքսատուրքերի և հարկերի գումարները որոշվում են `հիմք ընդունելով մաքսատուրքերի, հարկերի, ապրանքների արժեքի և (կամ) ֆիզիկական բնութագրերի (քանակ, քաշ, ծավալը կամ այլ բնութագրերը), որոնք կարող են որոշվել առկա տեղեկատվության հիման վրա, որի օգտագործման կարգը սահմանվում է անդամ պետությունների օրենսդրությամբ:
 3. Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշելու մաքսատուրքեր, հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման երաշխիքի չափը և տեղադրման ժամանակ հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման պարտավորությունների կատարման ապահովման չափը: ապրանքներ (ապրանքների բաղադրիչներ), որոնք Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվում են չհավաքված կամ ապամոնտաժված վիճակում `մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով, ներառյալ թերի կամ թերի ձևը: (տես Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 138 որոշումը 07.11.2017 թ.)
 4. Ինչ վերաբերում է մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող ապրանքներին, ապա մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարումը և հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման պարտավորության կատարումը չի նախատեսվում հետևյալ դեպքերում.
  1. մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման երաշխիքի չափը և հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորության կատարման ապահովման չափը, եթե ապրանքների տեղադրման պայման է հանդիսանում այդպիսի երաշխիքի տրամադրումը սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 1 -ին կետի 143 -րդ ենթակետի համաձայն `մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի համաձայն, ընդհանուր առմամբ չի գերազանցում 500 եվրոյին համարժեք գումարը տարանցիկ հայտարարագրի գրանցման օրը գործող փոխարժեքով.
  2. հայտարարատուն հայտարարագրված ապրանքների փոխադրումն (փոխադրումն) իրականացնող մաքսային փոխադրող է կամ լիազորված տնտեսավարող, որն ունի առաջին կամ երրորդ տիպի լիազորված տնտեսավարողների գրանցամատյանում ընդգրկվելու վկայական.
  3. ապրանքները փոխադրվում են երկաթուղով, օդով կամ փոխադրվում խողովակաշարով, բացառությամբ այն դեպքի, երբ այդպիսի փոխադրումը (փոխադրումը) ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) մի մասն է `օգտագործելով երկու կամ ավելի փոխադրամիջոցներ.
  4. օտարերկրյա ապրանքները փոխադրվում են ջրային նավերով, ներառյալ խառը (գետային -ծովային) նավագնացության նավերը ՝ անդամ պետության և (կամ) անդամ պետությունների նավահանգիստների միջև ՝ առանց անդամ պետության և (կամ) անդամ երկրների ներքին ջրային ուղիներ մուտք գործելու, բացառություն այն դեպքի, երբ այդպիսի փոխադրումը ապրանքների փոխադրման մաս է կազմում ՝ օգտագործելով երկու կամ ավելի տրանսպորտային միջոցներ.
  5. այն անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում, որտեղ ապրանքները գտնվում են մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ներքո, եթե ապրանքների փոխադրումը (փոխադրումը) իրականացվում է այս անդամ պետության տարածքով.
  6. սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 1 -ին պարբերության 304 -ին ենթակետի երկրորդ պարբերությամբ, ինչպես նաև Հանձնաժողովի կողմից սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 1 -ին ենթակետի երրորդ պարբերության համաձայն որոշված ​​դեպքերում.
  7. Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերով և (կամ) անդամ պետությունների `երրորդ կողմի միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում.
  8. մաքսային մարմինը որոշում է կայացրել մաքսային ուղեկցորդի օգտագործման վերաբերյալ.
  9. ապրանքները նախատեսված են պաշտոնական օգտագործման համար Միության մաքսային տարածքում տեղակայված դիվանագիտական ​​ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական գրասենյակների կողմից, որոնց մասին յուրաքանչյուր հատուկ փոխադրման համար մեկնող մաքսատանը տեղեկատվություն ունի այն անդամ պետության արտաքին գործերի նախարարությունից, որում գտնվում է մեկնումը գտնվում է: Նշված տեղեկատվությունը մաքսային մարմնին է փոխանցվում այն ​​անդամ պետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից, որտեղ գտնվում է մեկնման մաքսային մարմինը `ստանալով.
   • այն անդամ պետության արտաքին գործերի նախարարությունից, որը հանդիսանում է ապրանքներ ստացող դիվանագիտական ​​ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի պետությունը.
   • կամ այն ​​անդամ պետության տարածքում գտնվող դիվանագիտական ​​ներկայացուցչությունից կամ հյուպատոսական գրասենյակից, որտեղ գտնվում է մեկնման մաքսատունը, և որը այն պետության դիվանագիտական ​​ներկայացուցչությունն է կամ հյուպատոսական հիմնարկը, որի դիվանագիտական ​​ներկայացուցչությունը կամ հյուպատոսական հիմնարկը ապրանքների ստացողն է.
  10. ապրանքները նախատեսված են միջազգային կազմակերպությունների, միջազգային կազմակերպությունների կամ նրանց ներկայացուցչությունների, այլ կազմակերպությունների կամ Միության մաքսային տարածքում գտնվող նրանց ներկայացուցչությունների պաշտոնական օգտագործման համար, որոնց մասին տեղեկատվություն ունի յուրաքանչյուր հատուկ փոխադրման մեկնման մաքսային մարմինը անդամ պետության արտաքին գործերի նախարարությունից, որտեղ գտնվում է մեկնման մաքսատունը: Այս տեղեկատվությունը մաքսային մարմնին է փոխանցվում այն ​​անդամ պետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից, որտեղ գտնվում է մեկնման մաքսային մարմինը, այն անդամ պետության արտաքին գործերի նախարարությունից ստանալուց հետո, որը հանդիսանում է պետությունների ներկայացուցչությունների ընդունող պետությունը: միջազգային կազմակերպություններ, միջազգային կազմակերպություններ կամ նրանց ներկայացուցչություններ, այլ կազմակերպություններ կամ նրանց ներկայացուցչություններ, որոնք ապրանքներ են ընդունում.
  11. ապրանքները նախատեսված են անձնական օգտագործման համար, ներառյալ ՝ սկզբնական հաստատության ապրանքները, դիվանագիտական ​​ներկայացուցչությունների աշխատակիցները, հյուպատոսական հիմնարկների աշխատակիցները, միջազգային կազմակերպություններին պետությունների ներկայացուցչությունների անձնակազմը (աշխատակիցները, պաշտոնյաները), այլ կազմակերպություններ կամ նրանց ներկայացուցչությունները Միության մաքսային տարածքը, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամները, որոնց մասին յուրաքանչյուր հատուկ փոխադրման մեկնման մաքսատանը տեղեկություններ կան այն անդամ պետության արտաքին գործերի նախարարությունից, որտեղ գտնվում է մեկնման մաքսատունը: Այս տեղեկատվությունը մաքսային մարմնին է փոխանցում այն ​​անդամ պետության արտաքին գործերի նախարարությունը, որտեղ գտնվում է մեկնման մաքսատունը, դիվանագիտական ​​առաքելության ընդունող անդամ անդամ պետության արտաքին գործերի նախարարությունից ստանալուց հետո, հյուպատոսական հիմնարկ, պետությունների ներկայացուցչություններ միջազգային կազմակերպություններին, միջազգային կամ նրանց կազմակերպություններին: ներկայացուցչություններ, այլ կազմակերպություններ կամ նրանց ներկայացուցչություններ, աշխատակիցներ, աշխատակիցներ, անձնակազմ (աշխատակիցներ, պաշտոնատար անձինք), որոնք ապրանքներ են ստանում, կամ դիվանագիտական ​​ներկայացուցչությունից կամ հյուպատոսական գրասենյակից այն անդամ պետության տարածքը, որտեղ գտնվում է մեկնման մաքսային մարմինը, որը հանդիսանում է դիվանագիտական ​​ներկայացուցչություն կամ պետության հյուպատոսական հիմնարկ, որի աշխատակիցները, դիվանագիտական ​​ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի ապրանքները ստացողներն են.
  12. ապրանքները նախատեսված են մշակութային, գիտական ​​հետազոտությունների, սպորտային մրցումների կամ դրանց պատրաստման, բնական աղետների, վթարների, աղետների հետևանքների վերացման, անդամ պետությունների պաշտպանունակության և պետական ​​(ազգային) անվտանգության ապահովման, զինված զինված ուժերի վերազինման համար: ուժեր, որոնք պաշտպանում են անդամ պետությունների պետական ​​սահմանները, որոնք օգտագործում են անդամ պետությունների պետական ​​մարմինները, ինչպես վկայում է տվյալ անդամ պետության համապատասխան պետական ​​մարմինը, խնդրելով նման ապրանքների բացթողումը ՝ առանց ապահովելու պարտավորությունների կատարման անվտանգությունը: վճարել մաքսատուրքեր և հարկեր և (կամ) ՝ առանց երաշխավորելու Հանձնաժողովի կողմից սահմանված անդամ պետության մաքսային մարմնի կողմից ներկայացված հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման պարտավորության կատարումը, որի տարածքում Նշանակման մաքսային ծառայությունՀանձնաժողովի կողմից նշանակված անդամ պետության մաքսային մարմնին, որի տարածքում է գտնվում մեկնման մաքսային մարմինը.
  13. ճանապարհային տրանսպորտով փոխադրվող ապրանքների մասով, իրականացվող մաքսային հայտարարագիր սույն օրենսգրքի 114 -րդ հոդվածում նշված առանձնահատկություններով `դրանք ներքին սպառման համար բաց թողնելու մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու և այդպիսի ապրանքների համար վճարվել են մաքսատուրքեր, Հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր, եթե մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան փոխադրումը կիրականացվի միայն այն անդամ պետության տարածքով, որտեղ ներկայացվում է ապրանքների հայտարարագիրը, և տեղադրված ապրանքների հայտարարատուի կողմից մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով, և ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների հայտարարագիրը նույն անձն է:
 5. Եթե ​​մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների դեպքում `մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման համար որոշակի երաշխիք և հատուկ, հակադեմպինգային վճարման պարտավորության կատարման երաշխիքի չափ, փոխհատուցման տուրքերը, եթե սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 1 -ին կետի 143 -րդ ենթակետի համաձայն `ապրանքների մաքսային ընթացակարգի մաքսային տարանցման տակ ապրանքների մաքսային տարանցման տակ դրվելու պայմանն ընդհանուր առմամբ գերազանցում է 147 -րդ հոդվածում նշված փաստաթղթերում նշված գումարը: սույն օրենսգրքի `ոչ ավելի, քան 500 եվրոյին համարժեք գումար` տարանցիկ հայտարարագրի գրանցման օրը գործող փոխարժեքով, մաքսատուրքերի, հարկերի և (կամ) վճարման պարտավորության կատարման լրացուցիչ երաշխիքի ապահովում: հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը չի պահանջվում:
 6. Մաքսային տուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը ապահովվում է մեկ տարանցիկ հայտարարագրով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ: Մաքսային տուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման ընդհանուր անվտանգությունը կարող է տրամադրվել մի քանի տարանցիկ հայտարարագրերով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ:
 7. Մեկ տարանցիկ հայտարարագրով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման պարտավորության կատարման ապահովումը կարող է տրամադրվել մեկնման մաքսային մարմնին կամ նշանակման մաքսային մարմնին:
  Մաքսային տուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման ընդհանուր անվտանգությունը կարող է տրամադրվել մեկնող մաքսային մարմնին, նշանակման մաքսային մարմնին կամ անդամ պետության այլ մաքսային մարմնին, որի տարածքում մեկնման մաքսային մարմինը կամ նշանակման մարմինը գտնվում և որոշվում է այդ անդամ պետության `մաքսային կարգավորման օրենսդրությամբ:
 8. Մաքսային տուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման համար ընդհանուր անվտանգության կիրառման առանձնահատկությունները այն դեպքերում, երբ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով ապրանքների տեղաբաշխումն իրականացվելու է մեկ անդամ պետության մաքսային մարմնի կողմից և ընդհանուր անվտանգությունը քանի որ մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման պարտավորության կատարումը տրամադրվում է մեկ այլ անդամ երկրի մաքսային մարմնին, որոշվում է Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրով:
  Մաքսային տուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման համար ընդհանուր անվտանգության կիրառման առանձնահատկությունները այն դեպքերում, երբ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով ապրանքների տեղաբաշխումն իրականացվելու է անդամ պետության, մաքսային մարմնի մաքսային մարմնի կողմից: որն ապահովված է եղել մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման պարտավորության կատարման ընդհանուր անվտանգությամբ, սահմանվում է այս պետության անդամի օրենսդրությամբ:

ՀՈԴՎԱ147. XNUMX. Մաքսային տարանցման ժամանակ մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման ապահովման հաստատման առանձնահատկությունները

 1. Եթե ​​մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով ապրանքների տեղաբաշխումն իրականացվելու է մեկ անդամ պետության մաքսային մարմնի կողմից, իսկ մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման ապահովումը տրամադրվում է մեկ այլ անդամ երկրի մաքսային մարմնին ` որտեղ գտնվում է նշանակման մաքսային մարմինը, այդպիսի երաշխիքի տրամադրումը հաստատելու համար կիրառվում է սերտիֆիկատ, որն ապահովում է մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարումն (այսուհետ `անվտանգության վկայական):
  Եթե ​​մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով ապրանքների տեղաբաշխումն իրականացվելու է անդամ պետության մաքսային մարմնի կողմից, որի մաքսային մարմնին տրամադրվել է երաշխիք `մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման համար, թույլատրվում է կիրառել անվտանգության վկայագիր կամ այլ փաստաթուղթ, որը հաստատում է մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման պարտավորության կատարման համար արժեթղթի ընդունումը, որի օգտագործման ձևն ու կարգը սահմանվում են այս անդամ պետության օրենսդրությամբ:
 2. Անվտանգության վկայականը տրվում է էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով:
  Թույլատրվում է տալ թղթե փաստաթղթի տեսքով անվտանգության վկայագիր `անձնական օգտագործման ապրանքների նկատմամբ մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման պարտավորության կատարումն ապահովելիս, ինչպես նաև, եթե մաքսային մարմինը հնարավորություն չունի տրամադրել անվտանգության վկայագիր `էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով` տեխնիկական անսարքությունների պատճառով մաքսային մարմինների կողմից օգտագործվող տեղեկատվական համակարգերի անսարքության պատճառով, կապի օբյեկտների (հեռահաղորդակցության ցանցեր և ինտերնետ) աշխատանքի խափանումներ, էլեկտրաէներգիայի անջատում:
 3. Անվտանգության վկայականը կազմվում է մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման պարտավորության կատարման համար երաշխավորություն տված անձի կողմից այն գումարի համար, որը տրամադրվում է մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման պարտավորության կատարման համար նախատեսված երաշխիքի չափով: Սույն օրենսգրքի 8 -րդ հոդվածի 146 -րդ կետով նախատեսված `Միության ներսում կնքված միջազգային պայմանագրով կարող են որոշվել այն դեպքերն ու պայմանները, երբ մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման ընդհանուր անվտանգության ընթացքում անվտանգության վկայական (անվտանգության վկայականներ) կազմվում (թողարկվում է) մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման պարտավորության ապահովվածության ապահովման գումարի գերազանցող չափով:
 4. Մեկ տարանցիկ հայտարարագրով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման պարտավորության կատարման ապահովումը հաստատվում է մեկ կամ մի քանի անվտանգության վկայականներով:
  Մաքսային տուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման ընդհանուր երաշխիքի դեպքում կարող է հաստատվել մեկ հավաստագիր, որը երաշխավորում է մի քանի տարանցիկ հայտարարագրերով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման պարտավորության կատարումը:
 5. Անվտանգության վկայագրի ձևը, անվտանգության այդպիսի հավաստագրի կառուցվածքը և ձևը ՝ էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով, դրանք լրացնելու և անվտանգության վկայականում փոփոխություններ (լրացումներ) կատարելու կարգը, դրա գործողության ժամկետը որոշելու կարգը, անվտանգության վկայականի օգտագործման կարգը, ներառյալ մաքսային մարմնին այն ներկայացնելու կարգը, գրանցումը, գրանցումից հրաժարվելը, գրանցումը չեղյալ հայտարարելը, գործողության դադարեցումը (մարում), ինչպես նաև գրանցումից հրաժարվելու, գրանցումը չեղյալ հայտարարելու, դադարեցնելու հիմքերը: անվտանգության վկայականի վավերականությունը (չեղարկումը) որոշվում է Հանձնաժողովի կողմից: (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 199 որոշումը ՝ 19.11.2019 թ. նոյեմբերի 01.12.2021, ուժի մեջ է մտնում 3 թ. դեկտեմբերի 14.01.2020 -ից) (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 01.12.2021 որոշումը ՝ XNUMX թ. հունվարի XNUMX, XNUMX) ուժի մեջ է XNUMX թվականի դեկտեմբերի XNUMX -ից)
 6. Մեկնող մաքսային մարմնի համար մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման երաշխիքի ապահովման հաստատումն են.
  1. էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով տրված անվտանգության վկայագիր, որը գրանցվել է մաքսային մարմնի կողմից և ստացվել է մեկնելու մաքսային մարմնի կողմից `օգտագործելով մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերը.
  2. թղթե փաստաթղթի տեսքով կազմված և մաքսային մարմնի կողմից գրանցված անվտանգության վկայագիր, ինչպես նաև տեղեկատվություն նման անվտանգության վկայագրի և մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի կողմից մեկնող մաքսային մարմնի կողմից ստացված նման անվտանգության վկայականի մասին:
 7. Միության շրջանակներում սույն օրենսգրքի 8 -րդ հոդվածի 146 -րդ կետով նախատեսված միջազգային պայմանագիրը կարող է սահմանել մաքսատուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարման ընդհանուր անվտանգության ապահովման առանձնահատկությունները:
 8. Մեկնման մաքսային մարմինը որպես հաստատում չի ճանաչում մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման պարտավորության կատարման երաշխիքի ապահովումը, անվտանգության վկայականը, որի մասին տեղեկատվությունը հայտարարված է տարանցիկ հայտարարագրում ՝ հետևյալ դեպքերում.
  1. անվտանգության վկայականի գործողության ժամկետը լրացել է տարանցիկ հայտարարագիրը ներկայացնելու պահին.
  2. էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով տրված անվտանգության սերտիֆիկատում նշված տեղեկությունները կամ մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգում պարունակվող թղթի վրա և (կամ) նման անվտանգության վկայականից տրված անվտանգության վկայականի տվյալները չի համապատասխանում տարանցիկ հայտարարագրում նշված տեղեկատվությանը.
  3. թղթի վրա փաստաթղթի տեսքով տրված անվտանգության վկայականը կիրառելիս մեկնող մաքսային մարմինը չի ստացել տեղեկատվություն անվտանգության վկայականի և (կամ) տեղեկատվության մասին `սույն հոդվածի 6 -րդ կետի համաձայն:
 9. Մաքսային մարմինները սույն օրենսգրքի 368 -րդ հոդվածի համաձայն, նրանք փոխանակում են էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով տրված գրավի վկայականներ, թղթային փաստաթղթի տեսքով տրված գրավադրված հավաստագրերի մասին տեղեկություններ և դրանցից տեղեկություններ, ինչպես նաև գրավի վկայականների մասին տեղեկություններ, որի վավերականությունը դադարեցվել է (չեղյալ համարված հավաստագրերի գրավադրման մասին), գրավի վկայականի չօգտագործումը, գրավի առարկայի վկայականի գրանցումը չեղյալ համարելը, գրավադրման վկայագրի գործողության դադարեցման (մարման) հնարավորությունը:

ՀՈԴՎԱ 148. Ապրանքների բեռնաթափում, վերաբեռնում (բեռնափոխադրում) և այլ բեռնափոխադրումներ, ինչպես նաև ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) ընթացքում փոխադրամիջոցների փոխարինում `Միության մաքսային տարածքով մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի համաձայն:

 1. Բեռնաթափում, վերաբեռնում (բեռնափոխադրում), այդ թվում ՝ մեկ տիպի տրանսպորտային միջոցից մինչև այլ տեսակի տրանսպորտային միջոց և այլ բեռնափոխադրումներ ՝ ապրանքների հետ, որոնք տեղափոխվում են միության մաքսային տարածքով մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի համաձայն, ինչպես նաև այդպիսի ապրանքներ փոխադրող փոխադրամիջոցների փոխարինումը թույլատրվում է մաքսային մարմնի թույլտվությամբ, որի գործունեության շրջանում իրականացվում են նման գործողություններ, բացառությամբ սույն հոդվածի 2 -րդ կետում նշված դեպքերի:
 2. Եթե ​​ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ սույն հոդվածի 1 -ին կետում նշված գործողությունները կարող են իրականացվել առանց մաքսային դրոշմակնիքների և կնիքների հեռացման, կամ եթե ապրանքների վրա չեն դրվում մաքսային կնիքներ և կնիքներ, ապա այդպիսի գործողությունները թույլատրվում են համապատասխան ծանուցումից հետո: մաքսային մարմինը, որի գործունեության տարածաշրջանում իրականացվում են նման գործողություններ, էլեկտրոնային կամ գրավոր տեսքով:
 3. Մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգը, որը կապված է բեռնաթափման, վերաբեռնման (բեռնափոխադրման) և այլ բեռների հետ բեռնաթափման թույլտվության և միության մաքսային տարածքով մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի համաձայն փոխադրման, ինչպես նաև փոխարինման հետ այդպիսի ապրանքներ տեղափոխող տրանսպորտային միջոցները կամ մաքսային մարմնի ծանուցումը նման գործողությունների կատարման մասին որոշում է Հանձնաժողովը: (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 170 որոշումը 13.12.2017 թ.)
 4. Մաքսային մարմինն իրավունք ունի մերժել միության մաքսային տարածքով մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով փոխադրվող ապրանքների հետ բեռնափոխադրումներ իրականացնելու թույլտվություն տրամադրելը, եթե տրանսպորտի (բեռնափոխադրման) նման գործողությունների արգելք կա: փաստաթղթեր, սահմանափակումներին համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթեր կամ պետական ​​մարմինների կողմից տրված այլ փաստաթղթեր:
 5. Անձը `մաքսային մարմնի թույլտվությամբ, միության մաքսային տարածքով մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով փոխադրվող ապրանքների հետ բեռնափոխադրումներ կարող են իրականացվել մաքսային մարմնի ժամերից դուրս:

Հոդված 149. Միջոցներ ձեռնարկված վթարի, ֆորս -մաժորային իրավիճակի կամ ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) ընթացքում առաջացած այլ հանգամանքների համաձայն `մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի համաձայն

 1. Վթարի, ֆորսմաժորային կամ այլ հանգամանքների դեպքում, որոնք խոչընդոտում են փոխադրողին սույն օրենսգրքի 150 -րդ հոդվածով նախատեսված պարտավորությունների կատարմանը, փոխադրողը պարտավոր է ձեռնարկել բոլոր միջոցները ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների անվտանգության ապահովման համար, անհապաղ տեղեկացնել ամենամոտ մաքսային մարմինը այս հանգամանքների և ապրանքների գտնվելու վայրի, ինչպես նաև ապրանքների տեղափոխման կամ դրանց փոխադրման (փոխադրման) (եթե մեքենան վնասված է) մոտակա մաքսային մարմին կամ մաքսային մարմնի կողմից սահմանված այլ վայր:
  Այս հանգամանքների մասին հաղորդագրություն ստացած մաքսային մարմինը պարտավոր է ծանուցել մեկնման մաքսային մարմնին և նշանակման մաքսային մարմնին `ծագած հանգամանքների մասին, որոնք խոչընդոտում են ապրանքների փոխադրումը (փոխադրումը)` մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի համաձայն: .
 2. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) ընթացքում առաջացած վթարի, ֆորսմաժորային կամ այլ հանգամանքների դեպքում մաքսային գործողություններ կատարելու կարգը սահմանում է Հանձնաժողովը: (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 170 որոշումը 13.12.2017 թ.)
 3. Սույն հոդվածի 1 -ին կետի պահանջների պահպանման հետ կապված փոխադրողի կատարած ծախսերը չեն փոխհատուցվում մաքսային մարմինների կողմից:

Հոդված 150. Ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) ընթացքում փոխադրողի պարտավորությունները `մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան:

 1. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքներ տեղափոխելիս (տեղափոխելիս), փոխադրողը, անկախ նրանից, թե նա նման մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող ապրանքների հայտարարագիր է, բացառությամբ սույն հոդվածի 2 -րդ կետում նշված դեպքի, պարտավոր է :
  1. ապրանքների և փաստաթղթերի առաքում նրանց համար `մաքսային մարմնի սահմանած ժամկետում` ապրանքների առաքման վայր `ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) հատուկ երթուղով, եթե դա սահմանված է.
  2. ապահովել ապրանքների, մաքսային կնիքների և կնիքների կամ նույնականացման այլ միջոցների անվտանգությունը, եթե դրանք օգտագործվել են.
  3. կանխել մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան փոխադրվող (փոխադրվող) ապրանքների բեռնաթափումը, վերաբեռնումը (բեռնափոխադրումը) և այլ բեռնափոխադրումների իրականացումը, ինչպես նաև այդպիսի ապրանքներ փոխադրող մեքենաների փոխարինումը ՝ առանց մաքսային մարմինների թույլտվության, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 148 -րդ կետով նախատեսված դեպքի համար:
 2. Այն դեպքում, երբ ապրանքների փոխադրումը (փոխադրումը) իրականացվում է երկու կամ ավելի տեսակի փոխադրամիջոցների միջոցով, սույն հոդվածի 1 -ին կետով սահմանված տուրքերը դրվում են մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների հայտարարատուի վրա:
 3. Երկաթուղային տրանսպորտով մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով փոխադրվող ապրանքների չմատակարարման դեպքում `մեկնման մաքսային մարմնի կողմից որոշված ​​ապրանքների առաքման վայր, այն պետությունների յուրաքանչյուր երկաթուղային փոխադրող, որոնք ընդունել են այդ ապրանքները փոխադրման համար պարտավոր է մաքսային մարմնի պահանջով տրամադրել տեղեկատվություն այդ չհասցված ապրանքների վերաբերյալ: Համապատասխան խնդրանքը և տեղեկատվությունը կարող են փոխանցվել ինչպես գրավոր, այնպես էլ տեղեկատվական համակարգերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով:

Հոդված 151. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ավարտը և դադարեցումը

 1. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգն ավարտվում է ապրանքների առաքման վայր ապրանքների առաքումից հետո `որոշված ​​մեկնման մաքսային մարմնի կողմից:
 2. Ապրանքների առաքման վայրում, մինչև մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ավարտը, ապրանքները տեղադրվում են մաքսային հսկողության գոտում, այդ թվում `առանց բեռնաթափման այն մեքենայից, որի վրա դրանք հանձնվել են:
  Մաքսային հսկողության գոտում ապրանքները տեղադրվում են օրվա ցանկացած պահի:
 3. Ավարտել մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգը, փոխադրողը կամ, եթե դա նախատեսված է մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ, հայտարարագիր մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող ապրանքները պետք է տարանցիկ հայտարարագիր ներկայացնեն նշանակման մաքսային մարմնին, ինչպես նաև իրեն հասանելի այլ փաստաթղթերը.
  1. ճանապարհային ճանապարհով փոխադրվող ապրանքների դեպքում `ապրանքների առաքման վայր ժամանման պահից 3 ժամվա ընթացքում, և մաքսային մարմնի աշխատանքային ժամերից դուրս ապրանքների ժամանման դեպքում` պահի պահից 3 ժամվա ընթացքում: այս մաքսային մարմնի աշխատանքի սկիզբը.
  2. ջրային, օդային կամ երկաթուղային տրանսպորտով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ `միջազգային փոխադրումների ընթացքում նավահանգստի, օդանավակայանի կամ երկաթուղային կայարանի տեխնոլոգիական գործընթացով (ժամանակացույցով) սահմանված ժամանակաշրջանում կամ մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված այլ ժամանակահատվածում .
 4. Փոխադրողի անունից, սույն հոդվածի 3 -րդ կետով նախատեսված գործողությունները կարող են իրականացվել նման փոխադրողի անունից հանդես եկող անձանց կողմից, եթե դա թույլատրված է մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
 5. Մաքսային մարմնի խնդրանքով փոխադրողը պարտավոր է ներկայացնել ապրանքները:
 6. Նշանակման մաքսային մարմինը, սույն հոդվածի 1 -րդ կետում նշված փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվանից 3 ժամվա ընթացքում, գրանցում է դրանք `մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 7. Նշանակման մաքսային մարմինը հնարավորինս շուտ է ավարտում մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգը, բայց սույն հոդվածի 4 -րդ կետում նշված փաստաթղթերի ներկայացման գրանցման պահից ոչ ուշ, քան մաքսային մարմնի աշխատանքային ժամի 3 ժամը, իսկ եթե նման փաստաթղթերի ներկայացումը գրանցված է մաքսային մարմնի աշխատանքային ժամերի ավարտից 4 ժամից պակաս ժամկետում, - այս մաքսային մարմնի աշխատանքային ժամերի սկզբից 4 ժամվա ընթացքում:
 8. Եթե ​​մաքսային մարմինը որոշում է անցկացնել մաքսային ստուգում, ապա մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ավարտի վերջնաժամկետը `նշանակման մաքսային մարմնի ղեկավարի (ղեկավարի), նրա լիազորված տեղակալի (պետի տեղակալի) գրավոր թույլտվությամբ: նշանակման իրավունքը կամ դրանք փոխարինող անձինք կարող են երկարացվել մաքսային ստուգման համար պահանջվող ժամանակահատվածով, բայց ոչ ավելի, քան սույն հոդվածի 10 -րդ կետում նշված փաստաթղթերի ներկայացման օրվան հաջորդող 3 աշխատանքային օրով, եթե Անդամ պետությունների օրենսդրությունը սահմանում է ավելի կարճ ժամկետ ՝ կախված այն բանից, թե ինչ տեսակի փոխադրումներ են իրականացվում ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) համար:
 9. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ավարտը ձևակերպվում է մաքսային մարմնի տեղեկատվական համակարգի միջոցով `ստեղծելով էլեկտրոնային փաստաթուղթ կամ համապատասխան նշաններ դնելով տարանցիկ հայտարարագրի կամ որպես տարանցիկ հայտարարագիր օգտագործվող այլ փաստաթղթերի վրա:
 10. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ավարտի հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգը, ներառյալ `կախված այն բանից, թե ինչ տեսակի փոխադրումներ են իրականացվում ապրանքների փոխադրումը (փոխադրումը), սահմանում է Հանձնաժողովը: (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 170 որոշումը 13.12.2017 թ.)
 11. Մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել դեպքեր, երբ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է ապրանքների ժամանակավոր պահեստավորման համար տեղադրմամբ, մաքսային հայտարարագրի գրանցմամբ, ապրանքների բացթողմամբ, ապրանքների մաքսային տարածքից դուրս գալով: միությունը, ինչպես նաև մաքսային մարմինների կողմից ապրանքների պահումը `սույն օրենսգրքի 51 -րդ գլխի համաձայն:
  Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ավարտի հետ կապված մաքսային գործառնությունների կատարման կարգը, այդ թվում `կախված այն բանից, թե ինչ տեսակի փոխադրումներ են իրականացվում ապրանքների փոխադրումը (փոխադրումը), այդ դեպքերում սահմանվում է անդամ պետությունների օրենսդրությամբ: մաքսային կարգավորման վերաբերյալ:
 12. Սույն օրենսգրքի 7 -րդ հոդվածի 145 -րդ կետով նախատեսված դեպքում, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ ապրանքները հանձնվում են այլ վայրերից, քան նշանակման մաքսային մարմինը, մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգն ավարտվում է սույն հոդվածով սահմանված կարգով:
 13. Եթե ​​ապրանքները ամբողջությամբ կամ մասամբ չեն առաքվում ապրանքի առաքման վայր, և սույն հոդվածի 12 -րդ կետով նախատեսված դեպքերում մաքսային ընթացակարգը չի ավարտվել, ապա մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգը դադարում է:
  Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի դադարեցման հետ կապված մաքսային գործառնությունների կատարման կարգը, մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի դադարեցման ժամկետները, ինչպես նաև մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի դադարեցման պաշտոնականացման կարգը: որոշվում է Հանձնաժողովի կողմից: (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 170 որոշումը 13.12.2017 թ.)
 14. Երբ ապրանքները առաքվում են մաքսային հսկողության գոտի ՝ ստեղծված երկրորդ կամ երրորդ տիպի սերտիֆիկատներ ունեցող լիազորված տնտեսավարողի կառուցվածքներում, տարածքներում (տարածքների մասերում) և (կամ) բաց տարածքներում (բաց տարածքների մասերում), մաքսային տարանցումը ավարտվում է սույն օրենսգրքի 440 հոդվածով սահմանված հատկանիշներով:

Հոդված 152. Մաքսային գործառնություններպատրաստված ապրանքների առաքման վայրից հետո

 1. Եթե ​​այլ բան նախատեսված չէ մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ, ապա սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 151 -րդ կետում նշված փաստաթղթերը ներկայացնելու համար նշանակման վայրի մաքսային մարմնի կողմից գրանցվելուց հետո, Սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածը պարտավոր է կատարել ժամանակավոր պահպանման համար ապրանքների տեղաբաշխման կամ դրանց մաքսային հայտարարագրի հետ կապված մաքսային գործառնություններ.
  1. ճանապարհային ճանապարհով փոխադրվող ապրանքների վերաբերյալ, մաքսային մարմնի ոչ ուշ, քան 8 ժամվա աշխատանքային ժամերը `նպատակային մաքսային մարմնի կողմից փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո.
  2. նավերի, օդանավերի կամ երկաթուղային տրանսպորտի միջոցով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ `միջազգային փոխադրումների ընթացքում նավահանգստի, օդանավակայանի կամ երկաթուղային կայարանի տեխնոլոգիական գործընթացով (ժամանակացույցով) սահմանված ժամանակաշրջանում կամ մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված այլ ժամանակահատվածում .
 2. Ինչ վերաբերում է ջրային նավերով փոխադրվող ապրանքներին, ապա ժամանակավոր պահեստավորման համար ապրանքների տեղաբաշխման հետ կապված մաքսային գործողությունները պետք է կատարվեն սույն օրենսգրքի 1 -ին ենթակետի վեց պարբերությամբ և 4 -րդ հոդվածի 1 -ին պարբերության 83 -րդ ենթակետով նշված անձանց կողմից:
 3. Այն դեպքում, երբ սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 3 -ին մասի 1 -ին ենթակետերում նշված անձինք չեն կատարում սույն հոդվածի 83 -ին մասի 1 -ին կետով նախատեսված մաքսային գործառնությունները, փոխադրողը պարտավոր է իրականացնել ապրանքների ժամանակավոր պահեստավորման համար `սույն օրենսգրքի 16 -րդ գլխի համաձայն, ոչ ուշ, քան փաստաթղթերի ներկայացման նշանակման մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրվան հաջորդող 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  Մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 3 -ին պարբերության 1 -ին ենթակետերում նշված անձանց կողմից փոխադրողին սույն օրենսգրքի 83 -րդ հոդվածի 57 -ին ենթակետերում նշված անհաջողության մասին տեղեկացնելու պայմանները և (կամ) ընթացակարգը, ապրանքների ժամանակավոր պահեստավորման համար տեղաբաշխում կամ դրանց մաքսային հայտարարագիր: (տես Ռուսաստանի Ֆինանսների նախարարության թիվ 16.04.2019n, XNUMX թ. հրաման)
 4. Սույն հոդվածի 1 - 3 -րդ կետերի դրույթները չեն կիրառվում, եթե ապրանքների վերաբերյալ կատարվել է նախնական մաքսային հայտարարագիր:
 5. Սույն հոդվածի 1 -ին կետի համաձայն `ապրանքների մաքսային հայտարարագրման հետ կապված մաքսային գործառնություններ իրականացնելիս, սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 3 -ին պարբերության 1 - 83 ենթակետերում նշված անձինք պարտավոր են կատարել մաքսային գործառնություններ` կապված տեղաբաշխման հետ: ապրանքները ժամանակավոր պահպանման համար `սույն օրենսգրքի 16 -րդ գլխի համաձայն, ստացման օրվանից 3 ժամվա ընթացքում.
  1. մաքսային մարմնի թույլտվությունը `չեղյալ համարել մաքսային հայտարարագիրը` սույն օրենսգրքի 113 -րդ հոդվածի համաձայն.
  2. ապրանքների բացթողման ժամկետը կասեցնելու մաքսային մարմնի որոշումը `սույն օրենսգրքի 124 -րդ հոդվածի համաձայն.
  3. սույն օրենսգրքի 125 -րդ հոդվածի համաձայն ապրանքների բացթողումից հրաժարվելը:
 6. Ապրանքները, որոնց նկատմամբ սույն հոդվածով սահմանված մաքսային գործառնությունները չեն կատարվել սույն հոդվածի 1 -ին և 5 -րդ կետերով սահմանված ժամկետներում, մաքսային մարմինների կողմից պահվում են սույն օրենսգրքի 51 -րդ գլխի համաձայն:
 7. Սույն հոդվածի դրույթները չեն կիրառվում.
  1. Միության մաքսային տարածք ժամանած ապրանքների և սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 302 -րդ կետում նշված օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ, որոնք դրված են մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով `պետության տարածքով փոխադրման (փոխադրման) համար, միության անդամ չէ.
  2. միջազգային փոստային առաքանիների հետ կապված.
  3. Միության մաքսային տարածքից արտահանվող ապրանքների մեկնման վայրում մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ավարտից հետո.
  4. ավարտված մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգը `մաքսային հսկողության գոտի առաքվող ապրանքների նկատմամբ, որոնք ստեղծվել են սերտիֆիկատներ ունեցող լիազորված տնտեսավարողի կառույցներում, տարածքներում (տարածքների մասերում) և (կամ) բաց տարածքներում (բաց տարածքների մասերում) երկրորդ կամ երրորդ տիպի:

ՀՈԴՎԱ 153. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված (տեղադրված) օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման պարտավորության ծագումը և դադարեցումը Միության մաքսային տարածք, դրանց վճարման վերջնաժամկետը և հաշվարկը

 1. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը ծագում է.
  1. հայտարարատուից `տարանցիկ հայտարարագրի մաքսային մարմնի կողմից գրանցման պահից.
  2. անդամ պետության երկաթուղային փոխադրողից, որն ընդունել է մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ներքո գտնվող ապրանքները ՝ անդամ պետություններից մեկի տարածքում երկաթուղային փոխադրումների համար, երկաթուղային տրանսպորտի ոլորտում միջազգային պայմանագրերով և Անկախ պետությունների համագործակցության անդամ երկրների երկաթուղային տրանսպորտի խորհուրդը, եթե ապրանքների փոխանցումն իրականացվում է անդամ պետությունների երկաթուղային փոխադրողների միջև կամ տրանսպորտի ոլորտում անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, եթե ապրանքների փոխանցումն իրականացվում է մեկ անդամ պետության երկաթուղային փոխադրողների միջև ՝ այն պահից, երբ ապրանքներն ընդունվում են փոխադրման սահմանված կարգով:
 2. Հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր վճարելու պարտավորությունը չի առաջանում, երբ անձնական օգտագործման ապրանքները և միջազգային փոստը մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի տակ են դրվում:
 3. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված (տեղադրված) օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը դադարեցվում է հայտարարատուի, ինչպես նաև Անդամի երկաթուղային փոխադրողի կողմից: Սույն հոդվածի 2 -ին կետի 1 -րդ ենթակետում նշված պետությունը, որն իրականացնում է ապրանքների փոխադրումը (փոխադրումը) մինչև մեկնման մաքսային մարմնի կողմից որոշված ​​ապրանքների առաքման վայրը, հետևյալ հանգամանքների դեպքում.
  1. մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ավարտը `սույն օրենսգրքի 151 -րդ հոդվածի համաձայն, բացառությամբ սույն պարբերության 2 -րդ ենթակետով սահմանված դեպքի.
  2. լիազորված տնտեսական օպերատորի կողմից ապրանքների ընդունում `սույն օրենսգրքի 440 -րդ հոդվածի համաձայն.
  3. ապրանքների տեղադրում, որոնց առնչությամբ դադարեցվել է մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ազդեցությունը, ժամանակավոր պահպանման համար `սույն օրենսգրքի 6 -րդ հոդվածի 129 -րդ կետի համաձայն.
  4. ապրանքների տեղաբաշխում, որոնց նկատմամբ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգը դադարեցվել է մաքսային ընթացակարգերով `սույն օրենսգրքի 7 -րդ հոդվածի 129 -րդ կետի համաձայն.
  5. ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը և (կամ) դրանց գանձումը վճարելու պարտավորության կատարումը `սույն հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն հաշվարկված և վճարման ենթակա գումարներով.
  6. վթարի կամ ֆորսմաժորային իրավիճակի կամ դրա հետևանքով այդ ապրանքների անդառնալի կորստի փաստով օտարերկրյա ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի փաստի մաքսային կարգավորման մասին մաքսային մարմնի կողմից մաքսային մարմնի կողմից ճանաչում: բնական փոխադրումներ փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման սովորական պայմաններում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մինչ այդ օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ սույն օրենսգրքին համապատասխան նման ոչնչացում կամ անդառնալի կորուստ, ներմուծման մաքսատուրքի վճարման վերջնաժամկետը եկել են տուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը.
  7. մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի համաձայն ապրանքների բացթողումից `տարանցիկ հայտարարագրի գրանցման ժամանակ ծագած ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորության հետ կապված.
  8. սույն օրենսգրքի 113 -րդ հոդվածի համաձայն տարանցիկ հայտարարագրի չեղարկում և (կամ) ապրանքների բացթողումը չեղյալ `սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 118 -րդ կետի համաձայն` ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր, որոնք ծագել են տարանցիկ հայտարարագրի գրանցման ժամանակ.
  9. ապրանքի առգրավումը կամ անդամ պետության սեփականության (եկամտի) վերածումը `այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  10. ապրանքների մաքսային մարմնի կողմից սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն պահելը.
  11. ժամանակավոր պահման կամ տեղաբաշխման այն ապրանքների մաքսային ընթացակարգերից մեկի ներքո, որոնք առգրավվել կամ ձերբակալվել են հանցագործության մասին հաղորդման ստուգման ընթացքում, քրեական գործով կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթ իրականացնելիս (վարչական վարույթ իրականացնելով), և որի վերաբերյալ ա. որոշում կայացվեց վերադարձնել դրանք, եթե նախկինում այդպիսի ապրանքներ չեն թողարկվել:
 4. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված (տեղադրված) օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը դադարեցվում է այն անդամ պետության երկաթուղային փոխադրողի կողմից, որը տեղափոխել է ապրանքները մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգը, որը տեղափոխվում է տրանսպորտով, այլ անդամ երկրի երկաթուղային փոխադրողով `երկաթուղային տրանսպորտի ոլորտում միջազգային պայմանագրերով և Անկախ պետությունների համագործակցության անդամ պետությունների երկաթուղային տրանսպորտի խորհրդի ակտերով: կամ տրանսպորտի ոլորտում անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սեփական անդամ պետության երկաթուղային փոխադրողը, սահմանված կարգով ապրանքների տեղափոխման ժամանակ:
 5. Ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտականությունը ենթակա է կատարման, եթե ապրանքները չեն առաքվում ապրանքների առաքման վայր մաքսային մարմնի և մաքսային ընթացակարգի կողմից սահմանված մաքսային տարանցման ժամկետում: չի ավարտվել սույն օրենսգրքի 12 -րդ հոդվածի 151 -րդ կետով նախատեսված դեպքերում:
  Այս հանգամանքի ի հայտ գալուն պես, ապրանքները մաքսային տարանցման մաքսային ռեժիմի տակ դնելու ամսաթիվը համարվում է ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշիռների վճարման վերջնաժամկետը:
 6. Սույն հոդվածի 5-րդ կետում նշված հանգամանքների առաջացման դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը պետք է վճարվեն, կարծես մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով օտարերկրյա ապրանքները դրված են մաքսային ընթացակարգի համար: ներքին սպառման համար թողարկում `առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի և անձնական օգտագործման ապրանքների վճարման սակագնային արտոնությունների և արտոնությունների կիրառման.
  Ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի հաշվարկման համար կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի դրույքաչափերը, որոնք ուժի մեջ են մտնում մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրը: տարանցիկ հայտարարագրի մասին:
  Եթե ​​մաքսային մարմինը չունի ճշգրիտ տեղեկատվություն ապրանքների (բնույթը, անվանումը, քանակը, ծագումը և (կամ) մաքսային արժեքը), ապա ներմուծման ենթակա մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկման հիմքը որոշվում է տեղեկատվության մաքսային մարմնի հիման վրա, և ապրանքների դասակարգումն իրականացվում է `հաշվի առնելով սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 20 -րդ կետը: Եթե ​​արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան ապրանքների կոդերը որոշվում են խմբավորման մակարդակում `10 -ից պակաս նշանների թվով.
  • ներմուծման մաքսատուրքերի հաշվարկման համար կիրառվում է ներմուծման մաքսատուրքերի առավելագույն դրույքաչափը, որը համապատասխանում է նման խմբավորում ընդգրկված ապրանքներին.
  • Հարկերի հաշվարկման համար կիրառվում է ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկերի (ակցիզային հարկ կամ ակցիզային տուրք) ամենաբարձր դրույքաչափերը `համապատասխան այդպիսի խմբում ընդգրկված ապրանքներին, որոնց նկատմամբ ամենաբարձր տոկոսադրույքները սահմանվել է ներմուծման մաքսատուրք.
  • հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի հաշվարկման համար կիրառվում է նման խմբավորման մեջ ներառված ապրանքներին համապատասխան հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի ամենաբարձր ցուցանիշը `հաշվի առնելով սույն կետի ութերորդ պարբերությունը:
 7. Հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը հաշվարկվում են ապրանքների ծագման, սույն օրենսգրքի 4-րդ գլխի համաձայն հաստատված և (կամ) այդ տուրքերը որոշելու համար անհրաժեշտ այլ տեղեկությունների հիման վրա: Եթե ​​ապրանքների ծագումը և (կամ) այլ տեղեկություններ, որոնք պահանջվում են նշված տուրքերը որոշելու համար, չեն հաստատվում, ապա հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկվում են `ելնելով ապրանքների ապրանքների համար սահմանված հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի ամենաբարձր ցուցանիշներից: Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի նույն ծածկագիրը, եթե ապրանքների դասակարգումն իրականացվում է 10 նիշի մակարդակում, կամ խմբում ընդգրկված ապրանքները, եթե ապրանքների կոդերը `համաձայն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի: որոշվում են խմբավորման մակարդակում `10 -ից պակաս նիշերի քանակով:
  Ապրանքների մասին ավելի ուշ ճշգրիտ տեղեկատվություն հաստատելիս ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկվում են հենց այդպիսի ճշգրիտ տեղեկատվության հիման վրա, ինչպես նաև ներմուծման գերավճարված և (կամ) չափազանց շատ հավաքագրված գումարների վերադարձի (փոխհատուցման) համար: մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը կամ չվճարված գումարների գանձումը `համաձայն սույն օրենսգրքի 10-րդ և 11-րդ գլուխների և 76-րդ և 77-րդ հոդվածների:
  Միջազգային փոստային առաքանիների նկատմամբ ներմուծվող մաքսատուրքերը և հարկերը ենթակա են վճարման `սույն օրենսգրքի 7 -րդ հոդվածի 287 -րդ կետով սահմանված չափով:
 8. Սույն օրենսգրքի 6 -րդ հոդվածի 129 -րդ կետի համաձայն `մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների ժամանակավոր պահպանման կամ սույն օրենսգրքի 7 -րդ հոդվածի 129 -րդ կետին համապատասխան մաքսային ընթացակարգերի տակ դնելու դեպքում, կամ մաքսային մարմինների կողմից ապրանքների պահում `սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն, մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշիռներ վճարելու պարտականությունը կատարելուց և (կամ) դրանց հավաքագրումից (ամբողջությամբ կամ մասամբ) գումարը սույն հոդվածի համաձայն վճարված և (կամ) գանձված մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը ենթակա են վերադարձի (հաշվանցման) `համաձայն սույն օրենսգրքի 10-րդ գլխի և 76-րդ հոդվածի:
 9. Եթե ​​սույն օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 62-րդ կետի համաձայն `ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակադեմպինգային տուրքեր վճարելու պարտավորության կատարման երաշխիքը տրամադրում է այլ անձ, քան ապրանքների հայտարարագրում տեղադրված մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգ, նման այլ անձը համատեղ և պարտադիր կերպով պարտավոր է հայտարարատուի հետ վճարել մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր:
 10. Եթե տրանսպորտային միջոցներ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներ փոխադրողներն ուղեկցվում են անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան որոշված ​​կազմակերպությամբ `սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 343 -րդ կետի համաձայն. վճարել ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը հայտարարատուի հետ.
 11. Եթե ​​ապրանքները երկաթուղով փոխադրելու ժամանակ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների հայտարարագիրը այն անդամ պետության երկաթուղային փոխադրողը չէ, որը մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքներն ընդունել է փոխադրման համար սահմանված կարգով: երկաթուղային տրանսպորտի ոլորտում միջազգային պայմանագրերով և Անկախ պետությունների համագործակցության անդամ պետությունների երկաթուղային տրանսպորտի խորհրդի կամ տրանսպորտի ոլորտում անդամ պետությունների օրենսդրությամբ, այդպիսի երկաթուղային փոխադրողը պարտավոր է համատեղ և բազմակի վճարել հայտարարագրողի հետ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր:

Հոդված 154. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի խախտման դեպքում անձանց պատասխանատվությունը

 1. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով դրված բոլոր ապրանքների և դրանց համար ապրանքների առաքման վայր չտրամադրելու դեպքում սույն օրենսգրքի 150-րդ հոդվածով սահմանված անձինք պատասխանատվություն են կրում `անդամի օրենսդրությանը համապատասխան: Պետություն, որի մաքսային մարմինը ապրանքները բաց է թողել մաքսային ընթացակարգի մաքսային տարանցման համաձայն:
  Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի համաձայն ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) ընթացքում պարտավորությունների չկատարման դեպքում, այդ թվում `մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների մի մասի չտրամադրման դեպքում, Սույն օրենսգրքի 150 -րդ հոդվածով սահմանված անձինք օրենսդրությանը համապատասխան պատասխանատվություն են կրում այն ​​անդամ պետության նկատմամբ, որի տարածքում հայտնաբերվել է խախտումը:
 2. Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի համաձայն ապրանքներ երկաթուղով փոխադրելիս փոխադրողի պարտավորությունները չկատարելու պատասխանատվությունը կրում է երկաթուղային փոխադրողը, որը ապրանքներ է ընդունել անդամ պետություններից մեկի տարածքով փոխադրման համար `սահմանված կարգով: երկաթուղային տրանսպորտի ոլորտում միջազգային պայմանագրեր և Պետությունների երկաթուղային տրանսպորտի խորհրդի ակտեր. մեկ անդամ պետության:
  Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի համաձայն ապրանքներ երկաթուղով փոխադրելու ընթացքում պարտավորությունները չկատարելու համար սույն կետի առաջին պարբերությունում նշված երկաթուղային փոխադրողը պատասխանատվություն է կրում անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան ` որի տարածքը ապրանքներն ընդունվում են:
Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...