մենյու

Պահեստի անվճար մաքսային ընթացակարգ

Հոդված 211. Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունը և կիրառումը

 1. Մաքսային ընթացակարգ ազատ պահեստ - Միության արտասահմանյան ապրանքների և ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ, համաձայն որի այդպիսի ապրանքները տեղադրվում և օգտագործվում են ազատ պահեստում ՝ առանց մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու ՝ պայմանների պահպանմամբ ապրանքները սույն մաքսային ընթացակարգի տակ դնելը և դրանց օգտագործումը `այդպիսի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան:
 2. Անվճար պահեստում կարող են տեղադրվել և օգտագործվել անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքները, ինչպես նաև Միության ապրանքներանվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ չդրված և արտասահմանյան ապրանքներայլ մաքսային ընթացակարգերի ներքո:
 3. Միության ապրանքները հայտարարատուի ընտրությամբ տեղադրվում են ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո:
  Անդամ պետության օրենսդրությունը կարող է սահմանել Միության ապրանքների կատեգորիաները, որոնք այդ անդամ պետության տարածքում ստեղծված ազատ պահեստում տեղադրելու համար ենթակա են պարտադիր տեղաբաշխման ՝ ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո:
 4. Միության ապրանքների նկատմամբ, որոնք գտնվում են ազատ պահեստում և չեն գտնվում ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ, թույլատրվում է կատարել ցանկացած գործողություն, այդ թվում `սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 213-ին կետով նախատեսված գործողությունները:
 5. Ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքները պահպանում են օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակը, իսկ ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված միության ապրանքները պահպանում են միության ապրանքների կարգավիճակը:
 6. Անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված միության ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները ձեռք են բերում միության ապրանքների կարգավիճակ:
  Եթե ​​անդամ պետությունների օրենսդրությունը թույլ է տալիս միության ապրանքներ տեղակայել և օգտագործել անվճար պահեստում, որոնք չեն գտնվում ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ, ապա ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված միության ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքները և միության ապրանքները, որոնք մաքսային ընթացակարգի ներքո չեն գտնվում ազատ պահեստում, ձեռք են բերում միության ապրանքների կարգավիճակ:
 7. Անվճար պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքներից պատրաստված և ստացված (ստացված) ապրանքներ ազատ պահեստի և միության ապրանքների մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքներից (այսուհետ `արտասահմանյան ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքներ) ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված) ձեռք են բերում օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակ, բացառությամբ սույն կետի երկրորդ պարբերությունում նշված դեպքի:
  Եթե ​​Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներն արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից, ապա այդ ապրանքների կարգավիճակը որոշվում է սույն օրենսգրքի 218-րդ հոդվածի համաձայն:
 8. Եթե ​​ազատ պահեստում գտնվող ապրանքները մաքսային մարմինը չի կարող նույնականացնել որպես ապրանքներ, որոնք մինչ դրա ստեղծումը եղել են ազատ պահեստի տարածքում, կամ որպես ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված կամ ազատ պահեստում արտադրված (ստացված) ապրանքներ , ապա այդպիսի ապրանքները ՝ Միության մաքսային տարածքից դուրս ազատ պահեստի տարածքից արտահանելու նպատակով, դրանք համարվում են Միության ապրանքներ, իսկ այլ նպատակներով ՝ որպես Միության մաքսային տարածք ներմուծված օտարերկրյա ապրանքներ ,
 9. Միության մաքսային տարածք ներմուծելիս սույն հոդվածի 8-րդ կետում նշված ապրանքները, որոնք նախկինում արտահանվել են Միության մաքսային տարածքից `մաքսային արտահանման կարգի համաձայն, վերարտադրության մաքսային կարգը չի կարող կիրառվել այդ ապրանքների վրա:
 10. Ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո գտնվող ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցների ենթակա օտարերկրյա ապրանքները պետք է նույնականացվեն ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների մեջ `այդպիսի ապրանքներ արտահանելու համար: անվճար պահեստի տարածքից դեպի Միության մնացած մաքսային տարածքը:
  Այն դեպքում, երբ ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցների ենթակա օտարերկրյա ապրանքներն օգտագործվում են ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո գտնվող արտասահմանյան ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքների արտադրության համար, բայց չի կարող նույնացվել այդ ապրանքների մեջ, անվճար պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված այդպիսի արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները պետք է արտահանվեն Միության մաքսային տարածքից:
 11. Անվճար պահեստի սեփականատերը կարող է անվճար պահեստի տարածքում տեղադրել և (կամ) օգտագործել միության ապրանքները ՝ առանց դրանք ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու ՝ հաշվի առնելով սույն հոդվածի 3-րդ կետը:
 12. Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշել այն ապրանքների ցանկը (կամ) կատեգորիաները, որոնց նկատմամբ չի կիրառվում ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգ:
  Անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, օտարերկրյա ապրանքների ցուցակը և (կամ) օտարերկրյա ապրանքների կատեգորիաները կարող են որոշվել, որոնց համար ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգ չի կիրառվում այդ անդամ պետության տարածքում:
 13. Մասերը, հավաքույթները, հավաքույթները, որոնք կարող են ճանաչվել մաքսային մարմնի կողմից, որոնք ներառված են (ներառված են) ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո գտնվող ապրանքների կազմի մեջ, համարվում են ազատ պահեստի տարածքից դրանց արտահանման նպատակներով `որպես տեղադրված ապրանքներ: ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգով, և սույն օրենսգրքի դրույթների առնչությամբ կիրառվում են:

Հոդված 212. Անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո ապրանքների տեղադրման և այդպիսի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան դրանց օգտագործման պայմանները

 1. Ապրանքները ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու պայմանը սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածին համապատասխան `օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ արգելքների և սահմանափակումների պահպանումն է:
 2. Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների հայտարարատու կարող է լինել այն անձը, որը հանդիսանում է ազատ պահեստի սեփականատեր, իսկ մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում `նաև այլ անձինք:
 3. Անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններն են.
  1. ազատ պահեստի տարածքում անվճար պահեստի տարածքում դրված ապրանքների տեղաբաշխումն ու գտնվելու վայրը `դրանց գործունեության ընթացքում` հաշվի առնելով սույն հոդվածի 5-րդ կետը և սույն օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 213-րդ կետը.
  2. ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված ապրանքների, դրանք այդպիսի մաքսային կարգի տակ դրած հայտարարատուի կողմից կամ սույն գլխին համապատասխան սահմանված այլ անձանց օգտագործումը.
  3. անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո գտնվող ապրանքների հետ կապված պարտավորություններ կատարելը `սույն օրենսգրքի 213-րդ հոդվածին համապատասխան գործողություններ:
 4. Ազատ պահեստի գործունեության դադարեցումից հետո սույն հոդվածի 3-րդ կետում նշված `ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմանները պետք է պահպանվեն մինչև սույն մաքսային ընթացակարգի ավարտը կամ դադարեցումը` համաձայն սույն օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 215-րդ կետի հետ:
 5. Անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել դեպքեր, երբ ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքները կարող են տեղակայվել և տեղակայվել մի քանի ազատ պահեստների տարածքներում, որի սեփականատերը իրավաբանական անձ է, որը հայտարարագրում է ապրանքների տակ պահվող ապրանքների: ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգ, այդպիսի պահեստների միջեւ ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված ապրանքներից այդպիսի ապրանքների և արտադրված (ստացված) ապրանքների տեղափոխման դեպքեր, ինչպես նաև այդ դեպքերում մաքսային գործառնությունների առանձնահատկությունները և մաքսային առանձնահատկությունները վերահսկողություն այդպիսի ապրանքների նկատմամբ:

Հոդված 213. Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների և անվճար պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքների նկատմամբ ձեռնարկված գործողությունները

 1. Անվճար պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված ապրանքների և անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքների համար, ազատ պահեստի տարածքում թույլատրվում են հետևյալ գործողությունները.
  1. պահեստավորում;
  2. բեռների բեռնման (բեռնաթափման) և պահեստավորման հետ կապված այլ բեռների գործառնություններ.
  3. ապրանքների անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ գործողությունները, ինչպես նաև ապրանքների տեղափոխման (փոխադրման) և վաճառքի պատրաստման բնականոն գործողությունները, ներառյալ խմբաքանակի բաժանումը, բեռների ձևավորումը, տեսակավորումը, փաթեթավորումը, վերափաթեթավորումը, պիտակավորումը, առևտրային որակները բարելավելու գործողությունները.
  4. Ապրանքների վերամշակման (վերամշակման), ապրանքների արտադրության (ներառյալ հավաքում, ապամոնտաժում, տեղադրում, տեղադրում), ապրանքների նորոգում կամ սպասարկում, այդ թվում `ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքները մասնակցում կամ նպաստում են արտադրական (ստացման) ապրանքների նկատմամբ, նույնիսկ եթե այդպիսի օտարերկրյա ապրանքները ամբողջությամբ կամ մասամբ սպառված են (սպառված) ապրանքների արտադրության (ստացման) գործընթացում և (կամ) չեն պարունակվում մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների մեջ անվճար պահեստի (այսուհետ ՝ գլխի այսուհետ ՝ անվճար պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված ապրանքների վերամշակման գործառնություններ): Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքների վերամշակման աշխատանքների ընթացքում մասնակցող կամ դյուրացնող ապրանքների արտադրությունը (ստացումը) օտարերկրյա ապրանքները չեն ներառում տեխնոլոգիական գործընթացում օժանդակ միջոց հանդիսացող ապրանքներ (օրինակ ՝ սարքավորումներ , մեքենաներ, հարմարանքներ);
  5. Սարքավորումների, մեքենաների և հավաքույթների, դրանց պահեստամասերի օգտագործումը (շահագործումը) ՝ ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքների վերամշակման գործառնություններ իրականացնելու, ինչպես նաև անվճար գործառնության և գործունեության հետ կապված այլ գործողություններ պահեստ;
  6. ապրանքների պահպանում `ազատ պահեստի տարածքում արդյունաբերական անշարժ գույքի և օժանդակ ենթակառուցվածքների (այսուհետ` սույն գլխում `անշարժ գույք) կառուցման համար.
  7. ապրանքի նմուշներ և (կամ) նմուշներ վերցնելը `համաձայն սույն օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի.
  8. ազատ պահեստներ ստեղծելու նպատակներին համապատասխան `մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված այլ գործողություններ:
 2. Ապրանքների լրիվ կամ մասնակի սպառման փաստ, այդ թվում `ապրանքների արտադրության (ստացման) գործընթացում, արտադրական գործընթացների ապահովման, սարքավորումների, մեքենաների և հավաքների ազատ պահեստի տարածքում պահպանում և շահագործում, ինչպես նաև անշարժ գույքի օբյեկտների կառուցման համար ենթակա է արտացոլման սույն օրենսգրքի 424-րդ հոդվածի վեց պարբերության համաձայն `մաքսային մարմնին ներկայացված հաշվետվությունում:
 3. Սույն հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված անվճար պահեստի մաքսային կարգի ներքո գտնվող ապրանքների հետ կապված գործառնությունների ցանկը կարող է կրճատվել `համաձայն մաքսային կարգավորման անդամ պետությունների օրենսդրության` ազատ պահեստ ստեղծելու ժամանակ, դրա ստեղծման նպատակները:
 4. Սույն հոդվածի 1-ին կետի 3-ին և 5-րդ ենթակետերով նախատեսված գործառնությունների կատարումը թույլատրվում է միայն անվճար պահեստի սեփականատիրոջ կողմից:
  Անդամ պետությունների օրենսդրությունը մաքսային կարգավորման վերաբերյալ կարող է որոշել սույն կետում նշված գործողությունները կատարելու իրավունք ունեցող այլ անձանց:
 5. Մաքսային մարմնի թույլտվությամբ թույլատրվում է ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի մեջ դրված ապրանքները, և (կամ) ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները արտահանել ` անվճար պահեստ ՝ առանց անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգը լրացնելու հետևյալ դեպքերում.
  1. նշված ապրանքները, որոնք սարքավորումներ կամ արտադրության այլ հիմնական օբյեկտներ են, որոնք շահագործման են հանձնվել և օգտագործվում են ազատ պահեստի սեփականատիրոջ կամ նշված հիմնական արտադրական օբյեկտների մասերի կողմից, արտահանվում են Միության մնացած մաքսային տարածք դրանց նորոգման համար (բացառությամբ հիմնանորոգման, արդիականացման), տեխնիկական սպասարկման կամ կատարման այլ գործողություններ, որոնք անհրաժեշտ են այդպիսի ապրանքների բնականոն (աշխատանքային) վիճակում պահելու համար.
  2. նշված ապրանքներն արտահանվում են Միության մնացած մաքսային տարածք `դրանց տեխնիկական փորձարկման, հետազոտման, փորձարկման, ստուգման, այդ թվում` արտադրական գործընթացով նախատեսված ապրանքների, ինչպես նաև նմուշների ցուցադրման գործողություններ կատարելու համար.
  3. այդ ապրանքներն արտահանվում են անդամ պետության մնացած տարածք, որի տարածքում ազատ պահեստի սեփականատերը ներառված է ազատ պահեստների սեփականատերերի ռեգիստրում, որպեսզի մաքսային գործառնություններ կատարեն `մաքսային ընթացակարգի ավարտից հետո: ազատ պահեստը ազատ պահեստից դուրս գտնվող մաքսային մարմնում թույլատրված մաքսային կարգավորման մասին օրենսդրության համաձայն թույլատրված մաքսային մարմնում մաքսային գործառնություններ նման ապրանքների նկատմամբ.
  4. նշված ապրանքներն արտահանվում են այլ ազատ պահեստի տարածքում տեղակայելու և գտնվելու համար `սույն օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 212-րդ կետի համաձայն` անդամ պետությունների օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում:
 6. Սույն հոդվածի 1-րդ կետի 2-ին և 5-րդ ենթակետերում նշված ապրանքները ենթակա են վերապրանքի ազատ պահեստի տարածք մինչև մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետի ավարտը `ելնելով նման գործողությունների նպատակներից և հանգամանքներից: Մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետը կարող է երկարաձգվել այդ ապրանքների հայտարարատուի հիմնավորված խնդրանքով:
  Սույն հոդվածի 3-րդ կետի 5-րդ ենթակետում նշված ապրանքների մասով, ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգը պետք է ավարտվի մինչ մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետի ավարտը: Մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետը կարող է երկարաձգվել այդ ապրանքների հայտարարատուի հիմնավորված խնդրանքով:
  Սույն հոդվածի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետում նշված ապրանքները պետք է տեղադրվեն մեկ այլ ազատ պահեստի տարածքում `նախքան մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետի ավարտը: Մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետը կարող է երկարաձգվել այդ ապրանքների հայտարարատուի հիմնավորված խնդրանքով:
 7. Սույն հոդվածի 5-րդ կետում նշված թույլտվության մաքսային մարմնի կողմից տրամադրման կարգը սահմանվում է մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
 8. Անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքների կամ (կամ) ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո գտնվող ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքների մասով կարող են իրականացվել գործարքներ, որոնք նախատեսում են այդ ապրանքների սեփականության, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքները: Այս դեպքում անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի գործողությունը պետք է ավարտվի սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ, համաձայն սույն հոդվածի 9-րդ կետի, թույլատրվում է նշված ապրանքները փոխանցել առանց դրա լրացման: անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգ:
 9. Թույլատրվում է անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները և (կամ) ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքները տեղափոխել առանց ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգը ավարտելու և () կամ) օգտագործել.
  1. կապալառուի (ենթակապալառուի) կամ այլ անձի, որը շինարարական և (կամ) տեղադրման պայմանագրային աշխատանքներ է իրականացնելու անվճար պահեստի տարածքում.
  2. իրենց փոխադրման համար փոխադրողին.
  3. այն անձինք, ովքեր իրականացնելու են նորոգումներ (բացառությամբ հիմնարար նորոգումների, արդիականացման), տեխնիկական սպասարկման և այլ գործողություններ, որոնք անհրաժեշտ են այդպիսի ապրանքների բնականոն (աշխատանքային) վիճակում պահելու համար:
  4. անձինք, որոնք կատարելու են արտադրական գործընթացով նախատեսված այդպիսի ապրանքների տեխնիկական փորձարկման, հետազոտման, փորձարկման, ստուգման, ինչպես նաև դրանց նմուշների ցուցադրումը.
  5. անձինք, ովքեր գործառնություններ են կատարելու ազատ պահեստի տարածքից արտահանված ապրանքների նկատմամբ `սույն հոդվածի 1-րդ կետի 2-ին և 5-րդ ենթակետերով նախատեսված դեպքերում:
 10. Ապրանքների փոխանցումը սույն հոդվածի 9-րդ կետում նշված անձանց տիրապետման և (կամ) օգտագործման չի ազատում ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների հայտարարատուին ապրանքների օգտագործման պայմանները պահպանելուց ` սույն գլխով նախատեսված անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգը:

Հոդված 214. Հայտնաբերում ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքներ, ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների մեջ

 1. Անվճար պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքների հայտնաբերման համար ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների մեջ կարող են օգտագործվել հետևյալ մեթոդները.
  1. ազատ պահեստի սեփականատիրոջ կամ մաքսային պաշտոնատար անձանց կողմից ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված դրոշմների, դրոշմանիշների, թվային և այլ գծանշումների տեղադրում.
  2. օտարերկրյա ապրանքների մանրամասն նկարագրություն, լուսանկարչություն, մասշտաբային պատկեր;
  3. արտասահմանյան ապրանքների նախնական ընտրված նմուշների և (կամ) նմուշների համեմատություն արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների հետ;
  4. առկա արտադրանքի պիտակավորման օգտագործումը, ներառյալ սերիական համարների տեսքով.
  5. այլ մեթոդներ, որոնք կարող են կիրառվել `հիմնվելով ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված ապրանքների բնույթի և անվճար պահեստի մաքսային կարգի ներքո գտնվող ապրանքների վերամշակման համար կատարված գործողությունների վրա, ներառյալ` մանրամասն տեղեկություններ պարունակող ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության միջոցով ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքների օգտագործման, ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված ապրանքների վերամշակման գործառնությունների կատարման տեխնոլոգիական գործընթացի, ինչպես նաև դրանց արտադրության տեխնոլոգիայի կամ անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքների վերամշակման գործառնությունների ընթացքում մաքսային հսկողություն իրականացնելը:
 2. Ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների մեջ ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքների նույնականացման կարգը սահմանվում է մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:

Հոդված 215. Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտը և դադարեցումը

 1. Անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգը պետք է լրացվի հետևյալ դեպքերում.
  1. անվճար պահեստի գործունեության դադարեցում `ազատ պահեստի գործունեության դադարեցման օրվանից 6 ամսվա ընթացքում.
  2. ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված ապրանքների, ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների ազատ պահեստի տարածքից արտահանում, բացառությամբ այդպիսի ապրանքների արտահանման դեպքերի.
   • սույն օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 213-րդ կետում նշված նպատակների համար.
   • անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան ցանկացած այլ եղանակով թաղման, վնասազերծման, օգտագործման կամ ոչնչացման համար, եթե այդպիսի ապրանքները կորցրել են իրենց սպառողական հատկությունները և դարձել են ոչ պիտանի օգտագործման համար, որի համար նախատեսված են.
  3. Հայտարարագրի կողմից ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքների և (կամ) ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքների տեղափոխումը դեպի սույն հոդվածի 10-րդ պարբերության համաձայն `մեկ այլ անձի, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի 213-րդ կետում նշված դեպքերում ապրանքների տեղափոխման:
 2. Անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտից հետո ապրանքների հայտարարագիր կարող է լինել այն անձը, ով ապրանքների հայտարարագիր է հանդիսացել, երբ դրանք հայտնվել են ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ, և եթե դա նախատեսված է անդամի օրենսդրությամբ: Պետությունները մաքսային կարգավորման մասին, մեկ այլ անձ:
 3. Ազատ պահեստի գործունեության դադարեցումից հետո ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է սույն օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերի ներքո տեղադրելով `բացառությամբ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի, ապրանքների տարածքում գտնվող ապրանքների: ազատ պահեստի տարածք, որը գտնվում է ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո, ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքներ, ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված, սույն հոդվածի 4-րդ և 5-րդ կետերը հաշվի առնելով, կամ լրացված ՝ սույն հոդվածի 7-րդ և 9-րդ կետերին համապատասխան մաքսային ընթացակարգերը:
  Եթե ​​անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգը չի ավարտվել սույն պարբերության մեկ պարբերության համաձայն, սույն մաքսային ընթացակարգի գործողությունը դադարեցվում է սույն հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետում նշված ժամկետի ավարտից հետո, և ապրանքը պահվում է: մաքսային մարմինների կողմից `սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն:
 4. Միության մաքսային տարածքից դուրս ազատ պահեստի տարածքից ապրանքների արտահանման համար անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է տարածքով.
  1. վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգով.
   • ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված և անփոփոխ վիճակում գտնվող ազատ պահեստի տարածքից արտահանվող օտարերկրյա ապրանքներ, բացառությամբ բնական մաշվածության, ինչպես նաև փոխադրման բնական պայմաններում բնական կորստի հետևանքների փոփոխության (փոխադրում ) և (կամ) պահեստավորում.
   • սույն օրենսգրքի 218-րդ հոդվածի համաձայն `ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված և Միության ապրանք չճանաչված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներ.
  2. արտահանման մաքսային ընթացակարգով.
   • Անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված միության ապրանքներ.
   • Միության ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներ.
   • Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված և սույն օրենսգրքի 218-րդ հոդվածի համաձայն ճանաչված `որպես միության ապրանքներ արտադրված (ստացված) ապրանքներ:
 5. Ազատ պահեստի տարածքից Միության մնացած մաքսային տարածք ապրանքների արտահանման համար, ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է տարածքով.
  1. սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 5-ին, 7-րդ, 10-րդ, 14-րդ, 16-րդ և 2-127-րդ ենթակետերում նշված մաքսային ընթացակարգերի համաձայն `ազատ պահեստի տարածքից արտահանվող ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներ: անփոփոխ վիճակում, բացառությամբ բնական մաշվածության, ինչպես նաև փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման բնականոն պայմաններում բնական կորստի հետևանքների և մաքսայինի տակ դրված արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների անվճար պահեստի կարգը `հաշվի առնելով սույն հոդվածի 6-րդ կետը.
  2. վերամուծման մաքսային ընթացակարգի համաձայն.
   • Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված միության ապրանքներ, որոնք մնացել են անփոփոխ, բացառությամբ բնական մաշվածության փոփոխության, ինչպես նաև բնական փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահման պայմաններում բնական կորստի հետևանքների.
   • Արտադրված (ստացված) ապրանքները բացառապես միության ապրանքներից, որոնք տեղադրված են ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո, Միության ապրանքների անվճար պահեստային մաքսային ընթացակարգի ավարտից հետո:
 6. Եթե ​​անվճար պահեստի մաքսային կարգի ներքո գտնվող արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների կազմը ներառում է ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցների ներքո գտնվող օտարերկրյա ապրանքներ, ապա այդպիսի ապրանքները ազատ պահեստի տարածքից դեպի մնացած տարածք արտահանելու համար Միության մաքսային տարածքը կարող է դրվել սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 7-րդ պարբերության 2-ին և 127-րդ ենթակետերով սահմանված մաքսային ընթացակարգերի ներքո `ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված այդ ապրանքների մեջ նույնականացման պայմանով:
 7. Անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգն ավարտվում է առանց սույն հոդվածի 9-րդ կետով նախատեսված դեպքում, ինչպես նաև հետևյալ դեպքերում `մաքսային ընթացակարգերի ներքո տեղադրելու այն.
  1. Ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված ապրանքները և ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները կորցրել են իրենց սպառողական հատկությունները և դարձել են ոչ պիտանի օգտագործման համար, որոնց համար նախատեսված են, արտահանվում են ազատ պահեստի տարածք `թաղման, վնասազերծման, օգտագործման կամ ոչնչացման համար ցանկացած այլ ձևով` անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան: Այս դեպքում անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների մի մասի նկատմամբ, որը համապատասխանում է թաղված, անվնաս դարձած, տնօրինվող և (կամ) ապրանքների թվին: ոչնչացվել է որևէ այլ ձևով և որոշվել է մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան.
  2. Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները ոչնչացվում են և (կամ) անվերադարձ կորչում են պատահարի կամ ֆորս-մաժորի պատճառով կամ անվերադարձ կորչում են բնական կորստի արդյունքում ՝ բնական փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահպանման արդյունքում, և նման ոչնչացման կամ անվերադարձ կորստի փաստը մաքսային մարմինը ճանաչում է մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
 8. Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի լրացման կարգը սույն հոդվածի 7-րդ կետով նախատեսված դեպքերում սահմանվում է մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
 9. Ազատ պահեստի գործունեությունը դադարեցնելուն պես, ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ազդեցությունը ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված ապրանքների նկատմամբ, որոնք շահագործման հանձնված և ազատ պահեստի սեփականատիրոջ կողմից օգտագործվող սարքավորումներ են, կամ ապրանքներ, որոնք ազատ պահեստի սեփականատերը օգտագործում է ազատ պահեստի տարածքում անշարժ գույքի օբյեկտներ ստեղծելու համար և որոնք անշարժ գույքի այդպիսի օբյեկտների բաղկացուցիչ մասն են, ավարտվել են առանց նշված ապրանքների մաքսային ընթացակարգերի տակ տեղադրելու օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: անդամ պետությունների
  Այս ապրանքները միության ապրանքների կարգավիճակ են ձեռք բերում անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտի օրվանից:
 10. Երբ հայտարարատուն ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքները, և (կամ) ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված ապրանքներից կատարված (ստացված) ապրանքները փոխանցում է այլ անձ, անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է `համաձայն սույն հոդվածի 1-րդ կետի 5-ին ենթակետի:
 11. Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտը անվճար պահեստի սեփականատիրոջ լուծարումից հետո իրականացվում է մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:

Հոդված 216. Ազատ պահեստի մաքսային կարգով մաքսային կարգով դրված (տեղադրված) օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարելու պարտավորության առաջացումը և դադարեցումը, դրանց վճարման վերջնաժամկետը և հաշվարկ

 1. Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգում դրված (տեղադրված) օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարելու պարտավորությունն առաջանում է հայտարարատուի կողմից այն պահից, երբ մաքսային մարմինը ապրանքների հայտարարագիր է գրանցում: իսկ ապրանքների նկատմամբ հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ հայտարարագրված ապրանքների մասով `ապրանքների բացակայության հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ ապրանքների բացթողման դիմում ներկայացրած անձի համար` մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների բացթողման դիմում գրանցելու պահից մինչև ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումը:
 2. Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված (տեղադրված) օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարելու պարտավորությունը հայտարարագիրը դադարեցնում է հետևյալ հանգամանքների ի հայտ գալուց հետո.
  1. անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտը `համաձայն սույն օրենսգրքի 215-րդ հոդվածի, ներառյալ սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալուց հետո, բացառությամբ ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտի` մաքսայինի տակ դնելով: սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 4 215-րդ կետի XNUMX-րդ ենթակետի չորրորդ պարբերությունում նշված ապրանքների արտահանման կարգը.
  2. սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 215-րդ ենթակետի չորրորդ պարբերությունում նշված ապրանքների միության մաքսային տարածքից արտահանում `արտահանման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված.
  3. ապրանքների տեղաբաշխում, որոնց նկատմամբ դադարեցվել է ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգը, և (կամ) ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքներ `այդպիսի մաքսային ընթացակարգի կիրառման շրջանակներում , որը դադարեցվել է սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 129-րդ պարբերության համաձայն մաքսային ընթացակարգերի համաձայն.
  4. ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը և (կամ) դրանց գանձումը վճարելու պարտավորության կատարումը `սույն հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն հաշվարկված և վճարման ենթակա գումարներով.
  5. մաքսային մարմնի կողմից անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան `ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անվերադարձ կորստի փաստի և (կամ) պատրաստված (ստացված) ապրանքների մաքսային կարգավորման փաստի ճանաչում ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքներից ՝ վթարի կամ ֆորս-մաժորային իրավիճակի կամ այդ ապրանքների անուղղելի կորստի փաստի պատճառով բնական փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահման բնական պայմաններում բնական կորստի հետևանքով, բացառությամբ դեպքեր, երբ մինչ այդ արտասահմանյան ապրանքների վերաբերյալ սույն օրենսգրքին համապատասխան սույն օրենսգրքին համապատասխան նման ոչնչացումը կամ անուղղելի կորուստը լրանում է ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման վերջնաժամկետը.
  6. Ապրանքի ազատումը պահեստից ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան `ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորության հետ կապված, որոնք առաջացել են ապրանքների հայտարարագիր կամ ազատման դիմում գրանցելիս: ապրանքների մինչև ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելը.
  7. ապրանքների համար հայտարարագրի ուժը կորցրած ճանաչելը `համաձայն սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի և (կամ) ապրանքների բացթողումը չեղյալ հայտարարելը` համաձայն սույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 118-րդ կետի `ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ վճարումներ կատարելու պարտավորության հետ կապված: ապրանքների դեմ հայտարարագրման գրանցման ընթացքում առաջացած հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը.
  8. ապրանքի առգրավումը կամ անդամ պետության սեփականության (եկամտի) վերածումը `այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  9. ապրանքների մաքսային մարմնի կողմից սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն պահելը.
  10. ժամանակավոր պահման կամ տեղաբաշխման այն ապրանքների մաքսային ընթացակարգերից մեկի ներքո, որոնք առգրավվել կամ ձերբակալվել են հանցագործության մասին հաղորդման ստուգման ընթացքում, քրեական գործով կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթ իրականացնելիս (վարչական վարույթ իրականացնելով), և որի վերաբերյալ ա. որոշում կայացվեց վերադարձնել դրանք, եթե նախկինում այդպիսի ապրանքներ չեն թողարկվել:
 3. Ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարելու պարտավորությունը կատարվում է սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում:
 4. Հաջորդ հանգամանքների առկայության դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման վերջնաժամկետն է.
  1. ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքների ազատ պահեստի տարածքից արտահանման դեպքում, և (կամ) ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներ ՝ մինչև դրա ավարտը այդպիսի ապրանքների ազատ պահեստի մաքսային կարգը կամ սույն օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 213-րդ կետում նշված դեպքերում առանց մաքսային մարմնի թույլտվության, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդպիսի ապրանքները կարող են արտահանվել ազատ պահեստի տարածքից առանց անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի լրացում `սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 1-ին կետի 215-րդ ենթակետով նախատեսված դեպքերում` ազատ պահեստի տարածքից հեռացման օրը, և եթե այդ օրը սահմանված չէ, - օրը անվճար պահեստի տարածքից նման հեռացման փաստը բացահայտելու մասին.
  2. անվճար պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքների և (կամ) ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքների այլ անձի `մինչև մաքսային ընթացակարգի ավարտը փոխանցելու դեպքում այդպիսի ապրանքների անվճար պահեստի համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդպիսի ապրանքները կարող են տեղափոխվել սույն օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի 213-րդ կետով նախատեսված դեպքերում `ապրանքների տեղափոխման օր, և եթե այդ օրը չի սահմանվել, նման փոխանցման փաստի բացահայտման օրը.
  3. սույն օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 213-րդ կետի համաձայն `մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետի լրանալուց առաջ ազատ պահեստի տարածք չվերադառնալու դեպքում` ազատ պահեստի տարածքից արտահանված ապրանքներ սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 5-ին և 213-րդ ենթակետերում նշված դեպքերը. - սույն օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 213-րդ կետի համաձայն `մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետի ավարտման օրը.
  4. եթե անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգը չի ավարտվել մինչև սույն օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 213-րդ կետի 3-րդ մասի համաձայն մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետի լրանալը `ազատ պահեստի տարածքից արտահանվող ապրանքների վերաբերյալ սույն օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 213-րդ կետի XNUMX-րդ ենթակետում նշված դեպքը, - սույն ժամկետի ավարտի օրը.
  5. սույն օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 213-րդ կետի 4-րդ մասի համաձայն `մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետի լրանալուց առաջ այլ ազատ պահեստի տարածքում չտեղակայելու դեպքում` ազատ պահեստի տարածքից արտահանված ապրանքներ սույն օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 213-րդ կետի 6-րդ ենթակետում նշված դեպք. սույն օրենսգրքի 213-րդ հոդվածի XNUMX-րդ կետի երրորդ պարբերության համաձայն `մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետը լրանալու օրը.
  6. ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքների կորստի, կամ (կամ) ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքների կորստի դեպքում, բացառությամբ ոչնչացման և (կամ) անուղղելի կորստի վթարի կամ ֆորսմաժորային իրավիճակի կամ բնականոն կորստի արդյունքում բնական կորստի հետևանքով անշրջելի կորուստ ՝ տեղափոխման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման պայմաններում, - ապրանքների կորստի օր, և եթե այդ օրը չսահմանված է, - օր այդպիսի կորստի փաստը բացահայտելու մասին.
  7. եթե սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 1-ին կետի 215-րդ ենթակետի XNUMX-րդ կետում նշված ապրանքների թաղման, վնասազերծման, օգտագործման կամ այլ ոչնչացման փաստը հաստատող փաստաթղթեր մաքսային մարմինը չի ներկայացնում մաքսային մարմնին `իր սահմանած ժամկետում - անվճար պահեստի տարածքից դուրս այդպիսի ապրանքների արտահանման օրը.
  8. սույն օրենսգրքի սույն օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 139-րդ պարբերության 2-րդ ենթակետի չորրորդ պարբերությունում նշված ապրանքների նկատմամբ սույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 215-րդ հոդվածի 5-րդ պարբերության 139-րդ կետի համաձայն դադարեցման դեպքում `բացառությամբ նշված ապրանքների նկատմամբ արտահանման մաքսային ընթացակարգի դադարեցման մասին, որոնք այդ պահին դադարեցումը գտնվում է ազատ պահեստի տարածքում `XNUMX-րդ կետի XNUMX-ին կետով սահմանված ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող օրը: Սույն օրենսգրքի XNUMX-րդ հոդվածը:
 5. Եթե ​​սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված հանգամանքներն առաջացել են ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքների հետ կապված, ներմուծման մաքսատուրքերը, Հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարվում են այնպես, կարծես այդպիսի օտարերկրյա ապրանքները դրվեն մաքսային ընթացակարգում `ներքին սպառման համար, առանց ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման համար սակագնային նախապատվությունների և արտոնությունների կիրառման:
  Եթե ​​սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված հանգամանքներն առաջացել են ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների առնչությամբ, և այդպիսի ապրանքների մեջ, սույն օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի համաձայն, օտարերկրյա ապրանքներ ազատ պահեստի կարգը, ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերը վճարվում են ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված և պատրաստված (ստացված) ապրանքների արտադրության համար օգտագործվող օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ: ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից, կարծես այդպիսի արտասահմանյան ապրանքները դրվել են մաքսային ընթացակարգի ներքո ներքին սպառման համար, առանց ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման համար սակագնային նախապատվությունների և արտոնությունների կիրառման:
  Սույն կետի առաջին և երկրորդ պարբերություններում նշված դեպքերում `ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերի, ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերի դրույքաչափերի հաշվարկման համար: կիրառվում են, որոնք ուժի մեջ են մաքսային մարմնի կողմից ազատ պահեստի մաքսային կարգով ապրանքների տեղակայման համար ներկայացված ապրանքների հայտարարագրի գրանցման օրը, և ապրանքների վերաբերյալ, որոնց բացթողումը, մաքսայինի տակ մտնելիս անվճար պահեստի կարգը կատարվել է մինչև ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելը. ապրանքների մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների բացթողման մասին դիմումը գրանցելու օրը `մինչև ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելը:
 6. Եթե ​​սույն հոդվածի 4 -րդ կետում նշված հանգամանքները տեղի են ունեցել ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների առնչությամբ, իսկ սույն օրենսգրքի 214 -րդ հոդվածի համաձայն `այդպիսի ապրանքների, մաքսային տակ գտնվող օտարերկրյա ապրանքների անվճար պահեստի ընթացակարգ, ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարվում են, կարծես ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքները բաց թողնման մաքսային կարգի տակ են եղել: ներքին սպառման համար `առանց ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման սակագնային արտոնությունների և արտոնությունների կիրառման: Այս դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը հաշվարկվում են սույն օրենսգրքի 7-րդ և 12-րդ գլուխներին համապատասխան:
  Ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկելու համար կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշիռների դրույքաչափերը, որոնք ուժի մեջ են մտնում ներմուծման վճարման վերջնաժամկետից: սույն հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը `ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների նկատմամբ: Եթե ​​ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու, ինչպես նաև ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկելու համար պահանջվում է արտարժույթը փոխարկել անդամ պետության արժույթի, կատարվում է այն փոխարժեքով, որն ուժի մեջ է մտնում վերջնաժամկետը ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը `սույն հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն: Եթե ​​մաքսային մարմինը չունի ճշգրիտ տեղեկատվություն ապրանքների (բնույթը, անվանումը, քանակը, ծագումը և (կամ) մաքսային արժեքը), ապա ներմուծվող մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկման հիմքը որոշվում է տեղեկատվության մաքսային մարմնի հիման վրա, և ապրանքների դասակարգումն իրականացվում է `հաշվի առնելով սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 20 -րդ կետը:
  Եթե ​​Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան ապրանքի ծածկագիրը որոշվում է խմբավորման մակարդակում `10-ից պակաս նիշերի քանակով.
  • ներմուծման մաքսատուրքերի հաշվարկման համար կիրառվում է մաքսատուրքերի դրույքաչափերի ամենաբարձր մակարդակը `համապատասխան այդպիսի խմբավորման մեջ ընդգրկված ապրանքներին.
  • Հարկերի հաշվարկման համար կիրառվում է ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափերի ամենաբարձր մակարդակը, ակցիզային հարկի (ակցիզային հարկ կամ ակցիզային հարկի) դրույքաչափերի ամենաբարձր չափը, որը համապատասխանում է այդպիսի խմբում ընդգրկված ապրանքներին, որի նկատմամբ դրույքաչափերի ամենաբարձրն է սահմանվում է մաքսատուրքեր.
  • հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի հաշվարկման համար կիրառվում է հատուկ խմբավորման մեջ ներառված ապրանքներին համապատասխան հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի դրույքաչափերը `հաշվի առնելով սույն կետի տասներորդ պարբերությունը: Հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկվում են `ելնելով ապրանքի ծագումից, հաստատված սույն օրենսգրքի 4-րդ գլխի համաձայն, և (կամ) այլ տեղեկությունների համար, որոնք անհրաժեշտ են նշված տուրքերը որոշելու համար: Եթե ​​ապրանքների ծագումը և (կամ) այլ տեղեկություններ, որոնք պահանջվում են նշված տուրքերը որոշելու համար, չեն հաստատվում, ապա հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկվում են `ելնելով ապրանքների ապրանքների համար սահմանված հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի ամենաբարձր ցուցանիշներից: Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի նույն ծածկագիրը, եթե ապրանքների դասակարգումն իրականացվում է 10 նիշի մակարդակում, կամ խմբում ընդգրկված ապրանքները, եթե ապրանքների կոդերը `համաձայն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի, որոշվում է խմբավորման մակարդակում ՝ 10 -ից պակաս նիշերի քանակով:
   Ապրանքների մասին ավելի ուշ ճշգրիտ տեղեկատվություն հաստատելիս ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկվում են հենց այդպիսի ճշգրիտ տեղեկատվության հիման վրա, ինչպես նաև ներմուծման գերավճարված և (կամ) չափազանց շատ հավաքագրված գումարների վերադարձի (փոխհատուցման) համար: մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը կամ չվճարված գումարների գանձումը `համաձայն սույն օրենսգրքի 10-րդ և 11-րդ գլուխների և 76-րդ և 77-րդ հոդվածների:
 7. Սույն հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն ներմուծվող մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերի գումարների վրա վճարվում են տոկոսներ, կարծես նշված գումարների մասով վճարման հետաձգում է տրվել ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման վերջնաժամկետը լրանալու օրը ապրանքները մաքսային ընթացակարգի ազատ պահեստ դնելու ամսաթիվը: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են սույն օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի համաձայն:
 8. Անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտի կամ սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 4-րդ պարբերության 215-րդ ենթակետում նշված ապրանքների միության մաքսային տարածքից արտահանման դեպքում, արտահանումը կամ ապրանքները մաքսային ընթացակարգի տակ դնելը `համաձայն սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 129-րդ կետի, որը կիրառելի է օտարերկրյա ապրանքների վրա, կամ մաքսային մարմինների կողմից այդ ապրանքների պահումը` սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն `վճարման պարտավորության կատարումից հետո: մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերը և (կամ) դրանց գանձումը (ամբողջությամբ կամ մասամբ) մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի չափը, որոնք վճարվել են և (կամ) գանձվել են համապատասխանաբար սույն հոդվածով ենթակա են վերադարձման (փոխհատուցման) `համաձայն սույն օրենսգրքի 10-րդ գլխի և 76-րդ հոդվածի:

Հոդված 217. Ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունները անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները և մաքսային հարկի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքների տեղադրման ժամանակ անվճար պահեստի կարգը `առանձին մաքսային ընթացակարգերի ներքո

 1. Ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված և ազատ պահեստի տարածքում ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված ապրանքների վերամշակման գործարքի չենթարկվող օտարերկրյա ապրանքները ներքին սպառման բաց թողնելու մաքսային ընթացակարգի տակ դնելիս Հաշվարկվում են ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը, ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի դրույքաչափերը հաշվարկող, որոնք ուժի մեջ են հայտարարագրի մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրը: ապրանքների համար `ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո տեղադրելու համար, և ապրանքների նկատմամբ, որոնց բացթողումը, երբ դրանք տեղադրվում են ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ, կատարվել է մինչև ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելը: - մինչև ապրանքների համար հայտարարագիրը ներկայացնելը, մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների բացթողման դիմումը գրանցելու օրը, բացառությամբ սույն կետի երկրորդ պարբերությունում նշված դեպքի:
  Ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված, շահագործման մեջ դրված և ազատ պահեստի սեփականատիրոջ կողմից սույն 1-րդ հոդվածի 213-ին մասով նախատեսված գործառնություններն իրականացնելու համար օգտագործվող սարքավորումների ներքին սպառման համար մաքսային կարգի տակ դնելիս Կոդ `ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկելու համար կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերի դրույքաչափերը, որոնք ուժի մեջ են մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրվանից: ներքին սպառման թողարկման մաքսային ընթացակարգի տակ սարքավորումներ տեղադրելու համար ներկայացված ապրանքների հայտարարագիր:
 2. Սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 7-ին, 10-րդ, 14-րդ, 2-րդ և 127-րդ ենթակետերում նշված մաքսային ընթացակարգերի ներքո տեղադրվելիս անվճար պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքները.
  1. Սույն օրենսգրքի 214-րդ հոդվածին համապատասխան իրականացվող անվճար պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված արտասահմանյան ապրանքների նշված ապրանքների մեջ նույնականացման ենթակա, հաշվարկվում են ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված և անվճար պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների արտադրության մեջ օգտագործվող օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ: Միևնույն ժամանակ, ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի հաշվարկման համար կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի դրույքաչափերը, որոնք ուժի մեջ են մտնում մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ պահելու համար ներկայացված ապրանքների հայտարարագրում, իսկ ապրանքների վերաբերյալ, որոնց ազատումը, ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ մտնելիս, իրականացվել է մինչև ապրանքների հայտարարագրի ներկայացումը, - մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների բացթողման դիմումը գրանցելու օրը `մինչև ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելը.
  2. ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված արտասահմանյան ապրանքներից կատարված (ստացված) ապրանքների վերաբերյալ ապրանքների հայտարարագրի մաքսային մարմնի կողմից գրանցման բացակայության դեպքում անվճար մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքների նույնականացում Սույն օրենսգրքի 214-րդ հոդվածին համապատասխան իրականացվող անվճար պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված արտասահմանյան ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքների պահեստ, ներմուծման մաքսատուրքերը և հարկերը հաշվարկվում են դրված արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների նկատմամբ: անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգով: Միևնույն ժամանակ, ներմուծման մաքսատուրքերը և հարկերը հաշվարկելու համար ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի դրույքաչափերն ուժի մեջ են մտնում մաքսային մարմնի կողմից մաքսային մարմնի կողմից հայտարարագրման օրվանից գրանցման համար ներկայացված ապրանքների համար մաքսային ընթացակարգերով սահմանված սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 7-ին, 10-րդ, 14-րդ, 2-րդ և 127-րդ ենթակետերը: Այս դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերը հատուկ արժեքով հաշվարկելու հիմքը ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների գնահատված արժեքն է, որի որոշման կարգը սահմանում է Հանձնաժողովը:
 3. Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտից հետո `ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները սույն օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 215-րդ կետի համաձայն մաքսային ընթացակարգերի ներքո տեղադրելով` ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր հաշվարկվում են ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների նկատմամբ: Միևնույն ժամանակ, ներմուծման մաքսատուրքերը և հարկերը հաշվարկելու համար ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի դրույքաչափերն ուժի մեջ են մտնում մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների ենթաբաժիններում նշված մաքսային ընթացակարգերի ներքո ապրանքների տեղադրման համար ներկայացված ապրանքների հայտարարագրի մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրը: Սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 5-րդ պարբերության 7-ին, 10-րդ, 14-րդ, 2-րդ և 127-րդ կետերը:
 4. Եթե ​​սույն հոդվածի 1-ից 3-րդ պարբերություններում նշված դեպքերում ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկելու համար պահանջվում է արտարժույթը վերափոխել անդամ պետության արժույթի, փոխարկումը կատարվում է փոխարժեքով `յուրաքանչյուր դեպքի համար սահմանված ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի դրույքաչափերի կիրառման օրվա դրությամբ:

Հոդված 218. Ազատ պահեստի մաքսային կարգի տակ դրված արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների կարգավիճակի որոշում

 1. Եթե ​​Ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո գտնվող արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներն արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից, ապա այդ ապրանքների կարգավիճակը որոշվում է ապրանքների բավարար վերամշակման չափանիշներին համապատասխան, որոնք կարող են արտահայտվել մեջ:
  1. ապրանքների ծածկագիրը փոխելը `համաձայն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի` առաջին 4 նիշերից որևէ մեկի մակարդակում.
  2. ապրանքների արժեքի փոփոխություններ, երբ օգտագործված նյութերի ինքնարժեքի տոկոսը կամ ավելացված արժեքը հասնում է վերջնական արտադրանքի գնի ֆիքսված մասնաբաժնի (ըստ արժեքի կանոն).
  3. անհրաժեշտ պայմանների կատարում, արտադրական և տեխնոլոգիական գործառնությունների կատարում, որոնք բավարար են ապրանքների `որպես Միության ապրանք ճանաչելու համար:
 2. Միության մաքսային տարածքից արտահանման նպատակով ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները ճանաչվում են որպես Միության ապրանքներ, եթե արտադրության (ստացման) գործողությունների արդյունքում ապրանքներ, հետևյալ պայմաններից մեկը բավարարվում է.
  1. ապրանքային օրենսգրքում փոփոխություն է տեղի ունեցել `համաձայն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի` առաջին 4 նիշերից որևէ մեկի մակարդակի վրա, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ կետում նշված դեպքերի.
  2. ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված արտաքին ապրանքների արժեքի տոկոսը չի գերազանցում վերջնական արտադրանքի գնի ֆիքսված մասնաբաժինը, կամ ավելացված արժեքը հասնում է վերջնական արտադրանքի գնի ֆիքսված մասնաբաժնի, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ կետում նշված դեպքերը.
  3. ապրանքների հետ կապված `պայմանները բավարարվել են, արտադրական և տեխնոլոգիական գործառնություններ են իրականացվել, որոնք բավարար են ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված արտասահմանյան ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքների ճանաչման համար` որպես Միության ապրանքներ, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ կետի առաջին պարբերությունում նշված դեպքի համար:
 3. Անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները չեն ճանաչվում Միության ապրանքներ, եթե միայն այնպիսի գործառնություններ են կատարվել այնպիսի ապրանքների նկատմամբ, որոնք չեն բավարարում բավարար վերամշակման չափանիշներին, անկախ այլ պայմանների կատարում:
  Ապրանքների ծածկագիրը փոխելը `համաձայն Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի` առաջին 4 նիշերից որևէ մեկի մակարդակում և ըստ արժեքի բաժնեմասի կանոնի, չեն կիրառվում որպես դրության տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքների բավարար վերամշակման չափանիշներ: ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգ, եթե ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո դրված արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների հետ կապված `պայմաններից, արտադրական և տեխնոլոգիական գործառնությունների ցանկը, որոնք բավարար են արտադրված (ստացված) ապրանքների ճանաչման համար: ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներ, Միության ապրանքներ:
 4. Ազատ պահեստի, Միության ապրանքների մաքսային ընթացակարգի տակ դրված արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների ճանաչման համար բավարար պայմանների, արտադրական և տեխնոլոգիական գործառնությունների ցանկը, ինչպես նաև գործառնությունների ցուցակ, որի կատարումը իրականացնում է չեն համապատասխանում ազատ պահեստի մաքսային կարգի ներքո գտնվող արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների կարգավիճակի որոշման համար բավարար վերամշակման չափանիշներին, որոնք որոշվում են Հանձնաժողովի կողմից:
 5. Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների բավարար վերամշակման համար որպես արտարժույթի բաժնեմասի կանոնը որպես չափանիշ օգտագործելու կարգը որոշում է Հանձնաժողովը:
  Ad valorem բաժնեմասի կանոնը չի կիրառվում որպես ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված Միության ապրանքների նորոգման գործողություններ կատարելիս բավարար վերամշակման չափանիշ:
 6. Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների կարգավիճակը որոշում է անդամ պետության լիազոր մարմինը կամ լիազորված կազմակերպությունը:
 7. Որպես անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ, լիազորված պետական ​​մարմինը կամ անդամ պետության լիազորված կազմակերպությունը կարծիք է հայտնում ապրանքներից ստացված (ստացված) ճանաչման վերաբերյալ: մաքսային ընթացակարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներ `ազատ պահեստ, Միության ապրանքներ կամ եզրակացություն` ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները որպես Միության ապրանք չճանաչելու մասին: Այս եզրակացությունների ձևերը, էլեկտրոնային փաստաթղթերի տեսքով նման եզրակացությունների կառուցվածքը և ձևը, դրանք լրացնելու կարգը, ինչպես նաև դրանց տրամադրման և կիրառման կարգը սահմանում է Հանձնաժողովը:
 8. Ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի տակ դրված արտասահմանյան ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթի բացակայության, չեղարկման կամ անվավեր ճանաչման դեպքում, այդպիսի ապրանքների ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ավարտից հետո դրանք արտահանելու համար Միության մաքսային տարածքից համարվում են Միության ապրանքներ, իսկ այլ նպատակներով `որպես օտարերկրյա ապրանքներ:
Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...