մենյու

Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգ

Հոդված 201. Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունը և կիրառումը

 1. Մաքսային ընթացակարգ ազատ մաքսային գոտի - մաքսային ընթացակարգ, որը կիրառվում է Միության օտարերկրյա ապրանքների և ապրանքների նկատմամբ, որոնց համաձայն այդ ապրանքները տեղադրվում և օգտագործվում են այդ տարածքում Ազատ տնտեսական գոտի կամ դրա մի մասն առանց մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման ՝ սույն մաքսային ընթացակարգի ներքո ապրանքների տեղադրման և նման մաքսային ընթացակարգի համաձայն օգտագործման պայմաններով:
 2. ԱՏԳ տարածքում բնակիչների (մասնակիցների, սուբյեկտների) կողմից ԱՏԳ տարածքում տեղաբաշխման և (կամ) օգտագործման համար նախատեսված ապրանքները ՝ համաձայն պայմանագրի, ԱՏԳ ռեզիդենտների (մասնակիցների, սուբյեկտների) կողմից ձեռնարկատիրական և այլ գործունեություն իրականացնելու համար: (համաձայնությունը) իրականացման վերաբերյալ դրվում է ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո: (վարում) գործունեություն ԱՏԳ տարածքում (համաձայնություն ԱՏԳ -ում գործունեության պայմանների, ներդրումային հայտարարագրի, ձեռնարկատիրական ծրագրի), եթե այլ կերպ, որը սահմանվում է անդամ պետության օրենսդրությամբ `կապված այն ապրանքների հետ, որոնք դրված են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում` այդպիսի ԱՏԳ -ների վրա տեղակայված և (կամ) օգտագործման համար `առանձին ԱՏԳ -ների տարածքներում:
 3. Սույն հոդվածի 2 -րդ կետում նշված ապրանքները, որոնք Միության ապրանքներ են, բացառությամբ այն ապրանքների, որոնք ներմուծվում են (կամ) նավահանգստի ԱՏԳ տարածքում կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածքում, դրվում են մաքսային անվճար ընթացակարգի ներքո: մաքսային գոտի `ԱՏԳ ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) ընտրությամբ, եթե անդամ պետության օրենսդրությունը, որի տարածքում ստեղծվել է ԱՏԳ -ն, չի հաստատվել, որ դրանք Միության ապրանքներ ենթակա են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի անպայման տեղաբաշխման:
 4. Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով ապրանքներ են տեղադրվում, որոնք նախատեսված են նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածքում տեղակայման համար ՝ այն անձանց կողմից, ովքեր նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ ռեզիդենտ (մասնակիցներ, սուբյեկտներ) չեն և պայմանագիր են կնքել նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ բնակիչների (մասնակիցների, սուբյեկտների) հետ `ապրանքների պահեստավորման (պահեստավորման), ապրանքների բեռնման (բեռնաթափման) և պահեստավորման հետ կապված այլ բեռների ծառայությունների մատուցման, ինչպես նաև ապահովման ապրանքների անվտանգությունը և ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) պատրաստումը, ներառյալ խմբաքանակի պառակտումը, առաքումների ձևավորումը, տեսակավորումը, փաթեթավորումը, վերափաթեթավորումը, մակնշումը (այսուհետ `սույն գլխում` ծառայությունների մատուցման պայմանագիր) `պայմանով, որ ապրանքների հետ կատարվող գործողությունները նման ծառայությունների մատուցման ընթացքում չեն փոխում ապրանքների բնութագրերը ՝ կապված արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան ՝ ծածկագրի փոփոխության հետ:
 5. Ինչ վերաբերում է ԱՏԳ տարածքում գտնվող և ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգին չդրված միության ապրանքներին, թույլատրվում է ցանկացած գործողություն, ներառյալ սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 205 -ին կետով նախատեսվածները:
 6. Չեն տեղավորվում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո տրանսպորտային միջոցներապրանքների, ուղևորների և (կամ) ուղեբեռների տեղափոխում ԱՏԳ տարածք և (կամ) այդ ԱՏԳ տարածքից ապրանքների փոխադրում, ինչպես նաև մատակարարումներնման մեքենաների վրա:
 7. Արտասահմանյան ապրանքներազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո պահվում է օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակ, իսկ ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված Միության ապրանքները `Միության ապրանքների կարգավիճակ:
 8. Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված Միության ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներ, ինչպես նաև ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում գտնվող Միության ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներ և մաքսային ընթացակարգի տակ չդրված միության ապրանքներ ազատ մաքսային գոտու ձեռք բերել Միության ապրանքների կարգավիճակ:
 9. Անվճար մաքսային գոտու մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներ և ազատ մաքսային գոտու մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից և Միության ապրանքներից (այսուհետ `այս գլխում` արտադրված ապրանքներ) ստացված) ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից) ձեռք բերել օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակ `հաշվի առնելով սույն պարբերության երկրորդ պարբերությունը:
  Եթե ​​ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներն արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից, ապա այդպիսի ապրանքների կարգավիճակը որոշվում է սույն օրենսգրքի 210 -րդ հոդվածին համապատասխան:
 10. Եթե ​​ԱՏԳ տարածքում գտնվող ապրանքները մաքսային մարմնի կողմից չեն կարող ճանաչվել որպես ապրանքներ, որոնք եղել են ԱՏԳ տարածքում նախքան դրա ստեղծումը, կամ որպես ԱՏԳ տարածք ներմուծված կամ արտադրված (ստացված) ապրանքներ ԱՏԳ -ն, ապա այդպիսի ապրանքները `ԱՏԳ տարածքից միության մաքսային տարածքից դուրս արտահանման համար, համարվում են Միության ապրանքներ, իսկ այլ նպատակներով` որպես օտարերկրյա ապրանքներ, որոնք ներմուծվում են Միության մաքսային տարածք:
 11. Միության մաքսային տարածք սույն հոդվածի 10-րդ կետում նշված ապրանքները ներմուծելիս, որոնք նախկինում արտահանվել էին ԱՏԳ տարածքից `Միության մաքսային տարածքից դուրս, վերա ներմուծման մաքսային ընթացակարգը չի կիրառվում նման ապրանքների նկատմամբ:
 12. Ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցներին ենթակա, ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները պետք է նույնականացվեն ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված `արտահանման համար արտադրվող (ստացված) ապրանքներում: այդպիսի ապրանքների ԱՏԳ տարածքից մինչև Միության մաքսային տարածքի մնացած մասը:
  Այն դեպքում, երբ ներքին շուկայում պահպանվող միջոցներին ենթակա օտարերկրյա ապրանքները, որոնք դրված են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում, օգտագործվում են ազատ մաքսային մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրվող (ստացված) ապրանքների արտադրության համար: գոտում, բայց չի կարող նույնականացվել նման ապրանքների մեջ, ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված նման օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները պետք է արտահանվեն Միության մաքսային տարածքից:
 13. Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշելու այն ապրանքների ցանկը և (կամ) ապրանքների կատեգորիաները, որոնք ենթակա չեն ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տեղաբաշխման:
  Անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, այն ապրանքների և (կամ) ապրանքների կատեգորիաները, որոնք ենթակա չեն ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տեղաբաշխման ԱՏԳ -ներում, այդ պետությունների տարածքներում կարող են լինել Հաստատված.
 14. Մասերը, հավաքները, ագրեգատները, որոնք մաքսային մարմնի կողմից կարող են ճանաչվել որպես ներառված (ներառված) ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքների կազմում, դիտարկվում են որպես ԱՏԳ տարածքից դրանց արտահանման նպատակով `որպես տեղաբաշխված ապրանքներ: ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով, և դրանց նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենսգրքի դրույթները:
 15. Անդամ պետության օրենսդրությունը կարող է սահմանել, որ սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 205 -րդ կետը, 1 -րդ հոդվածի 2 -ին պարբերության 1 -ին և 207 -րդ ենթակետերը չեն տարածվում ԱՏԳ -ների վրա, որոնց սահմանները ամբողջությամբ կամ մասամբ համընկնում են մաքսային սահմանի հատվածների հետ: նման անդամ պետության տարածքում ստեղծված միությունը:

Հոդված 202. Ապրանքները ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու և նման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան օգտագործելու պայմանները

 1. Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով ապրանքներ տեղադրելու պայմաններն են.
  1. ապրանքները նախատեսված են ԱՏԳ ռեզիդենտների (մասնակիցների, սուբյեկտների) կողմից ԱՏԳ տարածքում տեղադրելու և (կամ) օգտագործելու համար `համաձայն ԱՏԳ ռեզիդենտների (մասնակիցների, սուբյեկտների) ձեռնարկատիրական և այլ գործունեություն իրականացնելու համար: (համաձայնագիր) ԱՏԳ տարածքում գործունեության իրականացման (անցկացման) վերաբերյալ (համաձայնություն ԱՏԳ -ում գործունեության պայմանների, ներդրումային հայտարարագրի, ձեռնարկատիրական ծրագրի մասին), եթե այլ բան սահմանված չէ անդամ պետության օրենսդրությամբ `համապատասխան սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 201 -րդ պարբերությամբ `այդպիսի անդամ պետության տարածքում ստեղծված առանձին ԱՏԳ տարածքներում տեղադրելու և (կամ) օգտագործելու համար.
  2. ապրանքները նախատեսված են նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածքում այն ​​անձանց կողմից, ովքեր չեն հանդիսանում նավահանգստի ԱՏԳ -ի ռեզիդենտներ (մասնակիցներ, սուբյեկտներ) և լոգիստիկ ԱՏԳ -ի ծառայություններ մատուցող պայմանագրեր են կնքել նավահանգիստ ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ, պայմանով, որ նման ծառայությունների մատուցման ընթացքում ապրանքների հետ կատարվող գործառնությունները չեն փոխում ապրանքների բնութագրերը `կապված արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան ծածկագրի փոփոխության հետ.
  3. համապատասխանությունը սույն օրենսգրքի 7 -րդ հոդվածին համապատասխան օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ արգելքներին և սահմանափակումներին:
 2. Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների հայտարարատու կարող են լինել ԱՏԳ -ի ռեզիդենտ (մասնակիցներ, սուբյեկտներ) անձինք, որոնց տարածքում կլինեն այդ ապրանքները և 3 -րդ և 4 -րդ պարբերություններով նախատեսված դեպքերում: սույն հոդվածի, ինչպես նաև սույն հոդվածի 3 -րդ կետում նշված կամ Հանձնաժողովի կողմից սույն հոդվածի 4 -րդ կետին համապատասխան որոշված ​​այլ անձինք:
 3. Սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 1 -ին ենթակետում և 1 -րդ ենթակետի երրորդ ենթակետում նշված անձինք `ծառայության պայմանագրի հիման վրա:
 4. Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշելու ԱՏԳ -ի ռեզիդենտ (մասնակիցներ, սուբյեկտներ) այն անդամ պետությունների անձինք, և այն դեպքերը, երբ այդ անձինք կարող են հանդես գալ որպես ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքների հայտարարատու:
 5. Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններն են.
  1. ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով զետեղված ապրանքների տեղաբաշխումը և գտնվելու վայրը ԱՏԳ տարածքում ԱՏԳ գործունեության ընթացքում կամ ԱՏԳ տարածքում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի կիրառման ժամանակահատվածում կամ մինչև անձը կորցնի ԱՏԳ -ի ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) կարգավիճակը ՝ հաշվի առնելով սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 205 -րդ պարբերությունը.
  2. ԱՏԳ տարածքում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների օգտագործումը `համաձայն.
   • համաձայնություն (համաձայնագիր) ԱՏԳ տարածքում գործունեության իրականացման (անցկացման) վերաբերյալ (համաձայնություն ԱՏԳ -ում գործունեության պայմանների, ներդրումային հայտարարագրի, ձեռնարկատիրական ծրագրի) կամ անդամ պետության օրենսդրությամբ սահմանված նպատակներին սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 201 -րդ կետի համաձայն.
   • պայմանագիր ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ, որը կնքվում է նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ ռեզիդենտ (մասնակից, անձ) և նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ ռեզիդենտի (մասնակցի, անձի) միջև, եթե ապրանքները տեղադրված են նավահանգստի ԱՏԳ տարածքում կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածքում մաքսային ազատ մաքսային գոտու նման ծառայությունների մատուցման համար.
  3. ԱՏԳ տարածքում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով զետեղված ապրանքների տեղաբաշխում և օգտագործում, որոնք իրականացվում են ՝
   • սույն օրենսգրքով կամ սույն օրենսգրքին համապատասխան անդամ պետությունների օրենսդրությամբ որոշված ​​նման ապրանքների կամ այլ անձանց հայտարարագիրը.
   • նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ ռեզիդենտ (մասնակից, սուբյեկտ), եթե նա ապրանքներ է պահում ծառայության պայմանագրով և նման ապրանքների հայտարարագիր չէ.
  4. միջնորդավճար `ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների մասով, գործողություններ` սույն օրենսգրքի 205 -րդ հոդվածի համաձայն:
 6. ԱՏԳ գործունեության դադարեցումից կամ ԱՏԳ տարածքում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի կիրառումը դադարեցնելու մասին որոշումից կամ եթե անձը կորցրել է ԱՏԳ ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) կարգավիճակը, սույն հոդվածի 5 -րդ կետում նշված ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմանները պետք է պահպանվեն մինչև սույն մաքսային ընթացակարգի ավարտը կամ դադարեցումը `համաձայն 3 -րդ հոդվածի 4 -րդ և 207 -րդ կետերի: այս օրենսգիրքը:
 7. Եթե ​​նավահանգստի ԱՏԳ -ի կամ լոգիստիկ ԱՏԳ -ի ռեզիդենտն (մասնակիցը, կազմակերպությունը) իրականացնում է ապրանքների պահեստավորում, որոնց հայտարարագիրը ինքը չէ, ծառայության պայմանագրով, նա պետք է համապատասխանի ապրանքների օգտագործման պայմաններին `համաձայն ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը:

Հոդված 203. ԱՏԳ տարածքը և մաքսային գործառնություններկատարված ԱՏԳ տարածքում

 1. ԱՏԳ տարածքը մաքսային հսկողության գոտի է:
  Անդամ պետության օրենսդրությունը կարող է սահմանել, որ նման անդամ պետության տարածքում ստեղծված առանձին ԱՏԳ տարածքները մաքսային հսկողության գոտիներ չեն:
 2. ԱՏԳ տարածքը պետք է հագեցած լինի մաքսային հսկողության նպատակով:
  ԱՏԳ տարածքի կազմակերպման պահանջները, ներառյալ ցանկապատման և նման տարածքի պարագիծը տեսահսկման համակարգով վերազինելու պահանջները սահմանվում են անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
  ԱՏԳ տարածքում հսկիչ անցակետի ռեժիմի ապահովումը, ներառյալ `նման տարածք անձանց մուտքի կարգի սահմանումը, իրականացվում է անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
 3. ԱՏԳ տարածքում տեղադրված ապրանքների նկատմամբ մաքսային գործառնություններն իրականացվում են սույն օրենսգրքին համապատասխան `հաշվի առնելով սույն հոդվածով նախատեսված առանձնահատկությունները:
 4. Ապրանքների ներմուծումը ԱՏԳ տարածք, բացառությամբ ԱՏԳ նավահանգստի և լոգիստիկ ԱՏԳ -ի, իրականացվում է նման ներմուծման մասին մաքսային մարմնի ծանուցմամբ, իսկ ԱՏԳ տարածքից ապրանքների արտահանումն իրականացվում է: մաքսային մարմնի թույլտվությամբ:
  Ապրանքների ներմուծումը նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք իրականացվում է մաքսային մարմնի թույլտվությամբ:
  Մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել նշված ծանուցման ներկայացման և թույլտվությունների տրամադրման կարգը, ինչպես նաև այդ ծանուցման ձևերն ու թույլտվությունները:
  Երբ ապրանքները դուրս են գալիս նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածքից, որոնք տեղակայված են այդ ԱՏԳ տարածքներից դուրս `արտահանման մաքսային ընթացակարգով, վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգով, մաքսային տարածքից դուրս մշակման մաքսային ընթացակարգով, ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգով, հատուկ մաքսային ընթացակարգը, նավահանգստի ԱՏԳ -ի բնակիչը (մասնակիցը, սուբյեկտը) կամ լոգիստիկ ԱՏԳ -ն ներկայացնում է մաքսային մարմնին տրանսպորտային (առաքման) փաստաթղթեր՝ հաստատելով, որ բեռնաթափման վայրը (նավահանգիստ, օդանավակայան) միության մաքսային տարածքից դուրս տեղ է:
  Մաքսային կանոնակարգման վերաբերյալ անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել սույն կետով նախատեսված այլ ընթացակարգ, քան ԱՏԳ տարածք ապրանքների ներմուծման և ԱՏԳ տարածքից ապրանքների արտահանման համար:
 5. Նավահանգստի ԱՏԳ տարածք կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք ներմուծվելիս `սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 204 -րդ կետի համաձայն մաքսային հայտարարագրի ենթակա ապրանքների նկատմամբ, կատարվում են միայն մաքսային գործողություններ` կապված մաքսային տարածք ապրանքների ժամանման հետ: միության, որը նախատեսված է սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 5 -ից 88 -րդ կետերով: ...
 6. Մաքսային մարմինները իրավունք ունի նույնականացնել ԱՏԳ տարածք ներմուծվող ապրանքները: ԱՏԳ տարածք ներմուծվող ապրանքների նույնականացման մաքսային մարմնի կարգը սահմանվում է մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
 7. Հայտարարող վարում է ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով և ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքներից ստացված ապրանքների հաշվառում և նման ապրանքների վերաբերյալ հաշվետվություններ է ներկայացնում անդամ պետության մաքսային մարմնին ` որի տարածքը ստեղծվել է ԱՏԳ -ն:
  Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների հետ կապված ցանկացած փոփոխություն ենթակա է արտացոլման հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերում:
  Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների և ազատ մաքսային գոտու մաքսային կարգով դրված ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքների հաշվառման վարման կարգը, ինչպես նաև այդ ապրանքների վերաբերյալ հաշվետվություններ մաքսային ձևով ներկայացնելու կարգը: մարմինը ստեղծվում է մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:

Հոդված 204. Նավահանգիստ ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք ներմուծվող ապրանքների ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ ապրանքներ դնելու առանձնահատկությունները

 1. ԱՏԳ նավահանգստի տարածք կամ լոգիստիկ ԱՏԳ ներմուծվող ապրանքները համարվում են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո `նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք մտնելու օրվանից, բացառությամբ այն ապրանքների, որոնք, սույն հոդվածի 3 -րդ կետի համաձայն `ենթակա չեն ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տեղաբաշխման:
 2. Սույն հոդվածի 1 -ին կետի դրույթները չեն կիրառվում միջազգային փոստային առաքաններով և ապրանքներով, որոնք ուղարկվում են միջազգային փոստով, ներմուծվում են նավահանգստի ԱՏԳ տարածք կամ լոգիստիկ ԱՏԳ: Միջազգային փոստային առաքանու և միջազգային փոստային առաքաններում ուղարկվող ապրանքների նկատմամբ մաքսային գործառնությունները կատարվում են միջազգային փոստային փոխանակման վայրում (հիմնարկում), որը գտնվում է նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածքում `սույն օրենսգրքին համապատասխան:
 3. Չեն ենթակա ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով տեղաբաշխման.
  1. միջազգային փոխադրամիջոցների փոխադրամիջոցներներմուծվել է նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք և արտահանվել նավահանգստի ԱՏԳ տարածքից կամ լոգիստիկ ԱՏԳ `այդ փոխադրամիջոցներով ապրանքների միջազգային փոխադրումների, ինչպես նաև նավահանգստի ԱՏԳ տարածք կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հետ կապված: և արտահանվում են նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ ԱՏԳ տարածքից, որոնք իրականացնում են ապրանքների փոխադրումը Միության մաքսային տարածքով ՝ առանց այս տարածքից դուրս գալու.
  2. Unionովային նավահանգստի, գետի նավահանգստի, օդանավակայանի, ինչպես նաև ոչ ռեզիդենտների (ներ , ԱՏԳ սուբյեկտներ և գործում են ծովային նավահանգստում, գետի նավահանգստում, օդանավակայանի գործառույթները `ապահովելու նավագնացության անվտանգությունը, օդանավերի թռիչքների անվտանգությունը, նավահանգստի, գետի նավահանգստի, օդանավակայանի կամ այլ գործառույթների ենթակառուցվածքային օբյեկտների շահագործման անվտանգությունը: ծովային նավահանգստում, գետի նավահանգստում, օդանավակայանում գործունեության իրականացման համար.
  3. Միության ապրանքներ, որոնք ներմուծվում են նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք կամ արտահանվում են նավահանգստի ԱՏԳ տարածքից կամ լոգիստիկ ԱՏԳ միության մաքսային մնացած տարածք `նավահանգստի ԱՏԳ վարչության կամ լոգիստիկ ԱՏԳ -ի կողմից` կապված գործողության հետ: այս ԱՏԳ -ներից;
  4. ապրանքներ, որոնք ներմուծվում են նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք և գտնվում են դրանից դուրս ՝ մինչ այդ ներմուծումը մաքսային տարածքից դուրս մշակման մաքսային ընթացակարգով, ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգով, վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգով, հատուկ մաքսատուրքով: ընթացակարգ;
  5. ապրանքներ, որոնք ներմուծվում են նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք և դրվում դրա սահմաններից դուրս `մինչև այդ ներմուծումը` արտահանման մաքսային կամ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով `անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում.
  6. ձկնորսական նավատորմի նավեր, որոնք ներմուծվել են ԱՏԳ նավահանգստի տարածք և արտահանվել նավահանգստի ԱՏԳ տարածքից `կապված ջրային կենսաբանական ռեսուրսների, ձկների և (կամ) այլ արտադրանքների որսերի բեռնաթափման հետ` այդ նավերի վրա, այդպիսի նավեր և (կամ) այդպիսի նավերի վրա բեռներ բեռնելու նպատակով, որոնք մատակարարումներ են.
  7. սույն կետի 1 -ին և 6 -րդ ենթակետերում նշված տրանսպորտային միջոցներով տեղափոխվող մատակարարումները:
 4. Նավահանգստի ԱՏԳ տարածք կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք ներմուծվող ապրանքները ենթակա չեն մաքսային հայտարարագրի, բացառությամբ սույն պարբերության երկրորդ պարբերությամբ սահմանված դեպքերի և սույն պարբերության երրորդ պարբերության համաձայն մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրության:
  ԱՏԳ ռեզիդենտների (մասնակիցների, սուբյեկտների) կողմից ներմուծվող ապրանքները `նավահանգստի, գետի նավահանգստի, նավահանգստի տարածքում տեղակայված օդանավակայանի կամ լոգիստիկ ԱՏԳ ենթակառուցվածքների կառուցման, վերակառուցման համար: մաքսային հայտարարագիր:
  Մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել այլ դեպքեր, երբ նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք ներմուծվող ապրանքները ենթակա են մաքսային հայտարարագրի, ինչպես նաև մաքսային հայտարարագրման ենթակա ապրանքների համար մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելու վերջնաժամկետը:

ՀՈԴՎԱ 205. Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների և ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով զետեղված ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքների առնչությամբ գործողություններ.

 1. Ինչ վերաբերում է ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգին և (կամ) ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներին, ապա ԱՏԳ տարածքում թույլատրվում է ցանկացած գործողություն, ներառյալ.
  1. պահեստավորում;
  2. բեռների բեռնման (բեռնաթափման) և պահեստավորման հետ կապված այլ բեռների գործառնություններ.
  3. ապրանքների անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ գործողություններ, ինչպես նաև ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) պատրաստման սովորական գործողություններ, ներառյալ խմբաքանակի բաժանումը, առաքումների ձևավորումը, տեսակավորումը, փաթեթավորումը, վերափաթեթավորումը, պիտակավորումը, առևտրային որակները բարելավելու գործողությունները.
  4. ապրանքների վերամշակման (վերամշակման), ապրանքների արտադրության (ներառյալ հավաքում, ապամոնտաժում, տեղադրում, տեղադրում), ապրանքների վերանորոգում կամ սպասարկում, ներառյալ, որոնցում մասնակցում են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքները կամ նպաստել ապրանքների արտադրությանը (ստացմանը), նույնիսկ եթե այդ օտարերկրյա ապրանքները ամբողջությամբ կամ մասամբ սպառվում (սպառվում) են ապրանքների արտադրության (ստացման) գործընթացում և (կամ) չեն պարունակվում մաքսատուրքում տեղադրված ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներում ազատ մաքսային գոտու կարգը (այսուհետ `սույն գլխում` ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքների վերամշակման գործողություններ): Օտարերկրյա ապրանքները, որոնք մասնակցում կամ նպաստում են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքների վերամշակման գործընթացում ապրանքների արտադրությանը (ստացմանը), չեն ներառում տեխնոլոգիական գործընթացում օժանդակ միջոցներ, օրինակ ՝ սարքավորումներ, մեքենաներ, հարմարանքներ;
  5. սույն պարբերության 4 -րդ ենթակետով սահմանված ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքների վերամշակման աշխատանքներ կատարելիս ապրանքների սպառումը, բացառությամբ ապրանքների սպառման (սպառման), Հանձնաժողովի որոշած դեպքերում. (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի թիվ 88, 20.12.2017 թ. որոշում)
  6. ապրանքների նմուշառում և (կամ) նմուշներ `սույն օրենսգրքի 17 -րդ հոդվածին համապատասխան:
 2. Ապրանքների լրիվ կամ մասնակի սպառման փաստը, ներառյալ ապրանքների արտադրության (ընդունման), ԱՏԳ տարածքում անշարժ գույքի օբյեկտների ստեղծման, արտադրական գործընթացների ապահովման, սարքավորումների, մեքենաների և օգտագործվող միավորների պահպանման և շահագործման գործընթացում ծախսերի (սպառման) ժամանակ: ԱՏԳ տարածքում, ենթակա է արտացոլման մաքսային մարմին ներկայացված սույն օրենսգրքի 7 -րդ հոդվածի 203 -րդ կետի համաձայն հաշվետվություններում:
 3. Ինչ վերաբերում է ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգին և (կամ) ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո գտնվող ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներին, թույլատրվում է կատարել սույն հոդվածի 1 -ին կետում նշված գործողությունները: հոդված ԱՏԳ տարածքում, եթե նման գործողությունները համապատասխանում են ԱՏԳ տարածքում գործողությունների իրականացման (անցկացման) մասին համաձայնագրի (համաձայնագրի) պայմաններին (համաձայնություն ԱՏԳ -ում գործունեության պայմանների, ներդրումային հայտարարագրի, ձեռնարկատիրական գործունեության մասին) ծրագիր):
 4. Մաքսային մարմնի թույլտվությամբ թույլատրվում է ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքներ և (կամ) ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքներից արտահանել ԱՏԳ ՝ առանց ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգն ավարտելու հետևյալ դեպքերում.
  1. նշված ապրանքները, որոնք սարքավորումներ են, արտադրական այլ հիմնական օբյեկտներ, որոնք շահագործման են հանձնվել և օգտագործվում են ԱՏԳ ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) կողմից կամ նշված հիմնական արտադրական օբյեկտների մասեր, արտահանվում են մնացած մաքսային տարածք Միություն `դրանց վերանորոգման (բացառությամբ հիմնանորոգման, արդիականացման), սպասարկման կամ այլ գործողությունների, որոնք անհրաժեշտ են այդպիսի ապրանքները նորմալ (աշխատանքային) վիճակում պահելու համար.
  2. նշված ապրանքներն արտահանվում են Միության մնացած մաքսային տարածք `դրանց տեխնիկական փորձարկման, հետազոտման, փորձարկման, ստուգման, այդ թվում` արտադրական գործընթացով նախատեսված ապրանքների, ինչպես նաև նմուշների ցուցադրման գործողություններ կատարելու համար.
  3. Այդ ապրանքներն արտահանվում են անդամ պետության մնացած տարածք, որի տարածքում ստեղծվել է ԱՏԳ -ն, որպեսզի թույլատրվի մաքսային մարմնում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ավարտից հետո մաքսային գործառնություններ իրականացնել, մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան `այդպիսի ապրանքների նկատմամբ մաքսային գործողություններ կատարելու համար.
  4. Այդ ապրանքներն արտահանվում են անդամ պետության մնացած տարածք, որի տարածքում ստեղծվել է ԱՏԳ -ն ՝ սեփական արտադրության և տեխնոլոգիական կարիքների համար: Այն պայմանները, որոնց դեպքում այս ապրանքների արտահանումը ԱՏԳ տարածքից թույլատրվում է այս դեպքում, ինչպես նաև այն անդամ պետության տարածքի այն մասը, որին թույլատրվում է այդպիսի արտահանումը, որոշվում է Հանձնաժողովի կողմից.
  5. այդ ապրանքներն արտահանվում են Միության մաքսային այլ տարածք `ապրանքների վերամշակման (վերամշակման), ապրանքների արտադրության, այդ թվում` Հանձնաժողովի կողմից որոշված ​​այլ աշխատանքների կատարման համար `պայմանով, որ չկան պայմաններ սույն ԱՏԳ տարածքում նման ապրանքների և նման գործողությունների հնարավորության համար: Այն դեպքերն ու պայմանները, երբ թույլատրվում է տվյալ դեպքում ԱՏԳ տարածքից արտահանել նշված ապրանքները, որոշում է Հանձնաժողովը: (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի թիվ 88, 20.12.2017 թ. որոշում)
 5. Սույն հոդվածի 1-րդ կետի 2-ին, 4-րդ, 5-րդ և 4-րդ ենթակետերում նշված ապրանքները ենթակա են վերա ներմուծման ԱՏԳ տարածք `մինչև նման գործողությունների նպատակների և հանգամանքների հիման վրա մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետի ավարտը: , Մաքսային մարմնի սահմանած ժամկետը կարող է երկարացվել ԱՏԳ ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) պատճառաբանված խնդրանքով:
  Սույն հոդվածի 3 -րդ կետի 4 -րդ ենթակետում նշված ապրանքների մասով ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը պետք է ավարտվի մինչև մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետի ավարտը: Մաքսային մարմնի սահմանած ժամկետը կարող է երկարացվել ԱՏԳ ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) պատճառաբանված խնդրանքով:
 6. Սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված թույլտվության մաքսային մարմնի կողմից տրամադրման կարգը սահմանվում է մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
 7. Ինչ վերաբերում է ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների ամբողջին կամ մի մասին, և (կամ) ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով տեղադրված ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքներին, ապա գործարքներ կարող են իրականացվել ԱՏԳ, որը նախատեսում է այդ ապրանքների սեփականության, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքների փոխանցում: Այս դեպքում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի գործողությունը պետք է ավարտվի սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սույն հոդվածի 8 -րդ, 10 -րդ և 11 -րդ կետերի համաձայն թույլատրվում է փոխանցել նշված ապրանքները `առանց ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ավարտի:
 8. Թույլատրվում է ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով և (կամ) ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքներից ապրանքներ փոխանցել ՝ առանց ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգն ավարտելու: տիրապետում և (կամ) օգտագործում.
  1. կապալառուին (ենթակապալառու) կամ այլ անձի, ներառյալ ԱՏԳ-ի ոչ ռեզիդենտ (մասնակից, սուբյեկտ), ԱՏԳ տարածքում շինարարական և (կամ) տեղադրման պայմանագրային աշխատանքներ իրականացնելու համար.
  2. իրենց փոխադրման համար փոխադրողին.
  3. անձինք, ովքեր կիրականացնեն վերանորոգումներ (բացառությամբ հիմնական վերանորոգման, արդիականացման), սպասարկում և (կամ) կկատարեն այլ գործողություններ, որոնք անհրաժեշտ են նման ապրանքների նորմալ (աշխատանքային) պահպանման համար.
  4. անձինք, որոնք կատարելու են արտադրական գործընթացով նախատեսված այդպիսի ապրանքների տեխնիկական փորձարկման, հետազոտման, փորձարկման, ստուգման, ինչպես նաև դրանց նմուշների ցուցադրումը.
  5. այն անձինք, ովքեր սույն հոդվածի 2 -ին կետի 1 -րդ ենթակետով նախատեսված գործողությունները կիրականացնեն նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածքում, իսկ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում ՝ նաև ԱՏԳ տարածքներում նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ;
  6. այն անձինք, ովքեր գործառնություններ կիրականացնեն ԱՏԳ տարածքից արտահանվող ապրանքների նկատմամբ `սույն հոդվածի 1 -րդ կետի 2 -ին, 4 -րդ, 5 -րդ և 4 -րդ ենթակետերով նախատեսված դեպքերում:
 9. Սույն հոդվածի 8 -րդ կետում նշված անձանց տիրապետման և (կամ) օգտագործման ապրանքների փոխանցումը չի ազատում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների հայտարարատուին `ապրանքների օգտագործման պայմաններին համապատասխան: սույն գլխով նախատեսված ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը:
 10. Մաքսային կարգավորման վերաբերյալ անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել դեպքեր, երբ թույլատրվում է ԱՏԳ ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) կողմից մաքսային կարգով դրված ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքները: մաքսային գոտի և (կամ) ապրանքներ, որոնք արտադրվել (ստացվել են) ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքներից ՝ սույն ԱՏԳ – ի մեկ այլ բնակչի (մասնակցի, սուբյեկտի) ՝ առանց ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը ավարտելու, ինչպես նաև այդ դեպքերում ապրանքների փոխանցման կարգը և պայմանները:
  Երբ այդպիսի դեպքեր են հաստատվում, անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել, որ հայտարարատուի պարտավորությունը `համապատասխանել ապրանքների օգտագործման պայմաններին` ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգին համապատասխան, և պարտավորությունը `ավարտել այդ գործունեությունը: Մաքսային ընթացակարգը սահմանվում է այն անձանց նկատմամբ, որոնց նկատմամբ այդ ապրանքների սեփականության, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքները կարող են որոշվել նաև այն պահից, երբ դրանք վերագրվում են այդ անձանց:
 11. Մաքսային կանոնակարգման վերաբերյալ անդամ պետության օրենսդրությունը կարող է սահմանել, որ ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում դրված ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքները, և (կամ) ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքները ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո, այդպիսի ԱՏԳ տարածքներում ստեղծված առանձին ԱՏԳ տարածքներում, թույլատրվում է առանց ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը ավարտելու:
  Այս դեպքում անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել, որ հայտարարատուի `ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններին համապատասխանելը և նման մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու պարտավորությունը: կարող է սահմանվել այն անձանց նկատմամբ, ում փոխանցվել են տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքները: կարող են որոշվել նաև նշված ապրանքները, և այն պահից, երբ դրանք հանձնվում են այդ անձանց:
 12. Այն դեպքում, երբ անձը կորցնում է նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ ռեզիդենտի (մասնակցի, անձի) կարգավիճակը, ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները, այդ անձի նման կարգավիճակը կորցնելու օրվանից 4 ամսվա ընթացքում, կարող է փոխանցվել այն անձանց կողմից, ովքեր նման ռեզիդենտի (մասնակցի, անձի) հետ կնքել են ԱՏԳ, դա պայմանագիր է նավահանգստի ԱՏԳ մեկ այլ ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) կամ լոգիստիկ ԱՏԳ -ի ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ `կնքված ծառայության պայմանագրի հիման վրա: ԱՏԳ նման մեկ այլ ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) հետ, կամ ենթարկվել սույն օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերին:
  Եթե ​​նշված գործողությունները չկատարվեն սահմանված ժամկետում, ապա այդ ժամկետի ավարտից հետո ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը դադարեցվում է, և ապրանքները պահվում են մաքսային մարմինների կողմից `սույն օրենսգրքի 51 -րդ գլխի համաձայն:
 13. Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշելու այն գործողությունների ցանկը, ներառյալ այն գործողությունները, որոնք չեն կարող իրականացվել ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված ապրանքներով:
  Անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել գործողությունների ցանկ, ներառյալ այն գործողությունները, որոնք չեն կարող իրականացվել այն անդամ պետությունների տարածքներում ստեղծվող (ստեղծված) ԱՏԳ -ներում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների հետ:

Հոդված 206. Հայտնաբերում օտարերկրյա ապրանքներ, որոնք դրված են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո, ազատ մաքսային գոտու մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներում

 1. Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում դրված օտարերկրյա ապրանքները նույնականացնելու համար ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրվող (ստացված) ապրանքների մեջ կարող են օգտագործվել հետևյալ մեթոդները.
  1. ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքների վրա կնիքների, նամականիշերի, թվային և այլ նշանների տեղադրում.
  2. օտարերկրյա ապրանքների մանրամասն նկարագրություն, լուսանկարչություն, մասշտաբային պատկեր;
  3. ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից նախապես ընտրված և (կամ) արտասահմանյան ապրանքների և (կամ) նմուշների համեմատություն.
  4. առկա արտադրանքի պիտակավորման օգտագործումը, ներառյալ սերիական համարների տեսքով.
  5. այլ մեթոդներ, որոնք կարող են կիրառվել ՝ ելնելով ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում դրված ապրանքների բնույթից և ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով ապրանքների վերամշակման համար կատարվող գործառնություններից, ներառյալ `ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը մանրամասն տեղեկություններ ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում դրված օտարերկրյա ապրանքների օգտագործման, ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով ապրանքների վերամշակման գործառնություններ կատարելու տեխնոլոգիայի, ինչպես նաև դրանց տեխնոլոգիայի մասին մաքսային ընթացակարգով ազատ մաքսային գոտում գտնվող ապրանքների վերամշակման գործողությունների ընթացքում մաքսային հսկողություն իրականացնելով.
 2. Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքների նույնականացման կարգը ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներում սահմանվում է անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան: մաքսային կարգավորում:

Հոդված 207. Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ավարտը և դադարեցումը

 1. Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը պետք է ավարտվի հետևյալ դեպքերում.
  1. ԱՏԳ գործունեության դադարեցում կամ ԱՏԳ տարածքում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի կիրառման դադարեցման որոշում կայացնելու մասին `ԱՏԳ գործունեության դադարեցման կամ այդպիսի ընդունման օրվանից 6 ամսվա ընթացքում: որոշում;
  2. այն անձը, ով ապրանքները դրել է ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ, կորցնում է ԱՏԳ -ի ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) կարգավիճակը `անձը այս կարգավիճակը կորցնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում.
  3. ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների արտահանում, ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքներից ԱՏԳ տարածքից ապրանքների արտահանում, բացառությամբ նման ապրանքների արտահանման դեպքերի.
   • սույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 205-րդ կետում նշված նպատակների համար.
   • սույն հոդվածի 8 -րդ կետով սահմանված դեպքում `մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի համաձայն` մեկ ԱՏԳ տարածքից մեկ այլ ԱՏԳ տարածք իրենց փոխադրման համար.
   • անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան ցանկացած այլ եղանակով թաղման, վնասազերծման, օգտագործման կամ ոչնչացման համար, եթե այդպիսի ապրանքները կորցրել են իրենց սպառողական հատկությունները և դարձել են ոչ պիտանի օգտագործման համար, որի համար նախատեսված են.
  4. ապրանքների սպառումը `սույն օրենսգրքի 5 -րդ հոդվածի 1 -ին պարբերության 205 -րդ ենթակետի համաձայն.
  5. ԱՏԳ -ի ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) կողմից ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքների փոխանցում, և (կամ) ապրանքների տակ տեղադրված (ձեռք բերված) ապրանքների ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը `ԱՏԳ մեկ այլ ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) կամ ԱՏԳ -ի ռեզիդենտ (մասնակից, սուբյեկտ) անձի համար` սույն հոդվածի 8 -րդ և 9 -րդ կետերի համաձայն, բացառությամբ ապրանքների փոխանցումը սույն օրենսգրքի 8 -րդ հոդվածի 10 -րդ, 11 -րդ և 205 -րդ կետերում նշված դեպքերում:
 2. Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ավարտից հետո ապրանքների հայտարարագիրը կարող է լինել.
  1. անձ, որը ապրանքների հայտարարագիր է հանդիսացել այն ժամանակ, երբ դրանք դրվել են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո.
  2. ԱՏԳ ռեզիդենտ (մասնակից, սուբյեկտ), որին, սույն օրենսգրքի 10 -րդ հոդվածի 205 -րդ կետի համաձայն, ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքները և ( կամ) ապրանքներից պատրաստված (ձեռք բերված) ապրանքները փոխանցվել են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո.
  3. անձ, որին, սույն օրենսգրքի 11 -րդ հոդվածի 205 -րդ կետի համաձայն, ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքները և (կամ) դրանից ստացված (ձեռք բերված) ապրանքները ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքներ.
  4. ԱՏԳ ռեզիդենտ (մասնակից, սուբյեկտ) կամ սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 202 -րդ կետում նշված անձինք `նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածքում գտնվող ապրանքների նկատմամբ.
  5. այն անձը, ով ԱՏԳ ռեզիդենտ (մասնակից, սուբյեկտ) չէ, որին փոխանցվել են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների սեփականության, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքները, և (կամ) պատրաստված ապրանքները ( ստացված) ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքներից, եթե ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգն ավարտվում է սույն հոդվածի 3 -րդ կետի 5 -րդ ենթակետին կամ 1 -րդ կետի 6 -ին ենթակետին համապատասխան:
 3. ԱՏԳ գործունեության դադարեցումից կամ ԱՏԳ տարածքում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի կիրառումը դադարեցնելու որոշումից հետո ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է `մաքսային ընթացակարգերի տակ դնելով սույն օրենսգրքով նախատեսված, բացառությամբ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի, իր տարածքում գտնվող ապրանքների, մաքսային ենթակա ազատ մաքսային գոտու ընթացակարգի և մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքների ազատ մաքսային գոտի `հաշվի առնելով սույն հոդվածի 5 -րդ, 6 -րդ, 8 -րդ և 9 -րդ կետերը, կամ ավարտված է` առանց սույն հոդվածի 10 -րդ և 12 -րդ կետերի համաձայն մաքսային ընթացակարգերի տակ անցնելու:
  Հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանել ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ավարտի այլ ընթացակարգ `ԱՏԳ -ի գործունեությունը դադարեցնելուց հետո, որի սահմանները ամբողջությամբ կամ մասամբ համընկնում են Միության մաքսային սահմանի հատվածների հետ, կամ նման ԱՏԳ տարածքներում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի կիրառումը դադարեցնելու մասին որոշում կայացնելիս:
  Եթե ​​ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը չի ավարտվել սույն կետի առաջին պարբերության համաձայն, ապա այս մաքսային ընթացակարգի գործողությունը դադարում է սույն հոդվածի 1 -ին կետի 1 -ին ենթակետում նշված ժամկետի ավարտից հետո, և ապրանքները մաքսային մարմինների կողմից կալանավորված `սույն օրենսգրքի 51 -րդ գլխի համաձայն:
 4. Եթե ​​անձը կորցնում է ԱՏԳ -ի ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) կարգավիճակը, ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է սույն օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերի ներքո `բացառությամբ մաքսային ընթացակարգի: մաքսային տարանցման, ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների և ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների համար `հաշվի առնելով սույն հոդվածի 5 -րդ, 6 -րդ, 8 -րդ և 9 -րդ կետերը, կամ ավարտված ՝ առանց սույն հոդվածի 10 -րդ և 13 -րդ կետերի համաձայն մաքսային ընթացակարգերի ենթարկվելու:
  Եթե ​​ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը չի ավարտվել սույն կետի առաջին պարբերության համաձայն, ապա այս մաքսային ընթացակարգի գործողությունը դադարում է սույն հոդվածի 2 -ին կետի 1 -ին ենթակետում նշված ժամկետի ավարտից հետո, և ապրանքները մաքսային մարմինների կողմից կալանավորված `սույն օրենսգրքի 51 -րդ գլխի համաձայն:
 5. Միության մաքսային տարածքից դուրս ԱՏԳ տարածքից ապրանքների արտահանման համար ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է հետևյալ տարածքներով.
  1. վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգով.
   • օտարերկրյա ապրանքներ, որոնք դրված են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում և արտահանվում են անփոփոխ վիճակում, բացառությամբ բնական մաշվածության, ինչպես նաև բնական կորստի հետևանքով փոխադրումների (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման բնական պայմանների փոփոխությունների: ;
   • ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները, եթե ազատ մաքսային գոտու մաքսային կարգով տեղակայված օտարերկրյա ապրանքներից ապրանքները չեն ճանաչվում որպես Միության ապրանքներ ՝ համաձայն 210 -րդ հոդվածի: սույն օրենսգրքի;
  2. արտահանման մաքսային ընթացակարգով.
   • Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված միության ապրանքներ.
   • Միության ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներ, ներառյալ այն ապրանքները, որոնք չեն դրված ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո.
   • ազատ մաքսային գոտու մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները, եթե ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում տեղակայված օտարերկրյա ապրանքներից ապրանքները ճանաչված են որպես Միության ապրանք `համաձայն 210 -րդ հոդվածի սույն օրենսգիրքը;
  3. մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի համաձայն `սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 3 -րդ կետի 3 -ին և 142 -րդ ենթակետերի համաձայն, ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված և անփոփոխ արտահանվող օտարերկրյա ապրանքները, բացառությամբ բնական մաշվածության փոփոխությունների և պատռվածք, ինչպես նաև բնական կորստի հետևանքով փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման նորմալ պայմաններում նավահանգստի ԱՏԳ տարածքից կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածքից:
 6. ԱՏԳ տարածքից ապրանքների արտահանման համար Միության մնացած մաքսային տարածք, ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է հետևյալ տարածքներով.
  1. սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 4 -րդ կետի 5 -ին, 7 -րդ, 10 -րդ, 14 -րդ, 16 -րդ, 2-127 -րդ ենթակետերով սահմանված մաքսային ընթացակարգերի համաձայն `օտարերկրյա ապրանքները, որոնք դրված են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում և չեն ենթարկվում ապրանքների վերամշակման: ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո, և ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները `հաշվի առնելով սույն հոդվածի 7 -րդ կետը.
  2. վերամուծման մաքսային ընթացակարգի համաձայն.
   • Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված միութենական ապրանքներ, որոնք մնացել են անփոփոխ, բացառությամբ բնական մաշվածության, ինչպես նաև փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահպանման սովորական պայմաններում բնական կորստի հետևանքով առաջացած փոփոխությունների.
   • ապրանքներ, որոնք արտադրվում (ստացվում են) բացառապես Միության ապրանքներից, որոնք դրված են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո, այդ թվում `օգտագործելով ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ չդրված միության ապրանքները.
  3. ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված և անփոփոխ վիճակում արտահանվող օտարերկրյա ապրանքների մաքսային ընթացակարգով `բացառությամբ բնական մաշվածության, ինչպես նաև բնական փոխադրումների բնականոն կորստի հետևանքով տեղի ունեցած փոփոխությունների: (փոխադրումներ) և (կամ) պահեստավորում ՝ նավահանգստի ԱՏԳ տարածքից կամ մեկ անդամ պետության լոգիստիկ ԱՏԳ -ից այլ անդամ պետության տարածք:
 7. Եթե ​​ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների կազմը ներառում է ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցների ենթակա օտարերկրյա ապրանքներ, ապա այդպիսի ապրանքներ ԱՏԳ տարածքից արտահանման համար Միության մաքսային տարածքը կարող է դրվել սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 7 -րդ կետի 2 -ին և 127 -րդ ենթակետերով սահմանված մաքսային ընթացակարգերի ներքո `այդ ապրանքների նույնականացման պայմանով` ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքների նույնականացման պայմանով:
 8. Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում դրված ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքները, և (կամ) ազատ մաքսային գոտու մաքսային կարգով տեղադրված ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքների կողմից ՝ ԱՏԳ ռեզիդենտը (մասնակիցը, սուբյեկտը), որը նշված ապրանքները դրել է ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ, ԱՏԳ մեկ այլ ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) համար, ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է դրանով ազատ ապրանքների մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով այդպիսի ապրանքների տեղաբաշխումը ԱՏԳ ռեզիդենտի (մասնակցի, ենթակա) կողմից, որոնց նկատմամբ այդ ապրանքների սեփականության, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքները:
  Եթե ​​այս դեպքում անհրաժեշտ է ապրանքների մեկ ԱՏԳ տարածքից այլ ԱՏԳ տարածք տեղափոխել, ապա այդպիսի փոխադրումն իրականացվում է մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի համաձայն `սույն օրենսգրքի 22 -րդ գլխով նախատեսված կարգով և պայմաններով, բացառությամբ սույն պարբերության երրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքի համար:
  Միության ապրանքները մեկ ԱՏԳ տարածքից տեղափոխվում են ԱՏԳ այլ տարածք ՝ առանց այդպիսի ապրանքները մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու, եթե այդ ԱՏԳ -ները գտնվում են մեկ անդամ պետության տարածքում, բացառությամբ այն Միության ապրանքների, որոնք փոխադրվում են այն պետությունների տարածքներով, որոնք միության անդամ չեն և (կամ) ծովային ճանապարհով:
 9. Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում դրված ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքները, և (կամ) ազատ մաքսային գոտու մաքսային կարգով տեղադրված ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքների կողմից ՝ ԱՏԳ ռեզիդենտը (մասնակիցը, սուբյեկտը), որը նշված ապրանքները դրել է ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ, այն անձին, ով ԱՏԳ ռեզիդենտ (մասնակից, սուբյեկտ) չէ `նրանց տարածքից արտահանման համար: ԱՏԳ -ն Միության մնացած մաքսային տարածքի նկատմամբ, ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է `սույն հոդվածի 1 -րդ կետի 6 -ին ենթակետով սահմանված մաքսային ընթացակարգերի ներքո դնելը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սույն հոդվածի 3 -ին կետի 1 -րդ ենթակետի համաձայն ՝ ապրանքները կարող են արտահանվել ԱՏԳ տարածքից ՝ առանց ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգն ավարտելու:
 10. Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգն ավարտվում է առանց ապրանքների մաքսային ընթացակարգերի անցնելու սույն հոդվածի 12 -րդ և 13 -րդ կետերով նախատեսված դեպքերում, ինչպես նաև հետևյալ դեպքերում.
  1. ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները և (կամ) ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները կորցրել են իրենց սպառողական հատկությունները և դարձել են ոչ պիտանի օգտագործման համար, որի համար նախատեսված են , արտահանվում են ԱՏԳ տարածքից `թաղման, չեզոքացման, օգտագործման կամ ոչնչացման համար այլ կերպ` անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան: Այս դեպքում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի գործողությունը դադարեցվում է ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների մի մասի նկատմամբ, որը համապատասխանում է թաղված, անվնաս ճանաչված, տնօրինված և հեռացված ապրանքների թվին: (կամ) ոչնչացվել է որևէ այլ եղանակով և որոշվել մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան.
  2. ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո գտնվող ապրանքները ոչնչացվում և (կամ) անդառնալիորեն կորչում են դժբախտ պատահարի կամ ֆորսմաժորային իրավիճակի պատճառով կամ անդառնալիորեն կորչում բնական փոխադրման արդյունքում `փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման սովորական պայմաններում, և մաքսային մարմնի կողմից մաքսային կարգավորման մասին օրենսդրությանը համապատասխան ճանաչված նման ոչնչացման կամ անդառնալի կորստի փաստը.
  3. ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները և ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքները սպառվել են սույն օրենսգրքի 5 -րդ հոդվածի 1 -ին կետի 205 -րդ ենթակետի համաձայն.
  4. օտարերկրյա ապրանքներ, որոնք դրված են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածքում, որոնք մնացել են անփոփոխ, բացառությամբ բնական մաշվածության և բնական փոխադրումների բնական կորստի հետևանքով տեղի ունեցած փոփոխությունների: (փոխադրումը) և (կամ) պահեստավորումը, արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից դուրս ՝ մեկնման վայրի միջոցով, որին կից է այդպիսի նավահանգիստ ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ, անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում.
 11. Սույն հոդվածի 1 -րդ կետի 2 -ին, 4 -րդ և 10 -րդ ենթակետերով նախատեսված դեպքերում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգն ավարտելու կարգը սահմանվում է մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:
  Սույն հոդվածի 3 -րդ կետի 10 -րդ ենթակետով նախատեսված դեպքում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգն ավարտելու կարգը սահմանում է Հանձնաժողովը: (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի թիվ 88, 20.12.2017 թ. որոշում)
 12. Ազատ մաքսային գոտու գործունեության դադարեցումից կամ ԱՏԳ տարածքում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի կիրառումը դադարեցնելու որոշում կայացնելուց հետո ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ազդեցությունը տեղաբաշխված ապրանքների նկատմամբ ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո, և որոնք սարքավորումներ են, որոնք շահագործման են հանձնվում և օգտագործվում են ռեզիդենտ (մասնակից, ենթակա) ԱՏԳ -ի կողմից `ԱՏԳ տարածքում գործունեության իրականացման (վարման) վերաբերյալ համաձայնագրի (համաձայնագրի) իրականացման համար: (համաձայնություն ԱՏԳ -ում գործունեության պայմանների, ներդրումային հայտարարագրի, ձեռնարկատիրական ծրագրի մասին) կամ ԱՏԳ տարածքում անշարժ գույք ստեղծելու համար օգտագործվող ապրանքներին և հանդիսանում են այդպիսի անշարժ գույքի օբյեկտների անբաժանելի մաս, որոնք ավարտվել են առանց նշված ապրանքները մաքսային տակ դնելու ընթացակարգեր `անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանել ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգն ավարտելու կարգը `նշված ապրանքների նկատմամբ:
  Այդ ապրանքները Միության ապրանքների կարգավիճակ են ձեռք բերում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ավարտից:
 13. Այն դեպքում, երբ անձը կորցնում է ԱՏԳ -ի ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) կարգավիճակը ԱՏԳ տարածքում գործողությունների իրականացման (անցկացման) վերաբերյալ համաձայնագրի (համաձայնագրի) ժամկետի ավարտի պատճառով (համաձայնություն պայմանների վերաբերյալ գործունեությունը ԱՏԳ -ում, ներդրումային հայտարարագիրը, ձեռնարկատիրական ծրագիրը) և սույն պայմանագրի պայմանների կատարումը ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո գործող մաքսային ընթացակարգի գործարկման համար, որոնք սարքավորումներ են գործարկվում և օգտագործվում է ԱՏԳ ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) կողմից ԱՏԳ տարածքում գործողությունների իրականացման (անցկացման) վերաբերյալ համաձայնագրի (համաձայնագրի) իրականացման համար (համաձայնություն ԱՏԳ -ում գործունեության պայմանների վերաբերյալ, ներդրում հայտարարագիրը, ձեռնարկատիրական ծրագիրը) կամ այն ​​ապրանքները, որոնք օգտագործվում են ԱՏԳ տարածքում անշարժ գույք ստեղծելու համար և հանդիսանում են այդպիսի անշարժ գույքի օբյեկտների անբաժանելի մասը, ավարտվում են առանց այդ ապրանքները մաքսային ընթացակարգերի տակ դնելու սահմանված կարգով: անդամ պետությունների օրենսդրությունը:
  Հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանել ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգն ավարտելու կարգը `նշված ապրանքների նկատմամբ:
  Այդ ապրանքները Միության ապրանքների կարգավիճակ են ձեռք բերում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ավարտից:
 14. ԱՏԳ ռեզիդենտ (մասնակից, սուբյեկտ) անձի լուծարման (գործունեության դադարեցման) դեպքում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի դադարեցումը կատարվում է մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:

ՀՈԴՎԱ 208. Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում տեղաբաշխված (տեղադրված) օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր վճարելու պարտավորության ի հայտ գալը և դադարեցումը, դրանց վճարման վերջնաժամկետը: և հաշվարկ

 1. Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված (տեղադրված) օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը ծագում է հայտարարատուից այն պահից, երբ մաքսային մարմինը հայտարարագիր է գրանցում ապրանքներ, բացառությամբ սույն պարբերության երկրորդ և երրորդ պարբերություններով նախատեսված դեպքերի:
  Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում դրված (տեղադրված) օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտականությունը ծագում է ՝ անձը, ով ապրանքների բացթողման համար դիմում է ներկայացրել մինչև ապրանքների համար հայտարարագիր ներկայացնելը, մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների բացթողման դիմում գրանցելու պահից մինչև ապրանքների համար հայտարարագիր ներկայացնելը:
  Ներմուծման մաքսային տուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր `օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ, որոնք ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով գտնվում են նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածքում, ծագում է հայտարարատուից: այն պահից, երբ դրանք ներմուծվում են նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք:
 2. Արտասահմանյան ապրանքների նկատմամբ ներմուծվող մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշիռային տուրքեր վճարելու պարտավորություն ՝ միության անդամ չհանդիսացող պետության տարածքից ներմուծված նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք: և որոնք, սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 204 -րդ կետի համաձայն, ենթակա չեն մաքսային հայտարարագրի, ծագում են նավահանգստի ԱՏԳ -ի ռեզիդենտից (մասնակիցից, սուբյեկտից) կամ լոգիստիկ ԱՏԳ -ից, որը պայմանագիր է կնքել դրույթի վերաբերյալ ծառայությունների մատուցման պահից, երբ այդպիսի ապրանքները ներմուծվում են նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք:
 3. Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրք, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը ծագում է այն անձանցից, ովքեր, համաձայն սույն 10-րդ հոդվածի 11-րդ և 205-րդ կետերի, Օրենսգիրք, փոխանցվել են այդպիսի ապրանքների և (կամ) ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքները, և որոնք, համաձայն օրենսդրության անդամ պետություններին հանձնարարված է հայտարարատուի կողմից մաքսային ընթացակարգի ազատ մաքսային գոտու համաձայն ապրանքների օգտագործման պայմանների և նման մաքսային ընթացակարգի վավերականությունն ավարտելու պարտավորության պահից, Այդ անձանց վրա դրվում են հայտարարատուի որոշակի պարտավորություններ:
 4. Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում տեղակայված (տեղադրված) օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը դադարում է սույն 1 - 3 -րդ կետերում նշված անձանց համար: հոդված, հետևյալ հանգամանքների առաջացման դեպքում.
  1. ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ավարտը `սույն օրենսգրքի 207 -րդ հոդվածի համաձայն, այդ թվում` սույն հոդվածի 7 -րդ կետում նշված հանգամանքների առաջացումից հետո, բացառությամբ ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ավարտի `ներքևում դնելով սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 5 -րդ կետի 207 -րդ ենթակետի չորրորդ պարբերությամբ սահմանված ապրանքների արտահանման մաքսային ընթացակարգը.
  2. միության մաքսային տարածքից արտահանումը սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 5 -րդ կետի 207 -րդ ենթակետի չորրորդ պարբերությամբ `արտահանման մաքսային ընթացակարգի ներքո.
  3. ապրանքների տեղաբաշխում, որոնց վերաբերյալ ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը դադարեցվել է, և (կամ) ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքները `այդպիսի հայտի շրջանակներում մաքսային ընթացակարգը, որն ավարտվել է, մաքսային ընթացակարգերի համաձայն `սույն օրենսգրքի 7 -րդ հոդվածի 129 -րդ կետի համաձայն.
  4. ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը և (կամ) դրանց գանձումը վճարելու պարտավորության կատարումը `սույն հոդվածի 8-րդ կետի համաձայն հաշվարկված և վճարման ենթակա գումարներով.
  5. մաքսային մարմնի կողմից ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում դրված օտարերկրյա ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի փաստի մաքսային կարգավորման վերաբերյալ անդամ պետությունների օրենսդրության համաձայն, և (կամ) պատրաստված (ստացված) ապրանքների ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքներից `դժբախտ պատահարի կամ ֆորսմաժորային իրավիճակի կամ բնական կորստի հետևանքով այդ ապրանքների անդառնալի կորստի փաստով` փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման սովորական պայմաններում, բացառությամբ ` այն դեպքերի համար, երբ մինչև սույն օրենսգրքին համապատասխան նման ոչնչացում կամ անդառնալի կորուստ `այդ օտարերկրյա ապրանքների գծով, մուծվում են ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու համար.
  6. ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների բաց թողնելը `ապրանքների համար հայտարարագիր կամ դիմում ներկայացնելիս ծագած ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորության հետ կապված: ապրանքների բացթողում `ապրանքների համար հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ.
  7. ապրանքների համար հայտարարագրի ուժը կորցրած ճանաչելը `համաձայն սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի և (կամ) ապրանքների բացթողումը չեղյալ հայտարարելը` համաձայն սույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 118-րդ կետի `ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ վճարումներ կատարելու պարտավորության հետ կապված: ապրանքների դեմ հայտարարագրման գրանցման ընթացքում առաջացած հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը.
  8. ապրանքի առգրավումը կամ անդամ պետության սեփականության (եկամտի) վերածումը `այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  9. ապրանքների մաքսային մարմնի կողմից սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն պահելը.
  10. ժամանակավոր պահման կամ տեղաբաշխման այն ապրանքների մաքսային ընթացակարգերից մեկի ներքո, որոնք առգրավվել կամ ձերբակալվել են հանցագործության մասին հաղորդման ստուգման ընթացքում, քրեական գործով կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթ իրականացնելիս (վարչական վարույթ իրականացնելով), և որի վերաբերյալ ա. որոշում կայացվեց վերադարձնել դրանք, եթե նախկինում այդպիսի ապրանքներ չեն թողարկվել:
 5. Անվճար մաքսային գոտու մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորությունը դադարում է սույն հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետերում նշված անձանց համար ` ազատ մաքսային գոտու մաքսային կարգով դրված ապրանքների սեփականության, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքները և (կամ) ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքները ՝ առանց լրացնելու ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգ `սույն օրենսգրքի 10 -րդ հոդվածի 11 -րդ և 205 -րդ կետերի համաձայն, եթե այդպիսի ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքների փոխանցման ընթացքում հայտարարատուի պարտավորությունն է` Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմանները և հայտարարատուի `նման մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու պարտականությունը դրվում են այն անձանց վրա, ում փոխանցվել են այդ իրավունքները:
 6. Ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարելու պարտավորությունը կատարվում է սույն հոդվածի 7-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում:
 7. Հաջորդ հանգամանքների առկայության դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման վերջնաժամկետն է.
  1. ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքների և (կամ) ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքների արտահանման դեպքում `մինչև ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ավարտը նման ապրանքային գոտու նկատմամբ կամ առանց մաքսային մարմնի թույլտվության `սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 205 -րդ կետով սահմանված դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդպիսի ապրանքները կարող են արտահանվել առանց դրանց ավարտման: ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգ `սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 1 -ին պարբերության 207 -րդ ենթակետով և երրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքերում` ԱՏԳ տարածքից արտահանման օրը, և եթե այդ օրը սահմանված չէ, - ԱՏԳ տարածքից նման արտահանման փաստի բացահայտման օրը, որի վրա կիրառվում է ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը.
  2. ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների և (կամ) ազատ մաքսային գոտու մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքների ՝ այլ անձի ՝ առանց մաքսային ընթացակարգը ավարտելու, ազատ մաքսային գոտին, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 8 -րդ հոդվածի 10 -րդ, 11 -րդ և 205 -րդ կետերի համաձայն նման ապրանքների փոխանցման, - ապրանքների տեղափոխման օրը, իսկ եթե այդ օրը սահմանված չէ, - նման փոխանցման փաստը.
  3. սույն օրենսգրքի 5 -րդ հոդվածի 205 -րդ կետի 1 -ին կետի համաձայն `մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետի ավարտից առաջ ԱՏԳ տարածք չվերադառնալու դեպքում` ԱՏԳ տարածքից արտահանվող ապրանքներ `նշված դեպքերում սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 4 -րդ կետի 5 -ին, 4 -րդ, 205 -րդ և XNUMX -րդ ենթակետերում `այս ժամկետի ավարտի օրը.
  4. եթե ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը չի ավարտվել մինչև մաքսային մարմնի կողմից սույն օրենսգրքի 5 -րդ հոդվածի 205 -րդ կետի երկրորդ պարբերության համաձայն սահմանված ժամկետի ավարտը `ԱՏԳ տարածքից արտահանվող ապրանքների նկատմամբ, սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 4 -րդ կետի 205 -րդ ենթակետով նախատեսված դեպքը `այս ժամկետի ավարտի օրը.
  5. ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքների կորստի դեպքում և (կամ) ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող օտարերկրյա ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքների, բացառությամբ ոչնչացման և (կամ) ) նման ապրանքների անդառնալի կորուստ `դժբախտ պատահարի կամ ֆորս -մաժորային իրավիճակի կամ բնական կորստի հետևանքով անդառնալի կորուստ` փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման սովորական պայմաններում, - ապրանքների կորստի օրը, և եթե այդ օրը ոչ սահմանված, - նման կորստի փաստի բացահայտման օրը.
  6. սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 10 -րդ կետի 207 -ին ենթակետում նշված ապրանքների `թաղման, վնասազերծման, օգտագործման կամ այլ կերպ ոչնչացման փաստը հաստատող փաստաթղթեր` մաքսային մարմնին իր կողմից սահմանված ժամկետում չներկայացնելու դեպքում ` նման ապրանքների արտահանման օրը ԱՏԳ տարածքից դուրս.
  7. սույն օրենսգրքի 5 -րդ հոդվածի 139 -րդ կետի երրորդ պարբերության համաձայն `սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 5 -րդ կետի 207 -րդ ենթակետի չորրորդ պարբերությամբ սահմանված ապրանքների նկատմամբ սույն օրենսգրքի 5 -րդ հոդվածի 139 -րդ կետի երրորդ պարբերության համաձայն դադարեցման դեպքում` բացառությամբ որոշ ապրանքների արտահանման մաքսային ընթացակարգի դադարեցում, որոնք նման մաքսային ընթացակարգի դադարեցման պահին գտնվում են ԱՏԳ տարածքում, - առաջին պարբերությամբ սահմանված ժամկետի ավարտին հաջորդող օր սույն օրենսգրքի XNUMX -րդ հոդվածի XNUMX -րդ պարբերություն:
  8. Եթե ​​սույն հոդվածի 7 -րդ կետում նշված հանգամանքները ծագել են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում դրված օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ, ներմուծման մաքսատուրքեր, Հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարվում են այնպես, կարծես այդպիսի օտարերկրյա ապրանքները դրվեն մաքսային ընթացակարգում `ներքին սպառման համար, առանց ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման համար սակագնային նախապատվությունների և արտոնությունների կիրառման:
   Եթե ​​սույն հոդվածի 7 -րդ կետում նշված հանգամանքները տեղի են ունեցել ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների առնչությամբ, իսկ այդպիսի ապրանքների համաձայն `սույն օրենսգրքի 206 -րդ հոդվածի համաձայն, օտարերկրյա ապրանքներ ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով, ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարվում են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում դրված և արտադրված ապրանքների արտադրության համար օգտագործվող օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ: ) մաքսային ընթացակարգի ազատ մաքսային գոտու տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից, կարծես այդ օտարերկրյա ապրանքները դրվել են ներքին սպառման համար ազատ արձակման մաքսային ընթացակարգի ներքո `առանց ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման սակագնային արտոնությունների և արտոնությունների կիրառման:
   Սույն կետի առաջին և երկրորդ պարբերություններում նշված դեպքերում `ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի, ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի հաշվարկման համար կիրառվում են այն մաքսային մարմնի կողմից հայտարարագրի գրանցման օրը `ապրանքների համար, որոնք ներկայացվել են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով այդ ապրանքները տեղաբաշխելու համար, այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց բացթողումը` ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը կատարվել է մինչև ապրանքների համար հայտարարագիր ներկայացնելը `մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների բացթողման հայտի գրանցման օրը` մինչև ապրանքների համար հայտարարագրի ներկայացումը, և եթե Սույն օրենսգրքին համապատասխան ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով ապրանքների տեղաբաշխումն իրականացվել է առանց մաքսային հայտարարագրի, - նավահանգստի ԱՏԳ կամ լոգիստիկ ԱՏԳ տարածք ապրանքների ներմուծման օրը:
  9. Եթե ​​սույն հոդվածի 7 -րդ կետում նշված հանգամանքները տեղի են ունեցել ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների առնչությամբ, իսկ այդպիսի ապրանքների `սույն օրենսգրքի 206 -րդ հոդվածի համաձայն, օտարերկրյա ապրանքների ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը ենթակա են վճարման, ասես ազատ ապրանքների ազատ մաքսային գոտու մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքները: դրվել են ներքին սպառման ազատման մաքսային ընթացակարգի ներքո ՝ առանց ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման սակագնային արտոնությունների և արտոնությունների օգտագործման:
   Այս դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը հաշվարկվում են սույն օրենսգրքի 7-րդ և 12-րդ գլուխներին համապատասխան:
   Ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկելու համար կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշիռների դրույքաչափերը, որոնք ուժի մեջ են մտնում ներմուծման վճարման վերջնաժամկետից: մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր `սույն հոդվածի 7-րդ կետի համաձայն, ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների նկատմամբ:
   Եթե ​​ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելու, ինչպես նաև ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը հաշվարկելու համար պահանջվում է արտարժույթը փոխարկել անդամ պետության արժույթի, կատարվում է փոխարժեքով, որն ուժի մեջ է մտնում վերջնաժամկետը ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը `սույն հոդվածի 7-րդ կետի համաձայն:
   Եթե ​​մաքսային մարմինը չունի ճշգրիտ տեղեկատվություն ապրանքների (բնույթը, անվանումը, քանակը, ծագումը և (կամ) մաքսային արժեքը), ապա ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի հաշվարկման հիմքը որոշվում է տեղեկատվության մաքսային մարմնի հիման վրա, և ապրանքների դասակարգումն իրականացվում է `հաշվի առնելով սույն օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 20 -րդ կետը:
   Եթե ​​Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան ապրանքի ծածկագիրը որոշվում է խմբավորման մակարդակում `10-ից պակաս նիշերի քանակով.
   • ներմուծման մաքսատուրքերի հաշվարկման համար կիրառվում է մաքսատուրքերի դրույքաչափերի ամենաբարձր մակարդակը `համապատասխան այդպիսի խմբավորման մեջ ընդգրկված ապրանքներին.
   • Հարկերի հաշվարկման համար կիրառվում է ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափերի ամենաբարձր մակարդակը, ակցիզային հարկի (ակցիզային հարկ կամ ակցիզային հարկի) դրույքաչափերի ամենաբարձր չափը, որը համապատասխանում է այդպիսի խմբում ընդգրկված ապրանքներին, որի նկատմամբ դրույքաչափերի ամենաբարձրն է սահմանվում է մաքսատուրքեր.
   • հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի հաշվարկման համար կիրառվում է հատուկ խմբավորման մեջ ներառված ապրանքներին համապատասխան հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի դրույքաչափերը `հաշվի առնելով սույն կետի տասներորդ պարբերությունը: Հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկվում են `ելնելով ապրանքի ծագումից, հաստատված սույն օրենսգրքի 4-րդ գլխի համաձայն, և (կամ) այլ տեղեկությունների համար, որոնք անհրաժեշտ են նշված տուրքերը որոշելու համար: Եթե ​​ապրանքների ծագումը և (կամ) այլ տեղեկություններ, որոնք պահանջվում են նշված տուրքերը որոշելու համար, չեն հաստատվում, ապա հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկվում են `ելնելով ապրանքների ապրանքների համար սահմանված հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի ամենաբարձր ցուցանիշներից: Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի նույն ծածկագիրը, եթե ապրանքների դասակարգումն իրականացվում է 10 նիշի մակարդակում, կամ խմբում ընդգրկված ապրանքները, եթե ապրանքների կոդերը `համաձայն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի, որոշվում է խմբավորման մակարդակում ՝ 10 -ից պակաս նիշերի քանակով:
    Ապրանքների մասին ավելի ուշ ճշգրիտ տեղեկատվություն հաստատելիս ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկվում են հենց այդպիսի ճշգրիտ տեղեկատվության հիման վրա, ինչպես նաև ներմուծման գերավճարված և (կամ) չափազանց շատ հավաքագրված գումարների վերադարձի (փոխհատուցման) համար: մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը կամ չվճարված գումարների գանձումը `համաձայն սույն օրենսգրքի 10-րդ և 11-րդ գլուխների և 76-րդ և 77-րդ հոդվածների:
  10. Սույն հոդվածի 8-րդ կետի համաձայն վճարված (գանձված) ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի գումարների դիմաց տոկոսները վճարելի են, կարծես դրանց վճարման հետաձգում է տրվել այդ գումարներից ապրանքները մաքսային ընթացակարգով ազատ մաքսային գոտու տակ դնելու ամսաթիվը `ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի վճարման վերջնաժամկետի լրացման օրը: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են սույն օրենսգրքի 60 -րդ հոդվածի համաձայն:
  11. Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ավարտի կամ միության մաքսային տարածքից մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված `սույն օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 5 -րդ ենթակետի չորրորդ պարբերությունում նշված ապրանքների արտահանման դեպքում սույն օրենսգրքի 207 -րդ հոդվածի 7 -րդ կետի համաձայն `ապրանքների արտահանում կամ օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգերի ներքո, կամ մաքսային մարմինների կողմից նման ապրանքների պահում` սույն օրենսգրքի 129 -րդ գլխի համաձայն `պարտավորություն կատարելուց հետո վճարել մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր և (կամ) դրանց հավաքագրում (ամբողջությամբ կամ մասնակի) մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի վճարված և (կամ) հավաքագրված սույն հոդվածին համապատասխան ենթակա են փոխհատուցման (փոխհատուցման) `սույն օրենսգրքի 51 -րդ գլխի և 10 -րդ հոդվածի համաձայն:

Հոդված 209. Ներմուծման մաքսատուրքերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունները, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, ազատ մաքսային գոտու մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ փոխհատուցման տուրքերը և մաքսային տակ գտնվող ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքները ազատ մաքսային գոտու կարգը, երբ դրանք դրվում են առանձին մաքսային ընթացակարգերի ներքո

 1. Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված և ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով ապրանքների վերամշակման ենթակա օտարերկրյա ապրանքներ տեղադրելիս `ներմուծման մաքսատուրքերի հաշվարկման համար ներքին սպառման համար բաց թողնվող մաքսային ընթացակարգով, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր են կիրառվում ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի դրույքաչափերը, որոնք գործում են ապրանքների տակ տեղադրման համար ներկայացված ապրանքների համար մաքսային մարմնի կողմից հայտարարագրի գրանցման օրվանից: ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը, և այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց բացթողումը, երբ դրանք դրվում են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո, որը կատարվել է մինչև ապրանքների համար հայտարարագրի ներկայացումը, - մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրը ապրանքների բացթողման դիմումը `մինչև ապրանքների համար հայտարարագիր ներկայացնելը, բացառությամբ սույն կետի երկրորդ պարբերությունում նշված դեպքի:
  Երբ մաքսային ընթացակարգի ներքո է դրվում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում տեղադրված սարքավորումների ներքին սպառման համար, որոնք շահագործման են հանձնվել և օգտագործվել ԱՏԳ ռեզիդենտի (մասնակցի, սուբյեկտի) կողմից `համաձայնագրի (համաձայնագրի) իրականացման համար: ԱՏԳ տարածքում գործունեության իրականացում (վարում) (համաձայնություն ԱՏԳ -ի գործունեության պայմանների, ներդրումային հայտարարագրի, ձեռնարկատիրական ծրագրի), ինչպես նաև ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով ապրանքների տեղակայման մասին նավահանգստի ԱՏԳ տարածքում կամ լոգիստիկ ԱՏԳ, ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմփինգային, հակակշռող տուրքերի հաշվարկման համար կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը, որոնք ուժի մեջ են գրանցման օրվանից մինչև մաքսային մարմինը հայտարարագրի ապրանքների համար, որոնք ներկայացվել են ապրանքները ներքին սպառման համար բաց թողնելու մաքսային ընթացակարգի ներքո:
 2. Սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 5 -րդ կետի 7 -ին, 10 -րդ, 14 -րդ, 2 -րդ և 127 -րդ ենթակետերով սահմանված մաքսային ընթացակարգերի ներքո `ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքները.
  1. սույն օրենսգրքի 206-րդ հոդվածի համաձայն իրականացվող ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքների նույնականացման դեպքում `ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերը հաշվարկվում են` ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված և ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքների արտադրության համար օգտագործվող օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ: Միևնույն ժամանակ, ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի հաշվարկման համար կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի դրույքաչափերը, մաքսային մարմնի կողմից հայտարարագրի գրանցում ապրանքների համար, որոնք ներկայացվել են ապրանքներ ազատ մաքսային գոտիների մաքսային ընթացակարգի ներքո և այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց բացթողումը, երբ դրված է ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում, կատարվել է մինչև ապրանքների համար հայտարարագրի ներկայացում `ապրանքների բացթողման դիմումի մաքսային մարմնի կողմից` ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ գրանցման օրը.
  2. ազատ մաքսային գոտու մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից ապրանքների մասով հայտարարագրի `մաքսային մարմնի կողմից հայտարարագրի գրանցման բացակայության դեպքում, օտարերկրյա ապրանքների նույնականացում, ազատ մաքսային գոտի `սույն օրենսգրքի 206 -րդ հոդվածի համաձայն կատարված ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում տեղադրված (ստացված) օտարերկրյա ապրանքներից, ներմուծվող մաքսատուրքերից, հարկերը հաշվարկվում են ապրանքներից ստացված (ստացված) նկատմամբ: ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներ: Միևնույն ժամանակ, ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի հաշվարկման համար ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի դրույքաչափերը կիրառվում են մաքսային մարմնի կողմից հայտարարագրի `մաքսային ընթացակարգերի ներքո նշված ապրանքների համար հայտարարագրի գրանցման օրը: սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 4 -րդ կետի 5 -ին, 7 -րդ, 10 -րդ, 14 -րդ, 2 -րդ և 127 -րդ ենթակետերը: Այս դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերը ըստ արժեքի հաշվարկի հիմք են հանդիսանում ազատ մաքսային գոտու մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների գնահատված արժեքը, որի որոշման կարգը սահմանում է Հանձնաժողովը: ,
  3. Անվճար մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ավարտից հետո `ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները մաքսային ընթացակարգերի տակ դնելով` սույն օրենսգրքի 8 -րդ հոդվածի 9 -րդ և 207 -րդ կետերին համապատասխան, ներմուծման մաքսային տուրքերը, հարկերը հաշվարկվում են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների նկատմամբ: Միևնույն ժամանակ, ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի հաշվարկման համար ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի դրույքաչափերն ուժի մեջ են մտնում հայտարարագրի մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների համար սահմանված մաքսային ընթացակարգերի տակ դնելու համար ներկայացված ապրանքների գրանցման օրը: սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 4 -րդ կետի 5 -ին, 7 -րդ, 10 -րդ, 14 -րդ, 2 -րդ եւ 127 -րդ ենթակետերում:
  4. Եթե ​​սույն հոդվածի 1-ից 3-րդ պարբերություններում նշված դեպքերում ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը հաշվարկելու համար պահանջվում է արտարժույթը վերափոխել անդամ պետության արժույթի, փոխարկումը կատարվում է փոխարժեքով `յուրաքանչյուր դեպքի համար սահմանված ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի դրույքաչափերի կիրառման օրվա դրությամբ:

Հոդված 210. Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների կարգավիճակի որոշումը

 1. Եթե ​​ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքներն արտահանվում են Միության մաքսային տարածքից, ապա այդպիսի ապրանքների կարգավիճակը որոշվում է ապրանքների բավարար վերամշակման չափանիշներին համապատասխան, որոնք կարող են լինել. արտահայտված է ՝
  1. ապրանքների ծածկագիրը փոխելը `համաձայն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի` առաջին 4 նիշերից որևէ մեկի մակարդակում.
  2. ապրանքների արժեքի փոփոխություններ, երբ օգտագործված նյութերի ինքնարժեքի տոկոսը կամ ավելացված արժեքը հասնում է վերջնական արտադրանքի գնի ֆիքսված մասնաբաժնի (ըստ արժեքի կանոն).
  3. անհրաժեշտ պայմանների կատարում, արտադրական և տեխնոլոգիական գործառնությունների կատարում, որոնք բավարար են ապրանքների `որպես Միության ապրանք ճանաչելու համար:
 2. Միության մաքսային տարածքից արտահանման նպատակով ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները ճանաչվում են որպես Միության ապրանքներ, եթե արտադրության (ստացման) գործառնությունների արդյունքում ապրանքների, հետևյալ պայմաններից մեկը բավարարվում է.
  1. ապրանքային օրենսգրքում փոփոխություն է տեղի ունեցել `համաձայն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի` առաջին 4 նիշերից որևէ մեկի մակարդակի վրա, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ կետում նշված դեպքերի.
  2. ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքների արժեքի տոկոսը չի գերազանցում վերջնական արտադրանքի գնի ֆիքսված մասնաբաժինը, կամ ավելացված արժեքը հասնում է վերջնական արտադրանքի գնի ֆիքսված մասնաբաժնի, բացառությամբ սույն հոդվածի 3 -րդ կետում նշված դեպքերը.
  3. ապրանքների հետ կապված, պայմանները բավարարվել են, կատարվել են արտադրական և տեխնոլոգիական գործողություններ, որոնք բավարար են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից, միության ապրանքներից, բացառությամբ սույն հոդվածի 3 -րդ կետի առաջին պարբերությունում նշված դեպքի համար:
 3. Անվճար մաքսային գոտու մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքները չեն ճանաչվում որպես Միության ապրանքներ, եթե միայն այն գործառնություններն են կատարվել այնպիսի ապրանքների նկատմամբ, որոնք չեն բավարարում բավարար վերամշակման չափանիշներին, անկախ այլ պայմանների կատարումը:
  Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան ապրանքների ծածկագրի փոփոխությունը `առաջին 4 թվանշաններից որևէ մեկի մակարդակին և արժեզրկման մասնաբաժնի կանոնը չեն կիրառվում որպես օտարերկրյա ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքների բավարար մշակման չափանիշներ: ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգը, եթե կապված է ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների հետ, ապրանքների (ընդունված) ճանաչման համար բավարար պայմանների, արտադրական և տեխնոլոգիական գործողությունների ցանկ: ) օտարերկրյա ապրանքներից `ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով, ապրանքների միություն:
 4. Պայմանների, արտադրական և տեխնոլոգիական գործողությունների ցանկը, որոնք բավարար են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից (ստացված) ապրանքների ճանաչման համար, Միության ապրանքների, ինչպես նաև այն գործառնությունների ցանկը, որոնց կատարումը չի բավարարում բավարար վերամշակման չափանիշներին `ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում տեղակայված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների կարգավիճակը որոշելու համար` Հանձնաժողովը:
 5. Անվճար բաժնետոմսերի կանոնը որպես չափանիշ `որպես ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից ստացված (ստացված) բավարար վերամշակման չափանիշ, սահմանում է Հանձնաժողովը: Բաժնետոմսերի արժեքի կանոնը չի կիրառվում որպես չափանիշ `բավարար վերամշակման համար` միության ապրանքների վերանորոգման աշխատանքներ կատարելիս:
 6. Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրվող (ստացված) ապրանքների կարգավիճակը որոշվում է լիազորված պետական ​​մարմնի կամ անդամ պետության լիազորված կազմակերպության կողմից:
 7. Որպես ազատ մաքսային գոտու մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ, լիազորված պետական ​​մարմինը կամ անդամ պետության լիազորված կազմակերպությունը կարծիք է հայտնում կատարված (ստացված) ապրանքների ճանաչման վերաբերյալ մաքսային տակ դրված օտարերկրյա ապրանքներից `ազատ մաքսային գոտու կարգը, Միության ապրանքները կամ եզրակացություն ազատ մաքսային գոտու մաքսային կարգով դրված օտարերկրյա ապրանքներից արտադրված (ստացված) ապրանքների ճանաչման վերաբերյալ, որոնք ապրանքներ չեն միությունը:
  Այս եզրակացությունների ձևերը, էլեկտրոնային փաստաթղթերի տեսքով նման եզրակացությունների կառուցվածքը և ձևը, դրանք լրացնելու կարգը, ինչպես նաև դրանց տրամադրման և կիրառման կարգը սահմանում է Հանձնաժողովը:
 8. Ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգում դրված օտարերկրյա ապրանքներից ստացված (ստացված) ապրանքի կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթի բացակայության, չեղյալ կամ անվավեր ճանաչման դեպքում, այդ ապրանքները, ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգն ավարտելուց հետո, դրանք արտահանել Միության մաքսային տարածքից, համարվում են ապրանքներ, միություն, իսկ այլ նպատակներով `որպես օտարերկրյա ապրանքներ:
Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...