մենյու

Մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգ

Հոդված 163. Մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունը և կիրառումը

 1. Մաքսային ընթացակարգ մաքսային տարածքում վերամշակում `օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային կարգ, համաձայն որի` այդպիսի ապրանքները վերամշակվում են Միության մաքսային տարածքում `միության մաքսային տարածքից հետագա արտահանման համար նախատեսված վերամշակման արտադրանքն ստանալու համար` առանց վճարման: այդպիսի ապրանքների նկատմամբ `օտարերկրյա ապրանքներ, ներմուծման մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր` պայմանով, որ ապրանքները սույն մաքսային ընթացակարգի տակ են դրվում և օգտագործվում են այդպիսի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան:
 2. Մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ներքո գտնվող ապրանքները պահպանում են օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակը, իսկ Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (ձևավորված) ապրանքները (վերամշակված արտադրանք, թափոններ և մնացորդներ) ձեռք են բերում կարգավիճակի կարգավիճակ: օտարերկրյա ապրանքներ:
 3. Թույլատրվում է օգտագործել մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգը `կասեցնելու ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգը` դրա տակ տեղադրելով ապրանքներ, որոնք դրվել են ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային կարգի տակ:
 4. Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշել այն ապրանքների ցանկը, որոնց համար մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգ չի կիրառվում: (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 203 թ. թիվ 11.12.2018 որոշումը)

Հոդված 164. Մաքսային տարածքում վերամշակման ապրանքները մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու պայմաններն ու դրանց օգտագործումը `այդպիսի մաքսային ընթացակարգին համապատասխան

 1. Ապրանքները մաքսային տարածքում վերամշակելու համար մաքսային ընթացակարգի ներքո տեղադրելու պայմաններն են.
  1. Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ անդամ պետության լիազոր մարմնի կողմից տրված և սույն օրենսգրքի 168-րդ հոդվածում նշված տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթի առկայություն: Ապրանքների համար հայտարարագիրը կարող է օգտագործվել որպես այդպիսի փաստաթուղթ, եթե մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի կիրառման նպատակը ապրանքների վերականգնումն է, ինչպես նաև Հանձնաժողովի կողմից որոշված ​​այլ դեպքերում. (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 180 թ. թիվ 12.11.2018 որոշում)
  2. մաքսային մարմինների կողմից դրանց վերամշակման արտադրանքներում մաքսային կարգով վերամշակման համար մաքսային ընթացակարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքների նույնականացման հնարավորությունը, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 172-րդ հոդվածի համաձայն այդպիսի արտասահմանյան ապրանքները համարժեք ապրանքներով փոխարինելու դեպքերի ;
  3. արգելքների և սահմանափակումների պահպանում `համաձայն սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի:
 2. Մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքների օգտագործման պայմաններն են.
  1. մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետի պահպանում.
  2. սույն օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխանությունը մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների հետ գործառնություններ կատարելիս.
  3. Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթղթում նշված անձանց հետ մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների հայտնաբերումը և այդ ապրանքների օգտագործումը վերամշակման գործառնություններ իրականացնելու համար: ապրանքներ այդ անձանց կողմից:
 3. Սույն գլխի կիրառման նպատակով մաքսային մարմնի կողմից դրանց վերամշակման արտադրանքի մեջ օտարերկրյա ապրանքների նույնականացումը նշանակում է սույն օրենսգրքի 167-րդ հոդվածում նշված եղանակներից մեկով հաստատել, որ մաքսային վերամշակման կարգի տակ դրված ապրանքները ենթակա են միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման գործառնությունների ՝ մաքսային տարածքում վերամշակված արտադրանք ստանալու համար:

Հոդված 165. Մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տևողությունը

 1. Մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը սահմանվում է Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման ժամկետի հիման վրա, ինչպես սահմանված է Մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթղթում: Միություն
 2. Մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետը երկարաձգվում է անձի պահանջով `Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման ժամկետի երկարացման պահից:
 3. Անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է նախատեսել, որ Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման ժամկետը երկարաձգելիս մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետը կարող է երկարաձգվել դրա կազմից ոչ ուշ, քան 10 աշխատանքային օր հետո: լրանալը Մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը երկարաձգելիս, մաքսային մարմնի կողմից հաստատված, դրա ավարտից հետո այդ մաքսային ընթացակարգի գործողությունը վերսկսվում է սույն մաքսային ընթացակարգի դադարեցման օրվանից:

Հոդված 166. Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործառնությունները

 1. Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործառնությունները ներառում են.
  1. ապրանքների վերամշակում կամ վերամշակում;
  2. ապրանքների արտադրություն, ներառյալ հավաքում, հավաքում, ապամոնտաժում և տեղադրում;
  3. ապրանքների վերականգնում, ներառյալ դրանց վերականգնումը, բաղադրիչների փոխարինումը, արդիականացումը;
  4. ապրանքների օգտագործումը, որոնք հեշտացնում կամ նպաստում են վերամշակված արտադրանքի արտադրությանը, նույնիսկ եթե այդ ապրանքներն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն սպառվում են վերամշակման գործընթացում: Այս գործողությունը պետք է իրականացվի միաժամանակ սույն պարբերության 1 - 3 ենթակետերում նշված գործողություններից մեկի հետ:
 2. Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործառնությունները չեն ներառում.
  1. ապրանքների վաճառքի և փոխադրման (փոխադրման) պատրաստման ժամանակ ապրանքների անվտանգությունն ապահովելու գործառնություններ, ներառյալ ապրանքների փաթեթավորումը, փաթեթավորումը և տեսակավորումը, որոնցում ապրանքները չեն կորցնում իրենց անհատական ​​առանձնահատկությունները.
  2. ժառանգներ, կենդանիներ դաստիարակող և կերակրողներ, ներառյալ թռչունները, ձկները, ինչպես նաև աճող խեցգետնիները և փափկամարմինները.
  3. աճող ծառեր և այլ բույսեր;
  4. տեղեկատվության, աուդիո և վիդեո ձայնագրությունների պատճենումը և վերարտադրությունը ցանկացած տեսակի տեղեկատվության կրիչի վրա.
  5. օտարերկրյա ապրանքների `որպես օժանդակ միջոցների օգտագործումը տեխնոլոգիական գործընթացում (սարքավորումներ, մեքենաներ, հարմարանքներ և այլն).
  6. Հանձնաժողովի կողմից որոշված ​​այլ գործողություններ:
 3. Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործառնություններ կատարելիս թույլատրվում է միության ապրանքների օգտագործումը, բացառությամբ այն ապրանքների, որոնց համար արտահանման մաքսատուրքերի դրույքաչափերը սահմանված են անդամ պետությունների օրենսդրությամբ և որոնք ընդգրկված են որոշված ​​ցուցակում: Հանձնաժողովի կողմից:
  Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշել այն դեպքերը, երբ Միության ապրանքներ, որի նկատմամբ արտահանման մաքսատուրքերի դրույքաչափերը սահմանվում են անդամ պետությունների օրենսդրությամբ և ընդգրկված են սույն կետի առաջին պարբերությամբ նախատեսված ցուցակում, կարող են օգտագործվել այն վայրում, երբ մաքսային տարածքում վերամշակման գործառնություններ են իրականացվում: Միություն

Հոդված 167. Հայտնաբերում օտարերկրյա ապրանքներ դրանց վերամշակման արտադրանքներում

Արտադրանքի ապրանքները դրանց վերամշակման արտադրանքի մեջ հայտնաբերելու համար կարող են օգտագործվել հետևյալ մեթոդները.

 • Հայտարարագիրը, վերամշակման գործառնություններ իրականացնող անձը կամ մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձինք փակցնում են կնիքների, նամականիշների, թվային և այլ գծանշման վրա արտասահմանյան ապրանքներ;
 • օտարերկրյա ապրանքների մանրամասն նկարագրություն, լուսանկարչություն, մասշտաբային պատկեր;
 • արտասահմանյան ապրանքների և դրանց վերամշակման ապրանքների նախապես ընտրված նմուշների և (կամ) նմուշների համեմատություն.
 • առկա արտադրանքի պիտակավորման օգտագործումը, ներառյալ սերիական համարների տեսքով.
 • այլ մեթոդներ, որոնք կարող են կիրառվել `ելնելով ապրանքների բնույթից և Միության մաքսային տարածքում կատարված վերամշակման գործառնություններից, այդ թվում` ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրմամբ `վերամշակման գործառնությունների կատարման տեխնոլոգիական գործընթացում օտարերկրյա ապրանքների օգտագործման մասին մանրամասն տեղեկություններ պարունակող Միության մաքսային տարածքը, ինչպես նաև վերամշակված արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիան կամ Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների ընթացքում մաքսային հսկողություն իրականացնելը:

Հոդված 168. Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթուղթ

 1. Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթուղթ, որը տրված է անդամ պետության լիազոր մարմնի կողմից, կարող է ձեռք բերել ցանկացած անդամ պետության դեմքը, որի տարածքում թողարկվում է այս փաստաթուղթը, ներառյալ նրանք, ովքեր վերամշակման գործողություններ են կատարում կամ որոնք ուղղակիորեն չեն կատարում այդպիսի գործողություններ:
 2. Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների մասին փաստաթուղթը պետք է պարունակի տեղեկատվություն.
  1. փաստաթուղթը թողարկած անդամ պետության լիազոր մարմնի վրա.
  2. այն անձի մասին, որին տրվել է փաստաթուղթը.
  3. այն անձի (անձանց) մասին, ովքեր անմիջականորեն կատարելու են Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործառնություններ.
  4. օտարերկրյա ապրանքների և դրանց վերամշակման ապրանքների վերաբերյալ (անվանումը, ծածկագիրը `համաձայն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի, քանակի և արժեքի): Անդամ պետությունների օրենսդրությունը մաքսային կարգավորման վերաբերյալ կարող է նախատեսել Արտաքին ապրանքների և դրանց վերամշակման արտադրանքի ծածկագիրը `Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի ապրանքային հոդվածի մակարդակում, ինչպես նաև չնշելու հնարավորություն: ապրանքների և դրանց վերամշակման արտադրանքի արժեքը.
  5. Միության այն ապրանքների վերաբերյալ, որոնց մասով արտահանման մաքսատուրքերի դրույքաչափերը սահմանվում են անդամ պետությունների օրենսդրությամբ `ապահովելով օտարերկրյա ապրանքների վերամշակման տեխնոլոգիական գործընթացի իրականացումը (անվանումը, ծածկագիրը` Արտասահմանյան ապրանքների ապրանքային անվանման համաձայն) Տնտեսական գործունեություն և քանակ), եթե դա սահմանված է անդամ պետության օրենսդրությամբ.
  6. ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի վերաբերյալ.
  7. վերամշակված արտադրանքի բերքատվությունը քանակական և (կամ) տոկոսային արտահայտությամբ
  8. մաքսային տարածքում վերամշակման գործառնությունների, դրանց իրականացման եղանակների մասին.
  9. մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ներքո դրված օտարերկրյա ապրանքների նույնացման մեթոդների վերաբերյալ դրանց վերամշակման արտադրանքներում.
  10. թափոնների և մնացորդների մասին (անվանումը, ծածկագիրը `համաձայն արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի, քանակի և արժեքի): Անդամ պետությունների օրենսդրությունը մաքսային կարգավորման մասին կարող է նախատեսել թափոնների և մնացորդների ծածկագիրը օրենսդրորեն նշելու Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի ապրանքային հոդվածի մակարդակում, ինչպես նաև դրանց արժեքը չնշելու հնարավորություն: թափոններ և մնացորդներ;
  11. Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման ժամանակահատվածը.
  12. սույն օրենսգրքի 172-րդ հոդվածով սահմանված `ապրանքների համարժեք ապրանքներով փոխարինելու մասին, եթե այդպիսի փոխարինումը թույլատրվում է.
  13. թափոնների հետագա առևտրային օգտագործման հնարավորության մասին.
  14. մաքսային մարմնի (մաքսային մարմինների) վրա, որը ենթադրվում է, որ ապրանքները մաքսային տարածքում են մաքսային տարածքում վերամշակման և սույն մաքսային ընթացակարգի ավարտի համար:
 3. Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման ժամկետը չի կարող գերազանցել 3 տարի կամ ավելի երկար ժամանակահատված, որը Հանձնաժողովը սահմանել է ապրանքների որոշակի կատեգորիաների համար: (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 203 թ. թիվ 11.12.2018 որոշումը)
 4. Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման ժամանակահատվածը ներառում է.
  1. ապրանքների վերամշակման արտադրական գործընթացի տևողությունը.
  2. վերամշակված արտադրանքի միության մաքսային տարածքից փաստացի արտահանման և արտասահմանյան ապրանքների թափոնների և մնացորդների հեռացման հետ կապված մաքսային գործողությունների կատարման համար անհրաժեշտ ժամանակը:
 5. Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման ժամկետը հաշվարկվում է մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրվելու օրվանից, իսկ ապրանքների մաքսային հայտարարագրման դեպքում `մի քանի խմբաքանակ` առաջինի օրվանից: ապրանքների խմբաքանակը դրվում է մաքսային ընթացակարգի մեջ մաքսային տարածքում վերամշակման համար:
 6. Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման ժամկետը կարող է երկարացվել սույն հոդվածի 3-րդ կետում նշված ժամանակահատվածում:
 7. Անդամ պետությունների օրենսդրությունը կարող է սահմանել միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ փաստաթղթում ճշգրտվող լրացուցիչ տեղեկություններ:
 8. Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների, դրա լրացման կարգի և այդպիսի փաստաթղթի տրամադրման կարգի, դրանում փոփոխություններ (լրացումներ) մտցնելու, ինչպես նաև հետ վերցնելու (չեղյալ հայտարարելու) փաստաթղթի ձև և (կամ) դրա նորացումը սահմանվում է անդամ պետությունների օրենսդրությամբ: (տե՛ս Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության 246 թ. թիվ 24.12.2019 ն հրամանը)
 9. Եթե ​​ապրանքների համար հայտարարագիրը օգտագործվում է որպես փաստաթուղթ Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ, ապա ապրանքների հայտարարագրում հայտարարատերը նշում է հայտարարագիրը `Միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ:

Հոդված 169. Վերամշակված արտադրանքի թողարկման տեմպերը

 1. Վերամշակված արտադրանքի բերքը հասկացվում է որպես միության մաքսային տարածքում որոշակի քանակությամբ օտարերկրյա ապրանքների վերամշակման արդյունքում ձևավորված վերամշակված արտադրանքի քանակ և (կամ) տոկոս:
 2. Եթե ​​Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործառնություններն իրականացվում են այն ապրանքների նկատմամբ, որոնց բնութագրերը գործնականում մնում են հաստատուն ՝ համաձայն սահմանված տեխնիկական պահանջների, և հանգեցնում են վերամշակված արտադրանքի ստացման անընդհատ որակի, ապա լիազորված մարմինները Անդամ պետությունները կարող են մշակել ստանդարտ նորմեր վերամշակված արտադրանքի թողարկման համար:

Հոդված 170. Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործառնությունների և արտադրության կորուստների արդյունքում առաջացող թափոնները

 1. Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների արդյունքում առաջացած թափոնները ենթակա են տեղակայման սույն օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերի ներքո, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշված թափոնները անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան ճանաչվում են ոչ պիտանի: դրանց հետագա առևտրային օգտագործման կամ այդպիսի թափոնների համար ՝ համաձայն անդամ պետությունների օրենսդրությանը, ենթակա են թաղման, վնասազերծման, օգտագործման կամ ոչնչացման այլ ձևով:
 2. Միության մաքսային տարածքում վերամշակման արդյունքում առաջացած թափոնները, որոնք տեղադրվում են հայտարարատուի կողմից ընտրված մաքսային ընթացակարգի տակ, համարվում են ներմուծված միության մաքսային տարածք այս պետությունում:
 3. Սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված թափոնները, որոնք ենթակա չեն տեղակայման մաքսային ընթացակարգերի, ձեռք են բերում Միության ապրանքների կարգավիճակ և համարվում են ոչ մաքսային հսկողության տակ `դրանց ճանաչման օրվանից` անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան: որպես անպատեհ հետագա առևտրային օգտագործման կամ փաստաթղթերը մաքսային մարմնին ներկայացնելու օրվանից `հաստատելով առաջացած թափոնների թաղման, վնասազերծման, օգտագործման կամ այլ կերպ ոչնչացման փաստը կամ այդպիսի գործողությունների համար դրանց տեղափոխման փաստը:
 4. Մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված, Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների արդյունքում անվերադարձ կորցրած և մաքսային մարմինների կողմից արտադրության կորուստ ճանաչված օտարերկրյա ապրանքները ենթակա չեն տեղակայման մաքսային ընթացակարգերի ավարտից հետո: մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգը:

Հոդված 171. Միության մաքսային տարածքում վերամշակման աշխատանքներից բխող օտարերկրյա ապրանքների մնացորդները

Միության մաքսային տարածքում վերամշակված արտադրանքի արտադրանքի թողարկման նորմերին համապատասխան վերամշակման արդյունքում առաջացած օտարերկրյա ապրանքների մնացորդները տեղադրվում են մաքսային ընթացակարգերի համաձայն `սույն օրենսգրքի 173-րդ հոդվածի համաձայն:

Հոդված 172. Արտասահմանյան ապրանքների փոխարինումը համարժեք ապրանքներով

 1. Մաքսային մարմնի թույլտվությամբ թույլատրվում է փոխարինել մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված կամ մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային կարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքները `համաձայն պայմանների մասին փաստաթղթին: վերամշակող ապրանքներ Միության մաքսային տարածքում `Միության ապրանքների հետ, որոնք, իրենց նկարագրության, որակի և տեխնիկական բնութագրերի համաձայն, համընկնում են այդպիսի արտասահմանյան ապրանքների հետ (այսուհետ` սույն հոդվածում `համարժեք ապրանքներ):
  Միության մաքսային տարածք անսարք ձևով մասերի, հավաքույթների, միավորների ներմուծման դեպքում, որոնք մաս էին կազմում նախկինում Միության մաքսային տարածքից ապրանքների մաքսային արտահանման կարգին համապատասխան արտահանված ապրանքների, միության ապրանքներ, որոնք դրանց նկարագրությունը, որակը և տեխնիկական բնութագրերը համընկնում են Միության մաքսային տարածք ներմուծված այդպիսի մասերի կողմից, հավաքույթները, հավաքույթները համարժեք ապրանքներ են համարվում ՝ առանց դրանց օգտագործման և (կամ) վատթարացման վիճակը հաշվի առնելու:
 2. Համապատասխան ապրանքների Միության մաքսային տարածքում վերամշակման արդյունքում ստացված արտադրանքը վերոհիշյալ ապրանքների վերամշակման արտադրանք է համարվում `սույն գլխի դրույթներին համապատասխան:
 3. Համարժեք ապրանքները ձեռք են բերում օտարերկրյա ապրանքների կարգավիճակ, իսկ դրանցով փոխարինված ապրանքները ՝ միության ապրանքների կարգավիճակ:
 4. Եթե ​​թույլատրվում է օտարերկրյա ապրանքները համարժեք ապրանքներով փոխարինել, միության մաքսային տարածքից համարժեք ապրանքներից ստացված վերամշակման ապրանքների արտահանումը թույլատրվում է մինչև Միության մաքսային տարածք օտարերկրյա ապրանքների ներմուծումը:
 5. Արտասահմանյան ապրանքները համարժեք ապրանքներով փոխարինելու կարգը և պայմանները սահմանվում են մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ:

Հոդված 173. Մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի լրացումը, կասեցումը և դադարեցումը

 1. Մինչև մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետի ավարտը, սույն մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտվում է Միության մաքսային տարածքում վերամշակման արդյունքում ստացված (ձևավորված) ապրանքների տեղաբաշխմամբ ( արտադրանքի, թափոնների վերամշակում, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 170-րդ կետում նշված թափոնների, և (կամ) մնացորդների), և (կամ) օտարերկրյա ապրանքների `մաքսային տարածքում վերամշակման համար մաքսային ընթացակարգի տակ դրված և վերամշակման գործողությունների չ ենթարկվող Միության մաքսային տարածքում ՝ վերաարտահանման մաքսային ընթացակարգով:
 2. Մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետի լրանալուց առաջ սույն մաքսային ընթացակարգի գործողությունը կարող է ավարտվել.
  1. Միության մաքսային տարածքում վերամշակման արդյունքում ստացված (ձևավորված) ապրանքների տեղաբաշխում (ապրանքների վերամշակում, թափոններ, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 170-րդ կետում նշված թափոնների և (կամ) մնացորդների), և () կամ) մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված և Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների չ ենթարկվող օտարերկրյա ապրանքներ `ներքին սպառման համար բաց թողնելու մաքսային կարգով կամ այլ մաքսային կարգով, որոնք կիրառվում են օտարերկրյա ապրանքների նկատմամբ` սույն օրենսգրքով նախատեսված `բացառությամբ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի, ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային կարգի: Միևնույն ժամանակ, վերամշակված արտադրանքի նկատմամբ հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր չեն վճարվում, և ներքին շուկան պաշտպանելու միջոցների համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթերի ներկայացում `հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերից և այլ ձևով: (կամ) Միության մասին պայմանագրի 50-րդ հոդվածին համապատասխան հաստատված չի պահանջվում, այլ վճարներ.
  2. ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի վերսկսումը, որի գործողությունը կասեցվել է սույն օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 224-րդ կետի համաձայն.
  3. վթարի կամ ֆորս-մաժորի հետևանքով ոչնչացման և (կամ) անուղղելի կորստի կամ բնականոն պայմաններում բնական կորստի հետևանքով անդառնալի կորստի փաստի ոչնչացման և (կամ) անուղղելի կորուստների փաստի մաքսային մարմինների կողմից մաքսային մարմինների օրենսդրությանը համապատասխան Միության մաքսային տարածքում վերամշակման արդյունքում ստացված (վերամշակման արտադրանք, թափոններ և (կամ) մնացորդներ) վերամշակման արդյունքում ստացված (ձևավորված) ապրանքների տեղափոխման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման և (կամ) օտարերկրյա ապրանքների տեղափոխման մաքսային կարգը մաքսային տարածքում վերամշակելու և Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործարքներ չիրականացվող.
  4. անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան `Միության մաքսային տարածքում վերամշակման արդյունքում առաջացած թափոնների ճանաչում, որոնք ոչ պիտանի են դրանց հետագա առևտրային օգտագործման համար, կամ մաքսային մարմնին հանձնելու, վնասազերծման փաստը հաստատող փաստաթղթեր ներկայացնելը, գեներացված թափոնների այլ կերպ վերացում կամ ոչնչացում, կամ այդ գործողությունների համար դրանց տեղափոխում.
  5. մաքսային մարմինների կողմից մաքսային տարածքում մաքսային ընթացակարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքների մի մասի ճանաչում `որպես արտադրության կորուստ.
  6. Հանձնաժողովի կողմից որոշված ​​հանգամանքների առաջացում և (կամ) անդամ պետությունների օրենսդրության մաքսային կարգավորման մասին, մինչ այդ ապրանքները մաքսային հսկողության տակ են:
 3. Մինչ մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետի ավարտը, սույն մաքսային ընթացակարգի գործողությունը կարող է կասեցվել, եթե մաքսային տարածքում վերամշակման համար մաքսային կարգի տակ դրված ապրանքները և (կամ) դրանց արտադրանքը մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգով վերամշակում կամ դրանց վերամշակման արտադրանք ժամանակավոր ներմուծման (ընդունման) մաքսային ընթացակարգով:
 4. Վերամշակված արտադրանքը կարող է դրվել մաքսային ընթացակարգերի ներքո `մեկ կամ մի քանի լոտերով:
 5. Մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության սահմանված ժամկետի ավարտից հետո սույն մաքսային ընթացակարգը դադարեցվում է:

Հոդված 174. Մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված (դրված) ապրանքների համար ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարելու պարտավորության առաջացումը և դադարեցումը, դրանց վճարման ժամկետը և հաշվարկը

 1. Ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարելու պարտավորությունը մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների նկատմամբ հայտարարատուի համար առաջանում է այն պահից, երբ մաքսային մարմինը ապրանքների հայտարարագիրը գրանցում է, ապրանքների և հայտարարագրման համար հայտարարագրված ապրանքների `մինչև ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելը, ապրանքների բացթողում ներկայացնելուց առաջ ապրանքների բացթողման դիմում ներկայացրած անձից` մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների բացթողման դիմում գրանցելու պահից մինչև պահեստամաս ներկայացնելը: հայտարարագիր ապրանքների համար:
 2. Ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարելու պարտավորությունը մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված (դրված) ապրանքների նկատմամբ հայտարարագիրը դադարեցնում է հետևյալ հանգամանքների առաջացման դեպքում.
  1. սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության և 2-ին, 4-րդ, 6-2-րդ ենթակետերի համաձայն `մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ավարտը մինչև դրա կողմից սահմանված մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ավարտը: մաքսային մարմինը, այդ թվում `սույն հոդվածի 173-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված հանգամանքների առաջացումից հետո.
  2. ապրանքների տեղաբաշխում, որի նկատմամբ դադարեցվել է մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգը և (կամ) Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (ձևավորված) ապրանքներ `դրանց կիրառման շրջանակներում սույն օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 129-րդ կետին համապատասխան `ժամանակավոր պահման համար մաքսային ընթացակարգ, որի գործողությունը դադարեցվել է.
  3. ապրանքների տեղաբաշխում, որոնց նկատմամբ մաքսային տարածքում վերացվել է վերամշակման մաքսային ընթացակարգը և (կամ) Միության մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների արդյունքում ստացված (ձևավորված) ապրանքներ `դրանց կիրառման շրջանակներում սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 129-րդ կետին համապատասխան `մաքսային ընթացակարգ, որը դադարեցվել է.
  4. ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը և (կամ) դրանց գանձումը վճարելու պարտավորության կատարումը `սույն հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն հաշվարկված և վճարման ենթակա գումարներով.
  5. մաքսային մարմնի կողմից անդամ պետությունների օրենսդրության համաձայն մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային կարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անվերական կորստի փաստի մաքսային կարգավորման մասին ճանաչում և (կամ) ստացված ապրանքների ( ձևավորված) մաքսային տարածքում վերամշակման գործողությունների արդյունքում ՝ վթարի կամ ֆորս-մաժորային իրավիճակի կամ այդ ապրանքների անուղղելի կորստի փաստի պատճառով բնական փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահման բնական պայմաններում բնական կորստի արդյունքում, բացառությամբ այն դեպքերի համար, երբ մինչև այդ ապրանքների վերաբերյալ սույն օրենսգրքին համապատասխան նման ոչնչացումը կամ անդառնալի կորուստը լրանում է ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման վերջնաժամկետը.
  6. ապրանքների բացթողումը մերժելը `մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի համաձայն` ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարելու պարտավորության հետ կապված, որոնք առաջացել են ապրանքների հայտարարագիր կամ հայտ ներկայացնելու ժամանակ: ապրանքների բացթողումը նախքան ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելը.
  7. ապրանքների համար հայտարարագրի ուժը կորցրած ճանաչելը `համաձայն սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի և (կամ) ապրանքների բացթողումը չեղյալ հայտարարելը` համաձայն սույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 118-րդ կետի `ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ վճարումներ կատարելու պարտավորության հետ կապված: ապրանքների դեմ հայտարարագրման գրանցման ընթացքում առաջացած հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը.
  8. ապրանքի առգրավումը կամ անդամ պետության սեփականության (եկամտի) վերածումը `այդ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան.
  9. ապրանքների մաքսային մարմնի կողմից սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն պահելը.
  10. ժամանակավոր պահման կամ տեղաբաշխման այն ապրանքների մաքսային ընթացակարգերից մեկի ներքո, որոնք առգրավվել կամ ձերբակալվել են հանցագործության մասին հաղորդման ստուգման ընթացքում, քրեական գործով կամ վարչական իրավախախտման գործով վարույթ իրականացնելիս (վարչական վարույթ իրականացնելով), և որի վերաբերյալ ա. որոշում կայացվեց վերադարձնել դրանք, եթե նախկինում այդպիսի ապրանքներ չեն թողարկվել:
 3. Ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարելու պարտավորությունը կատարվում է սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում:
 4. Հաջորդ հանգամանքների առկայության դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման վերջնաժամկետն է.
  1. մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի մեջ դրված օտարերկրյա ապրանքների տեղափոխման դեպքում, մինչև մաքսային այդպիսի ընթացակարգի ավարտը մաքսային տարածքում վերամշակման պայմանների մասին փաստաթղթում չնշված անձին (անձանց) `օրը ապրանքների տեղափոխման դեպքում, և եթե այս օրը չի սահմանվել, մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվելու օրը.
  2. մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված օտարերկրյա ապրանքների կորստի դեպքում `մինչև այդպիսի մաքսային ընթացակարգի ավարտը, բացառությամբ պատահարի կամ ֆորս-մաժորի կամ անուղղելի վնասի ոչնչացման կամ (կամ) անուղղելի կորստի բնական փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման նորմալ պայմաններում կորուստ, - ապրանքների կորստի օր, և եթե այդ օրը չի սահմանվել, - ապրանքները մաքսային տարածքում վերամշակման համար մաքսային ընթացակարգի տակ դրելու օրը.
  3. եթե մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգը չի ավարտվել մինչև մաքսային մարմնի կողմից սահմանված մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ավարտը, մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ռեժիմի ավարտման օրը հեղինակություն
 5. Սույն հոդվածի 4-րդ կետում նշված հանգամանքների ի հայտ գալու դեպքում ներմուծման մաքսատուրքերը, Հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերը վճարվում են այնպես, կարծես մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքները դրվեն ներքին սպառման մաքսային կարգի տակ ՝ առանց ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման համար սակագնային նախապատվությունների և արտոնությունների և հարկեր:
  Ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերը հաշվարկելու համար կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերի դրույքաչափերը, որոնք ուժի մեջ են մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրվանից: մաքսային տարածքում վերամշակման համար մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող ապրանքների տեղադրման համար ներկայացված ապրանքների և ապրանքների վերաբերյալ, որոնց բացթողումը կատարվել է մինչև ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելը `մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրը: ապրանքների բացթողման դիմում նախքան ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելը:
 6. Սույն հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն ներմուծվող մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերի գումարների վրա վճարվում են տոկոսներ, կարծես այդ վճարների հետաձգումը տրվել է այդ գումարներից ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերի վճարման վերջնաժամկետը լրանալու օրը մաքսային տարածքում ապրանքները մաքսային ընթացակարգի վերամշակման տակ դնելու ամսաթիվը: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են սույն օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի համաձայն:
  Եթե ​​սույն օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 173-րդ մասի համաձայն `մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողությունը կասեցվել է, մաքսային ընթացակարգի կասեցման ժամանակահատվածի համար սույն կետով նախատեսված տոկոսները չեն գանձվում կամ վճարվում:
 7. Մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի ավարտման կամ սույն օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 129-րդ կետի համաձայն `մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային կարգի տակ դրված ապրանքների և (կամ) ապրանքների մաքսային ընթացակարգի տեղադրման դեպքում ստացվել (ձևավորվել) մաքսային տարածքում վերամշակման աշխատանքների կատարման կամ սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 129-րդ կետին համապատասխան `սույն օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերի ներքո նման ապրանքների տեղաբաշխման կամ մաքսային կողմից այդ ապրանքների պահման արդյունքում իշխանությունները `սույն օրենսգրքի 51-րդ գլխի համաձայն` մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերը վճարելու պարտավորությունը կատարելուց հետո և (կամ) դրանց հավաքագրումը (ամբողջությամբ կամ մասամբ) մաքսատուրքերի, հարկերի չափերը , հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը, որոնք վճարվել են և (կամ) սույն հոդվածի համաձայն գանձվել են ենթակա են վերադարձման (փոխհատուցման) `համաձայն 10-րդ գլխի և հոդվածի: սույն օրենսգրքի 76-րդ մասը:

Հոդված 175. Վերամշակված ապրանքների մասով ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունները, երբ դրանք մտնում են ներքին սպառման ազատման մաքսային կարգի մեջ

 1. Երբ վերամշակման արտադրանքը մաքսային ընթացակարգի տակ է դրվում ներքին սպառման ազատման համար, ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերը ենթակա են վճարման ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգի, հակակշռող գումարի չափով: տուրքերը, որոնք վճարովի կլինեին, կարծես արտասահմանյան ապրանքները, որոնք մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային կարգի տակ են դրվել և վերամշակված արտադրանքի արտադրության համար օգտագործվել են վերամշակված արտադրանքի թողարկման նորմերին համապատասխան, մտնում են ներքին սպառման բաց թողնման մաքսային ընթացակարգ ,
  Ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերը հաշվարկելու համար կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերի դրույքաչափերը, որոնք ուժի մեջ են մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրվանից: մաքսային տարածքում վերամշակման համար մաքսային ընթացակարգի տակ գտնվող ապրանքների տեղադրման համար ներկայացված ապրանքների և ապրանքների վերաբերյալ, որոնց բացթողումը կատարվել է մինչև ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելը `մաքսային մարմնի կողմից գրանցման օրը: ապրանքների բացթողման դիմում նախքան ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելը:
  Եթե ​​մաքսատուրքերը և հարկերը հաշվարկելու համար պահանջվում է արտարժույթը անդամ պետության արժույթի վերածել, ապա այդպիսի փոխարկումը կատարվում է սույն կետի առաջին պարբերությունում նշված օրվա դրությամբ գործող փոխարժեքով:
 2. Սույն հոդվածի 1-ին կետի համաձայն վճարված (գանձված) ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռային տուրքերի գումարների վրա վճարվում են տոկոսներ, կարծես այդ վճարների հետաձգումը տրվել է այդ գումարներից ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը վճարելու պարտավորությունը դադարեցնելու օրը մաքսային տարածքում ապրանքները մաքսային ընթացակարգի վերամշակման տակ դնելու ամսաթիվը: Նշված տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են սույն օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի համաձայն:
  Եթե ​​սույն օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 173-րդ մասի համաձայն `մաքսային տարածքում վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողությունը կասեցվել է, մաքսային ընթացակարգի կասեցման ժամանակահատվածի համար սույն կետով նախատեսված տոկոսները չեն գանձվում կամ վճարվում:
Խաբարովսկի մաքսատանը չորս քրեական գործ է հարուցվել. Քրեական գործով մեղադրյալներին սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում և մինչև մեկ միլիոն ռուբլի տուգանք։
16:38 26-11-2021 Մանրամասն ...
Անցակետերում ապրանքների անցկացման ժամանակը կրճատելու նպատակով մաքսային մարմինները ներդրել և կատարելագործում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։
16:09 26-11-2021 Մանրամասն ...