մենյու

Վերամշակման մաքսային ընթացակարգ

Հոդված 235. Վերաներկրման մաքսային ընթացակարգի բովանդակությունը և կիրառումը

 1. Մաքսային ընթացակարգ վերաերկրումը արտասահմանյան ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսային ընթացակարգ է, համաձայն որի ՝ Միության մաքսային տարածքից նախկինում արտահանված այդպիսի ապրանքները ներմուծվում են Միության մաքսային տարածք ՝ առանց ներմուծման մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգի վճարման, հակակշռային տուրքերը ՝ սույն մաքսային ընթացակարգի ներքո ապրանքների տեղադրման պայմանների պահպանմամբ:
 2. Վերաներկրման մաքսային ընթացակարգը կիրառվում է նախկինում Միության մաքսային տարածքից արտահանված ապրանքների վրա, որոնց նկատմամբ կիրառվել է հետևյալը.
  1. արտահանման մաքսային ընթացակարգ;
  2. սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 184-ին ենթակետի համաձայն `մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգը` սույն օրենսգրքի XNUMX-րդ հոդվածի XNUMX-րդ կետի համաձայն.
  3. սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 231-ին կետի համաձայն `սույն մաքսային ընթացակարգի գործառնությունն ավարտին հասցնելու համար ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգ:
 3. Վերաներկրման համար մաքսային ընթացակարգի ներքո գտնվող ապրանքները ձեռք են բերում միության ապրանքների կարգավիճակ, բացառությամբ այն ապրանքների, որոնք նախկինում արտահանվել են Միության մաքսային տարածքից, որոնց նկատմամբ ժամանակավոր արտահանման մաքսային կարգը կամ վերամշակման մաքսային կարգը կիրառվել է մաքսային տարածք, և դրանք սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 176-ին ենթակետում նշված ապրանքներ են կամ դրանց վերամշակման արտադրանքներով:
 4. Վերաերկրման համար թույլատրվում է կիրառել մաքսային ընթացակարգ `կապված հետևյալի հետ.
  1. Միության ապրանքները `ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար` համաձայն սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 207-րդ ենթակետի կամ ազատ պահեստի մաքսային կարգի `համաձայն սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ պարբերության 215-րդ ենթակետի.
  2. մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների վերամշակման արտադրանքները, որոնք արտահանվել են Միության մաքսային տարածքից դրանց անվճար (երաշխիքային) վերականգնման համար, բացառությամբ ապրանքների վերամշակման արտադրանքի, որոնք նշված են պարբերության երկրորդ պարբերությունում: Սույն օրենսգրքի 1-րդ հոդվածի 184-ին մասը:
 5. Սույն օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 201-րդ մասում և 9-րդ հոդվածի 211-րդ կետում նշված ապրանքների նկատմամբ չի կարելի կիրառել վերամուծման մաքսային ընթացակարգ:

Հոդված 236. Վերարտադրման ապրանքների ներմուծման մաքսային ընթացակարգի տակ պահելու պայմանները

 1. Ապրանքները վերաերկրման մաքսային ընթացակարգի տակ դնելու պայմաններն են.
  1. արգելքների և սահմանափակումների պահպանում `համաձայն սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի.
  2. մաքսային մարմնին ներկայացնել տեղեկատվություն Միության մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանման հանգամանքների, վերականգնման գործողությունների վերաբերյալ, եթե այդպիսի գործողություններն իրականացվել են Միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների հետ և հաստատված են մաքսային և (կամ) այդ փաստաթղթերի վերաբերյալ այլ փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ.
  3. ապրանքների որոշակի կատեգորիաների հետ կապված `սույն հոդվածի 2-րդ, 4-6-րդ կետերով սահմանված այլ պայմաններ:
 2. Միության մաքսային տարածքից նախկինում արտահանված ապրանքների տեղադրման պայմանները, որոնց նկատմամբ կիրառվել է մաքսային արտահանման կարգը, վերաերկրման մաքսային ընթացակարգով.
  1. Ապրանքների վերամուծման մաքսային կարգի ներքո տեղադրում մինչև Միության մաքսային տարածքից դրանց իրական արտահանման օրվան հաջորդող 3 տարվա ժամկետը լրանալը կամ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված մեկ այլ ժամկետի ավարտը `համաձայն պարբերության Սույն հոդվածի 3-րդ մասը;
  2. ապրանքների անփոփոխ վիճակի պահպանում, որում դրանք արտահանվել են Միության մաքսային տարածքից, բացառությամբ բնական մաշվածության, ինչպես նաև բնական փոխադրման (փոխադրման) պայմաններում բնական կորստի հետևանքով փոփոխությունների և () կամ) պահեստավորում;
  3. Հարկերի և (կամ) նրանց տոկոսների վերադարձ, երբ այդ հարկերի և (կամ) տոկոսների չափերը Միության մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանման հետ կապված չեն վճարվել կամ վերադարձվել են, ինչպես նաև այլ հարկերի գումարներ , դոտացիաներ և այլ գումարներ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ստացվել են որպես վճարներ, օգուտներ կամ վերադարձներ Միության մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանման հետ կապված, եթե դրանք նախատեսված են անդամ պետությունների օրենսդրությամբ, սահմանված կարգով և պայմաններով: նման օրենսդրությամբ:
 3. Ինչ վերաբերում է ապրանքների որոշակի կատեգորիաներին, Հանձնաժողովն իրավունք ունի սահմանել սույն հոդվածի 1-րդ պարբերության 2-ին ենթակետում նշված ժամկետը գերազանցող ժամանակահատված: (տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 203 թ. թիվ 11.12.2018 որոշումը)
 4. Միության մաքսային տարածքից նախկինում արտահանված ապրանքների տեղադրման պայմանները, որոնց նկատմամբ կիրառվել է ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգ, վերաերկրման մաքսային ընթացակարգով.
  1. ապրանքների ներմուծումը Միության մաքսային տարածք ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի գործողության ընթացքում.
  2. ապրանքների անփոփոխ վիճակի պահպանում, որոնցում դրանք արտահանվել են Միության մաքսային տարածքից, բացառությամբ բնական մաշվածության, ինչպես նաև բնական փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) բնական պայմաններում բնական կորուստների հետ կապված փոփոխությունների պահեստավորում, ինչպես նաև փոփոխություններ, որոնք թույլատրվում են այդպիսի ապրանքների նկատմամբ, երբ դրանք օգտագործվում են ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան:
 5. Միության մաքսային տարածքից նախկինում արտահանված ապրանքների տեղադրման պայմանները, որոնց նկատմամբ կիրառվել է մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգ, վերաերկրման մաքսային ընթացակարգով.
  1. ապրանքի ներմուծում Միության մաքսային տարածք մաքսային մարմնի սահմանած մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության ընթացքում.
  2. ապրանքների անփոփոխ վիճակի պահպանում, որոնցում դրանք արտահանվել են Միության մաքսային տարածքից, բացառությամբ բնական մաշվածության, ինչպես նաև բնական փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) բնական պայմաններում բնական կորուստների հետ կապված փոփոխությունների պահեստավորում
 6. Ապրանքների վերամշակված արտադրանքը տեղադրելու պայմանները, որոնց նկատմամբ մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային կարգը կիրառվել է վերաերկրման մաքսային ընթացակարգի ներքո.
  1. Միության մաքսային տարածքից մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման համար մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների արտահանում `դրանց անվճար (երաշխիքային) վերականգնման համար.
  2. վերամշակված արտադրանքի մաքսային կարգի ներքո ներմուծում մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամանակահատվածում, որը սահմանված է մաքսային մարմնի կողմից:
 7. Վերամուծման համար մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների հայտարարատու կարող է լինել այն անձը, որը հանդիսացել է սույն հոդվածի 2-րդ, 4-6-րդ կետերով սահմանված մաքսային ընթացակարգերից մեկի տակ դրված ապրանքների հայտարարատու, համաձայն որի ապրանքներն արտահանվել են: Միության մաքսային տարածքից:

Հոդված 237: Արտահանման մաքսատուրքերի վերադարձման (փոխհատուցելու) գումարները

 1. Սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 236-րդ կետում նշված ապրանքների նկատմամբ, որոնք ներմուծվում են մաքսային ընթացակարգի ներքո, իրականացվում է արտահանման մաքսատուրքերի վճարված գումարների վերադարձ (փոխհատուցում), պայմանով, որ այդ ապրանքները դրված են վերաերկրման մաքսային ընթացակարգը ոչ ուշ, քան տեղաբաշխման օրվան հաջորդող օրվանից վեց ամիս հետո, այդպիսի ապրանքներն արտահանման մաքսային ընթացակարգի ներքո:
 2. Եթե ​​ապրանքները մաքսային արտահանման կարգի տակ դնելիս մաքսային հայտարարագիր ապրանքներն իրականացվել են սույն օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 104-րդ կետի համաձայն անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված հատկանիշներով կամ սույն օրենսգրքի 115-րդ, 116-րդ կամ 117-րդ հոդվածներում նշված հատկանիշներով ` Վերաներկրման մաքսային ընթացակարգի ներքո գտնվող այդպիսի ապրանքների նկատմամբ իրականացվում է արտահանման մաքսատուրքերի վճարված գումարների վերադարձ (փոխհատուցում), պայմանով, որ նշված ապրանքները վերաիմուծման մաքսային կարգի տակ դրվեն ոչ ուշ, քան ժամկետը սահմանված այն անդամ պետության մաքսային կարգավորման օրենսդրությամբ, որի տարածքում ապրանքները դրվել են արտահանման մաքսային ընթացակարգի մեջ:
Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...