մենյու

Մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց գործողությունները լրացուցիչ ստուգման ընթացքում

 1. Երբ մաքսային մարմինը որոշում է կայացնում լրացուցիչ ստուգում անցկացնելու մասին, ապրանքների մաքսային արժեքի վերահսկումը համարվում է թերի `ապրանքների մաքսային արժեքի վերահսկման կարգի 12 -րդ կետի հիման վրա: Մաքսային մարմինների լիազորված պաշտոնատար անձանց կողմից հետագա գործողություններն իրականացվում են կարգով, պայմաններով և ձևով `համաձայն Մաքսային միության հանձնաժողովի 20.09 թ. 2010 № 376 «Ապրանքների մաքսային արժեքի հայտարարագրման, վերահսկման և ճշգրտման ընթացակարգերի մասին»: Օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 69 -րդ կետի համաձայն, եթե լրացուցիչ ստուգումը չի կարող ավարտվել օրենսգրքի 196 -րդ հոդվածով սահմանված ժամկետներում, ապա ապրանքների բացթողումն իրականացվում է մաքսատուրքի վճարման երաշխիք ներկայացնող հայտարարատուի պայմանով: մաքսային մարմնի կողմից հաշվարկված տուրքերն ու հարկերը `օրենսգրքի 2 -րդ հոդվածի 88 -րդ կետի համաձայն:
 2. Լրացուցիչ ստուգումը բաղկացած է տվյալ գործարքի լրացուցիչ հանգամանքների և ապրանքների վաճառքի այն պայմանների հստակեցումից, որոնք անհամապատասխանություն են առաջացնում ապրանքների մաքսային արժեքի և մաքսային մարմնում առկա գների տեղեկատվության միջև, ինչպես նաև պարզաբանումներ ստանալը: ապրանքների մաքսային արժեքի վերաբերյալ հայտարարագրված տեղեկատվության անճշտության բացահայտված նշանների վերաբերյալ:
  Գործարքի լրացուցիչ հանգամանքները և ապրանքների վաճառքի պայմանները քննարկելիս լիազորված պաշտոնատար անձինք պարզում են հետևյալը.
  • միջնորդի մասնակցությունը արտաքին առևտրային գործարքի իրականացմանը, գնորդի կազմակերպական և իրավական ձևը, հանդիսանում է գործընկերներից միակ գործակալը, մեկ այլ կողմի միակ դիստրիբյուտորը կամ առևտրային կոնցեսիայի պայմանագրով միակ օգտագործողը.
  • Արտաքին առևտրի որոշակի գործարքի կազմակերպման պայմաններ. ապրանքների ընտրության և պատվիրման եղանակ.
  • արտաքին առևտրի գործարքի առևտրային պայմանները. ապրանքների գնի ձևավորման մեխանիզմը, ապրանքների վաճառքի առևտրային մակարդակը, ապրանքների վճարման ձևերն ու եղանակը, պայմանագրով նախատեսված զեղչերի տեսակները և դրանց տրամադրման պայմանները.
  • ապրանքների փոխադրման (փոխադրման) կազմակերպման պայմանները. ապրանքների առաքման պայմանները, առաքիչի առկայությունը, ապրանքների երթուղին և փոխադրման եղանակը, տարանցիկ երկրում ապրանքների պահեստավորումը, բեռների բեռնման, բեռնաթափման կամ բեռնաթափման աշխատանքների կատարումը, ապահովագրության առկայությունը կամ բացակայությունը.
  • ապրանքների նկարագրությունը և բնութագրերը. ապրանքների տեխնիկական, գործառական և որակական բնութագրերը, արտադրության և փաթեթավորման եղանակները, այս տեսակի ապրանքների առևտրի շուկայական պայմանները.
  • Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների տարածքում ապրանքների վաճառքի պայմաններ.

Օրենսգրքի 3 -րդ հոդվածի 69 -րդ կետի համաձայն `ապրանքների մաքսային արժեքի վերաբերյալ հայտարարագրված տեղեկատվության լրացուցիչ ստուգման համար լիազորված անձն իրավունք ունի հայտարարատուից (մաքսային ներկայացուցչից) պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկություններ` համաձայն հավելվածի: Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ հաստատված ապրանքների մաքսային արժեքի վերահսկման կարգի թիվ 3 -ը `20.09 -ից: 2010 թվականի թիվ 376 «Ապրանքների մաքսային արժեքի հայտարարագրման, վերահսկման և ճշգրտման ընթացակարգերի մասին» (այսուհետ `ապրանքների մաքսային արժեքի վերահսկման կարգ), և բացատրություններ, որոնց ցանկը նշված է լրացուցիչ անցկացնելու որոշման մեջ ստուգում, որի ձևը կարգավորվում է ապրանքների ինքնարժեքի մաքսային հսկողության կարգի N 2 հավելվածով:

Լիազորված պաշտոնյաները վերլուծում են հայտարարատուից (մաքսային ներկայացուցչից) ստացված լրացուցիչ փաստաթղթերը և տեղեկությունները:

Ապրանքների մաքսային արժեքի վերահսկման կարգի 18 -րդ կետի համաձայն, որպես ապրանքների հայտարարված մաքսային արժեքի լրացուցիչ ստուգման մաս, լիազորված պաշտոնատար անձը իրավունք ունի հավաքել և վերլուծել լրացուցիչ նույնականացման ենթակա ապրանքների արժեքի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ: կամ գնահատվող ապրանքների նման, ներառյալ պետական ​​մարմիններին և այլ կազմակերպություններին հարցում ուղարկելը:

 1. Ապրանքների մաքսային արժեքի վերահսկման կարգի 14 -րդ կետի համաձայն `լրացուցիչ պահանջվող փաստաթղթերի, տեղեկատվության և բացատրությունների հատուկ ցանկը որոշվում է պաշտոնատար անձի կողմից` հաշվի առնելով հայտարարված տեղեկատվության անվստահելիության նշանները մաքսային արժեքի վերաբերյալ գնահատվող ապրանքները, ինչպես նաև հաշվի առնելով տվյալ գործարքի պայմաններն ու հանգամանքները, ֆիզիկական բնութագրերը, որակը և հեղինակությունը ներմուծվող ապրանքների շուկայում:
 2. Հայտարարատուի (մաքսային ներկայացուցչի) կողմից հայտարարված ապրանքների մաքսային արժեքի լրացուցիչ ստուգում իրականացնելիս մաքսային մարմնի լիազորված պաշտոնյաները, կախված գործարքի հատուկ պայմաններից, իրականացնում են հետևյալ գործողություններից մի քանիսը (ընթացակարգի 18 -րդ կետ) ապրանքների մաքսային արժեքը վերահսկելու համար).
  1. արտադրանքի վերաբերյալ գների մասին տեղեկատվության վերլուծություն `արտադրանքի իրական գինը համաշխարհային շուկայում հաստատելու համար.
  2. ապրանքների առևտրին բնորոշ հիմնական գնագոյացման գործոնների բացահայտում, այդ թվում `« Ինտերնետ »տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության ցանցի օգնությամբ.
  3. պաշտոնական ներկայացուցչություններից և դիլերներից գների վերաբերյալ տեղեկատվության հարցում.
  4. Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում գտնվող օտարերկրյա պետության առևտրային առաքելության և (կամ) հյուպատոսության (Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային ծառայության մաքսային համագործակցության վարչության միջոցով) դիմում :
   • ներմուծվող ապրանքների արտադրության հաստատման մասին `գործընկեր - ուղարկող / արտադրող;
   • գների մասին տեղեկություններ (գնացուցակներ);
   • տեղեկատվություն ռուսական կազմակերպության անվան վերաբերյալ, որի պայմանագրերով ապրանքներ են ներմուծվում Ռուսաստանի Դաշնություն.
   • տեղեկատվություն օտարերկրյա գործընկեր կողմի հիմնադիրների մասին.
  5. օտարերկրյա պետության մաքսային ծառայության (Ռուսաստանի Դաշնային մաքսային ծառայության մաքսային համագործակցության վարչության միջոցով) դիմում `արտասահմանյան մաքսային հայտարարագրի համար ներկայացված արտահանման մաքսային հայտարարագրերի, հաշիվ ապրանքագրերի և արտաքին առևտրի համաձայնագրերի (պայմանագրերի) տրամադրման համար ;
  6. օրենսգրքի 20 -րդ գլխին համապատասխան մաքսային փորձաքննություն իրականացնել մաքսային հսկողության ընթացքում:
 3. Մաքսային մարմնի լիազորված անձի գործողությունների կարգը հայտարարատուի (մաքսային ներկայացուցչի) կողմից մաքսային մարմնի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում հաստատվում է ապրանքների մաքսային արժեքի վերահսկման կարգի 21 -րդ կետով:
 4. Հայտարարատուի (մաքսային ներկայացուցչի) հայտարարած մաքսային արժեքի և մաքսային մարմնում առկա գների տեղեկատվության միջև անհամապատասխանությունը հիմք չէ, որ մաքսային մարմինը որոշում կայացնի ապրանքների մաքսային արժեքը ճշգրտելու մասին `առանց այդպիսի անհամապատասխանության պատճառների հստակեցման: հրահանգով սահմանված կարգով: Մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների մաքսային արժեքի ճշգրտման մասին որոշման ընդունման հիմքը ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման մեթոդների կիրառման պահանջներին և պայմաններին չհամապատասխանելն է, ինչպես նաև փաստաթղթային հաստատման պայմանները, տեղեկատվության քանակական ճշգրտությունն ու հուսալիությունը `նախատեսված Համաձայնագրով:
Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...