մենյու

Բացատրություններ ստանալը մաքսային հսկողության ձև է, որը բաղկացած է մաքսային ծառայողների կողմից մաքսային հսկողության իրականացման հետ կապված տեղեկատվություն ստանալ փոխադրողներից, հայտարարատուներից և նման տեղեկատվություն ունեցող այլ անձանցից:

Բացատրությունները կազմվում են մաքսային փաստաթուղթ կազմելու միջոցով, որի ձևը որոշում է Հանձնաժողովը: Եթե ​​բացատրություններ ստանալու համար անհրաժեշտ է զանգահարել անձին, մաքսային մարմինը կազմում է ծանուցում, որը հանձնվում կամ ուղարկվում է կանչված անձին