մենյու

Բյուջեի դասակարգման կոդերի ցանկը, որը առաջարկվում է օգտագործել արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների կողմից, մաքսային և այլ վճարումները դաշնային բյուջե վճարելիս

Վճարման տիպի անվանումը Առաջարկվող դաշնային եկամուտների դասակարգման կոդը
1 Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող ապրանքների ավելացված արժեքի հարկ 153 1 10 09000 01 0000 110
2 Ակցիզային հարկեր Ռուսաստանի Դաշնության տարածք ներմուծված ապրանքների վերաբերյալ 153 1 10 09000 01 0000 110
3 Հում նավթի արտահանման մաքսատուրքեր 153 1 10 09000 01 0000 110
4 Արտահանեք մաքսատուրքեր բնական գազի վրա 153 1 10 09000 01 0000 110
5 Արտահանեք մաքսատուրքերը նավթամթերքների վրա 153 1 10 09000 01 0000 110
6 Արտահանման այլ մաքսատուրքեր 153 1 10 09000 01 0000 110
7 Մաքսային վճարներ 153 1 10 09000 01 0000 110
8 Մաքսատուրքեր Հարկերֆիզիկական անձանց կողմից վճարված մաքսատուրքերի, հարկերի միասնական դրույքաչափերով կամ համախառն մաքսային վճարման տեսքով 153 1 10 09000 01 0000 110
9 Ապագա մաքսային և այլ վճարների դիմաց կանխավճարներ 153 1 10 09000 01 0000 110
10 Կանխիկ միջոցներ `մաքսային և այլ վճարումները վճարելու համար 153 1 10 09000 01 0000 110
11 5 թվականի մայիսի 29-ին Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի N 2014 հավելվածի համաձայն վճարված ներմուծման տուրքերը (այլ տուրքեր, հարկեր և համարժեք ազդեցություն ունեցող վճարներ) (վճարման չափը (վերահաշվարկներ, կանխավճարներ և համապատասխան վճարման ենթակա պարտքեր, ներառյալ չեղյալ հայտարարված) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 5 թվականի մայիսի 29-ին Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի N 2014 հավելվածի համաձայն վճարված ներմուծման տուրքերը (այլ տուրքեր, հարկեր և համարժեք ազդեցություն ունեցող վճարներ) (տույժեր և տոկոսներ համապատասխան վճարման դիմաց) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 8 թվականի մայիսի 29-ին Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի N 2014 հավելվածին համապատասխան վճարված հատուկ, հակամենաշնորհային և հակահարված վճարներ (վճարման գումարը (վերահաշվարկներ, կանխավճարներ և համապատասխան վճարման ենթակա պարտքեր, ներառյալ չեղյալ հայտարարված) 153 1 10 11160 01 1000 110
14 8 թվականի մայիսի 29-ին Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի N 2014 հավելվածի համաձայն վճարված հատուկ, հակամենաշնորհային և հակահարված վճարներ (տույժեր և տոկոսներ համապատասխան վճարման դիմաց) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 8 թվականի մայիսի 29-ին Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի N 2014 հավելվածի համաձայն վճարված նախնական հատուկ, նախնական հակադեմպինգային և նախահաշվարկային վճարներ (վճարման գումար (վերահաշվարկներ, փոխհատուցումներ, ինչպես նաև համապատասխան վճարման ենթակա պարտքեր, ներառյալ չեղյալ հայտարարված) 153 1 10 11230 01 1000 110
16 8 թվականի մայիսի 29-ին Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրի N 2014 հավելվածի համաձայն վճարված նախնական հատուկ, նախնական հակադեմպինգային և նախնական հակադարձման տուրքեր (տույժեր և տոկոսներ համապատասխան վճարման դիմաց) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 Օգտագործման վճար (անիվի համար վճարված գումար) տրանսպորտային միջոցներ (շասսի) և նրանց համար նախատեսված կցանքներ, որոնք ներմուծվում են Ռուսաստանի Դաշնություն, բացառությամբ անիվային տրանսպորտային միջոցների (շասսի) և նրանց համար կցանքներ, որոնք ներմուծվում են Բելառուսի Հանրապետության տարածքից) 153 1 12 08000 01 1000 120
18 Օգտագործման վճար (Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծված անիվային տրանսպորտային միջոցների (շասսի) և կցանքների համար վճարված վճարի չափի ուշացման համար տուգանքներ, բացառությամբ անիվային տրանսպորտային միջոցների (շասսի) և Բելառուսի Հանրապետության տարածքից ներմուծվող կցանքների) 153 1 12 08000 01 1010 120
19 Օգտագործման վճար (անիվային տրանսպորտային միջոցների (շասսի) և դրանց համար նախատեսված կցանքների համար վճարովի վճարի չափը, Բելառուսի Հանրապետության տարածքից Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծված) 153 1 12 08000 01 3000 120
20 Օգտագործման վճար (Բելառուսի Հանրապետության տարածքից Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծված անիվային տրանսպորտային միջոցների (շասսի) և նրանց համար նախատեսված կցանքների համար վճարված վճարի չափի ուշացման համար տուգանքներ) 153 1 12 08000 01 3010 120
21 Օգտագործման վճար (Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծված ինքնագնաց տրանսպորտային միջոցների և կցանքների համար վճարովի վճարի չափը, բացառությամբ Բելառուսի Հանրապետության տարածքից ներմուծվող ինքնագնաց տրանսպորտային միջոցների և կցանքների) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 Օգտագործման վճար (Բելառուսի Հանրապետության տարածքից Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծված Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծված ինքնագնաց տրանսպորտային միջոցների և նրանց համար կցանքների համար վճարված տուրքի չափը) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 Պետություն պարտականություն ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումներ կայացնելու համար `ըստ Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության միակ ապրանքային անվանացանկի 153 1 08 07410 01 1000 110
24 Պետական ​​տուրք `ակցիզային դրոշմանիշներ թողարկելու համար, երկչափ շտրիխ կոդով, որը պարունակում է միասնական պետական ​​ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի նույնացուցիչ` էթիլային ալկոհոլի, ալկոհոլի և ալկոհոլ պարունակող արտադրանքի արտադրության և շրջանառության ծավալները հաշվառելու համար `ալկոհոլային արտադրանքները նշելու համար 153 1 08 07500 01 1000 110
25 Դաշնային բյուջեի ծախսերի փոխհատուցումից այլ եկամուտներ (դաշնային պետական ​​մարմիններ, Ռուսաստանի Բանկ, Ռուսաստանի Դաշնության պետական ​​արտաբյուջետային ֆոնդերի կառավարման մարմիններ) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 Առգրավված և այլ գույքի տնօրինման և վաճառքից ստացված միջոցները վերածվել են Ռուսաստանի Դաշնության եկամուտի (նշված գույքի համար նյութական պաշարների վաճառքի առումով) (առգրավված և այլ գույքի տնօրինման և վաճառքից ստացված այլ միջոցներ վերածվել են Ռուսաստանի Դաշնության եկամտի): 153 1 14 03012 01 0400 440
27 Ներմուծողների կողմից մաքսային մարմիններին վճարված միջոցները ակցիզային դրոշմանիշեր տրամադրելու համար 153 1 15 06000 01 6000 140
28 Տուգանքներ (տուգանքներ) ՝ Եվրասիական տնտեսական միության օրենքը կազմող գործողությունների, Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության մասին օրենսդրության խախտման համար (բացառվում է 1 թվականի հունվարի 2020-ից) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 Տույժեր (տուգանքներ) Ռուսաստանի Դաշնության արժութային օրենսդրության և արտարժույթի կարգավորման մարմինների գործողությունների, ինչպես նաև արտահանման վերահսկման ոլորտում Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության խախտման համար (բացառվում է 1 թվականի հունվարի 2020-ից) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության օրենսդրության խախտման համար տույժեր (տուգանքներ) `Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրական համակարգի հիմքերի վրա, Ռուսաստանի Դաշնության պետական ​​իշխանության վրա, Ռուսաստանի Դաշնության հանրային ծառայության վրա, Ռուսաստանի Դաշնության ընտրությունների և հանրաքվեների, Ռուսաստանի Դաշնությունում մարդու իրավունքների հանձնակատարի վրա (բացառված է 1 թվականի հունվարի 2020-ից տարի) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 Հանցագործություններ կատարելու մեջ մեղավոր անձանցից տուգանքներ (տուգանքներ) և այլ գումարներ փոխհատուցվում են, իսկ դաշնային բյուջե մուտքագրվելիք գույքին պատճառված վնասի հատուցման դիմաց: 153 1 16 21010 01 6000 140
32 Դաշնային բյուջե մուտքագրված վնասների համար դրամական տույժերից (տուգանքներից) և այլ գումարներից ստացվող այլ մուտքեր 153 1 16 90010 01 6000 140
1- ից 20 (33)

Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...