մենյու

Հայտարարագրերի վերաբերյալ մաքսային մարմինների ընդունած որոշումների դասակարգիչ

 

10. Թույլատրվում է ապրանքների բացթողումը

-

11. Ապրանքների բացթողում, որոնք ենթակա են մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի վճարման պարտավորության կատարման ապահովման, բացառությամբ 12-րդ և 13-րդ ծածկագրերով նշված ապրանքների բացթողման:

-

12. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 121 -րդ հոդվածով նախատեսված հատկանիշներով ապրանքների բացթողում

Հոդված 121. Մինչև մաքսային, այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկատվության ստուգումն ավարտելը ապրանքների բացթողման առանձնահատկությունները
1. Ապրանքների թողարկում մաքսային մարմնի կողմից մաքսային մարմնի կողմից իրականացվում է այլ փաստաթղթերի և (կամ) տեղեկությունների, որոնք անհնար է լրացնել ապրանքների բացթողման ժամկետում, մինչև մաքսատան ստուգումը, Հարկեր, ապրանքների հայտարարագրում հաշվարկված գումարով հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքեր և ապահովել են մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշիռների վճարման պարտավորությունների կատարման ապահովում `համաձայն սահմանված չափի սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 5 -րդ և 65 -րդ կետեր և 5 -րդ հոդվածի 6 -րդ և 75 -րդ կետեր, բացառությամբ սույն հոդվածի 1 -րդ կետի 2 -ին ենթակետով և սույն հոդվածի 3 -րդ կետով նախատեսված դեպքերի և անդամ պետությունների `մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի: կարգավորում `սույն հոդվածի 2 -րդ կետի 2 -րդ ենթակետի համաձայն:
2. Մաքսատուրք, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման պարտավորության կատարման ապահովումը չի ապահովվում հետևյալ դեպքերում.
1) լիազորված տնտեսական օպերատորը հանդես է գալիս որպես ապրանքների հայտարարագիր.
2) մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում:
3. Եթե մաքսային գործառնություններ հայտարարատուի անունից և անունից մաքսային ներկայացուցիչը պարտավորվում է, և այդպիսի մաքսային ներկայացուցիչը, սույն օրենսգրքի 405-րդ հոդվածի համաձայն, հայտարարատուի հետ համատեղ և առանձին կրում է մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային վճարումներ կատարելու պարտավորություն: , մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակադեմպինգային վճարներ վճարելու պարտավորության կատարումն ապահովելը չի ​​կարող տրամադրվել Հանձնաժողովի կողմից սահմանված պայմաններով, իսկ մինչ Հանձնաժողովի կողմից դրանք որոշելը `օրենսդրությամբ: անդամ պետությունների.
4. Մաքսային տուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման պարտավորության կատարման ապահովումը ապահովվում է սույն օրենսգրքի 9-րդ գլխի և 75-րդ հոդվածի համաձայն:
5. Սույն հոդվածի 1 -ին կետի դրույթները չեն կիրառվում, եթե մաքսային մարմինը հայտնաբերում է նշաններ, որոնք ցույց են տալիս ապրանքների նկատմամբ արգելքների և սահմանափակումների կիրառման հնարավորությունը և (կամ) միջոցները, որոնք ստեղծվել են հատուկ այլ տեսքով, միության մասին պայմանագրի 50-րդ հոդվածին համապատասխան սահմանված հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը և (կամ) այլ տուրքերը, և հայտարարատուի կողմից դրանց կատարման ոչ մի հաստատում:

13. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 122 -րդ հոդվածով նախատեսված հատկանիշներով ապրանքների բացթողում

Հոդված 122. Մաքսային փորձաքննություն նշանակելիս ապրանքների բացթողման առանձնահատկությունները
1. Մինչև ապրանքների բացթողումը նշանակված մաքսային փորձաքննության արդյունքների ստացումը ապրանքների բացթողումն իրականացնում է մաքսային մարմինը `պայմանով, որ վճարվել են մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր: ապրանքների հայտարարագրում հաշվարկված գումարը, ինչպես նաև ապահովվել է երաշխիք `4-րդ հոդվածի 5-րդ և 65-րդ կետերին համապատասխան որոշված ​​չափով մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորության կատարման համար և սույն օրենսգրքի 5 -րդ հոդվածի 6 -րդ և 75 -րդ կետերը, բացառությամբ սույն հոդվածի 1 -րդ կետի 2 -ին ենթակետով և սույն հոդվածի 3 -րդ կետով նախատեսված դեպքերի և մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի `համաձայն պարբերության 2 -րդ ենթակետի: Սույն հոդվածի 2 -ը:
2. Մաքսատուրք, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման պարտավորության կատարման ապահովումը չի ապահովվում հետևյալ դեպքերում.
1) լիազորված տնտեսական օպերատորը հանդես է գալիս որպես ապրանքների հայտարարագիր.
2) մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում:
3. Այն դեպքում, երբ հայտարարատուի անունից և անունից մաքսային գործառնությունները կատարվում են մաքսային ներկայացուցչի կողմից, իսկ մաքսային ներկայացուցիչը, սույն օրենսգրքի 405 -րդ հոդվածի համաձայն, հայտարարատուի հետ համատեղ և առանձին կրում է մաքսատուրք վճարելու պարտավորություն: տուրքերը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը, մաքսատուրքերի վճարման պարտավորությունների կատարումն ապահովելը, հարկերը, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը չեն կարող տրամադրվել Հանձնաժողովի կողմից սահմանված պայմաններով, և մինչև դրանք որոշվում են Հանձնաժողովի կողմից `անդամ պետությունների օրենսդրությամբ:
4. Մաքսային տուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման պարտավորության կատարման ապահովումը ապահովվում է սույն օրենսգրքի 9-րդ գլխի և 75-րդ հոդվածի համաձայն:
5. Սույն հոդվածի 1 -ին կետի դրույթները չեն կիրառվում, եթե մաքսային մարմինը հայտնաբերում է նշաններ, որոնք ցույց են տալիս ապրանքների նկատմամբ արգելքների և սահմանափակումների կիրառման հնարավորությունը և (կամ) միջոցները, որոնք ստեղծվել են հատուկ այլ տեսքով, միության մասին պայմանագրի 50-րդ հոդվածին համապատասխան սահմանված հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերը և (կամ) այլ տուրքերը, և հայտարարատուի կողմից դրանց կատարման ոչ մի հաստատում:

14. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 123 -րդ հոդվածով նախատեսված հատկանիշներով ապրանքների բացթողում

Հոդված 123. Վարչական իրավախախտման հայտնաբերման դեպքում ապրանքների բացթողման առանձնահատկությունները կամ հանցագործություններ
Այն դեպքում, երբ բացահայտվում է վարչական իրավախախտումը կամ հանցագործությունը, ապրանքների բացթողումը մինչև վարչական իրավախախտման (վարչական գործընթացի) վարույթն ավարտելը կամ քրեական գործով վարույթի ավարտը կատարվում է մաքսային մարմնի կողմից, պայմանով, որ այդ ապրանքները լինեն չի բռնագրավվել կամ բռնագրավվել ՝ համաձայն պետությունների անդամների օրենսդրության:

20. Ապրանքների պայմանական բացթողում

-

40. Մաքսային հայտարարագիրը հանվում է մինչեւ ապրանքների բացթողումը

-

50. Ապրանքների բացթողումը չեղյալ է հայտարարվել մաքսային հայտարարագիրը չեղյալ համարելիս `ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 6-113 -րդ կետերով կամ 9 -րդ հոդվածի 116 -րդ կետով նախատեսված դեպքերում:

4. Էլեկտրոնային փաստաթղթի կամ թղթի վրա փաստաթղթի տեսքով ներկայացված հայտարարատուի խնդրանքով գրանցված տարանցիկ հայտարարագիր ` արտասահմանյան ապրանքներՍույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 302 -րդ կետում նշվածը նա կարող է չեղյալ համարել մինչև մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների բացթողումը կամ մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների բացթողումից հետո `մինչև այդպիսի ապրանքների փաստացի մեկնումը Միության մաքսային տարածքից:
5. Էլեկտրոնային փաստաթղթի կամ թղթի վրա փաստաթղթի տեսքով ներկայացված հայտարարատուի խնդրանքով գրանցված մաքսային հայտարարագիր մասին Միության ապրանքներ կարող է հետ կանչվել մինչև Միության մաքսային տարածքից ապրանքների փաստացի մեկնումը, այդ թվում `մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների բացթողումից հետո` հաշվի առնելով սույն հոդվածի 6 -րդ կետը:
6. Էլեկտրոնային փաստաթղթի կամ թղթային փաստաթղթի տեսքով ներկայացված հայտարարատուի պահանջով `մաքսային հայտարարագիր` մաքսային արտահանման ընթացակարգի տակ դրված մաքսային հայտարարագիր `ազատ մաքսային գոտու կամ մաքսային ընթացակարգի մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար: անվճար պահեստը կարող է չեղյալ համարվել նրա կողմից.
1) եթե այդպիսի ապրանքները գտնվում են տարածքում Ազատ տնտեսական գոտի կամ անվճար պահեստի տարածքում, այդ թվում `մաքսային մարմնի կողմից ապրանքների բացթողումից հետո.
2) եթե այդպիսի ապրանքները գտնվում են ԱՏԳ տարածքից դուրս կամ ազատ պահեստի տարածքից դուրս և փաստացի չեն հեռացել Միության մաքսային տարածքից `այդպիսի ապրանքները այլ ապրանքների տակ դնելու համար մաքսային հայտարարագրի միաժամանակ ներկայացման պայմանով: մաքսային ընթացակարգ `սույն օրենսգրքի 1 -րդ հոդվածի 6 -րդ կետի 207 -ին ենթակետի, 1 -րդ հոդվածի 5 -րդ կետի 215 -ին ենթակետի համաձայն:
------
9. Այն դեպքում, երբ պարբերական մաքսային հայտարարագրի ժամանակ ապրանքների համար հայտարարագրում հայտարարված ապրանքները չեն ներկայացվել հայտարարագրված ժամանակահատվածում ապրանքների համար նման հայտարարագիր գրանցած մաքսային մարմնին կամ փաստացի չեն արտահանվել մաքսային տարածքից միության `սույն հոդվածի 8 -րդ կետով սահմանված ժամկետում, ապրանքների վերաբերյալ այդպիսի հայտարարագիրը պետք է հետ վերցվի սույն օրենսգրքի 8 -րդ հոդվածի 113 -րդ կետի համաձայն:

51. Ապրանքների բացթողումը չեղյալ է հայտարարվել ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 10 -րդ հոդվածի 116 -րդ կետով նախատեսված դեպքում

10. Եթե հայտարարատուն սահմանված ժամկետներում սույն հոդվածի 9 -րդ կետին համապատասխան հայտարարագիրը հետ կանչելու համար մաքսային մարմինը չեղյալ է հայտարարում ապրանքների բացթողումը `սույն օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 118 -րդ կետի համաձայն:

52. Ապրանքների բացթողումը չեղարկվել է հայտարարատուի պատճառաբանված խնդրանքով `ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 4 -րդ հոդվածի 118 -րդ կետի երկրորդ պարբերության համաձայն որոշված ​​դեպքերում:

4. Սույն օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 6-113-րդ կետերով, 9-րդ հոդվածի 116-րդ կետով նախատեսված դեպքերում, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 116-րդ կետով նախատեսված դեպքերում մաքսային հայտարարագիրը չեղյալ համարելիս ` մարմինը չեղարկում է ապրանքների բացթողումը:
Հանձնաժողովը և անդամ պետությունների օրենսդրությունը մաքսային կարգավորման վերաբերյալ Հանձնաժողովի կողմից նախատեսված դեպքերում կարող են նաև սահմանել այն դեպքերն ու պայմանները, երբ ապրանքների բացթողումը կարող է չեղյալ հայտարարվել մաքսային մարմնի կողմից հայտարարատուի հիմնավորված խնդրանքով:
Ապրանքների ազատման չեղարկումը կատարվում է մաքսային մարմնի տեղեկատվական համակարգի միջոցով `էլեկտրոնային փաստաթուղթ ստեղծելով կամ համապատասխան նշաններ թղթի վրա դնելով մաքսային հայտարարագրի վրա:
Ապրանքների բացթողման չեղարկման հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգը սահմանում է Հանձնաժողովը, իսկ Հանձնաժողովի կողմից չկարգավորված մասով `մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:

60. Ապրանքների բացթողնման ամսաթիվը կասեցված է

-

61. Ապրանքների բացթողման կասեցման ժամկետը երկարացվել է

-

62. Չեղյալ հայտարարված ապրանքների թողարկման ամսաթվի կասեցում

-

70. Ապրանքների բացթողման ժամկետը երկարացվել է

-

82. Մաքսային հայտարարագիրը համարվում է չներկայացված

-

90. Մերժել է ապրանքների բացթողումը

-

92. ԵԱՏՄ անդամ երկրների օրենսդրությամբ նախատեսված այլ որոշում

-

 

Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...