մենյու

44 -րդ սյունակում տեղեկատվություն հռչակելիս փաստաթղթերի տեսակների դասակարգիչ

In- ում հայտարարագրված տեղեկատվությունը հաստատող փաստաթղթեր ԴՏ, հայտարարագիրը ներկայացնելու պահին պետք է ունենա DT, բացառությամբ 8 -րդ հոդվածի 104 -րդ կետում նշված դեպքերի: TC EAEU- ն կամ սահմանված է Աշխատանքային օրենսգրքի 114 - 117 հոդվածներով ԵՏՄ, մաքսային հայտարարագիրը ներկայացնելու պահին նման փաստաթղթերը կարող են անհասանելի լինել:

Յուրաքանչյուր փաստաթղթի մասին տեղեկատվությունը պետք է նշվի նոր տողում `դրա ծածկագրով փաստաթղթերի և տեղեկատվության տեսակների դասակարգչին համապատասխան: 

Որոնել:
Ակնկալում են տվյալների բեռնում և ձևաչափում
44 DT սյունակում օգտագործվող փաստաթղթերի տեսակների դասակարգիչ
Code Փաստաթղթի անվանումը, տեղեկատվությունը, ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցառումները
01011 Լիցենզիա մասին արտահանումը և / կամ ապրանքների ներմուծում
01017 Ապրանքների արտահանման և (կամ) ներմուծման թույլտվություն, որոնց համար ներդրվել է ավտոմատ լիցենզավորում (վերահսկողություն)
01021 Քաղաքացիական և ծառայողական զենքի, դրա հիմնական (բաղադրիչ) մասերի և դրա համար նախատեսված փամփուշտների ներմուծման և (կամ) արտահանման եզրակացություն (թույլտվության փաստաթուղթ)
01031 Թույլտվություն (վկայական, վկայական), որը նախատեսված է Վայրի ֆաունայի և ֆլորայի վտանգված տեսակների միջազգային առևտրի մասին կոնվենցիայով, թվագրված 3 թվականի մարտի 1973 -ին
01041 Եզրակացություն (թույլտվության փաստաթուղթ) քաղաքացիական օգտագործման ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախականությամբ սարքերի ներմուծման համար, ներառյալ ներկառուցված կամ ներառված այլ ապրանքներում
01061 Բույսերի պաշտպանության արտադրանքի (թունաքիմիկատների) ներմուծման եզրակացություն (թույլտվության փաստաթուղթ)
01065 Բույսերի պաշտպանության արտադրանքի և այլ կայուն օրգանական աղտոտիչների ներմուծման եզրակացություն (թույլտվության փաստաթուղթ), որոնք պետք է օգտագործվեն լաբորատոր մասշտաբի ուսումնասիրություններում, ինչպես նաև որպես չափորոշիչ
01071 Պետությունների, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազոր մարմնի եզրակացությունը թունավոր նյութերի ներմուծման (արտահանման) վերաբերյալ, որոնք թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի նախորդներ չեն և հանդիսանում են ստանդարտ նմուշներ, դիրքորոշում ՝ փոփոխված խորհրդի որոշմամբ Թիվ 52 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 12.05.2015 թ
01072 Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազոր մարմնի եզրակացության մասին տարանցիկ թունավոր նյութեր, որոնք թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի նախորդներ չեն Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով, դիրքորոշում `փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 52 թ. որոշմամբ
01081 Դեղերի ներմուծման եզրակացություն (թույլտվության փաստաթուղթ)
01091 Եզրակացություն (թույլտվության փաստաթուղթ) ծածկագրման (գաղտնագրման) միջոցների ներմուծման և (կամ) արտահանման համար
01095 Եզրակացություն (թույլտվության փաստաթուղթ) `գաղտնի տեղեկատվություն ստանալու համար նախատեսված հատուկ տեխնիկական միջոցների ներմուծման և (կամ) արտահանման համար
01101 Մշակութային արժեքների, ազգային արխիվային ֆոնդերի փաստաթղթերի և արխիվային փաստաթղթերի բնօրինակների արտահանման եզրակացություն (թույլտվության փաստաթուղթ)
01111 Եզրակացություն (թույլատրող փաստաթուղթ) հանքաբանության, պալեոնտոլոգիայի, բրածո կենդանիների ոսկորների վերաբերյալ հավաքածուների արտահանման համար
01121 Եզրակացություն (թույլտվության փաստաթուղթ) վայրի կենդանի կենդանիների, վայրի աճող առանձին բույսերի և վայրի աճող բուժիչ հումքի արտահանման համար
01125 Եզրակացություն (թույլատրող փաստաթուղթ) վայրի կենդանի կենդանիների և վայրի բույսերի հազվագյուտ և վտանգված տեսակների արտահանման համար, որոնք ներառված են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կարմիր գրքերում
01131 Մարդու օրգանների և հյուսվածքների, արյան և դրա բաղադրիչների, մարդկային կենսաբանական նյութերի նմուշների ներմուծման և (կամ) արտահանման եզրակացություն (թույլտվության փաստաթուղթ)
01133 Թույլտվություն դեպի վերաարտահանում իրեր
01143 Թանկարժեք քարերի, թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք մետաղներ պարունակող հումքի ներմուծման և (կամ) արտահանման պետական ​​վերահսկողության ակտ
01151 Լիցենզիա, արտահանման վերահսկողության ենթակա ապրանքների ներմուծման (արտահանման) լիցենզիայի ցանկ (հավելված), տրված պետությունների լիազորված մարմնի, Եվրասիական տնտեսական միության անդամների կողմից, դիրքորոշում ՝ փոփոխված խորհրդի որոշմամբ թիվ 52 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 12.05.2015 թ
01152 Արտահանման վերահսկողության ենթակա ապրանքների տարանցման թույլտվություն, որը տրվել է պետությունների լիազորված մարմնի, Եվրասիական տնտեսական միության անդամների ՝ արտահանման վերահսկողության ոլորտում, դիրքորոշում ՝ փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի N որոշմամբ: 52, 12.05.2015 թ
01153 Արտահանման վերահսկողության ենթակա ապրանքների ներմուծման (արտահանման) թույլտվություն (տրված է արտահանման վերահսկողության ոլորտում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված պետական ​​մարմնի կողմից), դիրքորոշում ՝ փոփոխված խորհրդի որոշմամբ թիվ 52 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 12.05.2015 թ
01154 Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների արտահանման վերահսկողության ոլորտում օրենսդրությանը համապատասխան տրված եզրակացություն (նույնականացում) `վերահսկվող ապրանքների և տեխնոլոգիաների միասնական ցուցակներում ներառված ապրանքներին ապրանքների չպատկանելու վերաբերյալ, փոփոխված դիրքորոշում: Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 52 որոշմամբ `12.05.2015 թ., XNUMX թ
01161 Լիցենզիա, ռազմական արտադրանքի ներմուծման (արտահանման) լիցենզիայի ցուցակ (հավելված), որը տրվել է պետությունների ՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազոր մարմնի կողմից, դիրքորոշում ՝ փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշմամբ Թիվ 52, 12.05.2015/XNUMX/XNUMX թ
01162 Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված պետական ​​մարմնի կողմից տրված ռազմական արտադրանքի տարանցման թույլտվություն, դիրքորոշում `փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 52 որոշմամբ` 12.05.2015 թ.
01163 Պետությունների, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմնի եզրակացություն (նույնականացում) ՝ ռազմական արտադրանքին ապրանքներ չպատկանելու վերաբերյալ, դիրքորոշում ՝ փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 52 որոշմամբ/ 12.05.2015/XNUMX
01171 Militaryինվորական անձնագիր
01181 Պաշտպանական արդյունաբերության ձեռնարկությունների արդյունաբերական և գիտական, տեխնիկական համագործակցության միջկառավարական համաձայնագրերի շրջանակներում ներմուծված (արտահանվող) ապրանքների ցանկը
01191 !!! Բացառված է 29 թվականի օգոստոսի 2021 -ից ՝ Խորհրդի որոշման ուժի մեջ մտնելու պատճառով ECE 27.07.2021 թվականի հուլիսի 90 -ի թիվ 20 «Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի սեպտեմբերի 378 -ի թիվ XNUMX որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» - համապատասխանության գնահատման փաստաթուղթ, որը նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերով (մաքսայինի տեխնիկական կանոնակարգեր Միություն), կամ համապատասխանության վկայական կամ համապատասխանության հայտարարագիրթողարկված միասնական ձևով ապրանքների (ապրանքների) համար, որոնք ընդգրկված են ապրանքների մեկ ցուցակում `համապատասխանության համապատասխանության հավաստագրերի և համապատասխանության հայտարարագրերի միասնական տեսքով կամ ապրանքների (ապրանքների) համապատասխանության գնահատման փաստաթղթի համապատասխանության պարտադիր հաստատմամբ: նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության օրենսդրությամբ, որի տարածքում արտադրանքը (ապրանքը) դրված է մաքսային ընթացակարգի ներքո
01194 Լիազոր մարմնի վկայական, որը հաստատում է, որ արտադրանքը պատկանում է դեղամիջոցներին, բժշկական և անասնաբուժական նպատակներով ապրանքներին `դրանց ընդունման, պահեստավորման և համապատասխանության հաստատման ընթացակարգն անցնելուց հետո դեղերի պահեստավորման, դեղերի տարածման և վաճառքի դեպքում: , բժշկական և անասնաբուժական նպատակների համար ապրանքներ և դիմողի երաշխիք նրա պատասխանատվության համար (forրղզստանի Հանրապետության համար)
01201 Անասնաբուժական վկայագիր
01202 Վերահսկվող ապրանքների ներմուծման թույլտվությունը `ելնելով երկրների էպիզոոտիկ վիճակից, արտահանողների կողմից, տրված պետության լիազոր մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից, անասնաբուժության բնագավառում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, դիրքորոշում` փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 237 թվականի դեկտեմբերի 18.12.2014 -ի թիվ 52 որոշումը և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 12.05.2015 որոշումը `XNUMX/XNUMX/XNUMX թ.
01203 Վերահսկվող ապրանքների արտահանման թույլտվություն ՝ տրված պետության լիազոր մարմնի պաշտոնատար անձի, անասնաբուժության բնագավառում Եվրասիական տնտեսական միության անդամի կողմից, պաշտոնը ՝ փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշմամբ: 237 թվականի 18.12.2014 թվականի դեկտեմբերի 52 -ին և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 12.05.2015 թվականի մայիսի XNUMX -ի թիվ XNUMX որոշումը ...
01204 Վերահսկվող ապրանքների տարանցման թույլտվություն `ելնելով երկրների էպիզոոտիկ վիճակից, արտահանողների կողմից, տրված պետության լիազոր մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից, անասնաբուժության բնագավառում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, դիրքորոշում` փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 237 թվականի թիվ 18.12.2014 որոշումը և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 52 որոշումը ՝ 12.05.2015/XNUMX/XNUMX թ.
01205 Պետությունների լիազորված պետական ​​մարմնի, Մաքսային միության անդամների սանիտարական, համաճարակաբանական եզրակացություն (forազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության համար) *
01206 Պետական ​​գրանցման վկայականըտրված է պետության լիազոր մարմնի, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ բնակչության սանիտարահամաճարակային բարեկեցության բնագավառում
01207 Բուսասանիտարական վկայագիր
01209 Գիտական, հետազոտական ​​նպատակներով կարանտինային օբյեկտների (կարանտին վնասատուներ) ներմուծման թույլտվություն ՝ տրված պետությունների լիազորված պետական ​​մարմնի ՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամների կողմից
01210 Արգելքներին և սահմանափակումներին (ժամանակավոր միջոցառումներ) համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթեր ՝ միակողմանիորեն ներմուծված Հայաստանի Հանրապետությունում
01211 Բելառուսի Հանրապետությունում միակողմանիորեն ներդրված արգելքների և սահմանափակումների (ժամանակավոր միջոցառումների) համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթեր
01221 Prohibազախստանի Հանրապետությունում միակողմանիորեն ներդրված արգելքների և սահմանափակումների (ժամանակավոր միջոցառումների) համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթեր
01225 Docրղզստանի Հանրապետությունում միակողմանիորեն ներդրված արգելքների և սահմանափակումների (ժամանակավոր միջոցառումներ) համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթեր
01231 Ռուսաստանի Դաշնությունում միակողմանիորեն ներդրված արգելքների և սահմանափակումների (ժամանակավոր միջոցառումներ) համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթեր
01241 Միջազգային կոպիտ ադամանդի սերտիֆիկացման սխեմայի վկայագիր (Քիմբերլիի գործընթացի վկայական)
01242 Ապրանքներ արտադրողի մասին տեղեկատվությունը հաստատող փաստաթղթեր `հատուկ պաշտպանիչ, հակադեմպինգային և հակակշռող միջոցառումների կիրառման մոնիտորինգի նպատակով
01243 Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման վկայագիր
01251 Ապրանքների որոշակի կատեգորիաների հետ կապված գործունեության լիցենզիա (Ռուսաստանի Դաշնության համար)
01261 Ակցիզային դրոշմանիշեր (գրանցում, հսկիչ նշաններ, նշաններ) ստանալու համար փաստաթուղթ (անդորրագիր) (Ռուսաստանի Դաշնության համար)
01271 Փաստաթուղթ, որի համաձայն ակցիզային դրոշմանիշերով նշագրման ենթակա ենթաակցիզային ապրանքները (հաշվապահական հաշվառում, հսկիչ նշաններ, նշաններ) նշված չեն (Ռուսաստանի Դաշնության համար)
01281 Էթիլային սպիրտի, ալկոհոլային և ալկոհոլ պարունակող արտադրանքի արտադրության և շրջանառության գրանցման միասնական պետական ​​ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգում արտադրանքի ամրագրման հաստատում (Ռուսաստանի Դաշնության համար)
01291 Պետությունների լիազորված պետական ​​մարմնի, Մաքսային միության անդամների կողմից տրված թույլտվություն ՝ կապված արդյունաբերական պայթուցիկ նյութերի, իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ (Բելառուսի Հանրապետության համար)
01301 Պայմանականորեն պաթոգեն և պաթոգեն գենետիկորեն մշակված օրգանիզմների վերաբերյալ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազոր պետական ​​մարմնի կողմից տրված թույլտվությունը (Բելառուսի Հանրապետության համար), դիրքորոշումը ՝ փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշմամբ .52 12.05.2015 թ
01311 Եզրակացություն (թույլտվության փաստաթուղթ) հանքային հումքի արտահանման համար
01321 Եզրակացություն (թույլտվություն) վտանգավոր թափոնների ներմուծման և (կամ) արտահանման համար
01332 Պետության իրավասու մարմնի, թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների հատուկ խմբաքանակի արտահանման թույլտվություն կամ այս մարմնի պաշտոնական ծանուցում, որ նշված թույլտվությունը չի պահանջվում
01341 Եզրակացություն (թույլտվություն) օզոն քայքայող նյութերի և օզոն քայքայող նյութեր պարունակող ապրանքների ներմուծման և (կամ) արտահանման համար
01351 Պետության լիազոր մարմնի (կազմակերպության), Եվրասիական տնտեսական միության անդամի անձնական պաշտպանիչ սարքավորումների, պաշտպանիչ և ախտահանիչ միջոցների, բժշկական արտադրանքի արտահանման հաստատում (որոշում)
01401 Եվրասիական տնտեսական միության (Մաքսային միություն) տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանության վկայական
01402 Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանության մասին հայտարարություն (Մաքսային միություն)
01403 Համապատասխանության սերտիֆիկատ `տրված միասնական տեսքով ապրանքների (ապրանքների) համար, որոնք ընդգրկված են Ապրանքների միասնական ցուցակում` ենթակա լինելու համապատասխանության պարտադիր հաստատման `համապատասխանության հավաստագրերի և համապատասխանության հայտարարագրերի միասնական տեսքով:
01404 Համապատասխանության հայտարարագիր, որը կազմված է միասնական տեսքով `ապրանքների (ապրանքների) համար, որոնք ընդգրկված են Ապրանքների միասնական ցուցակում` ենթակա լինելու համապատասխանության պարտադիր հաստատման `միասնականության համապատասխանության հավաստագրերի և համապատասխանության հայտարարագրերի տրամադրման հետ:
01405 Մեքենայի տեսակի հաստատում
01406 Շասսի տեսակի հաստատում
01407 Տրանսպորտային միջոցների շինարարության անվտանգության վկայագիր
01408 Համապատասխանության գնահատման փաստաթուղթ, որը նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության օրենսդրությամբ, որի տարածքում ապրանքները (ապրանքները) տեղադրվում են մաքսային ընթացակարգերի ներքո
01409 Յուղի անձնագիր (նավթի որակի անձնագիր)
01410 Համաձայնագիր հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմնի (հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիա (կենտրոն)) կամ նման հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմնի նամակ (հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիա (կենտրոն)), որը հաստատում է ներմուծվող ապրանքների քանակը (քաշը և ծավալը) որպես նմուշներ և նմուշներ հետազոտության և փորձարկման նպատակներ (ապրանքներ)
01411 Արտադրանքի պետական ​​գրանցման վկայագիր, որը հաստատում է արտադրանքի համապատասխանությունը Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգեր)
01412 Փոքր արհեստների դասակարգման վկայական
01413 Հանքային պարարտանյութերի գրանցման վկայական
01414 Քիմիական արտադրանքի պետական ​​գրանցման ծանուցման վկայագիր
01415 Քիմիական արտադրանքի օգտագործման թույլտվություն
01999 Արգելքներին և սահմանափակումներին համապատասխանությունը հաստատող այլ փաստաթղթեր
02011 Բեռի բեռնում
02012 Bրային տրանսպորտով ապրանքների փոխադրման ուղեբեռ
02013 Երկաթուղու հաշիվ -ապրանքագիր
02014 Երկաթուղային փոխադրումների կանոններով նախատեսված այլ փաստաթղթեր
02015 Roadանապարհային ճանապարհով ապրանքների միջազգային փոխադրման պայմանագրի մասին կոնվենցիայով նախատեսված առաքման գրություն, 1956 թ
02016 Otherանապարհային բեռների փոխադրման համար օգտագործվող այլ ուղեբեռ
02017 Օդային բեռնագիր
02018 Խողովակաշարերով կամ էլեկտրահաղորդման գծերով ապրանքների տեղափոխման ժամանակ օգտագործվող տրանսպորտային փաստաթղթեր
02019 Փոստային հաշիվ -ապրանքագիր
02020 Էքսպրես առաքման ընդհանուր ուղեբեռ
02021 Անհատական ​​ուղեբեռ արագ առաքման համար
02022 Ուղեբեռի ստուգում
02024 TIR կարնետ
02025 Carnet ATA- ն
02099 Այլ տրանսպորտային (առաքման) փաստաթղթեր
03011 Համաձայնագիր (պայմանագիրը), կնքված ապրանքների հետ գործարք կատարելիս, 01.01.2018 թ. դիրքորոշում `փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 5 որոշմամբ
03012 Փաստաթղթում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարող փաստաթղթեր, որոնց մասին տեղեկությունները նշված են 03011 ծածկագրի ներքո
03013 Ապրանքների հետ միակողմանի գործարքի ավարտը հաստատող փաստաթուղթ, դիրքը 01.01.2018 թ. -ից `փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 5 թ. Որոշմամբ
03014 Գործարքների բացակայության դեպքում ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր
03021 Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների փոխանցումը հաստատող փաստաթղթեր (հեղինակային իրավունք, լիցենզային պայմանագիր, մտավոր սեփականության օբյեկտի գրանցման վկայական, ապրանքային նշանի օգտագործման վերաբերյալ համաձայնություն և նմանատիպ փաստաթղթեր)
03022 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքային նշանով ապրանքների քաղաքացիական շրջանառության մեջ մտնելը հաստատող փաստաթղթեր ՝ հեղինակային իրավունքի սեփականատիրոջ համաձայնությամբ (դիլեր, բաշխման պայմանագիր, գրավոր համաձայնություն և նմանատիպ փաստաթղթեր), դիրքորոշումը ՝ փոփոխված որոշմամբ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի թիվ 52 խորհրդի 12.05.2015/XNUMX/XNUMX թ. կոլեգիան Գ.
03031 Արտարժույթի վերահսկման բնագավառում պահանջներին համապատասխանությունը հաստատող փաստաթուղթ. արտարժույթի պայմանագիր, որը նախատեսում է արտահանում / ներմուծում) կամ մի շարք գործարքների անձնագրեր (forազախստանի Հանրապետության համար), եզակի պայմանագրի համարը (պայմանագիր գրանցելիս լիազորված բանկի կողմից տրված համարը) կամ գործարքի անձնագրի համարը (Ռուսաստանի Դաշնության համար)
03998 Փաստաթուղթ (պայմանագիր) ընդերքի օգտագործման համար (Kazakhազախստանի Հանրապետության համար)
03999 Այլ փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են ապրանքների տիրապետման, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունքը
04011 Հիմնադիր փաստաթղթեր
04021 Հաշիվ -ապրանքագիր (հաշիվ-ապրանքագիր) պայմանագրին
04022 Այլ բնակավայր կամ վաճառքի փաստաթղթեր (ներառյալ մանրածախ ցանցում ապրանքներ գնելու կանխիկ կամ վաճառքի անդորրագիրը)
04023 Բանկային փաստաթղթեր (եթե հաշիվ -ապրանքագիրը վճարվում է ՝ կախված արտաքին առևտրի պայմանագրի պայմաններից), ինչպես նաև այլ վճարային փաստաթղթեր, որոնք արտացոլում են արժենալ ապրանք
04025 Հաշիվ -ապրանքագիր `պայմանագրին բնութագրող
04031 Հաշիվ - ապրանքների փոխադրման (փոխադրման), բեռնման, բեռնաթափման կամ վերաբեռնման համար ապրանքագիր (հաշիվ -ապրանքագիր)
04032 Բանկային կամ այլ վճարային փաստաթղթեր `տրանսպորտային ծախսերի վճարման համար, որոնք արտացոլում են ապրանքների փոխադրման (փոխադրման), բեռների բեռնման, բեռնաթափման կամ բեռնաթափման ծախսերը:
04033 Ապրանքների փոխադրման, բեռնման, բեռնաթափման կամ վերբեռնման պայմանագիր
04041 Միջնորդ ծառայությունների մատուցման հաշիվ -ապրանքագրեր (հաշիվ -ապրանքագրեր)
04042 Բանկային կամ այլ վճարային փաստաթղթեր `միջնորդական ծառայություններ մատուցելու համար
04043 Միջնորդ ծառայության պայմանագիր
04051 Գնորդի կողմից անվճար տրամադրվող ապրանքների և ծառայությունների արժեքի կամ արտադրության և վաճառքի համար զեղչված գներով
04061 Հաշիվ - հաշիվ -ապրանքագիր (հաշիվ), որը պարունակում է տեղեկատվություն մտավոր սեփականության օգտագործման համար վճարումների վերաբերյալ
04062 Բանկային վճարային փաստաթղթեր, հաշվապահական և այլ փաստաթղթեր, որոնք պարունակում են տեղեկատվություն մտավոր սեփականության օգտագործման համար վճարումների վերաբերյալ
04071 Փաստաթղթեր (ներառյալ հաշվապահական հաշվառումը) և տվյալներ, որոնք պարունակում են տվյալներ եկամտի (եկամուտների) մասի վերաբերյալ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատկանում են վաճառողին `հետագա վաճառքի, այլ եղանակով օտարման կամ ապրանքների օգտագործման արդյունքում:
04081 Փաթեթավորման նյութերի արժեքի և (կամ) փաթեթավորման աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող հաշիվ -ապրանքագիր (հաշիվ -ապրանքագիր)
04082 Փաթեթավորման նյութերի և (կամ) փաթեթավորման աշխատանքների արժեքի վերաբերյալ բանկային կամ այլ վճարային փաստաթղթեր
04083 Համաձայնագիր բեռնարկղերի, փաթեթավորման, փաթեթավորման նյութերի և փաթեթավորման աշխատանքների արժեքի վերաբերյալ
04091 Գնահատված ապրանքների արտադրողի հաշվապահական փաստաթղթերը, որոնք պարունակում են տեղեկատվություն արտադրության կամ գնումների ծախսերի, արտադրության ծախսերի, ինչպես նաև ներմուծվող (ներմուծվող) ապրանքների արտադրության, արտադրողի առևտրային հաշիվ -ապրանքագրերի վերաբերյալ այլ տեղեկությունների մասին: գնահատված ապրանքները `կազմված հաշվապահական հաշվառման ընդհանուր ընդունված սկզբունքներին համապատասխան
04101 Հաշիվ - հաշիվ -ապրանքագիր (հաշիվ -ապրանքագիր) նախագծման, զարգացման, ինժեներական, նախագծային աշխատանքների, ձևավորման, ձևավորման, գծագրերի և էսքիզների արժեքի համար:
04102 Բանկի կամ այլ վճարային փաստաթղթեր նախագծման, զարգացման, ինժեներական, շինարարական աշխատանքների, նախագծման, ձևավորման, գծագրերի և էսքիզների արժեքի համար
04111 Ապահովագրական ծառայությունների մատուցման հաշիվ -ապրանքագիր (հաշիվ -ապրանքագիր)
04112 Բանկային կամ այլ վճարային փաստաթղթեր `ապահովագրական ծառայությունների արժեքի վերաբերյալ
04113 Ապահովագրական քաղաքականություն
04115 Ապահովագրության պայմանագիր
04121 Համաշխարհային փոխանակումների մեջբերումներ
04131 Առաքման (փաթեթավորման) ցուցակ
04999 Այլ փաստաթղթեր և տեղեկություններ, որոնք հայտարարագիր կարող է հաստատված հայտարարագրված մաքսային արժեքը հաստատել
05012 Որոշում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով չմշակված կամ ապամոնտաժված, այդ թվում ՝ թերի կամ թերի տեսքով, ապրանքների դասակարգման մասին
05013 TN- ի համաձայն ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշում Արտաքին առեւտրի գործունեություն ԵՏՄ
05014 Համաձայն ապրանքների դասակարգման նախնական որոշման մեջ փոփոխություն (լրացում) կատարելու մասին որոշմանը CN FEA ԵԱՏՄ և (կամ) որոշում ՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով չմշակված կամ ապամոնտաժված ձևով փոխադրվող ապրանքների դասակարգման մասին, ներառյալ թերի կամ թերի տեսքով
05019 Տրանսպորտի բնագավառում լիազորված գործադիր մարմնի, Եվրասիական տնտեսական միության անդամի հաստատում ներմուծվող ապրանքների նպատակային նպատակների համար `համաձայն ԵԱՏՄ TN VED- ի Noteանոթագրության 3 -ի:
05020 Առողջապահության ոլորտում պետական ​​քաղաքականության և նորմատիվային, իրավական կարգավորման մշակման գործառույթներ իրականացնող լիազոր գործադիր մարմնի հաստատում, պետություն, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ `ներմուծվող ապրանքների նպատակով` համաձայն ԵԱՏՄ -ի 4 -րդ ծանոթագրության: TN VED
05022 Արդյունաբերության ոլորտում պետական ​​քաղաքականության և նորմատիվ, իրավական կարգավորման մշակման գործառույթներ իրականացնող լիազոր գործադիր մարմնի հաստատում, պետություն, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ `ներմուծվող ապրանքների նպատակով` համաձայն ԵԱՏՄ TN- ի 5 -րդ ծանոթագրության: VED
05023 Պետության լիազոր գործադիր մարմնի, Եվրասիական տնտեսական միության անդամի փաստաթղթերը, որոնք պահանջվում են հաստատել ապրանքների դասակարգման ծածկագիրը `համաձայն ԵԱՏՄ -ի TN VED- ի նշումների, բացառությամբ 05019 ծածկագրերով դիրքերում նշված փաստաթղթերի: , 05020, 05022, 05024, 05028
05024 Անասնաբուժության, կարանտինի և բույսերի պաշտպանության ոլորտում հսկողություն և վերահսկողություն իրականացնող լիազոր գործադիր մարմնի հաստատումը, պետությունը, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, ներմուծվող ապրանքների նպատակով `համաձայն Noteանոթագրության 6 -ի ԵԱՏՄ TN VED
05025 Պետական ​​վառելիքաէներգետիկ համալիրի ոլորտում պետական ​​քաղաքականության և նորմատիվ, իրավական կարգավորման մշակման և իրականացման գործառույթներ իրականացնող լիազոր գործադիր մարմնի հաստատում, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, ինչպես նաև լիազորված գործադիր մարմնի հետ պետության, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության ընդերքի օգտագործման պետական ​​ծառայությունների մատուցման գործառույթները, ԵԱՏՄ ապրանքային անվանացանկի 8 -րդ և 10 -րդ ծանոթագրությունների համաձայն հում նավթի արդյունահանման փաստը, կայուն արտադրության փաստը գազի խտացում `համաձայն ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 9 -րդ ծանոթագրության, քաղվածք հանքային պաշարների պետական ​​մնացորդից` համաձայն արտաքին առևտրի ենթակա ապրանքների ԵԱՏՄ անվանակարգի 10 -րդ ծանոթագրության:
05026 Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության կառավարության կողմից լիազորված գործադիր իշխանության հաստատում, որ ներմուծվող ապրանքները բարձրորակ տավարի միս են `համաձայն ԵԱՏՄ ապրանքային անվանացանկի 12-րդ ծանոթագրության:
05027 Պետական ​​\ u14b \ uXNUMXb քաղաքականության և կարգավորող, պետական ​​\ uXNUMXb \ uXNUMXb պաշտպանության, իրավական պաշտպանության կանոնակարգի մշակման և իրականացման համար պատասխանատու լիազոր գործադիր մարմնի հաստատում, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, ներմուծվող ապրանքների նշանակված նպատակը `համաձայն ԵԱՏՄ TN- ի XNUMX -րդ ծանոթագրության: VED
05028 Տիեզերական գործունեության ոլորտում պետական ​​քաղաքականության և կարգավորող, իրավական կարգավորման, պետության, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության, ներմուծվող ապրանքների նպատակային նպատակի, ներմուծվող ապրանքների նպատակային նպատակի համաձայն, ԵԱՏՄ ապրանքային անվանացանկը
05031 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով անմշակ կամ ապամոնտաժված ապրանքների բաղադրիչների պլանավորված առաքումների մասին ծանուցում, ներառյալ թերի կամ թերի տեսքով
05996 Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարարության և Ռուսաստանի իրավաբանական անձի միջև կնքված համաձայնագիր 8701, 8705 TN VED ԵԱՏՄ ապրանքների մեքենաների արդյունաբերական հավաքման համար ապրանքների ներմուծման, դրանց բաղադրիչների և հավաքների համար (Ռուսաստանի Դաշնության համար)
05997 Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարարության և Ռուսաստանի իրավաբանական անձի կողմից կնքված պայմանագրի լրացուցիչ համաձայնություն 8701, 8705 TN VED ԵԱՏՄ ապրանքների, ավտոմեքենաների արդյունաբերական հավաքման համար նախատեսված ապրանքների ներմուծման վերաբերյալ, դրանց բաղադրիչներն ու հավաքածուները (համար Ռուսաստանի Դաշնություն)
05998 Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարարության և Ռուսաստանի իրավաբանական անձի կողմից կնքված պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին 8701, 8705 TN VED ԵԱՏՄ ապրանքների արդյունաբերական հավաքման համար նախատեսված ապրանքների ներմուծման վերաբերյալ, Ռուսաստանի Դաշնության համար)
05999 Այլ փաստաթղթեր, ապրանքների դասակարգման նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվություն
06011 Ապրանքի ծագման վկայագիր, ձև ST, 1
06013 Հայտարարություն,ծագման վկայագիր ձևով Ա
06014 Ընդհանուր ձևի ոչ արտոնյալ ծագման վկայագիր
06015 Ապրանքների ծագման վերաբերյալ նախնական որոշում, դիրքորոշում ՝ փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 5 որոշմամբ 16.01.2018 թ.
06016 Ofագման հայտարարագիր
06017 Ապրանքի ծագման վկայագիր, CT ձև, 2
06018 EAV ձևի ծագման վկայագիր
06019 Ապրանքի ծագման վկայագիր, CT ձև, 3
06020 EAS ձևի ծագման վկայագիր
06999 Այլ ձևի ծագման վկայագիր
07011 Փաստաթղթեր, որոնք արտոնություններ են սահմանում մաքսային վճարումների վճարման համար
07012 Մաքսային վճարների վճարման համար նպաստների տրամադրման նպատակներին և պայմաններին համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթեր
07013 Մաքսային տուրքերի և հարկերի վճարման կենտրոնացված ընթացակարգի կիրառման մասին համաձայնագիր
07014 Փաստաթղթեր, որոնք հիմք են տալիս մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման ժամկետը փոխելու համար
07015 Մաքսային տուրքերի և հարկերի վճարման ժամկետը փոխելու հիմքերի առկայությունը հաստատող փաստաթղթեր
07016 Փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում կամ դրանից դուրս ապրանքներ գտնելու և (կամ) օգտագործելու հնարավորությունը ՝ առանց մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքերի վճարման, բացառությամբ Մաքսային օրենսգրքի Եվրասիական տնտեսական միություն
07017 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում կամ դրանից դուրս ապրանքներ գտնելու և (կամ) օգտագործելու հնարավորությունը հաստատող փաստաթղթեր ՝ առանց մաքսատուրքերի, հարկերի, հատուկ, հակադեմպինգային, փոխհատուցման տուրքերի վճարման
07021 Մաքսային մարմնի որոշումը `ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման հետաձգման կամ ապառիկի տրամադրման վերաբերյալ, դիրքորոշում` փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 5 որոշմամբ 16.01.2018 թ.
07022 Ապրանքների ներմուծումից գանձվող հարկերի վճարման վերջնաժամկետը փոխելու որոշում
07031 Միջոցների (դրամական միջոցների) ավանդը որպես երաշխիք `մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշռող տուրքեր վճարելու պարտավորություն, դիրքորոշում` փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 5 որոշմամբ թվագրված 16.01.2018 թ
07032 բանկային երաշխիք
07033 Վստահության պայմանագիր
07034 Գույքի գրավադրման պայմանագիր
07035 Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրությամբ այլ կերպ սահմանված մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակադրամադրական տուրքեր վճարելու պարտավորության կատարումը հաստատող փաստաթուղթ, դիրքորոշումը `փոփոխված խորհրդի որոշմամբ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 52/12.05.2015/5 թիվ 16.01.2018 հանձնաժողովի և խորհրդի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի թիվ XNUMX որոշման XNUMX թ.
07036 Փաստաթուղթ, որը հաստատում է այն պայմանների համապատասխանությունը, որոնց համաձայն մաքսատուրքեր, հարկեր, հատուկ, հակադեմպինգային, հակակշիռներ վճարելու պարտավորության կատարման երաշխիք չի տրվում
07037 Ներդրումային ծրագրի գրանցման համարը `ըստ ներդրումային ծրագրերի գրանցամատյանի, որը համապատասխանում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների գործունեության գերակա տեսակներին (տնտեսության ոլորտներին)` այս պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան (Բելառուսի Հանրապետության համար , Kրղզստանի Հանրապետությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունը)
07040 Մաքսային տուրքեր և հարկեր վճարելու պարտավորության կատարումն ապահովող վկայական
08011 Փաստաթուղթ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ, դիրքորոշում `փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 5 որոշմամբ 16.01.2018 թ.
08012 Փաստաթուղթ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ, դիրքորոշում ՝ փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 5 թ. Որոշմամբ
08013 Ներքին սպառման համար ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ փաստաթուղթ, դիրքորոշում ՝ փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 5 որոշմամբ 16.01.2018 թ.
08014 Ռուսաստանի Դաշնության Մագադանի շրջանում ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով դրված ապրանքների արտահանման համար, որոնք նախատեսված են սեփական արտադրության և տեխնոլոգիական կարիքների համար, Մագադանի շրջանի մնացած տարածք
08015 Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության ՝ լիազոր մարմնի (կազմակերպության) կամ անկախ փորձագիտական ​​կազմակերպության եզրակացություն ՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում վերամշակման աշխատանքների արդյունքում ձևավորված վերամշակված արտադրանքի թողարկման նորմերի վերաբերյալ
08016 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում վերամշակման աշխատանքների արդյունքում ստացված վերամշակված արտադրանքի ստանդարտ եկամտաբերությունը հաստատող փաստաթուղթ
08021 Պետությունների, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմնի եզրակացությունը ապրանքների ոչնչացման հնարավորության, եղանակի և վայրի վերաբերյալ, դիրքորոշումը `փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 52/12.05.2015/XNUMX որոշմամբ: XNUMX թ
08031 Եզրակացություն ՝ ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով կամ ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգով օգտագործվող արտադրված (ստացված) ապրանքների ՝ որպես Եվրասիական տնտեսական միության ապրանք ճանաչելու մասին
08032 Եզրակացություն ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգով կամ ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգով արտադրված (ստացված) ապրանքների ճանաչման վերաբերյալ, որոնք Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքներ չեն
08033 Անվճար պահեստների սեփականատերերի գրանցամատյանում անձի ընդգրկումը հաստատող փաստաթուղթ
08034 Անձի `որպես ազատ (հատուկ, հատուկ) տնտեսական գոտու բնակիչ (մասնակից, սուբյեկտ) գրանցումը հավաստող փաստաթուղթ
08035 Համաձայնագիր (համաձայնագիր) ազատ (հատուկ, հատուկ) տնտեսական գոտու տարածքում գործունեության իրականացման (անցկացման) վերաբերյալ (համաձայնություն ազատ (հատուկ, հատուկ) տնտեսական գոտում գործունեության պայմանների վերաբերյալ, ներդրումային հայտարարագիր, ձեռնարկատիրական ծրագիր)
08036 Ապրանքների պահեստավորման (պահեստավորման), ապրանքների բեռնման (բեռնաթափման) և պահեստավորման հետ կապված այլ բեռների, ինչպես նաև ապրանքների անվտանգության ապահովման և փոխադրման (փոխադրման) ապրանքների, ներառյալ խմբաքանակի բաժանման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր. առաքումների ձևավորում, տեսակավորում, փաթեթավորում, վերափաթեթավորում, մակնշում ՝ կնքված մի անձի միջև, ով նավահանգստի ազատ (հատուկ, հատուկ) տնտեսական գոտու կամ լոգիստիկ ազատ (հատուկ, հատուկ) տնտեսական գոտու բնակիչ (մասնակից, սուբյեկտ) չէ, և նավահանգստի ազատ (հատուկ, հատուկ)) տնտեսական գոտու կամ լոգիստիկ ազատ (հատուկ, հատուկ) տնտեսական գոտու բնակիչ (մասնակից, սուբյեկտ)
08037 Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների կարգավիճակը հաստատող ազատ (հատուկ, հատուկ) տնտեսական գոտու տարածքից դեպի Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային մնացած տարածք `այն պետությունների տարածքներով, որոնք չեն անդամակցում Եվրասիական տնտեսական միությանը Միություն, և (կամ) ծովային ճանապարհով, որը նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովների խորհրդի 7 թվականի նոյեմբերի 2017 -ի թիվ 139 որոշմամբ
08999 Այլ փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են ապրանքները հայտարարագրված մաքսային ընթացակարգերի տակ դնելու պայմանները
09001 Տրանսպորտային միջոցի քաշի միջազգային սերտիֆիկատ, որը տրվել է Goodնևում 21 թվականի հոկտեմբերի 1982 -ին ընդունված Ապրանքների սահմանային վերահսկողության ներդաշնակեցման միջազգային կոնվենցիայի համաձայն, կամ բեռնատար փոխադրամիջոցների համար միջազգային կշռման վկայական `տրված Միջազգայնացման մասին համաձայնագրին համապատասխան: Անկախ պետությունների համագործակցության անդամ պետությունների տարածքներում բեռների կշռման վկայագիր, ընդունված Չոլպոնում, Աթա, 16 թ. Ապրիլի 2004, XNUMX թ.
09002 Օտարերկրյա պետության ավտոմեքենայի ՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության տարածքով ճանապարհորդելու թույլտվություն, տրված է պետության լիազոր մարմնի ՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամի կողմից, որի տարածքով անցուղին իրականացվի
09003 Տրանսպորտային միջոցի անցման թույլտվություն, որի առավելագույն քաշը և (կամ) ընդհանուր չափերը գերազանցում են հանրային ճանապարհներով երթևեկության համար սահմանված թույլատրելի պարամետրերը (հատուկ թույլտվություն) ՝ տրված պետության լիազոր մարմնի ՝ Եվրասիական տնտեսական կազմակերպության անդամի կողմից: Միություն, որի միջոցով կիրականացվի հատվածը
09004 Օտարերկրյա պետության ավտոմեքենայի `Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության տարածքով անցնելու բազմակողմանի թույլտվություն, որը տրվել է Տրանսպորտի նախարարների եվրոպական համաժողովի թույլտվությունների համակարգի շրջանակներում
09005 Օտարերկրյա պետության ավտոմեքենայի համար թույլտվություն (հատուկ թույլտվություն) `Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետության տարածքից կամ տարածքից ճանապարհորդելու համար և այն պետությունը չէ, որտեղ գրանցված է այս փոխադրամիջոցը, տրված է պետության լիազոր մարմնի ՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամի կողմից, որի տարածքով անցումը կիրականացվի
09006 Արտասահմանյան պետության ՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության տարածքով ճանապարհորդելու թույլտվություն (հատուկ թույլտվություն) ՝ տրված պետության լիազոր մարմնի ՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամի կողմից , որի տարածքով կիրականացվի անցումը
09011 Լիազորված տնտեսավարողների գրանցամատյանում անձի ընդգրկվածությունը հաստատող փաստաթուղթ
09013 Տրանզիտի հայտարարագիր
09015 Մաքսային փաստաթղթեր օտարերկրյա պետություններ, որոնք օգտագործվում են մաքսային նպատակներով ՝ համաձայն Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրասիական տնտեսական միության միջազգային պայմանագրերի ՝ երրորդ կողմի շրջանակներում, դիրքորոշում ՝ փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 52 որոշմամբ 12.05.2015 թ
09016 Ակցիզային (հատուկ) ապրանքների նշման համար ակցիզային (հատուկ) դրոշմանիշերի գնումը հաստատող փաստաթուղթ
09017 Գների մասին տեղեկատվության աղբյուրները, որոնք օգտագործվում են ապրանքների ճշգրտված մաքսային արժեքը հաշվարկելու համար
09018 Մաքսային արժեքի հայտարարագիր, դիրքորոշում `փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 237 թվականի դեկտեմբերի 18.12.2014 -ի թիվ XNUMX որոշմամբ
09019 Մաքսային հսկողության գոտում ապրանքների տեղակայման մասին ծանուցման հաշվառման համարը, դիրքորոշումը `փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 237 թվականի դեկտեմբերի 18.12.2014 -ի թիվ XNUMX որոշմամբ
09020 Գրաֆիկա. Արտադրանքի լուսանկարներ
09021 Գրաֆիկական նյութեր. Գծապատկերներ, գծանկարներ, ապրանքների գծագրեր
09022 Գրաֆիկական նյութեր `տեխնիկական և տեխնոլոգիական փաստաթղթեր, կատալոգներ
09023 Այլ գրաֆիկական նյութեր, (համապատասխանության հայտարարագրի լիազորագիր, սերտիֆիկացման դիմում, սերտիֆիկացման մարմնի պատասխան, սերտիֆիկացման մարմնի հետ համաձայնություն, պահեստի հետ համաձայնություն, երաշխիքային նամակ, արտահանման հայտարարագիր, գնացուցակ
09024 Մաքսային կնիքներով և կնիքներով ապրանքներ փոխադրելու համար միջազգային տրանսպորտային փոխադրամիջոցի հաստատման վկայական
09025 Տեղեկատվություն մաքսային տարանցման ընթացակարգի ավարտի մասին, դիրքորոշում ՝ փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 237 թվականի դեկտեմբերի 18.12.2014 -ի թիվ XNUMX որոշմամբ
09026 Temporaryամանակավոր պահպանման համար ապրանքների տեղադրման համար ներկայացված փաստաթղթերի գրանցման հաստատում
09027 Տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների վերադարձման ակտը, որը կազմվել է պետության պետական ​​մարմինների պաշտոնատար անձանց կողմից, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, վերահսկողություն իրականացնող ավտոմոբիլային անցակետում (Kazakhազախստանի Հանրապետության համար)
09028 Անասնաբուժական, սանիտարական հսկողություն իրականացնող անասնաբուժական, սանիտարական տեսչության ակտը, որը կազմվել է պետության պետական ​​մարմնի պաշտոնյայի, Եվրասիական տնտեսական միության անդամի կողմից:
09029 Կարանտինային բուսասանիտարական հսկողության (վերահսկողության) ակտը, որը կազմվել է պետության պետական ​​մարմնի պաշտոնյայի կողմից, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, որն իրականացնում է կարանտինային բուսասանիտարական հսկողություն (վերահսկողություն)
09030 Սանիտարական, կարանտինային ստուգման (ստուգման) ակտը, որը կազմվել է պետության պետական ​​մարմնի պաշտոնատար անձի, Եվրասիական տնտեսական միության անդամի կողմից, որն իրականացնում է սանիտարական, կարանտինային հսկողություն (Kazakhազախստանի Հանրապետության համար)
09031 Նախկինում ներմուծված ապրանքների նկատմամբ հայտարարագիր `հայտարարագրված ապրանքների համար մաքսային արժեքը որոնք ընդունվել են մաքսային մարմնի կողմից լրացուցիչ ստուգման արդյունքների հիման վրա
09032 Փայտանյութի գործարքների մասին հայտարարագիր (Ռուսաստանի Դաշնության համար)
09033 Ապրանքների հայտարարագրում փոփոխություններ (լրացումներ) կատարելու որոշում (ապրանքների վերաբերյալ հայտարարագրում նշված տեղեկատվության մեջ փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու մասին մաքսային մարմնի որոշում ՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հաստատած ձևով, որոշում մաքսային մարմնի մաքսային վճարները, տոկոսները, տույժերը, մաքսային ստուգման ակտը գանձելու համար) (Բելառուսի Հանրապետության համար)
09034 Փաստաթուղթ, որը հաստատում է անձի ընդգրկումը մաքսային ներկայացուցչությունների գրանցամատյանում կամ անձի գրանցման համարը մաքսային ներկայացուցիչների գրանցամատյանում
09035 Ապրանքների հայտարարագիր, բացառությամբ 09031 կոդով դիրքում նշված փաստաթղթի
09036 Տրանսպորտային միջոցի հայտարարագիր
09037 Մինչև ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելը ապրանքների ազատման հայտարարագիր
09038 Մաքսային մարմնի կողմից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան ճանաչումը հաստատող փաստաթուղթ `վթարի կամ ֆորսմաժորային իրավիճակի հետևանքով օտարերկրյա ապրանքների ոչնչացման և (կամ) անդառնալի կորստի փաստի վերաբերյալ այդ ապրանքների անդառնալի կորստի փաստը `բնական կորստի արդյունքում` փոխադրման (փոխադրման) և (կամ) պահեստավորման սովորական պայմաններում
09039 Փաստաթուղթ, որը հաստատում է ապրանքների առգրավումը կամ փոխակերպումը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության սեփականության (եկամտի) `այս պետության օրենսդրությանը համապատասխան
09040 Արձանագրություն ապրանքների և փաստաթղթերի առգրավման վերաբերյալ
09041 Առանց պիտակավորման ներմուծվող ապրանքների ցանկը, որը նախատեսված է մաքսային մարմնի կողմից `առանց մակնշման ապրանքների հաստատման, պիտակավորման ենթակա, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ​​ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, ինչպես նաև դրանց համարժեք միջազգային կազմակերպությունների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 13 թվականի հուլիսի 2017 -ի թիվ 822 որոշումը, n **
09990 Մաքսային մարմինների կողմից մաքսային հսկողության արդյունքների հիման վրա կազմված փաստաթղթերը, որոնք նշված չեն այս դասակարգիչում
09999 Այլ փաստաթղթեր
10011 Ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման հայտարարված ժամանակաշրջանի ավարտը և ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) հայտարարված մաքսային ընթացակարգի տևողության նշանը (նկար 1, եթե ժամանակավոր ներմուծման ժամկետը մեկ տարուց պակաս է, կամ ցուցանիշը "" 2 "", եթե ժամանակավոր ներմուծման ժամկետը մեկ տարի կամ ավելի է)
10012 Ապրանքների ժամանակավոր արտահանման համար հայտարարված ժամկետի ավարտը և ժամանակավոր արտահանման համար հայտարարված մաքսային ընթացակարգի տևողության նշանը (նկար 1, եթե ժամանակավոր արտահանման ժամկետը մեկ տարուց պակաս է, կամ «2» ցուցանիշը) եթե ժամանակավոր արտահանման ժամկետը մեկ տարի կամ ավելի է)
10013 Ապրանքների վերամշակման հայտարարագրված ժամկետը, եթե ապրանքների համար հայտարարագիրը օգտագործվում է որպես ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ փաստաթուղթ
10014 Ապրանքների վերամշակման գործառնությունների արժեքը, երբ դրված են մաքսային ընթացակարգի ներքո `մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման ենթակա ապրանքների վերամշակման ապրանքների ներմուծման համար,
10015 Նշված մշակման ժամանակը մաքսային տարածքում, մաքսային տարածքից դուրս կամ ներքին սպառման համար, եթե այդպիսի վերամշակումն իրականացվում է մշակման պայմանների վերաբերյալ փաստաթղթի հիման վրա, որը փոխվել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի N որոշմամբ: 237 թվական, 18.12.2014 թվականի դեկտեմբերի XNUMX,
10017 Temporaryամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի իրական տևողության նշում (նկար 1, եթե ժամանակավոր ներմուծման ժամկետը մեկ տարուց պակաս է, կամ նկար «« 2 »», եթե ժամանակավոր ներմուծման ժամկետը մեկ տարի կամ ավելի է)
10018 Temporaryամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգի իրական տևողության նշում (նկար 1, եթե ժամանակավոր արտահանման ժամկետը մեկ տարուց պակաս է, կամ «2» ցուցանիշը, եթե ժամանակավոր արտահանման ժամկետը մեկ տարի կամ ավելի է)
10020 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում ապրանքների ժամանակավոր գտնվելու և օգտագործման ժամկետի վերջին օրը `առանց ներմուծման մաքսատուրքերի և հարկերի վճարման ժամանակավոր ներմուծման (մուտքի) մաքսային ընթացակարգի համաձայն
10021 Բելառուսի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան մաքսային փաստաթղթերում հայտարարագրված (նշված) տեղեկատվություն
10022 Մաքսային փաստաթղթերում հայտարարված (նշված) այլ տեղեկություններ `մաքսային կարգավորման վերաբերյալ legislationազախստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան
10023 Մաքսային փաստաթղթերում հայտարարագրված (նշված) այլ տեղեկություններ `մաքսային կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը համապատասխան
10024 Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 05.05.2011 թ. Թիվ 339 որոշումը «« Դաշնային բյուջեից սուբսիդիաներ տրամադրելու մասին ՝ ներմուծման մաքսատուրքերի և ավելացված արժեքի հարկի վճարման ծախսերը փոխհատուցելու համար ՝ իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի, որոնք ներգրավված անձինք են »: շահագործման ստեղծման և պահպանման նախագծի իրականացման ժամանակ աշխարհագրական առանձին համալիր (Սկոլկովոյի ինովացիոն կենտրոն) (միայն Ռուսաստանի Դաշնության համար)
10025 Մաքսային փաստաթղթերում հայտարարագրված (նշված) այլ տեղեկություններ `մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան
10026 Մաքսային փաստաթղթերում հայտարարագրված (նշված) այլ տեղեկություններ `մաքսային կարգավորման վերաբերյալ legislationրղզստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան
10041 Հայտարարված ժամկետը ոչնչացման մաքսային ընթացակարգի տակ դրված ապրանքների ոչնչացման համար
10042 Մաքսային պահեստում ապրանքների պահեստավորման հայտարարված ժամկետ
10043 Տեղեկատվություն մասնագիտացված սննդամթերքի պետական ​​\ u021b \ u2011b գրանցման կամ նոր տեսակի սննդամթերքի պետական ​​\ u9b \ u2011b գրանցման վերաբերյալ `Սննդի անվտանգության մասին Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխան (TR CU 880/XNUMX), հաստատված Մաքսային միության հանձնաժողովի դեկտեմբեր ամսվա որոշմամբ XNUMX, XNUMX թ., Թիվ XNUMX
10044 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 114 -րդ հոդվածի համաձայն ներկայացված ապրանքների հայտարարագրի գրանցման համարի մասին, որոնք հաստատված դեպքերում հայտարարված են մաքսային փաստաթղթերում, բացառությամբ ապրանքների հայտարարագրի
10045 Տեղեկատվություն Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների ժամանման մասին
10046 Տեղեկատվական ռեսուրս տեղեկատվության մեջ, հեռահաղորդակցության ցանց Ինտերնետ
10050 Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և (կամ) բարձր հաճախականության քաղաքացիական սարքերի, ներառյալ ներկառուցված կամ ներառված այլ ապրանքներում, ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախականությամբ քաղաքացիական սարքերի միասնական գրանցամատյանում ներառելու մասին, ներառյալ ներկառուցված կամ ներառված այլ ապրանքներ, որոնց ներմուծման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքը չի պահանջում լիցենզիայի կամ եզրակացության (թույլտվության փաստաթղթի) ներկայացում
10051 Եվրասիական տնտեսական միության գրանցված դեղերի միասնական գրանցամատյանում դեղերի ներառման մասին տեղեկատվությունը, որը նախատեսված է 14 թվականի դեկտեմբերի 23 -ի Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում դեղերի շրջանառության միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին համաձայնագրի 2014 -րդ հոդվածով, կամ պետության, Եվրասիական տնտեսական միության միության անդամ պետության դեղերի համապատասխան ռեգիստրը
10052 Գաղտնագրման (գաղտնագրման) միջոցների և դրանք պարունակող ապրանքների վերաբերյալ ծանուցումների միասնական գրանցամատյանում համապատասխան ծանուցման ներառման մասին տեղեկատվություն:
10060 Նախնական տեղեկություններ
10061 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 5 -րդ հոդվածի 205 -րդ կետի համաձայն մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետի ավարտը (Բելառուսի Հանրապետության համար)
10062 Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 6 -րդ հոդվածի 213 -րդ կետի համաձայն մաքսային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետի ավարտը (Բելառուսի Հանրապետության համար)
10999 Այլ տեղեկություններ
11001 Անձը հաստատող փաստաթուղթ
11002 Համաձայնագիր մաքսային ներկայացուցչի հետ, դիրքորոշում `փոփոխված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 176 30.10.2018 որոշմամբ
11003 Փաստաթուղթ, որը հավաստում է հայտարարատուի (ապրանքների բացթողման համար դիմող անձը `ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելուց առաջ) կամ մաքսային ներկայացուցչի լիազորությունները:
11004 Լիազորագիր ՝ հանդես գալու հայտարարատուի (ապրանքների բացթողման համար դիմող անձի ՝ ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելուց առաջ) կամ մաքսային ներկայացուցչի անունից
11005 Բեռնափոխադրման համաձայնագիր
13001 Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան տրված փաստաթուղթ, որը հաստատում է աշխատողի կամ նրա ընտանիքի անդամի կարգավիճակը և հաստատում է, որ ընթացիկ օրացուցային տարվա ընթացքում նման աշխատողը կամ
13002 Աշխատողի **** կամ նրա ընտանիքի անդամի կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության դիվանագիտական ​​ներկայացուցչությունում, հյուպատոսական գրասենյակում կամ ներկայացուցչությունում նման աշխատողի աշխատանքն ավարտելը հաստատող փաստաթուղթ
13003 Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան տրված փաստաթուղթ, որը հաստատում է աշխատողի կարգավիճակը ****, անձնական օգտագործման ապրանքներ որոնք ներմուծվում են և հաստատում են աշխատողի մահը, ծանր հիվանդությունը կամ այլ անձինք
13004 Документ, подтверждающий в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза факт и срок работы (службы) физического лица государства – члена Евразийского экономического союза в иностранном государстве
13005 Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության օրենսդրության համաձայն, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության անհատի ժամանակավոր բնակության փաստը օտարերկրյա պետությունում հաստատող փաստաթուղթ
13006 Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության անհատի կողմից ներմուծվող ապրանքների ժառանգման փաստը հաստատող փաստաթուղթ (ճանաչումը `որպես ժառանգություն նրա կողմից
13007 Փաստաթուղթ, որը հաստատում է, համաձայն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության օրենսդրության, օտարերկրյա անձի `որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունում մշտական ​​բնակության հաստատված ճանաչված լինելու,
13008 Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունում աշխատանքի թույլտվություն `գործունեության այն ոլորտներում, որոնք որոշված ​​են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան, տրված օտարերկրյա ֆիզիկական անձի
13009 Документ, подтверждающий в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза отнесение культурных ценностей, документов национальных архивных фондов и оригиналов архивных документов, включенных в предусмотренный пункт
13010 Ավտոմեքենաների և շարժիչային տրանսպորտային միջոցների, ավտոտրանսպորտային միջոցների և ավտոտրանսպորտային միջոցների կցորդների գտնվելու վայրը, որոնք անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ են, հաստատված է օտարերկրյա անձի սեփականության մեջ, որը ճանաչվել է որպես տեղափոխված
Code Փաստաթղթի անվանումը, տեղեկատվությունը, ներքին շուկայի պաշտպանության միջոցառումները

 

**** Աշխատողները հասկացվում են որպես Միության մաքսային տարածքից դուրս գտնվող ԵԱՏՄ անդամ պետության դիվանագիտական ​​ներկայացուցչության ղեկավար, անդամ պետության դիվանագիտական ​​ներկայացուցչության դիվանագիտական ​​և վարչական-տեխնիկական անձնակազմի անդամներ: Միության մաքսային տարածք, միության մաքսային տարածքից դուրս գտնվող անդամ պետության հյուպատոսական գրասենյակի ղեկավարը և այլ հյուպատոսական պաշտոնյաներ, անդամ պետության հյուպատոսական գրասենյակի հյուպատոսական ծառայողներ, որոնք գտնվում են Միության մաքսային տարածքից դուրս, միության մաքսային տարածքից դուրս գտնվող միջազգային կազմակերպության անդամ պետության ներկայացուցչության աշխատակիցները:

 

Ավելին, բաժանարար « /» նշանի միջոցով նշվում է մի նշան, որը հաստատում է փաստաթուղթ ներկայացնելը կամ չներկայացնելը DT ներկայացնելիս: "" - օրինակներ xxxxx / 0 xxxxx FROM 16.06.2021 թ .: ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 7 -րդ հոդվածի 109 -րդ կետի համաձայն `ապրանքների համար հայտարարագրի ներկայացումը չի ուղեկցվում ապրանքների համար հայտարարագրում հայտարարված տեղեկատվությունը հաստատող փաստաթղթերի ներկայացմամբ մաքսային մարմին, բացառությամբ նախատեսված դեպքերի: քանի որ 7 -րդ հոդվածի 109 -րդ կետի երկրորդ պարբերությամբ: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել ՏՄ ԵԱՏՄ 1 -րդ հոդվածի 325 -ին կետը:

Ավելին, նոր տողից դրանք նշվում են համապատասխան ծածկագրի ներքո `ըստ յուրաքանչյուր (առանձին) փաստաթղթի փաստաթղթերի և տեղեկատվության տեսակների դասակարգչի:

 • արգելքներին և սահմանափակումներին համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը և վավերականության ժամկետը (եթե գործողության ժամկետը սահմանափակ է).
 • ապրանքների հայտարարագրման համար, որոնց համար լիցենզավորումը հաստատված է (եթե լիցենզիան պարունակում է հայտ) `լիցենզիայի համարը և«/»տարանջատող նշանի միջոցով` այս հայտի համար ապրանքների սերիական համարը, իսկ ընդհանուր թվից հետո `ընդհանուր լիցենզիայի առկայության դեպքում: ընդհանուր լիցենզիան `բաժանարար«/»նշանի միջոցով` ընդհանուր լիցենզիայի ապրանքների ցանկի հերթական համարը, այնուհետև `բաժանարար նշանի միջոցով"/"ապրանքների հերթական համարը` ըստ նշված ցուցակի.
 • փոխադրման (առաքման) փաստաթղթերի համարները (գրանցման համարները) և ամսաթվերը (եթե կան ամսաթվեր), որոնց համաձայն միջազգային փոխադրումը կամ մաքսային հսկողության ներքո փոխադրումն իրականացվել է մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով, եթե հայտարարագրված ապրանքների մասով, մինչ այդ հայտարարագրված մաքսային ընթացակարգի տակ դնելը կամ գործողության ավարտը, նախկինում հայտարարված մաքսային ընթացակարգը իրականացվել է միջազգային փոխադրումներ կամ ապրանքները տեղափոխվել են մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգով.
 • Նախկինում ներմուծված նույնական ապրանքների նկատմամբ ապրանքների հայտարարագրի գրանցման համարը `ապրանքների մաքսային արժեքի վերահսկման առանձնահատկությունների մասին կանոնակարգի 6 -րդ կետով նախատեսված դեպքում, հաստատված ԵՏՀ 27.03.2018 թվականի մարտի 42 -ի թիվ XNUMX որոշմամբ ;
 • ապրանքի նպատակը հաստատող փաստաթղթի համարը և ամսաթիվը.
 • ապրանքների ծագման սերտիֆիկատի համարը և ամսաթիվը, երկրի ծածկագիրը `համաձայն այն երկրների դասակարգչի, որտեղ տրվել է սերտիֆիկատը, եթե միջազգային պայմանագրերի և Միության օրենքը կազմող ակտերի համաձայն, պահանջվում է տրամադրել ապրանքի ծագման երկիրը հաստատող փաստաթուղթ `ծագման ապրանքների վկայականի տեսքով.
 • փաստաթղթի անվանումը, համարը (առկայության դեպքում), ամսաթիվը և վավերականության ժամկետը (եթե գործողության ժամկետը սահմանափակ է), որը հաստատում է մաքսային վճարումների վճարման առավելությունների կամ առանձնահատկությունների առկայությունը, ինչպես նաև վճարման տեսակի ծածկագիրը հարկերի, տուրքերի և այլ վճարների տեսակների դասակարգիչին համապատասխան, որոնց հավաքագրումը վստահված է մաքսային մարմինները;
 • անձի `որպես ազատ (հատուկ, հատուկ) տնտեսական գոտու ռեզիդենտ (մասնակից) գրանցումը հավաստող փաստաթղթի համարը, ամսաթիվը և վավերականության ժամկետը (առկայության դեպքում) (այսուհետ` Ազատ տնտեսական գոտի (SEZ));
 • Լիազորված տնտեսավարողների գրանցամատյանում ներառումը հավաստող փաստաթղթի համարը և ամսաթիվը, իսկ «/» տարանջատող նշանի միջոցով նշում է հատուկ պարզեցումների տիպի ծածկագիրը `ըստ հատուկ պարզեցումների տեսակների դասակարգչի.
 • մաքսային տարածքում ապրանքների մաքսային ընթացակարգերի ներքո, ներքին սպառման համար մշակման կամ մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման, ինչպես նաև վերամշակված արտադրանքի, ապրանքների վերամշակման, թափոնների և մնացորդային ապրանքների հայտարարագրման ժամանակ `համարը և ամսաթիվը փաստաթղթի տրամադրում մաքսային տարածքում ապրանքների մշակման, ներքին սպառման կամ մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման պայմանների վերաբերյալ, իսկ Բելառուսի Հանրապետությունում `նշված փաստաթղթի վավերականության ժամկետը և ապրանքների վերամշակման հայտարարված ժամանակահատվածը: լրացուցիչ նշված են (XX.XX.XXXX - օր, ամիս, տարի);
 • այլ փաստաթղթերի և (կամ) պարտավորությունների մասին տեղեկությունների համարները և ամսաթվերը, որոնց տրամադրումը տրամադրվում է մաքսային ընթացակարգերի պայմաններին համապատասխան, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերի համարները և ամսաթվերը և (կամ) այլ տեղեկություններ, որոնք պետք է նշված լինեն DT- ում ,
Մենք կօգնենք ձեզ ընտրել կոդերի ճիշտ դասակարգիչը կամ պարզապես ապրանքները գրանցել Վլադիվոստոկի մաքսատանը:
Ուղարկել հարցումը
Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...