մենյու

Մաքսային միության մաքսային տարածք ապրանքներ (ապրանքներ) ներմուծելու կարգի կանոնակարգեր, որոնց առնչությամբ Մաքսային միության շրջանակներում սահմանվում են համապատասխանության գնահատման պարտադիր պահանջներ

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի թիվ 294 25.12 որոշումը: 2012 թ

 1. Սույն կանոնակարգը մշակվել է 18.10.2011 թվականի հոկտեմբերի 18.10.2010 -ին ԵԱՏՄ -ի մասին համաձայնագրի, Բելառուսի Հանրապետությունում, ofազախստանի Հանրապետությունում և Ռուսաստանի Դաշնությունում 11.12 թվականի հոկտեմբերի 2009 -ի համաձայնագրի և տեխնիկական կանոնակարգի ընդհանուր համաձայնագրի համաձայն: Համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հաստատման) ենթակա ապրանքների շրջանառության վերաբերյալ `XNUMX -ից Մաքսային միության մաքսային տարածքում: XNUMX տարի:
 2. Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծված (ներմուծված) ապրանքներ (ապրանքներ), որոնց նկատմամբ մաքսային հայտարարագրին զուգահեռ հայտարարագրելիս մաքսային մարմինները պարտավոր են ներկայացնել այդպիսի ապրանքների (ապրանքների) պարտադիր պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթեր: պահանջները կամ նման փաստաթղթերի մասին տեղեկությունները ներառում են ապրանքներ (ապրանքներ), որոնք.
  • ա) ներառված է այն ապրանքների միասնական ցանկում, որոնց համար պարտադիր պահանջներ են սահմանվում Մաքսային միության շրջանակներում, հաստատված Մաքսային միության հանձնաժողովի 28.01.2011 թ. թիվ 526 որոշմամբ «Ապրանքների միասնական ցանկի մասին, որոնց համար պարտադիր պահանջներ են սահմանված Մաքսային միության շրջանակներում », և որի վերաբերյալ Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրությունը (այսուհետ` անդամ պետություններ) սահմանում է պարտադիր պահանջներ.
  • բ) ներառված է Մաքսային միության շրջանակներում համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հաստատման) ենթակա ապրանքների միասնական ցանկում `հաստատված Մաքսային միության հանձնաժողովի 7.04.2011 թվականի ապրիլի 620 -ի թիվ 18.06.2010 որոշմամբ»: Մաքսային միության շրջանակներում Մաքսային միության շրջանակներում պարտադիր գնահատման (հաստատման) ենթակա ապրանքների միասնական ցուցակի նոր հրատարակության `Մաքսային միության հանձնաժողովի 319 թ. Թիվ XNUMX որոշմամբ հաստատված միասնական փաստաթղթերի թողարկման հետ»: (այսուհետ `միասնական ցուցակ);
  • գ) ներառված է այն ապրանքների ցանկերում, որոնց վերաբերյալ մաքսային հայտարարագրի ներկայացումը ուղեկցվում է Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանության գնահատման (հաստատման) փաստաթղթի ներկայացմամբ:
 3. Ապրանքների (ապրանքների) պարտադիր պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերը ներառում են.
  • ա) համապատասխանության գնահատման (հաստատման) մասին փաստաթուղթ, որը նախատեսված է Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերով.
  • բ) համապատասխանության վկայական կամ համապատասխանության հայտարարագիր Մաքսային միությունից `թողարկված միասնական տեսքով, միասնական ցուցակում ներառված ապրանքների (ապրանքների) համար.
  • գ) համապատասխանության սերտիֆիկատ, համապատասխանության հայտարարագիր, որը ամրագրված է անդամ պետության օրենսդրությամբ, որի տարածքում ապրանքները (ապրանքները) տեղադրվում են մաքսային ընթացակարգերի ներքո.
  • դ) անդամ պետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթղթեր, որոնց տարածքում ապրանքները (ապրանքները) տեղադրվում են մաքսային ընթացակարգերի ներքո:
 4. Ապրանքների (ապրանքների) պարտադիր պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերը կամ այդ փաստաթղթերի մասին տեղեկությունները ներկայացվում են մաքսային մարմիններին `ապրանքները (ապրանքները) մաքսային ընթացակարգերի տակ դնելիս.
  • ա) ներքին սպառման համար թողարկում, ներառյալ ներքին սպառման համար արձակման մաքսային ընթացակարգը, որը հայտարարված է այլ մաքսային ընթացակարգերի ավարտից հետո, բացառությամբ ներմուծվող (ներմուծվող) ապրանքների (ապրանքների).
   • որպես հետազոտության և փորձարկման նմուշներ ՝ պայմանով, որ հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմնի (հավատարմագրված թեստավորման լաբորատորիա (կենտրոն)) հետ համաձայնագրի պատճենը կամ նման հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմնի (հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիա (կենտրոն)) նամակը ներկայացվի մաքսային մարմինը, որը հաստատում է այդ նպատակների համար անհրաժեշտ ներմուծվող (ներմուծվող) ապրանքների (ապրանքների) գումարը (քաշը և ծավալը).
   • արտադրողի կամ արտադրողի լիազոր ներկայացուցչի կողմից `որպես Մաքսային միության մաքսային տարածք նախկինում ներմուծված պատրաստի արտադրանքի պահպանման և վերանորոգման պահեստամասեր, որոնց մասով հաստատվել է պարտադիր պահանջների համապատասխանությունը` մաքսային մարմինները նման պատրաստի արտադրանքի համապատասխանության գնահատման (հաստատման) վերաբերյալ փաստաթղթերի պատճենները.
   • որպես անդամ պետության տարածքում շրջանառության մեջ դրված ապրանքների կամ հումքի (նյութերի) բաղադրիչներ, որտեղ դրանք դրված են ներքին սպառման համար բաց թողնման մաքսային ընթացակարգի ներքո.
   • դիվանագիտական ​​ներկայացուցչություններին, հյուպատոսական գրասենյակներին, օտարերկրյա պետությունների այլ պաշտոնական ներկայացուցչություններին, միջպետական ​​և միջկառավարական կազմակերպություններին, որոնք ենթակա են մաքսային մարմնին բացառապես այդպիսի առաքելությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների կողմից սպառման (օգտագործման) պահանջի.
   • որպես մարդասիրական կամ տեխնիկական օգնություն.
   • որպես ապրանքներ, որոնք նախատեսված են բնական աղետների և այլ արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և վերացման համար.
  • բ) ժամանակավոր ներմուծում (ընդունում), բացառությամբ ժամանակավոր ներմուծման դեպքերի.
   • բեռնարկղեր, փաթեթավորում, պալետներ;
   • ապրանքներ (ապրանքներ), որոնք նախատեսված են ցուցադրությունների, տոնավաճառների և միջազգային հանդիպումների ցուցադրման համար, ինչպես նաև օժանդակ սարքավորումներ և նյութեր, որոնք նախատեսված են արտադրանքի (ապրանքների) նման ցուցադրման ժամանակ օգտագործելու կամ ցուցահանդեսների, տոնավաճառների և միջազգային հանդիպումների համար օգտագործելու համար.
   • առևտրային նմուշներ, որոնք նախատեսված են բացառապես այս տեսակի ապրանքների (ապրանքների) պատվերներ ստանալու և այլ նպատակների համար օգտագործման համար ոչ պիտանի, ինչը երաշխավորվում է դրանց վրա անջնջելի նշաններ կիրառելով, պոկելով, փոսերով կամ որևէ այլ կերպ վնաս պատճառելով.
   • ապրանքներ (ապրանքներ), որոնք նախատեսված են հատկությունների և բնութագրերի փորձարկման, ստուգման, փորձերի և ցուցադրման համար.
   • տպագիր նյութերի գովազդ;
   • արտիստների, թատերական ընկերությունների և նվագախմբերի համար անհրաժեշտ սարքավորումներ (ներկայացումներ, երաժշտական ​​գործիքներ, դեկորացիաներ և տարազներ), եթե այդպիսի ապրանքները (ապրանքները) ներմուծվում են (ներմուծվում) օտարերկրյա անձի կողմից և օգտագործվելու են նրա մաքսային տարածքում Մաքսային միություն;
   • պրոֆեսիոնալ կինեմատոգրաֆիական սարքավորումներ, մամուլի սարքավորումներ, ռադիո կամ հեռուստատեսություն, օժանդակ սարքեր և այս սարքավորումների օժանդակ սարքավորումներ, եթե այդպիսի մասնագիտական ​​սարքավորումները, սարքերը և պարագաները ներմուծվում (ներմուծվում են) օտարերկրյա անձի կողմից և օգտագործվելու են նրա կողմից Մաքսային միության մաքսային տարածքում: ;
   • ապրանքներ (ապրանքներ), որոնք նախատեսված են սպորտային մրցումների, ցուցադրական սպորտային միջոցառումների կամ մարզումների համար, եթե այդպիսի ապրանքները (ապրանքները) ներմուծվում են (ներմուծվում) օտարերկրյա անձի կողմից և օգտագործվելու են նրա կողմից Մաքսային միության մաքսային տարածքում.
  • գ) ազատ մաքսային գոտի, բացառությամբ ապրանքների (ապրանքների) ներմուծման (ներմուծման).
   • որպես Մաքսային միության մաքսային տարածք նախկինում ներմուծված պատրաստի արտադրանքի սպասարկման և վերանորոգման պահեստամասեր, որոնք դրված են ներքին սպառման համար ազատ արձակման մաքսային ընթացակարգի կամ ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո, որոնց նկատմամբ պարտադիր պահանջներին համապատասխանելը հաստատվել է `պայմանով, որ մաքսային մարմիններին ներկայացվեն նման պատրաստի արտադրանքի համապատասխանության գնահատման (հաստատման) փաստաթղթերի պատճենները.
   • որպես հետազոտության և փորձարկման նմուշներ ՝ պայմանով, որ մաքսային մարմնին ներկայացվի հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմնի (հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիա (կենտրոն)) պայմանագրի պատճենը, որը գտնվում է անդամ պետության տարածքում, որտեղ մաքսային հայտարարագիր ապրանքներ կամ նման հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմնի (հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիա (կենտրոն)) նամակ, որը հաստատում է այդ նպատակների համար ներմուծվող ապրանքների քանակը (քաշը և ծավալը).
   • որպես անդամ պետության տարածքում արտադրված ապրանքների կամ հումքի (նյութերի) բաղադրիչներ, որտեղ դրանք դրված են ազատ մաքսային գոտու մաքսային ընթացակարգի ներքո.
  • դ) անվճար պահեստ, բացառությամբ ներմուծվող (ներմուծվող) ապրանքների (ապրանքների).
   • որպես Մաքսային միության մաքսային տարածք նախկինում ներմուծված պատրաստի արտադրանքի պահպանման և նորոգման պահեստամասեր, որոնք դրված են ներքին սպառման համար ազատ արձակման մաքսային ընթացակարգի կամ ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի վրա, որոնց նկատմամբ պարտադիր պահանջներին համապատասխանելը հաստատվել է `պայմանով, որ գնահատման փաստաթղթերի պատճենները ներկայացվեն մաքսային մարմիններին (պատրաստի արտադրանքի համապատասխանության մասին).
   • որպես հետազոտության և փորձարկման նմուշներ ՝ պայմանով, որ մաքսային մարմնին ներկայացվի հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմնի (հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիա (կենտրոն)) պայմանագրի պատճենը, որը գտնվում է անդամ պետության տարածքում, որտեղ ապրանքների մաքսային հայտարարագիրկամ նման հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմնի (հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայի (կենտրոնի) նամակներ, որոնք հաստատում են այդ նպատակների համար անհրաժեշտ ներմուծվող (ներմուծվող) ապրանքների (ապրանքների) քանակը (քաշը և ծավալը).
   • որպես անդամ պետության տարածքում արտադրված ապրանքների կամ հումքի (նյութերի) բաղադրիչներ, որտեղ դրանք դրված են անվճար պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո.
  • ե) վերա ներմուծում, բացառությամբ սույն մաքսային ընթացակարգով տեղաբաշխման դեպքերի.
   • ապրանքներ (ապրանքներ) `ժամանակավոր արտահանման մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար.
   • ապրանքներ (ապրանքներ), որոնք չեն ենթարկվել Մաքսային միության մաքսային տարածքից դուրս ապրանքների վերամշակման աշխատանքներ `մաքսային տարածքից դուրս վերամշակման մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար.
   • մաքսային միության ապրանքները, որոնք դրված են ազատ մաքսային գոտու կամ ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգի ներքո, ազատ մաքսային գոտու կամ ազատ պահեստի մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար, եթե Մաքսային միության այդպիսի ապրանքները մնացել են անփոփոխ, բացառությամբ բնական մաշվածության կամ բնական կորստի հետևանքով փոխադրման (փոխադրման), պահպանման և (կամ) օգտագործման (շահագործման) բնականոն պայմանների.
  • զ) մերժումը հօգուտ պետության:
 5. Մաքսային մարմիններին ապրանքների (ապրանքների) պարտադիր պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթեր կամ այդպիսի փաստաթղթերի մասին տեղեկությունների ներկայացում չի պահանջվում.
  • ա) սույն կանոնակարգի 4 -րդ կետում նշված մաքսային ընթացակարգերի ներքո, ապրանքներ (ապրանքներ).
  • օգտագործված (շահագործված);
  • ներմուծված (ներմուծված) մեկ օրինակով (քանակությամբ), որը նախատեսված է արտաքին առևտրի մեկ պայմանագրով `բացառապես հայտարարատուի սեփական օգտագործման համար (ներառյալ հետազոտական ​​կամ ներկայացուցչական նպատակներով` որպես հուշանվերներ կամ գովազդային նյութեր).
  • Մաքսային միության մաքսային տարածքում դրա ժամանակավոր տեղաբաշխման դեպքերում, բացառությամբ ֆինանսական վարձակալության պայմանագրերով ներմուծվող (ներմուծվող).
  • բ) ապրանքների (ապրանքների) նկատմամբ.
   • ներմուծված (ներմուծված) ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման համար.
   • տեղադրված ժամանակավոր պահպանման համար;
   • մաքսային տարանցման, մաքսային տարածքում վերամշակման, ներքին սպառման համար մշակման, մաքսային պահեստի, անմաքս առևտրի, ոչնչացման, հատուկ մաքսային ընթացակարգի մաքսային ընթացակարգերի ներքո.
   • ներմուծված (ներմուծված) որպես մատակարարում:
Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...