մենյու

ԵԱՏՀ Կոլեգիայի 30 թվականի ապրիլի 21.04.2015-ի թիվ XNUMX որոշումը ոչ սակագնային կարգավորման միջոցառումների վերաբերյալ

 

Մասին պայմանագրի 46 -րդ հոդվածի համաձայն ԵՏՄ 29.05.2014/4/37 թ. և Երրորդ երկրների նկատմամբ ոչ սակագնային կարգավորման միջոցառումների մասին Արձանագրության 7 և 29.05.2014-րդ կետեր (Հավելված թիվ XNUMX ԵԱՏՄ պայմանագրի XNUMX/XNUMX/XNUMX թ.), ԵԱՏՀ կոլեգիան որոշեց.

 1. Ներդրեք հետևյալ միասնական ոչ սակագնային կարգավորման միջոցները ԵԱՏՄ մաքսային տարածքում.
  • արգելել ներմուծումը ԵԱՏՄ մաքսային տարածք և (կամ) արտահանել ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից ապրանքներ `ըստ ցանկի` համաձայն N 1 հավելվածի.
  • ԵՏՄ մաքսային տարածք մուտք գործելու և (կամ) ԵՏՄ մաքսային տարածքից ապրանքներ արտահանելու թույլտվության կարգը `համաձայն ցուցակի, համաձայն N 2 հավելվածի:
 2. Սահմանել, որ այն ապրանքները, որոնց նկատմամբ ներդրվել են սույն որոշման 1-ին կետում նշված ոչ սակագնային կարգավորման միջոցները, պետք է ներառվեն այն ապրանքների միասնական ցանկում, որոնց նկատմամբ կիրառվում են ոչ սակագնային կարգավորման միջոցառումներ `երրորդ երկրների հետ առևտրում: երրորդ երկրների նկատմամբ ոչ սակագնային կարգավորման միջոցառումների մասին արձանագրության 4-րդ կետում (7 թվականի մայիսի 29.05.2014-ի ԵԱՏՄ պայմանագրի թիվ XNUMX հավելված) և հրապարակված տեղեկատվության և հեռահաղորդակցության մեջ ԵԱՏՄ պաշտոնական կայքում ցանց «Ինտերնետ»:
 3. Սույն որոշման 1 -ին կետում նշված թույլտվության ընթացակարգն իրականացվում է լիցենզավորման և (կամ) արտաքին առևտրային գործունեության կարգավորման այլ վարչական միջոցառումների կիրառմամբ `համաձայն.
  • Մարդու օրգանների և հյուսվածքների, արյան և դրա բաղադրիչների, մարդկային կենսաբանական նյութերի նմուշների ՝ ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման և ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից ներմուծման կանոնակարգեր ՝ համաձայն N 3 հավելվածի.
  • ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից հանքային հումքի արտահանման կանոնակարգ `համաձայն N 4 հավելվածի.
  • Վայրի կենդանի կենդանիների, առանձին վայրի բույսերի և վայրի բուժիչ հումքի արտահանման կանոնակարգերը ՝ ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից ՝ համաձայն N 5 հավելվածի.
  • ԵԱՏՄ անդամ պետությունների կարմիր գրքերում ընդգրկված վայրի կենդանի կենդանիների և վայրի բույսերի ՝ ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից մաքսային տարածքից արտահանման կանոնակարգեր ՝ համաձայն N 6 հավելվածի.
  • Կանոնակարգ ՝ ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման և ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից վտանգավոր թափոնների արտահանման վերաբերյալ ՝ համաձայն N 7 հավելվածի.
  • ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից մշակութային արժեքների, ազգային արխիվային ֆոնդերի փաստաթղթերի և արխիվային փաստաթղթերի բնօրինակների արտահանման կանոնակարգ `համաձայն N 8 հավելվածի.
  • ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման և ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից գաղտնագրման (գաղտնագրման) միջոցների արտահանման կանոնակարգեր `համաձայն N 9 հավելվածի.
  • Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների `ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման և ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման կանոնակարգ` համաձայն N 10 հավելվածի:
  • Բույսերի պաշտպանության արտադրանքի (թունաքիմիկատների) ներմուծման կանոնակարգ ԵԱՏՄ մաքսային տարածք `համաձայն N 11 հավելվածի.
  • ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից հանքաբանության, պալեոնտոլոգիայի, հանածո կենդանիների ոսկորների հավաքման նյութերի արտահանման կանոնակարգերը `համաձայն N 12 հավելվածի.
  • ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման և ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից թանկարժեք քարերի արտահանման կանոնակարգեր `համաձայն N 13 հավելվածի.
  • ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման և ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից թանկարժեք մետաղներ և թանկարժեք մետաղներ պարունակող հումքի արտահանման կանոնակարգեր `համաձայն N 14 հավելվածի.
  • Քաղաքացիական օգտագործման ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախականությամբ սարքերի `ներառյալ ներկառուցված կամ այլ ապրանքների մեջ ներառված, ԵԱՏՄ մաքսային տարածք մաքսային տարածք ներմուծման կանոնակարգեր` համաձայն N 15 հավելվածի.
  • Տեղեկատվություն գաղտնի ստանալու համար նախատեսված հատուկ տեխնիկական միջոցների `ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման և ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից ներմուծման կանոնակարգը` համաձայն N 16 հավելվածի.
  • ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման և ԵԱՏՄ քաղաքացիական և ծառայողական զենքի մաքսային տարածքից, դրանց հիմնական (բաղադրիչ) մասերից և դրան փամփուշտներից ներմուծման կանոնակարգ ՝ համաձայն N 17 հավելվածի.
  • ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից ընդերքի մասին տեղեկությունների և վառելիքի, էներգիայի և հանքային հումքի հանքավայրերի մասին տեղեկատվության արտահանման կանոնակարգերը `համաձայն N 18 հավելվածի:
  • Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի պրեկուրսորներ չպարունակող թունավոր նյութերի ՝ ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման կանոնակարգեր ՝ համաձայն թիվ 19 հավելվածի. Պարբերությունը ներառված է 03.07.2016 -ից ՝ համաձայն խորհրդի խորհրդի որոշման: Թիվ 57 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 02.06.2016 թ
  • ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման և ԵԱՏՄ մաքսային տարածքից օզոն քայքայող և օզոն քայքայող նյութեր պարունակող ապրանքների արտահանման կանոնակարգ `համաձայն N 20 հավելվածի. - պարբերությունը ներառված է 30.09.2016 թ. -ից ՝ համաձայն EAEC խորհրդի թիվ 99 որոշման 30.08.2016 թ.
  • Դեղերի ներմուծման կանոնակարգ ԵԱՏՄ մաքսային տարածք `համաձայն N 21 հավելվածի. - պարբերությունը ներառված է 30.09.2016 թ. -ից ՝ համաձայն ԵԱՏՀ խորհրդի 99 թ. թիվ 30.08.2016 որոշման:
  • Լաբորատոր մասշտաբի ուսումնասիրություններում օգտագործվող բույսերի պաշտպանության արտադրանքի և այլ կայուն օրգանական աղտոտիչների ՝ ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծման կանոնակարգերը, ինչպես նաև տեղեկատու ստանդարտը ՝ համաձայն N 22 հավելվածի: - պարբերությունը ներառված է 18.07.2018 թ. Համաձայն ԵԱՏՀ խորհրդի 100 թ. Թիվ 13.06.2018 որոշման: XNUMX թ
 4. Լիցենզիաներ համար արտահանումը և (կամ) ներմուծում, ապրանքների ներմուծման և (կամ) արտահանման վերաբերյալ եզրակացություններ (թույլտվություններ), այլ փաստաթղթեր, որոնք տրվել են մինչև սույն որոշման ուժի մեջ մտնելը `ԵԱՏՄ անդամ պետությունների համապատասխան մարմինների կողմից` ոչ սակագնային կարգավորման միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով: , ինչպես նաև ծանուցումները, որոնց մասին տեղեկատվությունը մուտքագրվել է գաղտնագրման (գաղտնագրման) միջոցների և դրանք պարունակող ապրանքների բնութագրերի մասին ծանուցումների միասնական գրանցամատյանում, մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը, վավեր են մինչև դրանց ժամկետի ավարտը:
 5. Անվավեր ճանաչել Մաքսային միության հանձնաժողովի և ԵԱՏՀ Կոլեգիայի որոշումները `ըստ ցանկի` համաձայն հավելված 23 -ի: - կետ, որը փոփոխված է 131 թ. Թիվ 06.10.2015 որոշմամբ, ԵԱՏՄ Կոլեգիայի որոշմամբ: 57, 02.06.2016 թ., ԵԱՏՀ կոլեգիայի 99 թ. Թիվ 30.08.2016 որոշում և ԵԱՏՄ կոլեգիայի թիվ 100 որոշում 13.06.2018/XNUMX/XNUMX
 6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օրվա ավարտից հետո:

 

 

ԵԱՏՀ Կոլեգիայի 21.04.2015 թվականի ապրիլի 30 -ի թիվ XNUMX որոշման հավելվածներ

 1. Ապրանքների ցանկը, որոնց նկատմամբ արգելք կա ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ներմուծելու և (կամ) մաքսային տարածքից արտահանելու համար ԵՏՄ Մաքսային միության սահմանով արգելված ապրանքներ
  1. Օզոն քայքայող նյութեր և ապրանքներ, որոնք պարունակում են օզոն քայքայող նյութեր, որոնք արգելված են ներմուծման և արտահանման համար
  2. Վտանգավոր թափոններն արգելվում են ներմուծման համար
  3. Տպագիր, տեսալսողական և այլ տեղեկատվական կրիչների մասին տեղեկատվություն, որոնք արգելվում են ներմուծման և արտահանման համար
  4. Բույսերի պաշտպանության միջոցներ և այլ համառ օրգանական աղտոտիչներ, որոնք արգելված են ներմուծման համար
  5. Serviceառայողական և քաղաքացիական զենքերը, դրանց հիմնական մասերը և դրանց համար նախատեսված փամփուշտները, որոնք արգելված են ներմուծման և (կամ) արտահանման համար
  6. Aticրային կենսաբանական պաշարների արդյունահանման (որսման) գործիքներ, որոնք արգելվում են ներմուծման համար
  7. Տավիղ կնիքի և տավիղ կնիքի ձագերի իրեր, որոնք արգելվում են ներմուծել
  8. Կենդանի սալոր, արտահանման համար արգելված
  9. Անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ, պաշտպանիչ և ախտահանիչ միջոցներ, բժշկական արտադրանք և նյութեր, որոնք արգելվում են արտահանել մինչև 30 թվականի սեպտեմբերի 2020 -ը ներառյալ (հատվածը ներառված է 05.04.2020/XNUMX/XNUMX -ից)
  10. Մինչև 30 ներառյալ արտահանման համար արգելված սննդամթերքի որոշ տեսակներ (այս բաժինը ներառված է 2020/12.04.2020/XNUMX -ից)
 2. Ապրանքների ցանկը, որոնց նկատմամբ սահմանվել է մաքսային տարածք ներմուծման թույլտվության կարգ ԵՏՄ և (կամ) արտահանում մաքսային տարածքից ԵԱՏՄ - Մաքսային միության սահմանով տեղաշարժի համար սահմանափակված ապրանքներ
  1. Օզոնը քայքայող նյութեր
  2. Բույսերի պաշտպանության միջոցներ (թունաքիմիկատներ)
  3. Վտանգավոր թափոններ
  4. Հանքաբանության և պալեոնտոլոգիայի հավաքածուներ և հավաքածուներ, բրածո կենդանիների ոսկորներ
  5. Վայրի կենդանի կենդանիներ, ընտրված վայրի բույսեր և վայրի բուժիչ հումք
  6. Վայրի կենդանական և բուսական աշխարհի տեսակները, որոնք ենթակա են Վայրի ֆաունայի և ֆլորայի վտանգված տեսակների միջազգային առևտրի մասին կոնվենցիայի 3 թվականի մարտի 1973 -ին (CITES)
  7. ԵԱՏՄ անդամ երկրների կարմիր գրքերում ընդգրկված վայրի կենդանի կենդանիների և վայրի բույսերի հազվագյուտ և վտանգված տեսակներ
  8. Թանկարժեք քարեր
  9. Թանկարժեք մետաղներ և թանկարժեք մետաղներ պարունակող ապրանքներ
  10. Հանքային հումքի տեսակները
  11. Թմրամիջոցներ, հոգեմետ նյութեր և դրանց պրեկուրսորներ
  12. Թունավոր նյութեր, որոնք թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի նախորդներ չեն
  13. Դեղորայքային արտադրանք
  14. Ռադիոէլեկտրոնային միջոցներ և (կամ) բարձր հաճախականությամբ սարքեր քաղաքացիական նպատակների համար, ներառյալ ներկառուցված կամ ներառված այլ ապրանքներում
  15. Հատուկ տեխնիկական միջոցներ, որոնք նախատեսված են գաղտնի տեղեկատվություն ստանալու համար
  16. Գաղտնագրման (գաղտնագրման) միջոցներ
  17. Մշակութային արժեքներ, ազգային արխիվային ֆոնդերի փաստաթղթեր, արխիվային փաստաթղթերի բնօրինակներ
  18. Մարդու օրգաններ և հյուսվածքներ, արյուն և դրա բաղադրիչներ, մարդու կենսաբանական նյութերի նմուշներ
  19. Serviceառայողական և քաղաքացիական զենքեր, դրանց հիմնական (բաղկացուցիչ) մասերը և դրանց համար նախատեսված փամփուշտները
  20. Տեղեկատվություն ընդերքի մասին ըստ մարզերի և վառելիքի, էներգիայի և հանքային հումքի պաշարների
  21. Բույսերի պաշտպանության արտադրանքները և այլ համառ օրգանական աղտոտիչները, որոնք պետք է օգտագործվեն լաբորատոր մասշտաբի հետազոտություններում և որպես հղումային ստանդարտ
  22. Արեւածաղկի սերմեր, որոնց համար կիրառվում է արտահանման թույլտվության կարգը մինչև 31 թվականի օգոստոսի 2020 -ը ներառյալ

 

Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...