մենյու

Նմուշը Չինաստանի արտահանման հռչակագիրը դաշտային բացատրությամբ

Տեղափոխեք մկնիկը հետաքրքրության ոլորտի վրայով ՝ տեսնելու դրա նշանակումը

 

գ. նշում է կամ ապրանքներ գ-ի վրա `ՉՀՀ-ի համար մաքսային հայտարարագրի համարով

Номер декларацииQR код с закодированным номером декларации1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР2. ТАМОЖЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР3. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ/ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ КНР4. ТАМОЖНЯ ИМПОРТА / ЭКСПОРТА5.	ДАТА ЭКСПОРТА ИЛИ ИМПОРТА6.	ДАТА ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ7. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР8. ЗАРУБЕЖНЫЙ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ ИЛИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ9. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ10. НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И НОМЕР РЕЙСА11. НОМЕР ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ13. КОНЕЧНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ/ОТПРАВИТЕЛЬ14. СПОСОБ КОНТРОЛЯ15. ХАРАКТЕР ВЗИМАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОШЛИНЫ16. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ18. НОМЕР ДОГОВОРА ИЛИ СОГЛАШЕНИЯ19. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ТОРГОВЛИ20. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ОТПРАВЛЕНИЯ / ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЗНАЧЕНИЯ21. ПОРТ ТРАНЗИТА И ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ22. ПУНКТ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА23. ВИД УПАКОВКИ24. КОЛИЧЕСТВО МЕСТО (УПАКОВОК)25. ВЕС-БРУТТО (КГ)26. ВЕС-НЕТТО (КГ)27. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ИНКОТЕРМС28. РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКУ29. РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ30. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ31. ВИДЫ И НОМЕРА СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ32. МАРКИРОВКА И ПРИМЕЧАНИЯ, НОМЕР КОНТЕЙНЕРА33. ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР34. КОД ТОВАРА35. НАИМЕНОВАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Вес нетто позиции)36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Количество товара)37. ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ38. ОБЩАЯ ЦЕНА ТОВАРА39. ВАЛЮТА (Доллар США)40. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ПРОИСХОЖДЕНИЯ41. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) КОНЕЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ42. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ В КНР / ИСТОЧНИК ТОВАРОВ В КНР43. ВЗИМАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПОШЛИНЫ44. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ45. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЦЕНУ46. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ47. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И УПЛАТА48. ОРГАНИЗАЦИЯ-ДЕКЛАРАНТ49. ПРИМЕЧАНИЯ И ПЕЧАТЬ ТАМОЖНИ

ՆԵՐՄՈՒՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՐԱՆԵԼՈՒ ՄՀ PR ՄԱՔՍԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆ

Սույն Կանոններում «Ներմուծման (արտահանման) ապրանքների համար ՉՀՀ-ի մաքսային հայտարարագրի համար» պայմաններըմաքսային հայտարարագիր»,« Ներմուծման մաքսային հայտարարագիր »կամ« Արտահանման մաքսային հայտարարագիր »: Մաքսային հայտարարագրի դաշտերը լրացնելիս կիրառվում են հետևյալ պահանջները.

1. ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՄԱՆ ԹԻՎ / 预 录入

Մաքսային հայտարարագրի նախնական գրանցման համարը: Մեկ մաքսային հայտարարագիր համապատասխանում է մեկ ժամանակավոր գրանցման համարին, որն ավտոմատ կերպով գոյանում է տեղեկատվական համակարգի կողմից:

Registrationամանակավոր գրանցման համարը բաղկացած է 18 նիշից.

 • 1-4 - հայտարարագիրը ընդունող մաքսային մարմնի ծածկագիր (համաձայն մաքսային կողմից որոշված ​​«Մաքսային տարածքների ծածկագրերի աղյուսակի»).
 • 5-8 - օրացուցային տարի;
 • 9 - արտահանման կամ ներմուծման նշանակում («1» - ներմուծում; »» - արտահանումը; համախմբված մաքսային հայտարարագրի համար ներմուծման համար օգտագործվում է «I», արտահանման համար ՝ «E»);
 • հաջորդ ինը նիշերը սերիական գրանցման համարն են:

2. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՐԱՆՄԱՆ ԹԻՎ / 海关

Հայտարարագիրը ստանալու պահին մաքսային գրանցման կողմից տրված մաքսային գրանցման համարը: Մաքսային հայտարարագրի մեկ օրինակը համապատասխանում է մեկ մաքսային գրանցման համարին, որն ավտոմատ կերպով գոյանում է տեղեկատվական համակարգի կողմից:

Մաքսային գրանցման համարը բաղկացած է 18 նիշից.

 • 1-4 - հայտարարագիրը ընդունող մաքսային մարմնի ծածկագիր (համաձայն մաքսային կողմից որոշված ​​«Մաքսային տարածքների ծածկագրերի աղյուսակի»).
 • 5-8 - օրացուցային տարի;
 • 9 - արտահանման կամ ներմուծման նշանակումը («1» - ներմուծում; «» - արտահանում; համախմբված մաքսային հայտարարագրի համար ներմուծման համար օգտագործվում է «I», արտահանման համար `« E »);
 • հաջորդ ինը նիշերը սերիական գրանցման համարն են:

3. ՆԱԽԱԳԱՀ / ՊԱՀԱՆԱԳՈՐ PRC- ում /

Դաշտը պարունակում է Չինաստանի իրավաբանական անձի կամ այլ կազմակերպության անունը և ծածկագիրը, որը գրանցված է մաքսային մարմիններում, որը կնքել և կատարում է արտաքին առևտրի համաձայնագիր: Կոդում նշվում է իրավաբանական անձի կամ այլ կազմակերպության 18-նիշանոց հանրային վարկունակության ծածկագիրը: Հանրային վարկունակության միասնական ծածկագրի բացակայության դեպքում նշվում է դրա հաշվառման ծածկագիրը մաքսային մարմիններում:

Հատուկ դեպքերում կիրառվում են լրացման հետևյալ պահանջները.

 1. Եթե ​​արտաքին առևտրի պայմանագրի կնքումը և կատարումը իրականացվում են տարբեր ձեռնարկությունների կողմից, ապա նշվում է պայմանագիրը կատարող ձեռնարկության մասին տեղեկատվությունը:
 2. Եթե ​​օտարերկրյա մասնակցությամբ ձեռնարկությունը ներմուծող-արտահանող ձեռնարկությանը հանձնարարում է սարքավորումներ և իրեր ներմուծել ներդրումներ կատարելու համար (կանոնադրական կապիտալի վճարում), ապա օտարերկրյա մասնակցությամբ ձեռնարկության մասին տեղեկատվությունը նշվում է նշանի և նշման դաշտում «գծանշում և նշում է. «ներմուծումը վստահված է ներմուծման-արտահանման ձեռնարկությանը» անվանումը (委托 某 进出口 企业 进口), իրավաբանական անձի կամ ներմուծման-արտահանման ձեռնարկության այլ կազմակերպության, որը վստահված է 18-նիշանոց միասնական հանրային վարկային ծածկագրով: ներմուծումը
 3. Եթե ​​ներմուծման-արտահանման ձեռնարկության անունից ապրանքների ներմուծման կամ արտահանման մաքսազերծումն իրականացվում է հայտարարատու ձեռնարկության կողմից, որն ունի անհրաժեշտ որակավորում `մաքսայինում այլ կազմակերպությունների շահերը ներկայացնելու համար, տեղեկություններ պատվիրող ներմուծման-արտահանման ձեռնարկության մասին: Նշվում է հայտարարատուին մաքսազերծումը:
 4. Առաքիչ կամ ստացողը, որը գտնվում է հատուկ մաքսային հսկողության գոտում, նշում է այդ ապրանքների փաստացի կառավարչի կամ հատուկ մաքսային հսկողության գոտու տարածքում գտնվող կառավարման ձեռնարկության մասին տեղեկությունները.
 5. Երբ ապրանքների անմաքս վաճառքի կազմակերպությունը վաճառում է հայրենական արտադրանքի ապրանքներ, որոնք ենթակա են արտահանման հետ վերադարձման հարկի, ապա նշվում է ապրանքների անմաքս վաճառքի կազմակերպության անվանումը:

4. ՆԵՐՄՈՒՄԱՆ / ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 进 出境 关

Ապրանքների փաստացի ներմուծման կամ արտահանման վայրում գտնվող մաքսատան հիմքի վրա նշվում է մաքսատան համապատասխան անվանումը և ծածկագիրը `համաձայն մաքսատան կողմից որոշված ​​մաքսային տարածքների ծածկագրերի աղյուսակի:

Հատուկ դեպքերում կիրառվում են լրացման հետևյալ պահանջները.

 • Ներմուծված ապրանքները մաքսային միջոցի տեղափոխման ժամանակ (ներմուծման մաքսային տրանզիտ) նշվում են ապրանքների մուտքի վայրում գտնվող մաքսատան անվանումը և ծածկագիրը:
 • Արտահանման մաքսային տարանցման համար նշվում է ապրանքների արտահանման վայրում գտնվող մաքսատան անվանումը և ծածկագիրը:
 • Երբ մաքսային տարածքներում ապրանքները տեղափոխվում են մաքսային տրանզիտում օգտագործվող հսկողության ներքո խորը վերամշակման նպատակով, ապրանքների արտահանման վայրում գտնվող մաքսատան անվանումը և ծածկագիրը նշվում են արտահանման հայտարարագրում. ներմուծման հայտարարագրում նշվում են ապրանքների ներմուծման վայրում մաքսային գրասենյակի անվանումը և ծածկագիրը:
 • Հատուկ մաքսային հսկողության տարբեր գոտիների կամ պարտատոմսերի վերահսկման վայրերի միջև ապրանքներ տեղափոխելիս կամ օտարելիս նշվում է մաքսայինի անվանումը և ծածկագիրը հատուկ մաքսային հսկողության գոտու կամ մյուս կողմի (պատասխանատու) պարտատոմսերի վերահսկման վայրում: ,
 • Ապրանքների մնացած մասի համար փաստացի ներմուծում կամ արտահանում չի իրականացվում, նշվում են հայտարարագիրը ընդունած մաքսային ծառայության անվանումը և ծածկագիրը:

5. Արտահանման կամ ներմուծման ամսաթիվը / ORT

Ապրանքներ ներմուծելիս այս դաշտում նշվում է ներմուծվող ապրանքները տեղափոխող մեքենայի մուտքի դիմում ներկայացնելու ամսաթիվը: Ապրանքներ արտահանելիս այս դաշտում նշվում է արտահանվող ապրանքները տեղափոխող տրանսպորտային մեքենայի ելքի ձևականությունների ավարտման ամսաթիվը. հայտարարագիրը ներկայացնելիս ամսաթիվը նշված չէ: Ապրանքների մասով, որի փաստացի ներմուծումը կամ արտահանումը չի իրականացվում, նշվում է հայտարարագիրը ստանալու ամսաթիվը:

Արտահանման / ներմուծման ամսաթիվը բաղկացած է 8 նիշից. Տարի (առաջին չորս նիշ), ամիս (երկու նիշ), օր (երկու նիշ):

6. ՀԱՅՏԱՐԱՐՈԹՅԱՆ ՀԱՐMԱՄԱՆ ԹՎԱԿԱՆԸ / 日期

Հայտարարագիրը ներկայացնելու ամսաթիվը `ապրանքների բեռն առաքողից կամ բեռնընկալողից կամ լիազորված հայտարարատու ձեռնարկությունից հայտարարագրի ընդունման ամսաթիվը մաքսային կողմից: Եթե ​​հայտարարագիրն իրականացվում է էլեկտրոնային հայտարարագիր ներկայացնելու միջոցով, հայտարարագիրը ներկայացնելու ամսաթիվը մաքսային համակարգչային համակարգում հայտարարագրի տվյալների ստացման գրանցման օրն է: Եթե ​​հայտարարագիրն իրականացվում է հայտարարագիր թղթային ձևով ներկայացնելու միջոցով, հայտարարագիրը ներկայացնելու ամսաթիվը մաքսային հայտարարագիրը մաքսային հայտարարագրի ընդունման և գրանցման օրն է: Հայտարարագիր ներկայացնելիս այս դաշտը չի լրացվում:

Հայտարարագրի ներկայացման ամսաթիվը բաղկացած է 8 նիշից. Տարի (առաջին չորս նիշ), ամիս (երկու նիշ), օր (երկու նիշ):

7. ԳՐԱՆՄԱՆ ԹԻՎ /

Նշեք մաքսային կողմից թողարկված վճարների առևտրի ուղեցույցի, հատուկ մաքսային հսկողության գոտու կամ պարտատոմսերի վերահսկման վայրի պարտատոմսերի ուղեցույցի, հավաքագրման և տուրքից ազատման հաստատման կամ ծանուցման կամ թույլտվության կարգով գրանցումը հաստատող այլ փաստաթղթի համարը: առաքողի / ստացողի, հաճախորդի կողմից մատակարարվող հումքի վերամշակման պայմանագրի ծանուցման գրանցման (վճարման) պայմանագրի ծանուցման գրանցման, մաքսային ձևակերպումների վերջնական ստացողի կամ վերջնական բեռն ուղարկողի կողմից կատարված, մաքսազերծման հավաքագրման, նվազեցման կամ ազատման ստուգում և հաստատում պարտականությունները և այլ ձևականություններ:

Մաքսային հայտարարագրի մեկ օրինակում կարող է նշվել միայն մեկ գրանցման համար: Կիրառվում են լրացման հետևյալ մանրամասն պահանջները.

 1. Մնացորդային ապրանքների համար (տոլինգի հումքի վերամշակում) նշվում է «Մաքսազերծման առևտրի ուղեցույցների» համարը, բացառությամբ աննշան քանակի և ցածր արժեքի օժանդակ հումքի, որի համար, կանոնների համաձայն, «Մաքսազերծման առևտրի ուղեցույցները» չեն օգտագործվում, ինչպես նաև մաքսատուրքերի գրանցման և վճարման դեպքում մաքսային հսկողության ընթացքում ՉCՀ-ում վաճառքի համար ապրանքների տեղափոխումը `մաքսատուրքերի հետագա վճարման տեսքով:
  Մաքսային տարածքից դուրս անցակետում մաքսային հայտարարագրելու դեպքում, եթե կա մաքսային տարածքից դուրս մաքսայինի հետ անմիջական կապի ենթածրագիր կամ մաքսային տարածքից դուրս բարձր վերամշակված արտադրանքի արտահանման ենթաուղեցույց, ենթաուղեցույցի համարն է. նշված; եթե մաքսային տարածքում մաքսայինի հետ անմիջական կապի ենթածրագիրը կամ մաքսային տարածքում բարձր մշակված արտադրանքի արտահանման ենթաուղղորդումը նախատեսում է սահմանափակում մաքսային հայտարարագիր միայն համապատասխան մաքսային տարածքում նշվում է ընդհանուր ուղեցույցի համարը:
  Եթե ​​հաճախորդների կողմից մատակարարվող հումքի վերամշակման պատրաստի արտադրանքները «Հավաքագրման հաստատումը և տուրքերից ազատումը» հիմքի վրա տեղափոխվում են ներմուծման ռեժիմ `մաքսատուրքերից լրիվ կամ մասնակի ազատմամբ,« հավաքագրման հաստատում և տուրքերը »նշվում է ներմուծման հայտարարագրում, իսկ« Ուղեցույցների »թիվը նշվում է վճարների առևտրի վերաբերյալ արտահանման հայտարարագրում»:
  Հաճախորդների կողմից մատակարարվող հումքի վերամշակման համար սարքավորումներ տեղափոխելիս, հատուկ մաքսային հսկողության գոտիների միջև տեղաշարժվելիս `հատուկ մաքսային հսկողության գոտիների միջև տուրքերից լիովին կամ մասամբ ազատված տուրքերից, որոնք ամբողջությամբ կամ մասամբ ազատված են տուրքերից, ստացողը ընկերությունը և ուղարկող ընկերությունը, համապատասխանաբար, լրացնում են ներմուծման և արտահանման մաքսային հայտարարագրերը, իսկ «գրանցման համարի մեջ» 备案 号) նշվում է «Մանրածախ առևտրի ուղեցույցի» համարը:
 2. Եթե ​​մաքսային հայտարարագիրը կապված է մաքսատուրքերի հավաքագրման, նվազեցման կամ ազատման ստուգման և հաստատման հետ, ապա նշվում է «Հավաքագրման հաստատում և տուրքերից ազատում» համարը:
 3. Մնացորդային ապրանքների համար (տոլինգի հումքի վերամշակում) նշվում է «Մաքսազերծման առևտրի ուղեցույցների» համարը, բացառությամբ աննշան քանակի և ցածր արժեքի օժանդակ հումքի, որի համար, կանոններին համապատասխան, «Մաքսատուրքի առևտուր Ուղեցույցները »չեն օգտագործվում, ինչպես նաև տուրքի վճարումը մաքսային հսկողության ընթացքում ՉCՀ-ում վաճառքի համար ապրանքների տեղափոխման ժամանակ` մաքսատուրքի հետագա վճարման տեսքով: Մաքսային տարածքից դուրս գտնվող անցակետում մաքսային հայտարարագրելու դեպքում, եթե կա մաքսային տարածքից դուրս մաքսայինի հետ անմիջական կապի ենթածրագիր կամ մաքսային տարածքից դուրս բարձր մշակված ապրանքների արտահանման ենթաուղեցույց, ենթաուղեցույցի համարն է. նշված; եթե մաքսային տարածքում մաքսայինի հետ անմիջական կապի ենթածրագիրը կամ մաքսային տարածքում բարձր վերամշակված արտադրանքի արտահանման ենթաուղեցույցը նախատեսում է մաքսային հայտարարագրման սահմանափակում միայն համապատասխան մաքսային տարածքում, ապա դրա ընդհանուր թիվը ուղեցույցը նշված է: Եթե ​​հաճախորդների կողմից մատակարարվող հումքի վերամշակման պատրաստի արտադրանքները «Հավաքագրման հաստատումը և տուրքերից ազատումը» հիմքի վրա տեղափոխվում են ներմուծման ռեժիմ `մաքսատուրքերից լրիվ կամ մասնակի ազատմամբ,« հավաքագրման հաստատում և տուրքերը »նշվում է ներմուծման հայտարարագրում, իսկ« Ուղեցույցների »թիվը նշվում է վճարների առևտրի վերաբերյալ արտահանման հայտարարագրում»: Հաճախորդների կողմից մատակարարվող հումքի վերամշակման համար սարքավորումներ տեղափոխելիս, հատուկ մաքսային հսկողության գոտիների միջև տեղաշարժվելիս հատուկ մաքսային հսկողության գոտիների միջև տուրքերից լիովին կամ մասամբ ազատված տուրքերից, որոնք ամբողջությամբ կամ մասամբ ազատված են տուրքերից, ստացողը ընկերությունը և ուղարկող ընկերությունը, համապատասխանաբար, լրացնում են մաքսային հայտարարագրերը ներմուծման և արտահանման վերաբերյալ, իսկ «գրանցման համարը» դաշտում (备案 号) նշվում է «վճարային առևտրի ուղեցույցի» համարը:
 4. Երբ ապրանքների անմաքս վաճառքի կազմակերպությունը արտահանման պահից ներքին արտադրության ապրանքներ է վաճառում հարկերի վերադարձով, այդ դաշտը չի լրացվում:

8. Արտաքին առաքիչ կամ առաքիչ /

Օտարերկրյա ստացողը սովորաբար այն գնորդն է, որը կնքել և կատարում է արտաքին առևտրի պայմանագիր կամ պայմանագրով նախատեսված ստացողը. Արտասահմանյան առաքիչը սովորաբար վաճառող է, որը կնքել և կատարում է արտաքին առևտրի պայմանագիր:

Այս դաշտը պարունակում է օտարերկրյա բեռնափոխադրողի / ստացողի անունը և ծածկագիրը: Որպես ընդհանուր կանոն, անունը նշված է անգլերենում; եթե ստուգման և կարանտինի պահանջներին համապատասխան անհրաժեշտ է նշել անունը այլ օտար լեզվով, ապա այդ անունը անգլերենից անվանվում է կարճ փակագծերում. եթե ձեռնարկությունը պետության (տարածքի) լիազորված տնտեսավարող է (AEO) ՝ AEO- ի փոխադարձ ճանաչմամբ, ապա AEO կոդը նշվում է հետևյալ կերպ. «պետության (տարածքի) ծածկագիր + ձեռնարկության մաքսային ծածկագիր», օրինակ ՝ Սինգապուր (新加坡) AEO ձեռնարկություն (企业) SG123456789012 (Սինգապուրի երկրի կոդը + 12 նիշ բիզնես կոդ); եթե ձեռնարկությունը պետության (տարածքի) ԱԵԱ-ն է, առանց ԱԵՕ-ի փոխադարձ ճանաչման, կոդը նշված չէ:

Եթե ​​հատուկ հանգամանքների պատճառով չկա օտարերկրյա առաքիչ / ստացող, անվան և ծածկագրի փոխարեն նշվում է «ՈՉ»:

9. Փոխադրման եղանակը / 方式

Փոխադրման եղանակները ներառում են իրական փոխադրման եղանակները և հատուկ փոխադրման եղանակները, որոնք տրամադրվում են մաքսայինի կողմից առաջինը փաստացի ներմուծման կամ արտահանման համար փոխադրման եղանակներն են և դասակարգվում են ըստ ապրանքների ներմուծման կամ արտահանման համար օգտագործվող տրանսպորտային միջոցի տեսակների. երկրորդը `առանց ապրանքների իրական ներմուծման կամ արտահանման փոխադրման եղանակներն են և դասակարգվում են ըստ Չ PRՀ-ում ապրանքների ռեժիմի փոփոխության:

Փոխադրման համապատասխան եղանակը ընտրվում և նշվում է համաձայն մաքսային ծառայության կողմից որոշված ​​«Փոխադրման եղանակների ծածկագրերի աղյուսակին» `ելնելով ապրանքների իրական ներմուծման կամ արտահանման համար փոխադրման եղանակների դասակարգման կամ ապրանքների ռեժիմի փոփոխությունից: Չ PRՀ-ի շրջանակներում:

 1. Հատուկ պայմաններում կիրառվում են լրացման հետևյալ պահանջները.
  1. Առանց փոստային առաքանիների օգտագործման արագ առաքմամբ ապրանքներ ներմուծելիս կամ արտահանելիս նշվում է փոխադրման իրական մեթոդը:
  2. Ներմուծված ապրանքները մաքսատան միջև տեղափոխելիս նշվում է `համաձայն այն մեքենայի, որի վրա տեղափոխված ապրանքները հասել են ՉCՀ տարածք մուտք գործելու վայր. արտահանվող ապրանքները մաքսային միջոցի տեղափոխելիս նշվում է այն մեքենայի համաձայն, որի վրա փոխադրված ապրանքներն արտահանվել են Չ PRՀ տարածքի արտահանման վայրից:
  3. Ներմուծված կամ արտահանված ցուցանմուշների և իրերի որպես նվեր վաճառքի հանձնված իրերի մասով, որոնք չեն արտահանվի (ներմուծվի) և չի մնա վաճառքի ՉCՀ-ի սահմաններում, նշվում է «այլ տրանսպորտ» (ծածկագիր 9): ,
  4. Ապրանքների համար, որոնք ուղևորները ներկրում կամ արտահանում են բեռի ուղեբեռում, նշվում է «ուղևորի բեռի ուղեբեռը» (ծածկագիր L):
  5. Անշարժ օբյեկտ օգտագործող ապրանքներ տեղափոխելիս (ներառյալ նավթամուղը, ջրատարը, էլեկտրացանցը և այլն) նշվում է «ստացիոնար օբյեկտի միջոցով փոխադրում» (ծածկագիր G):
 2. Առանց փաստացի ներմուծման կամ արտահանման Չ PRՀ տարածքում ապրանքների ռեժիմը փոխելիս կիրառվում են լրացման հետևյալ պահանջները.
  1. Երբ Չ PRՀ հիմնական տարածքից ապրանքները ներմուծվում են պարտատոմսերի գոտու տարածք կամ վերադարձվում են փոխկապակցված գոտի, նշվում է «ոչ կապակցված գոտի» (ծածկագիր 0):
  2. Երբ պարտատոմսերի գոտու տարածքից ապրանքներ են բերվում պարտատոմսերի գոտուց դուրս գտնվող ՉCՀ տարածք, նշվում է «պարտատոմսերի գոտին» (ծածկագիր 7):
  3. Արտահանման վերահսկման պահեստում ապրանքներ պահելու կամ Չ PRՀ տարածքում գտնվող ապրանքները արտահանման վերահսկման պահեստ վերադարձնելիս նշվում է «ժամանակավոր պահեստի պահեստ» (ծածկագիր 1):
  4. Չ PRՀ-ի ներսում վաճառվող կամ վերամշակման համար պարտատոմսերի պահեստից ապրանքներ տեղափոխելիս նշվում է «պարտատոմսերի պահեստ» (ծածկագիր 8):
  5. Երբ Չ PRՀ հիմնական տարածքից ապրանքներ են ներմուծվում պարտատոմսերի լոգիստիկ կենտրոն կամ պարտատոմսերի լոգիստիկ կենտրոնից ապրանքներ են արտահանվում Լ PRՀ մնացած մաս, նշվում է «լոգիստիկ կենտրոն» (ծածկագիր W).
  6. Երբ Չ PRՀ հիմնական տարածքից ապրանքներ են ներմուծվում պարտատոմսերի լոգիստիկ զբոսայգի կամ կապակցված լոգիստիկ պարկերից ապրանքներ են արտահանվում Չ PRՀ մնացած մաս, նշվում է «նյութատեխնիկական պարկ» (ծածկագիր X):
  7. Երբ ապրանքները ներմուծվում են պարտատոմսերի նավահանգստի գոտի կամ բարդ կապակցված գոտի Չ theՀ-ի մնացած տարածքից (այդ գոտիներից դուրս և չեն առնչվում հատուկ մաքսային հսկողության տարածքներին և պարտատոմսերի վերահսկման վայրերին), իսկ ապրանքները ներմուծվում են մնացած ՉՀՀ տարածքը դեպի այս կապակցված գոտիների տարածքը ՝ «կապակցված նավահանգստի գոտի / բարդ պարտատոմսերի գոտի» (ծածկագիր Y):
  8. Արտահանման վերամշակման գոտի ապրանքներ ներմուծելիս `ՉhuՀՀ-Մակաո միջսահմանային արդյունաբերական գոտին (huուհայ պուրակ), Չ PRՀ-ի և Kazakhազախստանի Խորգոսի (չինական հատված) միջսահմանային համագործակցության գոտի Չ PRՀ-ի մնացած մասերից (այս գոտիներից դուրս) և չպատկանող հատուկ մաքսային հսկողության տարածքներին և տեղաբաշխում է պարտատոմսերի վերահսկողությունը) և Չ PRՀ-ի մնացած մասերից ապրանքների ներմուծումը այդ գոտիների տարածք, նշվում է «արտահանման վերամշակման գոտի» (ծածկագիր Z):
  9. Չ PRՀ տարածքից ապրանքներ արտահանելիս ՝ Արևմտյան միջանցքի Շենժեն-Հոնկոնգ նավահանգստի գոտու Հոնկոնգի հատված, ինչպես նաև Չ theՀ հիմնական տարածքից ապրանքներ ներմուծել և արտահանել չինական կողմի տարածք Լ PRՀ-ի և Kazakhազախստանի Խորգոսի միջսահմանային համագործակցության գոտին `« սահմանային հատուկ մաքսային աշխատանքային գոտի »(ծածկագիր H):
  10. Նշված միջանցքի երկրորդ գծի միջոցով ապրանքներ արտահանելիս `Հենցինգի նոր շրջանը և Պինգտանի համալիրի փորձարարական գոտին (այսուհետ` համատեղ ՝ ինտեգրալ փորձարարական գոտիներ) հայտարարելու համար Չ PRՀ-ի մնացած մասը կամ Չ PRՀ-ի մնացած մասերից ապրանքներ արտահանելու համար: հայտարարագրման համար նախատեսված հատուկ միջանցքի երկրորդ գծի երկայնքով բարդ փորձարարական գոտիներ, ինչպես նաև բարդ փորձարարական գոտում ապրանքներ տեղափոխելու ժամանակ հայտարարագրման և մաքսատուրքերի վճարման դեպքում `դիմումատուի ընտրությամբ,« բարդ փորձարարական գոտի »(ծածկագիր T) նշվում է:
  11. Հատուկ մաքսային հսկողության գոտիների մեջ ապրանքները տեղափոխելիս կամ տեղափոխելիս `հատուկ մաքսային հսկողության գոտիների և պարտատոմսերի վերահսկման վայրերի միջև ապրանքներ տեղափոխելիս, հատուկ մաքսային հսկողության գոտիների և Լ PRՀ-ի մնացած տարածքներից ապրանքներ տեղափոխել գոտիներից դուրս, վերամշակված հումքի մնացորդներ տեղափոխել , խորը վերամշակման, հատուկ մաքսային հսկողության գոտիներից դուրս ապրանքների տեղափոխման Չ PRՀ-ում ապրանքների տեղափոխման, ինչպես նաև ՉCՀ տարածքում ապրանքների այլ տեղաշարժի ապրանքներ, նշվում է «այլ փոխադրումներ» (ծածկագիր 9):

10. Մեքենայի և թռիչքի համարի անվանումը / BER 名称 航次

Այս դաշտում նշվում է ապրանքների ներմուծման կամ արտահանման համար օգտագործվող տրանսպորտային միջոցի անվանումը կամ ծածկագիրը, ինչպես նաև թռիչքի համարը: Այս դաշտում մուտքագրված բովանդակությունը պետք է լիովին համընկնի տրանսպորտային մարմինների կողմից մաքսայինին տրամադրված բեռի հայտարարագրի (բեռնաթափման) հետ:

 1. Տրանսպորտային միջոցի անվանումը մուտքագրելիս կիրառվում են լրացման հետևյալ մանրամասն պահանջները.
  1. Ապրանքների ուղղակիորեն ներմուծման կամ արտահանման վայրում մաքսային ձևակերպումներն ավարտելիս կամ ամբողջ երկրում մաքսային ձեւակերպումների ինտեգրված համակարգ օգտագործելու դեպքում մաքսային հայտարարագիր լրացնելու պահանջները.
   1. transportրային տրանսպորտով տեղափոխելիս նշվում է նավի գրանցման համարը (Հոնկոնգի և Մակաոյի հետ կապող փոքր չափի նավերի համար `վերահսկողության մատյանների համարը) կամ նավի անվանումը` անգլերեն;
   2. Ավտոմոբիլային փոխադրումներ իրականացնելիս. մինչև ավտոճանապարհային տրանսպորտային միջոցների կարգաբերման կարգի կարգավորման համակարգի ներդրումը նշվում է ապրանքների միջսահմանային փոխադրման համար օգտագործվող տրանսպորտային միջոցի ազգային պետական ​​գրանցման համարը. Շենժենում նախնական հայտարարագրման համակարգի օգտագործումը հայտարարագրելիս նշվում է ազգային պետական ​​գրանցման համարը + "/" + "նախնական հայտարարագիր" (提前 报关); Ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռնափոխադրումների կանոնակարգը կարգավորող համակարգի ներդրումից հետո այս դաշտը չի լրացվում.
   3. երկաթուղով տեղափոխելիս. նշեք փոխադրման համարը կամ ընդունման վկայականի համարը.
   4. օդով փոխադրման համար. նշեք թռիչքի համարը.
   5. փոստով տեղափոխելիս. նշվում է փոստային ծանրոցի հաշիվ-ապրանքագրի համարը.
   6. այլ եղանակով տեղափոխելիս. նշվում է փոխադրման եղանակը, օրինակ ՝ խողովակաշարային փոխադրում, կենդանու փաթեթավորում և այլն:
  2. Մաքսային ապրանքների (մաքսային տրանզիտ) միջև ապրանքների տեղաշարժի համար մաքսային հայտարարագիրը լրացնելու պահանջները.
   1. ներմուծում:
    1. transportրային տրանսպորտով փոխադրման համար. ուղղակի փոխադրման կամ «@» նախնական հայտարարագրի համար նշվում է + տարանցիկ փոխադրման հայտարարագրի ձևի 16-նիշանոց ժամանակավոր գրանցման համարը (կամ բեռնափոխադրման 13-նիշանոց համարը) միջանկյալ փոխադրմամբ փոխադրման համար անգլերեն լեզվով նշված է Չ PRՀ մուտք գործող նավի անվանումը.
    2. երկաթուղով փոխադրման համար. ուղղակի փոխադրման կամ նախնական հայտարարագրի համար նշեք «@» + տարանցիկ փոխադրման հայտարարագրի ձևի 16-նիշանոց գրանցման համարը. միջանկյալ փոխադրմամբ փոխադրման համար նշվում է վագոնի համարը.
    3. օդային փոխադրումների համար. ուղղակի փոխադրման կամ նախնական հայտարարագրման համար նշեք «@» + տարանցիկ փոխադրումների հայտարարագրի ձևի 16-նիշանոց ժամանակավոր գրանցման համարը (կամ ուղեգրերի 13-նիշանոց համարը). միջանկյալ փոխադրմամբ փոխադրման համար նշվում է «@»;
    4. Ավտոմոբիլային կամ այլ տրանսպորտային միջոցներով տեղափոխելիս նշեք «@» + տարանցիկ փոխադրման համար հայտարարագրի ձևի 16-նիշանոց ժամանակավոր գրանցման համարը (կամ բեռնագրքի 13-նիշանոց համարը)
    5. երբ վերոհիշյալ փոխադրման եղանակներից որևէ մեկը և Գուանդուն նահանգի տարածքում օգտագործվող բեռնափոխադրման բեռի վրա բեռը տեղափոխելը նախապես հայտարարում է, նշվում է «@» + ուղեգրերի 13 նիշ համարը:
   2. արտահանում:
    1. waterրային տրանսպորտով տեղափոխելիս. առանց միջանկյալ փոխադրման արտահանման ժամանակ նշեք «@» + տարանցիկ փոխադրման համար հայտարարագրի ձևի 16-նիշանոց ժամանակագրական գրանցման համարը (կամ բեռնաթափման 13-նիշանոց համարը). եթե մաքսային ապրանքներ տեղափոխելու համար բազմալեզու մաքսային հայտարարագրում անհրաժեշտ է օգտագործել մեկը, ապա մեքենայի անվանման վայրում նշվում է «@». Ներքին ջրային ճանապարհով տրանսպորտային միջոցի միջոցով միջանկյալ փոխադրմամբ փոխադրման ժամանակ նշվում է նավի (բեռնանավի) անվանումը վերաբեռնման համար. ներքին երկաթուղային տրանսպորտի օգտագործմամբ - նշեք գնացքի անվանումը (իրավասու մաքսային մարմնի մաքսային տարածքի 4 նիշանոց ծածկագիր + «ԳՆԱՔ»); ներքին ճանապարհային տրանսպորտի օգտագործմամբ `նշվում է մեքենայի անվանումը (իրավասու մաքսային մարմնի մաքսային տարածքի 4 նիշանոց ծածկագիր +« ԲԵՌՆԱՊԱՀԻ »);
    2. Երկաթուղային ճանապարհով տեղափոխելիս նշեք «@» + տարանցիկ փոխադրման հայտարարագրի ձևի 16-նիշանոց ժամանակավոր գրանցման համարը (կամ բեռնագրքի 13-նիշանոց համարը). եթե մաքսային ապրանքներ տեղափոխելու համար բազմալեզու մաքսային հայտարարագրում անհրաժեշտ է օգտագործել մեկը, ապա մեքենայի անվանման վայրում նշվում է «@».
    3. օդային փոխադրումների համար. նշեք «@» + տարանցիկ փոխադրման հայտարարագրի ձևի 16-նիշանոց ժամանակավոր գրանցման համարը (կամ ուղեգրերի 13-նիշանոց համարը). եթե մաքսային ապրանքներ տեղափոխելու համար բազմալեզու մաքսային հայտարարագրում անհրաժեշտ է օգտագործել մեկը, ապա մեքենայի անվանման վայրում նշվում է «@».
    4. այլ տրանսպորտով տեղափոխելիս `նշեք« @ »+ տարանցիկ փոխադրման հայտարարագրի ձևի 16-նիշանոց ժամանակավոր գրանցման համարը (կամ բեռնագրքի 13-նիշանոց համարը).
   3. Համախմբված մաքսային հայտարարագրի մեթոդով մաքսային ձեւակերպումներ կատարելիս մաքսային հայտարարագրում նշվում է «համախմբված հայտարարագիր»:
   4. Երբ ապրանքների անմաքս վաճառքի կազմակերպությունը արտահանման պահից ներքին արտադրության ապրանքներ է վաճառում հարկերի վերադարձով, այդ դաշտը չի լրացվում:
   5. Եթե ​​ապրանքների իրական ներմուծում կամ արտահանում չի իրականացվում, այս դաշտը չի լրացվում:
 2. Թռիչքի համար մուտքագրելիս կիրառվում են լրացման հետևյալ մանրամասն պահանջները.
  1. Ապրանքների ուղղակիորեն ներմուծման կամ արտահանման վայրում մաքսային ձևակերպումներն ավարտելիս կամ ամբողջ երկրում մաքսային ձեւակերպումների ինտեգրված համակարգ օգտագործելու դեպքում մաքսային հայտարարագիր լրացնելու պահանջները.
   1. երբ ջրային տրանսպորտով է իրականացվում. նշվում է նավի ճանապարհորդության թիվը.
   2. Ավտոմոբիլային ճանապարհով տեղափոխելիս. նախքան ճանապարհային երթևեկի տրանսպորտային միջոցների կարգաբերման կարգավորման համակարգի ներդրումը նշվում է տրանսպորտային միջոցի մուտքի կամ ելքի 8-նիշ թվականը (որից առաջին 4 նիշերը տարին են, 2 նիշը `ամիս, 2 նիշն է օրը. Հետագայում նույնպես); Ավտոմոբիլային տրանսպորտով փոխադրման ճանապարհային նշումների կարգավորման համակարգի ներդրումից հետո նշվում է մեքենայի ծածկագիրը.
   3. երկաթուղով տեղափոխելիս նշվում է գնացքի մուտքի կամ ելքի ամսաթիվը.
   4. օդով փոխադրման համար. լրացված չէ;
   5. փոստով տեղափոխելիս նշվում է մեքենայի մուտքի կամ ելքի ամսաթիվը.
   6. այլ եղանակով փոխադրման դեպքում `լրացված չէ:
  2. Մաքսային ապրանքների (մաքսային տրանզիտ) միջև ապրանքների տեղաշարժի համար մաքսային հայտարարագիրը լրացնելու պահանջները.
   1. ներմուծում:
    1. ջրային տրանսպորտով տեղափոխելիս. միջանկյալ փոխադրմամբ տեղափոխման ժամանակ նշվում է «@» - ը + Չ PRՀ մուտք գործող հիմնական գծի նավի ճանապարհորդության համարը. ուղղակի փոխադրման կամ նախնական հայտարարագրի համար լրացված չէ.
    2. ավտոտրանսպորտով տեղափոխելիս `ոչ լրացված;
    3. Երկաթուղով տեղափոխելիս նշեք «@» + մուտքի կամ ելքի ամսաթիվը; դ) օդային ճանապարհով տեղափոխման համար `ոչ լրացված. ե) այլ եղանակով փոխադրման դեպքում. չի լրացվում.
   2. արտահանում:
    1. ջրային տրանսպորտով տեղափոխելիս. առանց միջանկյալ փոխադրման տեղափոխելիս այն չի լրացվում. ներքին ջրային ճանապարհով տրանսպորտի միջոցով միջանկյալ փոխադրմամբ փոխադրման համար նշվում է նավի (բեռնախցիկի) նավարկության համարը `բեռնափոխադրման համար. ներքին երկաթուղային կամ ճանապարհային տրանսպորտի օգտագործումը `փոխադրման սկսման 6 նիշ թվական (2 նիշ - տարի, 2 նիշ` ամիս, 2 նիշ `օր);
    2. ճանապարհային տրանսպորտի և բեռնարկղային փոխադրումների համատեղ օգտագործմամբ արտահանման ժամանակ. լրացված չէ.
    3. օդով փոխադրման համար. լրացված չէ;
    4. այլ եղանակով փոխադրման դեպքում `լրացված չէ:
   3. Երբ ապրանքների անմաքս վաճառքի կազմակերպությունը արտահանման պահից ներքին արտադրության ապրանքներ է վաճառում հարկերի վերադարձով, այդ դաշտը չի լրացվում:
   4. Եթե ​​ապրանքների իրական ներմուծում կամ արտահանում չի իրականացվում, այս դաշտը չի լրացվում:

11. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՎԱԱՌՔԻ ԹԻՎ / 提 运 单

Այս դաշտում նշվում է բեռնաթերթիկի կամ բեռնաթափման համարը: Մաքսային հայտարարագրի մեկ օրինակը կարող է պարունակել միայն մեկ բեռնաթերթիկ կամ բեռնաթափման համար: եթե մեկ ապրանքագրի (ապրանքագրի) վրա նշված բեռը համապատասխանում է մի քանի բեռնաթափման կամ ուղեգրերի, յուրաքանչյուրի համար բեռի վճարում կամ հայտարարագիր, լրացվում է առանձին հայտարարագիր:

Կիրառվում են լրացման հետևյալ մանրամասն պահանջները.

 1. Ապրանքների ուղղակիորեն ներմուծման կամ արտահանման վայրում մաքսային ձևակերպումներն ավարտելիս կամ ամբողջ երկրում մաքսային ձեւակերպումների ինտեգրված համակարգ օգտագործելու դեպքում մաքսային հայտարարագիր լրացնելու պահանջները.
  1. Waterրով տեղափոխելիս նշվում է արտահանման կամ ներմուծման համար բեռի հայտարարագրի համարը. ներքին բեռի առկայության դեպքում նշվում է արտահանման կամ ներմուծման համար բեռի հայտարարագրի համարը + "*" + ներքին բարձունքի համարը:
  2. Ավտոմոբիլային փոխադրումներ իրականացնելիս. Մինչև ճանապարհային տրանսպորտի ճանապարհային նշումների կարգավորման համակարգի ներդրումը լրացված չէ. Ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռնափոխադրումների կարգավորման համակարգի ներդրումից հետո նշվում է արտահանման կամ ներմուծման համար նախատեսված ընդհանուր բեռի տեղեկագրի համարը:
  3. Երկաթուղով տեղափոխելիս նշվում է բեռնաթափման համարը:
  4. Օդային ճանապարհով փոխադրման համար. Նշել ընդհանուր բեռնաթերթիկի համարը + "_" + բեռնաթափման համարը. Բեռնաթերթիկի բացակայության դեպքում նշվում է ընդհանուր բեռնաթափման համարը:
  5. Փոստով տեղափոխելիս նշվում է փոստային ծանրոցի հաշիվ-ապրանքագրի համարը:
 2. Մաքսային ապրանքների (մաքսային տրանզիտ) միջև ապրանքների տեղաշարժի համար մաքսային հայտարարագիրը լրացնելու պահանջները.
  1. Ներմուծում ՝
   1. ջրային տրանսպորտով փոխադրման դեպքում. ուղղակի փոխադրման կամ միջանկյալ փոխադրմամբ փոխադրման դեպքում նշվում է բեռնաթափման համարը. նախնական հայտարարագրման ընթացքում լրացված չէ.
   2. երկաթուղով փոխադրման համար. ուղղակի փոխադրման կամ միջանկյալ փոխադրմամբ փոխադրման համար նշվում է երկաթուղու օրինագծի համարը. նախնական հայտարարագրման ընթացքում լրացված չէ.
   3. օդային ճանապարհով փոխադրման համար. ուղղակի փոխադրման կամ միջանկյալ փոխադրմամբ փոխադրման համար նշվում է ընդհանուր բեռնաթղթի համարը + «_» + բեռնաթափման համարը. նախնական հայտարարագրման ընթացքում լրացված չէ.
   4. երբ տեղափոխվում է մեկ այլ եղանակով. լրացված չէ.
   5. տեղափոխման վերոհիշյալ եղանակով ապրանքներ ներմուծելուց հետո Գուանդուն նահանգի մաքսային գրասենյակների միջև ապրանք տեղափոխելիս նշվում է մեքենայի գրանցման համարը:
  2. Արտահանում
   1. ջրային տրանսպորտով տեղափոխելիս. միջանկյալ փոխադրմամբ տեղափոխման ժամանակ նշվում է բեռնաթափման համարը. առանց միջանկյալ փոխադրման տեղափոխման ընթացքում այն ​​չի լրացվում. երբ Գուանդուն նահանգում ճանապարհային ճանապարհով մաքսային փոխադրված ապրանքները նախապես հայտարարագրում է, նշվում է ապրանք տեղափոխող մեքենայի հաշվառման համարը.
   2. երբ տեղափոխվում է մեկ այլ եղանակով. լրացված չէ. երբ Գուանգդոնգ նահանգում մաքսայինի միջև փոխադրված բեռները նախապես հայտարարագրում է, նշվում է ապրանք տեղափոխող մեքենայի հաշվառման համարը:
  3. Համախմբված մաքսային հայտարարագրման եղանակով մաքսային ձևակերպումներ կատարելիս մաքսային հայտարարագիրը նշում է ապրանքների ներմուծման և արտահանման մեկնարկի և ավարտի ամսաթիվը `համաձայն համախմբված հայտարարագրի բնութագրի (4 նիշ` տարի, 2 նիշ `ամիս, 2 նիշ` օր, 4 նիշ `տարի, 2 նիշ` ամիս, 2 նշան `օր):
  4. Եթե ​​ապրանքների իրական ներմուծում կամ արտահանում չի իրականացվում, այս դաշտը չի լրացվում:

12. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ / 货物 存放 地点

Այս դաշտում նշվում է ապրանքների ներմուծումից հետո պահեստավորման հաստատությունը կամ տեղը, այդ թվում `մաքսային հսկողության աշխատանքի վայրը (ժամանակավոր պահեստ), տեսակավորման պահեստը, մշտական ​​վերամշակման վայրը, կարանտինի տեղը, ձեռնարկությունների սեփական պահեստը և այլն:

13. ՎԵՐ ENDԻՆ ԸՆՏՐՈ / ՈՒENDԱՐԿՈՒՄ / 消费 使用 单位 / 生产 销售

 1. Վերջնական ստացողի մասին տեղեկատվություն մուտքագրելիս նշվում է ՉCՀ տարածք ներմուծված ապրանքների հայտնի վերջնական սպառողի կամ օգտագործողի անունը, ներառյալ.
  1. Կազմակերպություններ, որոնք ինքնուրույն ապրանքներ են ներկրում դրսից:
  2. Կազմակերպությունը, որը ապրանքների ներմուծումը վստահեց ներմուծման-արտահանման ձեռնարկությանը:
 2. Վերջնական բեռն ուղարկողի մասին տեղեկություններ մուտքագրելիս նշվում է Չ PRՀ տարածքում հայտնի արտահանող ապրանքների կամ վաճառողի անունը, այդ թվում.
  1. Կազմակերպություններ, որոնք ինքնուրույն ապրանքներ են արտահանում:
  2. Կազմակերպությունը, որը ապրանքների արտահանումը վստահել է ներմուծման-արտահանման ձեռնարկությանը:
  3. Երբ ապրանքների անմաքս վաճառքի կազմակերպությունը ներքին արտադրության ապրանքներ է վաճառում արտահանման համար հարկերի վերադարձով, ապա նշվում է այս կազմակերպության ղեկավարության տակ գտնվող անմաքս խանութը:
 3. Ապրանքներ ներմուծելու կամ արտահանելու համար մաքսային հայտարարագրում ապրանքներ վերջնական բեռնընկալողի / ուղարկողի մասին տեղեկությունները, որոնք ամբողջությամբ կամ մասամբ ազատված են մաքսատուրքից, պետք է լիովին համընկնեն «Հաստատում ապրանքներ ներմուծելիս և արտահանելիս տուրքերից գանձման և ազատման մասին ՉCՀ մաքսատները »(այսուհետ ՝« Հավաքագրման հաստատում և տուրքից ազատում »). Պարտատոմսերի հսկողության վայրի և օտարերկրյա տարածքի միջև ապրանք տեղափոխելիս պարտատոմսերի հսկողության վայրի անվանումը նշվում է որպես վերջնական ստացող / ուղարկող (B կարգի պարտատոմսերի լոգիստիկ կենտրոններում `ձեռնարկության անվանումը պարտատոմսերի տարածքում) նշվում է նյութատեխնիկական կենտրոն):
 4. Հատուկ մաքսային հսկողության գոտիներում այս գոտին կառավարող ձեռնարկությունը («վերամշակող կազմակերպություն» կամ «պահեստ») նշվում է որպես վերջին ստացող / բեռն ուղարկող:
 5. Կոդի լրացման պահանջները.
  1. Նշված է 18-նիշանոց իրավաբանական անձի կամ այլ կազմակերպության վարկունակության միասնական ծածկագիրը:
  2. Եթե ​​չկա 18 նիշանոց հանրային վարկային վարկանիշի միասնական ծածկագիր, նշվում է «ՈՉ»:
 6. Եթե ​​ՉCՀ տարածքում Լ PRՀ ներմուծված ապրանքների վերջնական սպառողը կամ օգտագործողը, կամ Չ PRՀ-ից արտահանվող ապրանքների արտադրողն կամ վաճառողը անհատական ​​են, ապա նույնականացման քարտի համարը, անձնագրի համարը, թայվանցի հայրենակցի նույնականացման համարը կամ այլ վավեր ID նշվում է համարը, ինչպես նաև անունն ու ազգանունը:

14. ՎԵՐԱՀՍԿՈՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴ / 监管 方式

Վերահսկողության եղանակ - ապրանքների ներմուծման և արտահանման ընթացքում մաքսային հսկողության մեթոդ, որը սահմանվել է միջազգային առևտրում արտահանման-ներմուծման գործառնությունների ձևի հիման վրա, հաշվի առնելով տուրքերի հավաքագրումը, վիճակագրությունը և տեղաշարժի նկատմամբ մաքսային հսկողության պայմանները: ապրանքների. Վերահսկիչ մեթոդի կոդը բաղկացած է 4 նիշից, որից առաջին երկուսը դասակարգման ծածկագիր են, որոնք հատկացվել են մաքսային հսկողության և համակարգչային կարգավորման պահանջներին համապատասխան, իսկ վերջին երկուսը արտահանման-ներմուծման գործառնության ձևի ծածկագիր են, մշակված ՝ հաշվի առնելով միջազգային ստանդարտներ

Այս ոլորտում, արտաքին առևտրի գործարքի փաստացի պայմանների հիման վրա, նշվում է հսկողության մեթոդի կրճատ անվանումը և դրա ծածկագիրը, որոնք ընտրված են մաքսային կողմից որոշված ​​«Հսկման մեթոդների կոդերի աղյուսակին» համապատասխան: Մաքսային հայտարարագրի մեկ օրինակում կարող է նշված լինել միայն մեկ հսկիչ մեթոդի ծածկագիր:

Հատուկ պայմաններում հաճախորդի կողմից մատակարարվող հումքը մշակելիս վերահսկման մեթոդի դաշտը լրացնելու համար կիրառվում են հետևյալ պահանջները.

 1. Աննշան քանակի և ցածր արժեքի օժանդակ հումք ներմուծելիս (այսինքն `ցածր արժեքի օժանդակ հումք` մինչև 5 ԱՄՆ դոլարի արժեքով և 000 տեսակի սահմաններում), որի համար չի օգտագործվում «Մաքսազերծման առևտրի ուղեցույց», «օժանդակ հումք նշված են ցածր արժեք ունեցող նյութեր »: Եթե ​​օգտագործվում է «Տոլլինգի առևտրի ուղեցույցներ», նշվում է «Տոլլինգի առևտրի ուղեցույցներում» տրամադրված վերահսկման մեթոդը:
 2. Չ PRՀ տարածքում վաճառքի վերամշակման մեջ վճարվող հումքը տեղափոխելիս, ինչպես նաև ներմուծումը որպես հումք և պատրաստի արտադրանքի, արատավոր ապրանքների, Չ progressՀ-ում վաճառքի մեջ գտնվող ապրանքների համար գրանցելիս նշվում է »: վաճառքի համար փոխանցված հումքի փոխանցում Չ PRՀ »կամ« տեղափոխում Չ PRՀ ներմուծվող հումքի իրացմանը ». «Հավաքագրման հաստատումը և տուրքերից ազատելը» հիմքի վրա հաճախորդներով մատակարարվող հումքի վերամշակման պատրաստի արտադրանքը ներմուծվող ապրանքների կատեգորիա մաքսատուրքերից լրիվ կամ մասնակի ազատելուց տեղափոխելիս լրացվում են արտահանման և ներմուծման հայտարարագրերը. արտահանման հայտարարագրում նշվում է «տրամադրված հումքից պատրաստի ապրանքների մաքսատուրքերից լրիվ կամ մասնակի ազատում» կամ «ներմուծվող հումքից պատրաստի արտադրանքի մաքսատուրքից ամբողջությամբ կամ մասնակի ազատում», ներմուծման հայտարարագրում նշվում է մեթոդը `համաձայն իրական հսկողության մեթոդի: ,
 3. Հաճախորդի կողմից մատակարարվող հումքի վերամշակման արտադրանքի արտահանման ընթացքում պատրաստի արտադրանքի միջադեպի պատճառով հետադարձ ներմուծման (ներմուծման) կամ վերարտահանման (արտահանման) դեպքում նշվում է. «Մատակարարված հումքից պատրաստի արտադրանքի վերադարձ / փոխանակում նյութեր »կամ« ներմուծված հումքից պատրաստի արտադրանքի վերադարձ / փոխանակում »; վերամշակման համար հումք ներմուծելիս փոխարինման հետ կապված հումքի և մասերի արտահանման (արտահանման) կամ վերամշակման (ներմուծման) դեպքում ՝ «տրամադրված հումքի կամ մասերի վերադարձ / փոխանակում» կամ «ներմուծված հումքի վերադարձ / փոխանակում նյութեր կամ մասեր »նշվում է. հումքի և մասերի մնացորդների, վերամշակման գործընթացում ծագող թափոնների վերադարձի արտահանման (արտահանման), ինչպես նաև նախկինում ներմուծված հումքի և մասերի հետադարձ արտահանման (արտահանման) որակի, հստակեցման և այլ պատճառների հետ կապված առանց փոխանակման շրջանակներում նմանատիպ ապրանքների ներմուծման նշվում է «տրամադրված հումքի և մասերի արտահանում», «տրամադրված հումքից թափոնների հեռացում», «ներմուծվող հումքի և մասերի արտահանում», «թափոնների հեռացում ներմուծված հումքից »:
 4. Հաճախորդների կողմից մատակարարվող հումքի `Չ PRՀ-ում վաճառքի համար թափոններն ու ենթամթերքները տեղափոխելիս լրացվում է ներմուծման հայտարարագիր, որը նշում է« մատակարարվող հումքից վաճառքի թափոնների տեղափոխումը ՉCՀ »կամ« ներմուծված հումքից թափոններ Չ PRՀ-ում վաճառքի համար »:
 5. Երբ ձեռնարկությունը փոխանցում է դեպի ոչնչացում առանց վճարելու եկամուտ բերող ապրանքների բեռը, ապա եթե այդ ապրանքները հումք, մասեր կամ թերի ապրանքներ են, նշվում է «հումքի և մասերի ոչնչացումը», եթե այդ ապրանքները թափոններ են կամ ենթամթերքներ, նշվում է «թափոնների ոչնչացում»: Երբ ձեռնարկությունը եկամտի ստացումով տոլինգի բեռը ոչնչացման է փոխանցում, նշվում է «Մատակարարված հումքից Չ wasteՀ-ում վաճառքի համար թափոնների տեղափոխում» կամ «Չ transferredՀ-ում վաճառքի հանված հումքից թափոնների տեղափոխում»:
 6. Երբ ապրանքների անմաքս վաճառքի կազմակերպությունը ներքին արտադրության ապրանքներ է վաճառում `արտահանման համար հարկի վերադարձմամբ, նշվում է« այլ »:

15. ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԻ Հավաքագրման և ազատման բնույթը / 性质

Այս ոլորտում, փաստացի պայմաններից ելնելով, նշեք մաքսատուրքերից գանձման և ազատման բնութագրի կրճատ անվանումը և դրա ծածկագիրը, որոնք ընտրված են մաքսատուրքերով սահմանված «Հավաքագրման բնույթի և տուրքերից ազատելու ծածկագրերի ծածկագրերի աղյուսակի» համաձայն. եթե կա մաքսային կողմից տրված «Հավաքագրման հաստատում և տուրքերից ազատում», նշվում է սույն հաստատմամբ նախատեսված գանձման և տուրքերից ազատման բնույթը: Մաքսային հայտարարագրի մեկ օրինակում կարող է նշվել հավաքագրման և մաքսատուրքերից ազատման բնութագրերի միայն մեկ տեսակ:

Մաքսատուրքերի առևտրի շրջանակներում մաքսային հայտարարագիր լրացնելիս նշվում է մաքսատուրքերի հավաքագրման և ազատման բնութագրի անվանման հապավումը և դրա ծածկագիրը, որը նախատեսված է մաքսային ծառայության կողմից տրված «Մաքսատուրքերի առևտրի ուղեցույցներով»: Հատուկ պայմաններում կիրառվում են լրացման հետևյալ պահանջները.

 1. Չ PRՀ-ում վաճառքի համար վճարվող առեւտրային ապրանքները տեղափոխելիս նշվում են փաստական ​​հանգամանքների վերաբերյալ տվյալներ (օրինակ `սովորական եղանակով տուրքերի հավաքագրում, գիտական ​​և կրթական գործունեության համար ապրանքներ, օրենքով սահմանված այլ կանոններ և այլն):
 2. Հումքի և մասերի հետադարձ արտահանման (արտահանման), պատրաստի արտադրանքի վերադարձի ներմուծման (ներմուծման) դեպքում նշվում են «օրենքով սահմանված այլ կանոններ»:
 3. Մանրածախ առևտրի շրջանակներում ապրանքներ տեղափոխելիս դրանք չեն ավարտվում:
 4. Երբ ապրանքների անմաքս վաճառքի կազմակերպությունը հայրենական արտադրության ապրանքներ է վաճառում արտահանման համար հարկային փոխհատուցմամբ, նշվում են «օրենքով նախատեսված այլ կանոններ»:

16. Լիցենզիայի համարը / 许可证

Այս դաշտում նշվում է ներմուծման (արտահանման) լիցենզիայի համարը, երկակի օգտագործման ապրանքների և տեխնոլոգիաների ներմուծման (արտահանման) լիցենզիայի, երկակի նշանակության ապրանքների և տեխնոլոգիաների արտահանման լիցենզիայի (ուղղորդված), տեքստիլ ապրանքների ժամանակավոր արտահանումը, արտահանման լիցենզիան (վճարային առևտրի շրջանակներում), արտահանման լիցենզիաները (փոքր սահմանային առևտրի շրջանակներում):

Երբ ապրանքների անմաքս վաճառքի կազմակերպությունը արտահանման համար հարկի վերադարձով վաճառում է ներքին արտադրության ապրանքներ, դրանք չեն լրացվում:

Մաքսային հայտարարագրի մեկ օրինակում կարող է նշվել միայն մեկ լիցենզիայի համար:

17. ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՆԻՍՏ / 启运

Այս ոլորտում ապրանքներ ներմուծելիս (ներմուծելիս) արտերկրում ապրանքների բեռի առաջին նավահանգիստը նշվում է մինչև այդ ապրանքների Չ theՀ մաքսային տարածք ժամանումը:

Իրական պայմաններին համապատասխան, նավահանգստի անվանումը և դրա ծածկագիրը նշվում են մաքսային ծառայության կողմից որոշված ​​«seովային նավահանգիստների ծածկագրերի աղյուսակին» համապատասխան. եթե նավահանգիստը նշված չէ «apովային նավահանգիստների ծածկագրերի աղյուսակում», նշվում են համապատասխան պետության անվանումը և ծածկագիրը: Այս գոտիներից դուրս հատուկ մաքսային հսկողության տարածքից կամ պարտատոմսերի վերահսկման կայքից CԿՀ ապրանքներ արտահանելիս նշվում է համապատասխան հատուկ մաքսային հսկողության տարածքի կամ պարտատոմսերի վերահսկման կայքի անվանումը և ծածկագիրը `համաձայն« Նավահանգիստների աղյուսակի ». եթե այս գոտին կամ վայրը նշված չէ «seովային նավահանգիստների ծածկագրերի աղյուսակում», ապա նշվում են «չնշված հատուկ կառավարման գոտին» (未列 出 的 特殊 监管) և դրա ծածկագիրը: Եթե ​​ապրանքների իրական ներմուծումը կամ արտահանումը չի իրականացվում, նշեք «Չ PRՀ շրջանակներում» (中国 境内) և համապատասխան ծածկագիրը:

18. Պայմանագրի կամ համաձայնության համարը / 合同 协议

Այս դաշտում նշվում է ապրանքների արտահանման-ներմուծման պայմանագրի համարը (ներառյալ համաձայնագրերը կամ պատվերները): Առևտրային գործարքի բացակայության դեպքում այն ​​չի ավարտվում:

Երբ ապրանքների անմաքս վաճառքի կազմակերպությունը վաճառում է հայրենական արտադրության ապրանքներ, որոնք ենթակա են արտահանման հետ վերադարձման հարկի, այդ դաշտը չի լրացվում:

19. ԱՌԵՎՏՈՒՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՏԱՐԱՔ) / 贸易 国 (地区

Առևտրային գործարքի արդյունքում ապրանքներ ներմուծելիս նշվում է ապրանքների գնման պետությունը (տարածքը), ապրանքների արտահանման ժամանակ նշվում է ապրանքների վաճառքի պետությունը (տարածքը): Առևտրային գործարքի բացակայության դեպքում նշվում է այն պետությունը (տարածքը), որին պատկանում է ապրանքների սեփականության սեփականատերը:

Այս դաշտում չինարեն լեզվով նշվում է համապատասխան պետության (տարածքի) անվանումը և դրա ծածկագիրը, որոնք ընտրված են մաքսային ծառայության կողմից որոշված ​​«Պետության (տարածքի) ծածկագրերի աղյուսակի» համաձայն:

20. ՊԵՏԱԿԱՆ (ՏԱՐԱՔ) ՊԵՏԱԿԱՆ (ՏԱՐԱՔ) ՊԱՐՏԱԴՐԱՆՔ / ՊԵՏԱԿԱՆ (ՏԱՐԱՔ) ՊԱՇՏՈՆԻ / 启运 (地区) / 运抵 国 ()

Որպես ապրանքներ ներմուծելիս (ներմուծելիս) որպես մեկնման պետություն (տարածք) նշվում է այն պետությունը (տարածքը), որտեղից ապրանքներն ուղղակիորեն ուղարկվում են ՉCՀ կամ այլ պետության (տարածքի) միջոցով տարանցմամբ, պայմանով, որ այս այլ պետությունում (տարածք ) չկան որևէ առևտրային գործարքներ:

Ապրանքների արտահանման (արտահանման) նպատակակետ պետություն (տարածք) այն պետությունն է (տարածքը), որտեղ ապրանքներն ուղարկվում են ՉCՀ մաքսային սահմանից ուղղակիորեն կամ այլ պետության (տարածքի) միջով տարանցմամբ, պայմանով, որ այս այլ պետությունը (տարածքը) ապրանքների նկատմամբ չի իրականացնում որևէ առևտրային գործարք:

Ուղղակի փոխադրմամբ ապրանքներ ներմուծելիս և արտահանելիս `առանց երրորդ պետության (տարածքի) միջոցով առանց վերաբեռնման (տարանցման), ելքի պետություն (տարածք) ներմուծվող ապրանքների բեռնման նավահանգստի պետություն է (տարածք). նշանակման պետությունը (տարածքը) արտահանվող ապրանքների նպատակակետի նավահանգստի պետությունն է (տարածքը):

Եթե ​​այս երրորդ պետության (տարածքում) երրորդ պետության (տարածքի) միջոցով բեռնաթափման (տարանցման) միջոցով բեռներ ներմուծելիս և արտահանելիս ապրանքների նկատմամբ իրականացվում են առևտրային բնույթի գործառնություններ, ապա տարանցման պետությունը (տարածքը) է մեկնման կամ նպատակակետի պետություն (տարածք):

Այս դաշտում նշվում է անունը չինարենով և մեկնման կամ նպատակակետի պետության (տարածքի) ծածկագիրը, որն ընտրված է մաքսային ծառայության կողմից որոշված ​​«Պետության (տարածքի) ծածկագրերի աղյուսակի» համաձայն:

Եթե ​​ապրանքների փաստացի ներմուծում կամ արտահանում չկա, նշվում են «Չինաստան» () և համապատասխան ծածկագիրը:

21. ՏՐԱՆՍԻՏԻ ՆԱՎԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ԱԴՐԲԵԱՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳORT / / 停 港 / 指

Արտերկրում ապրանքների բեռնման վերջին նավահանգիստը մինչ այդ ապրանքների ժամանումը Չ PRՀ մաքսային տարածք նշվում է որպես ապրանքների ներմուծման (ներմուծման) տարանցիկ նավահանգիստ:

Ապրանքներ տեղափոխելիս արտերկրում վերջնական նշանակության նավահանգիստը նշվում է որպես նշանակման նավահանգիստ ապրանքներ արտահանելիս (արտահանելիս). եթե վերջնական նպատակակետի նավահանգիստը նախապես անհայտ է, նշվում է նախատեսված նպատակակետի նավահանգիստը:

Իրական պայմաններին համապատասխան, նավահանգստի անվանումը և դրա ծածկագիրը նշվում են մաքսային ծառայության կողմից որոշված ​​«seովային նավահանգիստների ծածկագրերի աղյուսակին» համապատասխան. եթե «apովային նավահանգստի ծածկագրերի աղյուսակում» նշված չէ տարանցման կամ նպատակակետի նավահանգստի անունը կամ ծածկագիրը, ապա կարող են նշված լինել տվյալ պետության անունն ու ծածկագիրը:

Եթե ​​ապրանքների իրական ներմուծումը կամ արտահանումը չի իրականացվում, նշեք «Չ PRՀ շրջանակներում» (中国 境内) և համապատասխան ծածկագիրը:

22. Մուտքի և ելքի կետ / 入境 口岸 / 离境

Որպես ապրանքների ներմուծման (ներմուծման) մուտքի կետ նշվում է չինարեն լեզվով անվանումը և Չ theՀ-ի առաջին անցակետի ծածկագիրը, որտեղ մեքենան ժամանում է արտերկրից.

 • մուլտիմոդալ միջսահմանային փոխադրումների համար նշվում է չինարեն լեզվով անվանումը և ՉC-ում անցակետի ծածկագիրը, որում տեղափոխվել են բազմամոդալ փոխադրման միջոցով: ապրանքը վերջապես մնում է երկրի տարածքում;
 • Ապրանքների տարանցման ընթացքում նշվում են անունը չինարեն և առաջին անցակետի ծածկագիրը, երբ ապրանքները մտնում են ՉCՀ.
 • հատուկ մաքսային հսկողության տարածքից կամ պարտատոմսերի վերահսկման վայրից ապրանքներ ներմուծելիս նշվում են անունը չինարենով և հատուկ մաքսային հսկողության տարածքի կամ պարտատոմսերի վերահսկման վայրի ծածկագիրը.
 • այլ դեպքերում, երբ ապրանքների իրական ներմուծումը կամ արտահանումը չի իրականացվում, նշվում են այն քաղաքի անվանումը, որտեղ գտնվում են ապրանքները և դրա ծածկագիրը:

Որպես ելքի կետ նշվում է անունը չինարենով և առաջին անցակետի ծածկագիրը `նախքան արտահանվող ապրանքները տեղափոխող փոխադրող մեքենայի ԼCՀ-ից դուրս գալը.

 • մուլտիմոդալ միջսահմանային փոխադրումների համար նշվում է չինարեն լեզվով անվանումը և ՉC-ում անցակետի ծածկագիրը, որում մուլտիմոդալ փոխադրման միջոցով փոխադրված ապրանքներն առաջին անգամ լքում են երկրի տարածքը.
 • երբ ապրանքները տարանցիկ են, նշվում են անունը չինարենով և արտերկրում ապրանքներ արտահանելիս առաջին անցակետի ծածկագիրը:
 • հատուկ մաքսային հսկողության գոտուց կամ պարտատոմսերի վերահսկման վայրից արտերկիր արտահանելիս նշվում է անունը չինարենով և հատուկ մաքսային հսկողության տարածքի կամ պարտատոմսերի վերահսկման վայրի ծածկագիրը.
 • այլ դեպքերում, երբ ապրանքների իրական ներմուծումը կամ արտահանումը չի իրականացվում, նշվում են այն քաղաքի անվանումը, որտեղ գտնվում են ապրանքները և դրա ծածկագիրը:

Մուտքի և ելքի կետերի տեսակներն են `ծովային նավահանգիստները, ծովային ծովերը, օդանավակայանները, օդանավակայանների բեռնափոխադրման տերմինալները, սահմանային անցակետերը, երկաթուղային կայարանները, տրանսպորտային միջոցների բեռնման և բեռնաթափման կետերը, մեքենաների ստուգման վայրերը, ցամաքային նավահանգիստները, մաքսային հսկողության հատուկ գոտիները: տարածքի անցակետի վրա և այլն: Այս դաշտում նշվում է չինական անցակետի անվանումը և դրա ծածկագիրը, որոնք ընտրված են մաքսային ծառայության կողմից որոշված ​​«Անցակետի ծածկագրերի աղյուսակի» համաձայն:

23. ՓԱԹԵԹԱԳՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ / 包装

Ապրանքներ ներմուծելիս կամ արտահանելիս նշված փաթեթավորման տեսակները ներառում են տեղափոխման համար փաթեթավորում (առաքման փաթեթավորում) և փաթեթավորման այլ տեսակներ: Այս դաշտում նշվում է փաթեթավորման տեսակը և դրա ծածկագիրը ընտրված մաքսային ծառայության կողմից որոշված ​​«Փաթեթավորման տեսակների ծածկագրերի աղյուսակին» համապատասխան:

Առաքման փաթեթավորում `մեկ կտոր ապրանքի համար բեռի բեռով տրամադրված փաթեթավորում. փաթեթավորման այլ տեսակները ներառում են ապրանքների տարբեր տեսակի փաթեթավորում (տարաներ), ինչպես նաև բուսական ծագման հիմքի նյութեր և այլն:

24. Տեղերի քանակը / 件

Այս դաշտում նշվում է ներմուծված կամ արտահանվող ապրանքների քանակը փաթեթի մեջ (ըստ ապրանքների տեղափոխված փաթեթների քանակի): Հատուկ պայմաններում կիրառվում են լրացման հետևյալ կանոնները.

 1. Եթե ​​բեռի հայտարարագրում կտորների քանակը որոշվում է տարաների մեջ, ապա նշվում է տարաների քանակը:
 2. Եթե ​​բեռի հայտարարագրում պալետների մեջ նշված է կտորների քանակը, ապա նշվում է ծղոտե ներքնակների քանակը:

Այս դաշտը չի կարող զրո լինել; Առանց փաթեթավորման ապրանքների համար նշվում է «1» -ը:

25. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀ ՔԱՆ (ԿԳ) / 毛重 (千克)

Նշված է ներմուծված կամ արտահանվող ապրանքների ընդհանուր քաշը, ներառյալ դրանց փաթեթավորումը (տարա): Չափման միավոր - 1 կգ; եթե քաշը 1 կգ-ից պակաս է, ապա այս դաշտում նշվում է «1»:

26. ETԱ WE Քաշ (կգ) / 净重 (千克)

Նշվում է քաշըհամախառն ներմուծված կամ արտահանված ապրանքներ, որոնք նվազեցվում են արտաքին փաթեթավորման քաշով, այսինքն `ապրանքների իրական քաշով: Չափման միավոր - 1 կգ; եթե քաշը 1 կգ-ից պակաս է, ապա այս դաշտում նշվում է «1»:

27. ԱՌԱՔՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ / 成交

Ներմուծված կամ արտահանվող ապրանքների գնի փաստացի գործարքի պայմանների հիման վրա նշվում են առաքման պայմանները (գործարքի եղանակը), որոնք ընտրված են մաքսային կողմից սահմանված «Առաքման պայմանների ծածկագրերի աղյուսակի» համաձայն: Եթե ​​ապրանքների իրական ներմուծում կամ արտահանում չի իրականացվում, ապա ներմուծումը նշում է CIF, երբ արտահանում է FOB.

28. ԲԵՌՆԱՓՈԽԱՅԻՆ ԱԽՍԵՐ /

Ապրանքներ ներմուծելիս (ներմուծելիս) ապրանքների տեղափոխման ծախսերը (բեռնափոխադրումներ) նախքան ՉCՀ տարածք մուտք գործելու վայրում բեռնաթափումը. Ապրանքներ արտահանելիս (արտահանելիս) տրանսպորտային ծախսերը նշվում են Չ PRՀ տարածքից ապրանքների արտահանման վայրում բեռնումից հետո:

Փոխադրման ծախսերը կարող են նշված լինել երեք եղանակներից մեկով (բեռնափոխադրումներ մեկ միավորի համար, ընդհանուր բեռնափոխադրումներ կամ բեռնափոխադրումներ) համապատասխան նշանի հետ («1» նշանը նշանակում է բեռնափոխադրման գինը, «2» -ը ՝ բեռը մեկ միավորի համար, որը մեկ տոննա ապրանք է, «3» - բեռնափոխադրումների ընդհանուր գումարը), ինչպես նաև մուտքագրելով համապատասխան արտարժույթի ծածկագիր, որը ընտրված է մաքսային ծառայության կողմից որոշված ​​«Արտարժույթի ծածկագրերի աղյուսակին» համապատասխան:

Երբ ապրանքների անմաքս վաճառքի կազմակերպությունը վաճառում է հայրենական արտադրության ապրանքներ, որոնք ենթակա են արտահանման հետ վերադարձման հարկի, այդ դաշտը չի լրացվում:

29. ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ EXԱԽՍԵՐ /

Ապրանքներ ներմուծելիս (ներմուծելիս) նշվում է ապահովագրական ծախսերի չափը մինչև ՉCՀ ներմուծման վայրում բեռնաթափումը. Ապրանքներ արտահանելիս (արտահանելիս) նշվում են Չ PRՀ տարածքից ապրանքների արտահանման վայրում բեռնումից հետո ապահովագրության ծախսերը:

Ապահովագրության ծախսերը կարող են նշված լինել երկու եղանակներից մեկով (ընդհանուր ապահովագրական ծախսեր կամ ապահովագրական ծախսերի դրույքաչափ) համապատասխան նշանի հետ («1» նշանը նշանակում է ապահովագրական ծախսերի դրույքաչափ, «3» - ապահովագրական ծախսերի ընդհանուր գումար) և մուտքագրելով մաքսային ծառայության կողմից որոշված ​​«Արժութային ծածկագրերի աղյուսակին» համապատասխան ընտրված համապատասխան արժույթի ծածկագիր:

Երբ ապրանքների անմաքս վաճառքի կազմակերպությունը վաճառում է հայրենական արտադրության ապրանքներ, որոնք ենթակա են արտահանման հետ վերադարձման հարկի, այդ դաշտը չի լրացվում:

30. ԱՅԼ ԱԽՍԵՐ /

Այս դաշտում նշվում են գործարքի ներքո գտնվող ապրանքների գինը բացի ծախսերը, որոնք, ելնելով ՉՀՀ «Արտահանման և ներմուծման համար մաքսատուրքերի մասին» կանոնակարգի համապատասխան նորմերից, պետք է ներառվեն ամբողջ մաքսայինի մեջ: արժենալ կամ հանվել է ընդհանուր մաքսային արժեքից: Այլ ծախսերը կարող են նշված լինել երկու եղանակներից մեկով (տարբեր ծախսերի ընդհանուր չափը կամ այլ ծախսերի դրույքաչափը) համապատասխան նշանի ներդրմամբ («1» նշանը նշանակում է տարբեր ծախսերի դրույքաչափը, «3» -ը ՝ ընդհանուր գումարը) այլ ծախսերի), ինչպես նաև մուտքագրելով համապատասխան արտարժույթի ծածկագիր, որը ընտրված է մաքսային ծառայության կողմից որոշված ​​«Արտարժույթի ծածկագրերի աղյուսակին» համապատասխան:

Այլ ծախսերը, որոնք պետք է ներառվեն ամբողջ մաքսային արժեքում, նշվում են որպես դրական թիվ կամ դրական դրույքաչափով. այլ ծախսերը, որոնք պետք է հանվեն ամբողջ մաքսային արժեքից, նշվում են որպես բացասական թիվ կամ բացասական դրույքաչափով:

Երբ ապրանքների անմաքս վաճառքի կազմակերպությունը վաճառում է հայրենական արտադրության ապրանքներ, որոնք ենթակա են արտահանման հետ վերադարձման հարկի, այդ դաշտը չի լրացվում:

31. ԸՆԿԱՆՈING ՓԱՍՏԱԹԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԹԻՔԸ / 随附 单证 及

Այս դաշտում նշվում են արտահանման և ներմուծման այլ թույլտվությունների ծածկագրերը, մաքսային հսկողության փաստաթղթերը (բացի սույն կանոնների 16-րդ կետով նախատեսվածներից) և ուղեկցող փաստաթղթերից, որոնք ընտրված են «Մաքսային հսկողության համար փաստաթղթերի ծածկագրերի աղյուսակի» համաձայն: և «Ուղեկցող փաստաթղթերի ծածկագրերի աղյուսակ», որոնք որոշվում են մաքսատների կողմից, ինչպես նաև դրանց համարները:

Այս դաշտը բաժանված է երկու սյունակի. Ուղեկցող փաստաթղթի ծածկագիրը (随附 单证 代码) և ուղեկցող փաստաթղթի համարը (随附 单证 编号): «Ուղեկցող փաստաթղթի ծածկագիր» սյունակում նշվում է մաքսային կողմից որոշված ​​«Մաքսային հսկողության համար փաստաթղթերի ծածկագրերի աղյուսակի» և «Ուղեկցող փաստաթղթերի ծածկագրերի աղյուսակի» համաձայն `ընտրված փաստաթղթի ծածկագիրը: «Ուղեկցող փաստաթղթի համարը» սյունակում նշվում է ուղեկցող փաստաթղթի համարը:

 1. Չ PRՀ-ում վճարվող առևտրային ապրանքների վաճառքի հետ կապված մաքսատուրքերը վճարելու մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելիս (բացառությամբ «Ոսկե դարպաս II» վճարովի առևտրի կարգավորման համակարգի օգտագործման դեպքերի), նշանը »c»,« Ուղեկցող փաստաթղթի համարը »սյունակում նշվում է մաքսատների կողմից հաստատված և հաստատված` ՉCՀ-ում վաճառքի համար ապրանքների տեղափոխման հետ կապված տուրքերի հավաքագրման ակտի համարը:
 2. Եթե ​​սովորական առևտրի շրջանակներում ապրանքներ ներմուծելիս կամ արտահանելիս մաքսային տուրքի պայմանագրային (պայմանական) կամ հատուկ արտոնյալ դրույքաչափի կիրառում (այսուհետև ՝ միասին ՝ արտոնյալ դրույքաչափ), հնարավոր է միայն ծագման սերտիֆիկատի հիման վրա (ա կարգավորման ձև ՝ առանց ծագման երկիր հայտարարելու հնարավորության), սյունակում «ուղեկցող փաստաթղթի ծածկագիր» սյունակում նշվում է «Y» նշանը, սյունակում «ուղեկցող փաստաթղթի համարը» նշվում է (առևտրի պայմանագրի ծածկագիր) »+ «ծագման վկայականի համարը»: Եթե ​​արտոնյալ մաքսատուրքի կիրառումը թույլատրվում է ծագման սերտիֆիկատի կամ ծագման երկրի հայտարարագրի հիման վրա (ծագման երկրի հայտարարագրման հնարավորությամբ կարգավորող ձև), ապա «Y» նշանը նշվում է «ուղեկցող փաստաթղթի ծածկագիր» սյունակում, «ուղեկցող փաստաթղթի համարը» սյունակում, «(առևտրի ծածկագրի պայմանագիր)» + «C» նշան (ծագման վկայագրի հիման վրա դիմելիս) կամ ստորագրել «D» (ծագման երկրի հայտարարագրի հիման վրա դիմելիս) + «ծագման վկայականի համարը (կամ ծագման երկրի հայտարարագրի հերթական համարը)»: Մաքսային հայտարարագրի մեկ օրինակը համապատասխանում է ծագման մեկ սերտիֆիկատի կամ ծագման երկրի հայտարարագրի: Առևտրային համաձայնագրերի համար օգտագործվում են հետևյալ ծածկագրերը.
  • «01» - APEC համաձայնագիր;
  • «02» - «Չ PRՀ-ԱՍԵԱՆ ազատ առևտրի գոտու մասին» համաձայնագիր;
  • «03» - Չինաստանի եւ Հոնկոնգի SAR- ի միջեւ սերտ տնտեսական գործընկերության մասին համաձայնագիր (CEPA- Հոնկոնգ);
  • «04» - Չ PRՀ-ի և Մակաոյի SAR- ի միջև սերտ տնտեսական գործընկերության մասին համաձայնագիր (CEPA-Macau);
  • «06» - Թայվանից գյուղատնտեսական ապրանքների համար զրոյական մաքսատուրք կիրառելու միջոցներ.
  • «07» - Չինաստանի և Պակիստանի միջեւ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր;
  • «08» - Չ PRիլի Չ PRՀ-ի ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր;
  • «10» - Համաձայնագիր ՉCՀ-Նոր alandելանդիայի ազատ առևտրի գոտու մասին.
  • «11» - Չինաստանի և Սինգապուրի միջև ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր;
  • «12» - Համաձայնագիր ՉCՀ-Պերու ազատ առեւտրի գոտու մասին.
  • «13» - հատուկ արտոնյալ մաքսային ռեժիմը նվազագույն զարգացած պետությունների մասով.
  • «14» - Տայվանի նեղուցի ափերի տնտեսական համագործակցության շրջանակային համաձայնագիր (ECFA);
  • «15» - Համաձայնագիր ՉCՀ-Կոստա Ռիկայի ազատ առևտրի գոտու մասին.
  • «16» - Չինաստանի և Իսլանդիայի միջև ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր;
  • «17» - Չինաստանի և Շվեյցարիայի միջեւ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր;
  • «18» - Չինաստանի և Ավստրալիայի միջև ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր;
  • «19» - Համաձայնագիր Չ tradeՀ-ի և Կորեայի Հանրապետության միջեւ ազատ առևտրի գոտու մասին.
  • «20» - Չինաստանի եւ Վրաստանի միջեւ ազատ առեւտրի գոտու մասին համաձայնագիր:

Հատուկ մաքսային հսկողության տարածքում կամ պարտատոմսերի վերահսկման վայրում վաճառվող ապրանքների նկատմամբ մաքսատուրքի արտոնյալ դրույքաչափի հայց ներկայացնելիս `այդ ապրանքները հատուկ մաքսային հսկողության գոտի (կամ պարտատոմսերի վերահսկման վայր) կամ հատուկ մաքսատնից տեղափոխելիս վերահսկիչ տարածք (կամ պարտատոմսերի վերահսկման վայր), ինչպես նաև այդ գոտիներում (տեղերում) վաճառելիս, առևտրային պայմանագրով ապրանքների մաքսային հայտարարագրում ուղեկցող փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկությունները նշվում են սովորական առևտրում կիրառվող վերը նշված պահանջներին համապատասխան, եթե էլեկտրոնային հաշվառումն իրականացվում է ապրանքների տեղային ծագման վերաբերյալ տվյալների փոխանակման էլեկտրոնային համակարգով. եթե առևտրային պայմանագրով ապրանքների համար մաքսային հայտարարագրի տվյալների հետ կապված էլեկտրոնային հաշվառում չկա, ապա «ուղեկցող փաստաթղթի ծածկագիրը» սյունակում նշվում է «Y» նշանը, «ուղեկցող փաստաթղթի համարը» սյունակում նշեք «(առևտրի պայմանագրի ծածկագիր)» + «ծագման վայրը հաստատող փաստաթղթի գրանցման համարը»:

Originագման տեղը հաստատող փաստաթղթի գրանցման համարը համակարգի կողմից ավտոմատ կերպով նշանակված թիվ է այն բանից հետո, երբ առաքիչը (ստացողը) կամ նրա ներկայացուցիչը (հայտարարատուը) մուտք են գործում ներմուծվող կամ արտահանվող ապրանքների ծագման վայրը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ էլեկտրոնային տեղեկատվության համակարգ:

CEPA-Hong Kong կամ CEPA-Macau պայմանագրերով ապրանքների արտադրության համար Հոնկոնգի SAR կամ Macau SAR տարածք ապրանքների հումք արտահանելիս հայտարարագրում պարունակվող տեղեկատվությունը նշվում է `ելնելով սովորական շրջանակներում կիրառվող պահանջներից: առևտուր; Հոնկոնգյան SAR առեւտրի և արդյունաբերության վարչությունում կամ Մակաո SAR տնտեսական բյուրոյում գրանցվելուց հետո համապատասխանաբար Հոնկոնգի SAR կամ Macau SAR արտադրողին նշանակված համապատասխան գրանցման համարը նշվում է «կապված գրանցում» դաշտում (备案):

«Փաստաթղթերի համապատասխանության աղյուսակը» (单证 对应 关系 表) նշում է ապրանքների սերիական համարների համապատասխանությունը մաքսային հայտարարագրում և ծագման սերտիֆիկատում (ծագման երկրի հայտարարագիր): Ապրանքների սերիական համարները մաքսային հայտարարագրում պետք է պարունակեն ապրանքների համապատասխան սերիական համարները ծագման սերտիֆիկատում (ծագման երկրի հայտարարագիր). այս թվերի հաջորդականությունը չի պահանջվում: Եթե ​​մեկ մաքսային հայտարարագրի ներքո մեկ խմբաքանակ ապրանք ներմուծելիս (ներմուծելիս), դրանց մի մասը ենթակա չեն մաքսատուրքի արտոնյալ դրույքաչափի, ապա այդ ապրանքների սերիական համարները կարող են նշված չլինել «Փաստաթղթերի համապատասխանության աղյուսակում»: 3)

 1. Առևտրային պայմանագրով ծագման սերտիֆիկատի տրամադրումը բացառող աննշան արժեք ունեցող ապրանքներ ներմուծելիս (ներմուծելիս) «ուղեկցող փաստաթղթի ծածկագիրը» սյունակում «(առևտրի պայմանագրի ծածկագիր» »+« XJE00000 »նշվում է« Y »նշանը): »« Ուղեկցող փաստաթղթի համար »սյունակում:« Փաստաթղթի համապատասխանության աղյուսակում »մաքսային տուրքի արտոնյալ դրույքաչափի կիրառման ապրանքների վերաբերյալ տվյալները նշվում են փաստացի տվյալների հիման վրա. Ուղեկցող փաստաթղթերում նշված համարները պետք է լինեն նույնը, ինչ նախապատվությունները կիրառելու համար մաքսային հայտարարագրում նշված համարները:

32. Նշումներ և նշումներ / 标记 唛 码 及

Կիրառվում են լրացման հետևյալ պահանջները.

 1. Նշման համար օգտագործվում են այբբենական և թվային նիշեր, ներառյալ գրաֆիկական պատկերները. Նշման բացակայության դեպքում նշվում է «N / M»:
 2. Եթե ​​օտարերկրյա մասնակցությամբ ձեռնարկությունը ներմուծման-արտահանման ձեռնարկությանը հանձնարարում է սարքավորումներ և իրեր ներմուծել ներդրման համար (կանոնադրական կապիտալի վճարում), ապա նշվում է ներմուծման-արտահանման ձեռնարկության անվանումը:
 3. Եթե ​​հաշվառման համարը կապված է մաքսային հայտարարագրի հետ և միևնույն ժամանակ պետք է նշվի կարգավորող մարմինների պահանջներին համապատասխան, էլեկտրոնային եղանակով մաքսային հայտարարագիրը լրացնելիս այս համարը նշվում է «փոխկապակցված գրանցում» (关联 备案) դաշտում: տվյալներ
 4. «Պարտատոմսերի տարածքների միջև ապրանքներ վաճառելիս, վճարվող առևտրային ապրանքները արտահանման կամ ներմուծման ռեժիմին տեղափոխելիս, ինչպես նաև« Հավաքագրման հաստատումը և տուրքից ազատելը »հիմքի վրա Չ sellingՀ ապրանք վաճառելիս համապատասխան գրանցման համարը նշվում է« փոխկապակցված գրանցում »դաշտը (关联.):

  Ներմուծման (ներմուծման) ռեժիմին մաքսատուրքերից լրիվ կամ մասնակի ազատմամբ ապրանքներ տեղափոխելիս `« կապված գրանցում »դաշտում (关联 备案), լրիվ լրիվ ներմուծվող ապրանքների տեղափոխման վերաբերյալ Չ PRՀ մաքսայինի նամակի համարը կամ մաքսատուրքից մասամբ ազատված »մաքսատուրքերից լրիվ կամ մասնակի ազատմամբ ապրանքներ ներմուծման ռեժիմին փոխանցելու գործառնությունները:

  Արտահանման (արտահանման) ռեժիմին մաքսատուրքից լրիվ կամ մասնակի ազատմամբ ապրանքներ տեղափոխելիս `« կապված գրանցում »դաշտում (关联 备案), դաշտում նշված է« գրանցման մեջ հավաքագրման հաստատում և տուրքից ազատում »համարը: համարը »այդ ապրանքների ներմուծման (ներմուծման) մաքսային հայտարարագրի: չորս)

 5. Եթե ​​մաքսային հայտարարագրի համարը կապված է սույն հայտարարագրի հետ և միևնույն ժամանակ պետք է նշվի կարգավորող մարմինների պահանջներին համապատասխան, մաքսը ներկայացնելիս այդ թիվը նշվում է «մաքսային հայտարարագիր» (关联 报关 单) դաշտում: հայտարարագիր `օգտագործելով էլեկտրոնային տվյալներ:
 6. Պարտատոմսերի տարածքների միջև ապրանքներ վաճառելիս, վճարային առևտրային ապրանքներ տեղափոխելիս պետք է նախ կազմել ապրանքների ներմուծման համար հայտարարագիր, իսկ այնուհետև մաքսային հայտարարագրի «մաքսային հայտարարագիր» (关联 报关单) դաշտում նշել մաքսային գրանցման համարը: այդ ապրանքների արտահանման համար:

  Նախկինում ներմուծված ապրանքների ուղիղ փոխադրումը գրանցելիս նախ պետք է կազմեք ապրանքների արտահանման հայտարարագիր, ապա լրացնեք այդ ապրանքների ներմուծման հայտարարագիր և նշեք ապրանքների արտահանման համար մաքսային հայտարարագրի համարը: " մաքսային հայտարարագիր »(关联 报关单) այդ ապրանքների ներմուծման մաքսային հայտարարագրի դաշտը:

  Արտահանման (արտահանման) ռեժիմին մաքսատուրքերից լրիվ կամ մասնակի ազատմամբ ապրանքներ տեղափոխելիս նախ պետք է լրացնեք ապրանքների ներմուծման հայտարարագիր, ապա ապրանքների ներմուծման համար մաքսային հայտարարագրի համարը նշեք «մաքսային հայտարարագրում «(关联 报关单) տվյալների ապրանքների արտահանման մաքսային հայտարարագրի դաշտը:

 7. Նախկինում ներմուծված ապրանքների ուղղակի հետադարձ փոխադրում գրանցելիս խորհրդանիշները « « Կոշտ թափոնների ուղղակի հետադարձ փոխադրում գրանցելիս նշվում է. «Կոշտ թափոններ. Ուղիղ վերադարձի փոխադրման ձև թիվ XX / Ուղիղ վերադարձի փոխադրման նշանակման մասին թիվ XX »:
 8. Պարտատոմսերի վերահսկման վայրից ապրանքներ ներմուծելիս և արտահանելիս «պարտատոմսերի տեղ / հատուկ վերահսկողություն» (保 税 / 监 管 场 field) դաշտում նշվում է պարտատոմսերի վերահսկման համապատասխան վայրի համարը (պարտատոմսի համար B կարգի նյութատեխնիկական կենտրոն, տարածաշրջանի կոդը նշված է ՉCՀ տարածքում), մասնավորապես, պարտատոմսերի վերահսկման վայրերի միջև ապրանքներ վաճառելիս այս դաշտում նշվում է ստացողի պարտատոմսերի վերահսկման վայրի ծածկագիրը:
 9. Մանրածախ առևտրի ապրանքները ոչնչացման (օտարման) համար տեղափոխելիս նշվում է մաքսային հայտարարագրման ձևի համարը `մաքսային առևտրի ապրանքների օտարման համար:
 10. Եթե ​​հսկողության մեթոդը «ապրանքների ժամանակավոր ներմուծում / արտահանում» է (ծածկագիր 2600) կամ «ցուցանմուշներ» (ծածկագիր 2700), ապա կիրառվում են լրացման հետևյալ պահանջները.
  1. «Ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման և արտահանման կարգավորման մասին ՉCՀ մաքսային ծառայության կանոնների» (Չ theՀ Գլխավոր մաքսային վարչության թիվ 1 հրամանը. Այսուհետ ՝ «Կանոնակարգեր») 3-րդ հոդվածի 233-ին մասում նշված ապրանքների համար ` նշվում է ժամանակավորապես ներմուծված կամ արտահանվող ապրանքների կատեգորիա, օրինակ `« ժամանակավոր ներմուծում վեց »(暂 进 六),ժամանակավոր արտահանում ինը »(暂 出 九):
  2. Կարգավորող կանոնների 10-րդ հոդվածի հիման վրա նշվում է ապրանքների վերադարձի կամ ներմուծման ամսաթիվը, որը պետք է լինի համապատասխանաբար ապրանքների արտահանման կամ ներմուծման օրվանից 6 ամսվա ընթացքում, օրինակ `« վերադարձնել ներմուծումը մինչև 15/08 / 2018 »(20180815 前 复 运 进境),« Վերադարձելի արտահանում մինչև 20/10/2018 »(20181020 前 复 运 出境):
  3. Կանոնակարգի 7-րդ հոդվածի հիման վրա, եթե անհրաժեշտ է ստուգել և հաստատել մաքսայինի կողմից ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման կամ արտահանման դիմումը, ապա «PRԿԿ մաքսային կողմից հաստատող նամակ XX ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման կամ արտահանման համար» «նշվում է, օրինակ.« (մաքսային ZS- ի հաստատման նամակի համարը) »(լատինական նիշերի այբուբենը նշվում է մեծատառերով); եթե ստուգման և հաստատման կարիք չկա, այն չի լրացվում: Վերոնշյալ տեղեկատվությունը լրացվում է `« / »խորհրդանիշով տեղեկատվության տարանջատման համար` առանց տվյալների մուտքագրումից հետո բացերի:
  4. Երբ բեռն ուղարկողը / ստացողը կամ նրա ներկայացուցիչը ապրանքների ներմուծման կամ արտահանման համար վերադարձի փոխադրման հայտարարագիր են ներկայացնում. Կարգավորող կանոնների հիման վրա ներմուծման կամ արտահանման ուշացումով ապրանքներ գրանցելիս դրա հիման վրա տրված մաքսային անդորրագրի համարը լրացվում է «theամկետը լրանալուց հետո ապրանքների ժամանակավոր ներմուծման / արտահանման մասին հայտարարագիրը» (货物 暂时 进 / 出 境 延期 办理 单), օրինակ ՝ «(ZS մաքսային անդորրագրի համարը») (նշվում են լատինական տառեր) մեծատառերով); եթե չի պահանջվում, այն չի լրացվում:
 11. Երբ ապրանքները ներմուծվում կամ արտահանվում են անդրսահմանային էլեկտրոնային առևտրի շրջանակներում, նշվում է «անդրսահմանային էլեկտրոնային առևտուր» (电子 电子 linkedin):
 12. Չ PRՀ-ում վճարվող առեւտրի ենթամթերք վաճառելիս նշվում է. «ՉԱC-ում տոլինգի առևտրի ենթամթերքի վաճառք» (加工 贸易 副产品 内销):
 13. Outառայությունների աութսորսինգի շրջանակներում ապրանքներ ներմուծելիս նշվում է «ապրանքների ներմուծում ծառայությունների միջազգային աութսորսինգի շրջանակներում» (国际 服务 外包 进口 货物):
 14. Բանաձևով սահմանված ֆիքսված գնով ապրանքներ ներմուծելիս բանաձևով ֆիքսված գինը որոշելու համար գրանցման համարը նշվում է հետևյալ ձևաչափով. «Ֆիքսված գին բանաձևով (公 式 定 价)» + «գրանցման համար» + խորհրդանիշ "@". Եթե ​​շատ ապրանքային ապրանքների մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելիս դրանցից մեկի կամ մի քանիսի նկատմամբ կիրառվում է հաստատուն գնի սահմանումը, ապա «նշումներ» (备注) դաշտում նշվում է. «Ֆիքսված գին ըստ բանաձևի (公式) ) »» + «Գրանցման համարանիշ» + խորհրդանիշ «#» + Ապրանքի ապրանքի սերիական համար + խորհրդանիշ «@»:
 15. Ապրանքներ ներմուծելիս կամ արտահանելիս `« Նախնական դասակարգման մասին որոշման մեջ »տրված հանգամանքներում նույնը, սույն որոշման մասին տեղեկատվությունը նշվում է հետևյալ ձևաչափով.« Նախնական որոշում »(预 裁定) +» նախնական որոշման համար դասակարգում »(օրինակ ՝ եթե նշված է R-2-0100-2018-0001 նախնական դասակարգման մասին որոշման համարը, ապա« 裁定 裁定 R-2-0100-2018-0001 »:
 16. Դասակարգման մասին վարչական որոշման հիման վրա կազմված մաքսային հայտարարագրում դասակարգման վարչական որոշման համարը նշվում է հետևյալ ձևաչափով. «Գ» նիշ + 4 նիշ համար, օրինակ `« c0001 »:
 17. Հատուկ մաքսային հսկողության տարածքից Չ PRՀ տարածք ապրանքների արտահանման մասին հայտարարագիր ներկայացնելիս, որում անցել է ստուգումը (չեկը, կարանտինը), նշվում են «նախնական ստուգում» (预 the) խորհրդանիշները. Միևնույն ժամանակ, «փոխկապակցված ստուգման ակտեր» դաշտում (关联 报检 field) նշվում է այն ապրանքների մաքսային հայտարարագրի համարը, որի նկատմամբ իրականացվել է նախնական ստուգում (ստուգում, կարանտին):
 18. Ուղղակի հետադարձ տրանսպորտով ապրանքներ ներմուծելիս նշեք «ուղղակի վերադարձի տրանսպորտ» (直接 退运):
 19. Ձեռնարկության կողմից ATA կարնետի տրամադրմամբ ապրանքներ գրանցելիս նշվում է ATA կարնետը (ATA 单证 册):
 20. Կենսաբանական ծագման ապրանքներ գրանցելիս, որոնք չեն պարունակում կենդանական ծագման բաղադրիչներ և լուրջ ռիսկ չեն ներկայացնում, նշվում է. «Չեն պարունակում կենդանական ծագման բաղադրիչներ» (不含 动物 源性):
 21. Երբ արտասահմանից ապրանքները ներմուծվում են հատուկ մաքսային հսկողության տարածք կամ պարտատոմսերի պահեստ, նշվում է «հասնում է պարտատոմսերի պահեստ» (保税 入库) կամ «արտերկրից տարածք մուտք գործել» (入 入 区):
 22. Երբ ապրանքները տեղափոխվում են հատուկ մաքսային հսկողության գոտու և Չ PRՀ-ի մնացած հատվածի միջև համախմբված հայտարարագիր և բաշխում, նշվում է «բաշխումը համախմբված հայտարարագրով» (分送 集 报):
 23. Ռազմական սարքավորումներ ներմուծելիս նշվում են «ռազմական ապրանքներ» (军品) կամ «ռազմական տեխնիկա» (军事 装备):
 24. TN կոդով ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելիս Արտաքին առեւտրի գործունեություն 3821000000 կամ 3002300000 հետևյալ հանգամանքներում կիրառվում են լրացման հատուկ պահանջներ. Եթե ապրանքները պատկանում են մշակութային միջավայրին, նշեք «մշակաբույս» (培养基); եթե ապրանքները դասակարգվում են որպես քիմիական ռեակտիվներ, նշեք «քիմիական ռեակտիվներ» (化学 试剂); եթե կենսաբանական ծագման բաղադրիչները չեն պարունակվում, նշեք «չեն պարունակում կենդանական ծագման բաղադրիչներ» (不含 动物 源性):
 25. Վերանորոգման հետ կապված ապրանքներ գրանցելիս նշվում է «նորոգված ապրանքներ» (修理 物品):
 26. Անհրաժեշտության դեպքում նշեք «ճնշման տարան» (压力 容器), «ամբողջական սարքավորում» (成套 成套), «սննդային հավելումներ» ((品 添加剂), «պատրաստի արտադրանքի վերադարձ / փոխանակում» (成品 退换), «օգտագործված էլեկտրական ապրանքներ»: (旧 机电 产品)
 27. Ծածկագրով ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելիս CN FEA 2903890020 (hexabromocyclododecane- ի ներմուծում) «այլ (99)» նշումով նշում է ապրանքների հատուկ նպատակը:
 28. Կոնտեյների մասին տեղեկատվությունը պարունակում է կոնտեյների համարը (GTINտարայի վրա նշված), տարայի բնութագրերը, տարայի հարաբերակցությունը համապատասխան ապրանքային ապրանքի հետ (մաքսային հայտարարագրում ապրանքների հերթական համարները, փոխադրված յուրաքանչյուր տարայի մեջ. բաժանված ստորակետով), բեռնարկղի քաշը (սեփական քաշը տարայի + փոխադրվող ապրանքների քաշը ՝ կգ):
 29. Ապրանքների համար հայտարարագիր ներկայացնելիս TN VED կոդով 3006300000, 3504009000, 3507909010, 3507909090, 3822001000, 3822009000, որոնք չեն պատկանում «հատուկ ապրանքների» (特殊 物品), «ապրանքներ հատուկ չեն առնչվում» անվանումով (非 特)品): «Հատուկ արտադրանքի» սահմանումը պարունակվում է «Հատուկ ապրանքներ ներմուծելիս և արտահանելիս սանիտարահիգիենիկ կարանտինը կարգավորելու կանոններում» (հրապարակված է Որակի վերահսկման, տեսչության և կարանտինի գլխավոր պետական ​​վարչության թիվ 160 հրամանում, փոփոխված որակի վերահսկման, տեսչության և կարանտինի հիմնական պետական ​​տնօրինության թիվ 184 հրամանագրով և ՉCՀ գլխավոր մաքսային վարչության պատվերներով թիվ 238, 240, 243):
 30. Ստուգման (ստուգման) համապատասխան ցուցակում ընդգրկված ապրանքներ ներմուծելիս և արտահանելիս կամ այլ ապրանքներ, որոնք, օրենքների և վարչական իրավական ակտերի դրույթներին համապատասխան, ենթակա են ստուգման (ստուգման) ստուգման և կարանտինի մարմինների մուտքի պահին և ելքը ՝ «ստուգման ենթակա ապրանքներ» անվանումը (应 检 品):
 31. Այլ տեղեկություններ, որոնք պետք է հստակեցվեն հայտարարագիրը ներկայացնելիս:

33. Պատվերի համարը / 项

Լրացված է երկու տողով: Առաջին տողը մաքսային հայտարարագրում նշում է ապրանքների սերիական համարը, երկրորդ տողում `սերիական հաշվառման համարը. ապրանքների համար, որոնք գրանցվել են ծանուցագրով կամ թույլտվությամբ `մաքսատուրքերի առևտրում օգտագործելու համար, պարտատոմսերի ռեժիմի կիրառում կամ մաքսատուրքերից ամբողջությամբ կամ մասնակի ազատում,« վճարային առևտրի ուղեցույցի »համարը,« հավաքագրման և ազատման հաստատում » հերթապահությունից »կամ այլ գրանցում կամ թույլտվություն: Առևտրային համաձայնագրերի հիման վրա մաքսային հայտարարագրերը լրացվում են Չ theՀ Մաքսային Գլխավոր Վարչության համապատասխան կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին համապատասխան: Այս դաշտի երկրորդ տողը լրացնելու պահանջները.

 1. Խորը վերամշակման արտադրանքը ներմուծման կամ արտահանման ռեժիմին տեղափոխելիս նշվում է ներմուծվող նյութերի և արտահանվող պատրաստի արտադրանքի համապատասխան քանակը, որը նախատեսված է «Մաքսատուրքերի առևտրի ուղեցույցով»:
 2. Ներմուծման կամ արտահանման եղանակով նյութեր (ներառյալ ապրանքների արտադրությունը կամ ընթացիկ աշխատանքները կատարելուց հետո նյութերի մասերը և մնացորդները) տեղափոխելիս արտահանման հայտարարագրում նշվում է արտահանման համար «Մանրածախ առևտրի ուղեցույց» -ով նախատեսված ներմուծման նյութերի քանակը. ներմուծման հայտարարագրում նշվում է ներմուծման համար վճարների գծով առևտրի ուղեցույցներով նախատեսված ներմուծված նյութերի քանակը:
 3. Նյութերի (այդ թվում ՝ նյութերի և թափոնների) հետադարձ արտահանման դեպքում արտահանման հայտարարագրում նշվում է «Մանրածախ առևտրի ուղեցույց» -ով նախատեսված ներմուծված նյութերի քանակը. եթե թափոնները համապատասխանում են մի քանի թվով ներմուծման նյութերի, նշվում է հիմնական նյութի քանակը: Արտադրանքի հայտարարագրում նշվում է նյութերի (այդ թվում `նյութերի, այդ թվում` արտադրության մեջ չմշակված արտադրանքի) վերադարձման կամ փոխանակման ժամանակ, նշելով ներմուծման նյութերի քանակը `վճարված վճարների առևտրի ուղեցույցներով:
 4. Պատրաստի արտադրանքը վերադարձնելիս կամ փոխանակելիս `վերադարձի ներմուծման (ներմուծման) կամ վերադարձի արտահանման (արտահանման) հայտարարագրում նշվում է սկզբնապես ներմուծված պատրաստի արտադրանքի համարը, որը նախատեսված է« Մանրածախ առևտրի ուղեցույցով »:
 5. Չ PRՀ-ում վաճառքի համար վճարվող հումքը տեղափոխելիս (ինչպես նաև պատրաստի արտադրանքի, արատավոր ապրանքներ, որպես հումք ընթացիկ աշխատանքային ապրանքներ Չ PRՀ-ում վաճառքի ներմուծման գրանցում) լրացվում է ներմուծման հայտարարագիր, որը նշում է համարը: ներմուծված նյութերի համաձայն `« Մաքսազերծման առևտրի ուղեցույցներին »համապատասխան. երբ Չինաստանում վճարային թափոններ կամ ենթամթերքներ են վաճառվում, նշվում է «Մաքսազերծման առևտրի ուղեցույցներով» նախատեսված համապատասխան քանակի ներմուծվող նյութեր: Եթե ​​ներմուծման մեկից ավելի համարներ համապատասխանում են թափոններին կամ ենթամթերքներին, ապա նշվում է հիմնական նյութի քանակը:
 6. «Հավաքագրման հաստատումը և տուրքից ազատելը» հիմքի վրա որպես վճար ամբողջությամբ կամ մասամբ ազատված մաքսատուրքից ապրանքներ ներմուծելիս հարկավոր է նախ ներկայացնել ապրանքների ներմուծման հայտարարագիր: Ներմուծման հայտարարագրում նշվում են «Հավաքագրման հաստատումը և տուրքից ազատելը» նախատեսված թվերը, արտահանման հայտարարագրում նշվում են «Մաքսազերծման առևտրի ուղեցույցներով» նախատեսված նախնական ներմուծված պատրաստի արտադրանքի համարները ներմուծման և արտահանման հայտարարագրերում ապրանքների քանակը պետք է լինի նույնը:
 7. Մանրածախ ապրանքները ոչնչացման նպատակով տեղափոխելիս նշվում է «Մաքսային վճարների առևտրի ուղեցույցներում» նախատեսված համապատասխան քանակի ներմուծման նյութեր:
 8. Վերադարձի արտահանման կամ վճարովի ենթամթերքների արտահանման ռեժիմի տեղափոխման դեպքում նշվում է «Մանրածախ առևտրի ուղեցույցում» ավելացված արտահանվող ապրանքների քանակը:
 9. Եթե ​​ձեռնարկությունը, մաքսային թույլտվությամբ, վճարային առևտրի համար օգտագործում է ցանցի կառավարման համակարգ, ապա, անհրաժեշտության դեպքում, մաքսային գույքագրում է ներկայացնում `համաձայն ցանցի վերահսկողության պահանջների, ձեռնարկությունը պետք է« գույքագրում »ներկայացնի մաքսայինին` նախքան ներկայացնելը: արտահանել կամ ներմուծել մաքսային հայտարարագիր (ներառյալ պաշտոնական արտահանումը կամ ներմուծումը) մաքսային տարածք (): Մաքսային ցուցակի մեկ օրինակը համապատասխանում է մեկ մաքսային հայտարարագրի. ապրանքների տեսակները մաքսային հայտարարագրում որոշվում են մաքսային գույքագրում նշված ապրանքներն ամփոփելով: Էլեկտրոնային վճարների հաշվառման համակարգի հիման վրա մաքսային հայտարարագրում ապրանքների թվերի, անվանումների, ապրանքների բնութագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության լրացումն իրականացվում է համաձայն «Մաքսատուրքերի առևտրի ուղեցույցների»:

34. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿՈԴ /

Այս դաշտը պարունակում է 10 նիշ թվային ապրանքի ծածկագիր: Առաջին ութ թվանշանները ծածկագիր են, որոնք որոշվում են «ՉCՀ-ի մաքսային սակագնի» և «ՉCՀ-ի մաքսային վիճակագրության նպատակով ապրանքների դասակարգմանը համապատասխան» համաձայն. իններորդ և տասներորդ թվանշանները մաքսային հսկողության նպատակների համար լրացուցիչ ծածկագիր են:

35. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՏԿԱՈՒՄԸ / 规格

Երկու տողով լրացված. Առաջին տողում նշվում է ներմուծված կամ արտահանվող ապրանքների չինարեն լեզվով ապրանքների անվանումը, երկրորդ տողում նշվում են ապրանքների հստակեցումը և մոդելը: Մանրամասն լրացման պահանջները.

 1. Ապրանքների անվանումը և բնութագիրը նշվում են հավաստի տվյալների հիման վրա և պետք է նույնական լինեն պայմանագրի, հաշիվ-ապրանքագրի (հաշիվ-ապրանքագրի) և այլ համապատասխան փաստաթղթերի բովանդակությանը, որոնք տրամադրվել են ներմուծվող կամ արտահանվող ապրանքների բեռն ուղարկողի կամ ստացողի կամ հայտարարատուի կողմից: ձեռնարկություն, որին վստահված է մաքսազերծումը:
 2. Ապրանքների անվանումը նշվում է ըստ պաշտոնական պահանջների. Ապրանքների բնութագրերը պետք է լինեն բավականաչափ մանրամասն, որպեսզի հնարավոր լինի որոշել մաքսային դասակարգումը, գնահատել մաքսային արժեքը և համապատասխանել թույլտվությունների պահանջներին: Լրացնելիս պետք է հաշվի առնել ապրանքների «Անվանումների ցուցակ` Չ PRՀ մաքսային ապրանքների ապրանքների ներմուծումն ու արտահանումը հայտարարագրելիս »նախատեսված« Ապրանքների ցուցակի »կողմից նախատեսված ապրանքների պահանջներին:
 3. Կապված ապրանքներ գրանցելիս և հաշվառումն անցած ապրանքային վճարները վճարելիս հայտարարագրում նշված ապրանքների անվանումը պետք է ամբողջությամբ համընկնի գրանցումը հաստատող փաստաթղթի նման պարբերությունում նշված ապրանքների անվան հետ:
 4. Տրանսպորտային միջոց գրանցելիս, որի համար պահանջվում է մաքսային կողմից տրված «Ապրանքների ներմուծման հաստատում», «Ապրանքների անվանում» դաշտում նշվում է հետևյալը. Մեքենայի ապրանքային նշան (车辆 中 牌) »+ շարժիչի տեղաշարժ (cc) ) + մեքենայի տեսակ (օրինակ ՝ ամենագնաց, մարդատար մեքենա): Մեքենայի շասսի ներմուծելիս շարժիչի ծավալը նշված չէ: Մեքենայի ապրանքային նշանը (ապրանքանիշը) նշվում է «Ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների և ավտոմեքենաների ապրանքանիշերի արտադրողների անունների չինարեն և անգլերեն նամակագրության աղյուսակում» «անվանման նշումներ» սյունակում նշված պահանջներին համապատասխան: «Ationշգրտման և մոդելի» դաշտը նշում է տեսակը («բենզին», 汽油 型 և այլն):
 5. Միևնույն ստացողի կողմից նույն մեքենան օգտագործելով նույն անցակետով և մեկ բեռնաթղթով տարբեր ապրանքներ ներմուծելիս ապրանքների դասակարգման կանոններին համապատասխան միատարր ապրանքների համար անհրաժեշտ է նշել մեկ կոդ ` համապատասխան ապրանքներ ... «Ապրանքների անվանում» դաշտում այս ապրանքի դասակարգման ընդհանրացումից հետո նշվում է ապրանքների մեկ անուն: «հստակեցում» դաշտում այս ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ամփոփելուց հետո նշվում է մեկ հստակեցում:
 6. Չինաստանում վաճառքի համար վճարվող առեւտրի կամ վերամշակման թափոնների հեռացման ենթամթերքներն ու թափոնները տեղափոխելիս անունն ու տեխնիկական պայմանները նշվում են `ապրանքների ստուգման (ստուգման) ընթացքում համապատասխան ապրանքների:
 7. Երբ ստացողը հայտարարում է ներմուծում (ներմուծում) ավտոպահեստամասերի սովորական առևտրի շրջանակներում, որի ներմուծումը ներառված է «Ավտոմեքենաների մասերի ցուցակում, որոնք պահանջում են հայտարարագիր մանրամասն անունով» (Լ AnnՀ Գլխավոր մաքսային վարչության հայտարարություն No. 64-2006), կիրառվում են լրացման հետևյալ պահանջները.
  1. «Ապրանքների անվանում» դաշտում դուք պետք է նշեք ներմուծվող մեքենայի մասի մանրամասն անվանումը և ապրանքային նշանը (ապրանքանիշը) չինարեն: անունը չինարեն լեզվով և ապրանքանիշը պետք է առանձնացվեն «/» խորհրդանիշով, անհրաժեշտության դեպքում անհրաժեշտ է մուտքագրել անգլերեն լեզվով կոմերցիոն անվանումը. Ավարտված մասեր և բլանկներ ներմուծելիս, ապրանքանիշից հետո կա «ավարտված մասեր սորուն» (成套 散件), «բլանկներ» (毛坯) և այլն, մինչդեռ նշումներն ապրանքանիշից պետք է առանձնացվեն «/ " խորհրդանիշ.
  2. Տեխնիկական դաշտը պարունակում է մեքենայի մասի ամբողջական համարը: Մեքենայի մասի համարից առաջ դուք պետք է մուտքագրեք «S» խորհրդանիշը, որը մասի համարից բաժանվում է «/» խորհրդանիշով; մեքենայի մասի համարից հետո դուք պետք է նշեք այն մեքենայի ապրանքանիշն ու մոդելը, որի համար օգտագործվում է համապատասխան մասը: Եթե ​​փոխադրամիջոցների մասերը սովորական մասեր են, որոնք կարող են օգտագործվել մեքենայի տարբեր մոդելների համար, «TY» խորհրդանիշները ցուցադրվում են մեքենայի մասի համարից հետո և բաժանվում են մասի համարից «/» խորհրդանիշով: Ներմուծված մեքենայի մասի բնութագրմանը և մոդելին վերաբերող կամ մաքսային կանոնակարգերին համապատասխան հայտարարագրման ենթակա այլ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, օրինակ ՝ հզորությունը, շարժիչի չափը և այլն, պետք է նշվեն մեքենայի մոդելի կամ «TY» խորհրդանիշներից հետո և բաժանվեն դրանք «/» խորհրդանիշով: Եթե ​​ստուգման համար մեքենայի մասերը մասսայականորեն ավարտված մասեր են, ապա «Նշում և նշումներ» դաշտը նշում է դրանց վերջնական հավաքման մասի համարը:
 8. Երբ ստացողը հայտարարում է ավտոմեքենաների նորոգման համար պահեստամասերի սովորական առևտրի շրջանակներում ներմուծման (ներմուծման) մասին, որոնց ներմուծումը ներառված է «Ավտոմեքենաների մասերի ցուցակում, որոնք պահանջում են հայտարարագիր մանրամասն անունով» (Հայտարարություն ՀՀ Գլխավոր մաքսային վարչության PRC թիվ 64-2006), երբ մեքենայի մասի համարը նախքան ճշգրտման մասին տեղեկատվություն մուտքագրելը նշվում է «W» խորհրդանիշով, որը մասի համարից բաժանվում է «/» բառով. եթե ներմուծման համար ներմուծված մասերի ապրանքանիշը նույնը չէ, ինչ մեքենայի մակնիշը հավաքույթում, որում օգտագործվում է այս մասը, ապա «WF» խորհրդանիշը նշվում է տրանսպորտային միջոցների մասի դիմաց, որը առանձնացված է մասի համարը «/» խորհրդանիշով: Հակառակ դեպքում, հայտարարագրելիս կիրառվում են նախորդ պարբերությամբ նախատեսված պահանջները:
 9. Ապրանքային նշանի տեսակը (ապրանքանիշ): Ապրանքանիշի տեսակը պետք է նշվի. Լրացնելիս անհրաժեշտ է հուսալիորեն նշել հետևյալ ընտրանքներից մեկը. «ոչ ապրանքանիշ» (ծածկագիր 0), «ներքին սեփական ապրանքանիշ» (ծածկագիր 1), «ներքին ձեռք բերված ապրանքանիշ» (ծածկագիր 2), «արտաքին ապրանքանիշ (պատվերով արտադրություն) »(ծածկագիր 3),« օտարերկրյա ապրանքանիշ (այլ) »(ծածկագիր 4): Մասնավորապես, «ներքին սեփական ապրանքանիշ» - ապրանքանիշ, որն ինքնուրույն է մշակվում չինական ձեռնարկության կողմից, որն իրավունք ունի այս ապրանքանիշի համար մտավոր գործունեության արդյունքների նկատմամբ իրավունքներ. «Ներքին ձեռք բերված ապրանքանիշ» - ի սկզբանե չինական ձեռնարկության կողմից ձեռք բերված օտարերկրյա ապրանքանիշ. «Արտասահմանյան ապրանքանիշ (արտադրություն ըստ պատվերի)» - օտարերկրյա ապրանքանիշ, որն օգտագործվում է չինական ձեռնարկության կողմից արտադրության մեջ արտասահմանյան ապրանքային նշանի տակ, ըստ պահանջի, «Արտասահմանյան ապրանքանիշ (այլ)» - արտասահմանյան ապրանքանիշ, որն օգտագործվում է այլ պայմաններում, քան պահանջարկը արտասահմանյան ապրանքային նշանի տակ արտադրությունն է: Վերոհիշյալ ապրանքանիշերի տեսակները կարող են հավասարապես օգտագործվել ապրանքների ներմուծման (ներմուծման) և արտահանման (արտահանման) համար, բացառությամբ «արտասահմանյան ապրանքանիշի (արտադրության պատվերով)», որը վերաբերում է միայն արտահանմանը:
 10. Տեղեկատվություն արտահանման նախապատվությունների մասին: Արտահանման նախապատվությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը պահանջվում է. Լրացնելիս անհրաժեշտ է հուսալիորեն նշել հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկը. «արտոնյալ սովորույթներ պարտականություն չի տարածվում վերջնական նշանակության պետության (տարածքում) արտահանվող ապրանքների վրա "," արտոնյալ մաքսատուրք վերաբերում է վերջնական նպատակակետության նահանգում (տարածքում) արտահանվող ապրանքների վրա »կամ« վերջնական նշանակության նահանգում (տարածքում) անհնար է սահմանել արտոնյալ մաքսատուրքի կիրառելիությունը »: Մաքսային հայտարարագիրը ներմուծման ներկայացնելիս այն լրացված չէ:
 11. Պարտադիր սերտիֆիկացում (3C) անցած տրանսպորտային միջոցների ներմուծման մասին հայտարարագիր ներկայացնելիս նշվում է հետևյալ տեղեկատվությունը.
  1. Վերբեռնման ամսաթիվ. Նշում է համապատասխան ապրանքների համար բեռնաթափման թողարկման ամսաթիվը:
  2. Պիտանիության ժամկետը. Նշվում է մեքենայի երաշխիքային ժամկետը:
  3. Տրանսպորտային միջոցների շարժիչի կամ էլեկտրական շարժիչի համարը: Մեքենայի կամ էլեկտրական շարժիչի համարը պետք է համապատասխանի շարժիչային տրանսպորտային միջոցի թվերին: Էլեկտրական շարժիչը բոլոր էլեկտրական, հիբրիդային կամ վառելիքային բջիջների մեքենայի շարժիչն է. ավտոմոբիլը այլ տրանսպորտային միջոցների շարժիչն է:
  4. Տրանսպորտային միջոցի VIN- ծածկագիր: VIN կոդի մասին տեղեկատվությունը պետք է համապատասխանի «Roadանապարհ. Պարտադիր» պետական ​​ստանդարտի պահանջներին տրանսպորտային միջոցներտրանսպորտային միջոցների նույնականացման ծածկագիր (VIN) »(GB 16735): Այս կոդը, ընդհանուր առմամբ, նույնական է մեքենայի շասսիի համարին:
  5. Քանակը ըստ հաշիվ-ապրանքագրի. Նշում է ներմուծված տրանսպորտային միջոցների քանակը, որը նշված է համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրով:
  6. Ապրանքանիշի անվանումը (անունը չինարեն). Չինարեն նշանակում է մեքենայի ապրանքային անվանումը `համաձայն« Ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների և մեքենաների ապրանքանիշերի արտադրողների անունների համար չինարեն և անգլերեն նամակագրության աղյուսակի »պահանջների (Գլխավոր վարչության հայտարարություն Թիվ 52-2004 որակի վերահսկման, ստուգման և ՉCՀ կարանտինի):
  7. Ապրանքանիշի անվանումը (անվանումը ՝ անգլերեն). Մեքենայի ապրանքային անվանումը նշված է անգլերենով ՝ «Չինական և անգլերեն լեզուներով համապատասխանության աղյուսակում ներմուծված տրանսպորտային միջոցների և ավտոմեքենաների ապրանքանիշերի արտադրողների անունների համար» ներկայացված պահանջների համաձայն (Հայտարարություն որակի վերահսկման, ստուգման և Չ PRՀ կարանտինի գլխավոր վարչություն թիվ 52-2004):
  8. Մոդել (անգլերենով). Նշում է տրանսպորտային միջոցի մոդելը, որը պետք է համապատասխանի մեքենայի ապրանքանիշի դաշտի մոդելի տեղեկատվությանը:
 12. Երբ ստացողը հայտարարագիր է ներկայացնում ապրանքների ներմուծման համար, որոնց նկատմամբ կիրառվում են հակադեմպինգային և հակակշռող միջոցներ, «արտադրողի անունը չինարեն» (原 厂 ր 中文 名称), «արտադրողի անունը անգլերեն» (原 厂 大)英 文 名 称), «հակադեմպինգային տուրքի դրույքաչափ» (反 倾 销 税 率), «հակակշռող տուրքի դրույքաչափ» (反 补 贴 税,), «գնի համապատասխանության հավաստիության առկայություն / բացակայություն» (是否 符合 价格承诺) և մաքսատուրքի հաշվարկման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:

36. ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՉԱՓՈՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ / 数量 及

Լրացված է երեք տողով:

 1. Առաջին տող. Քանակն ու միավորը նշվում են ներմուծված կամ արտահանվող ապրանքների համար օրենքի առաջին կարգի չափման միավորի համաձայն. կանոնադրական միավորը որոշվում է ըստ «Չ PRՀ-ի մաքսային վիճակագրության ապրանքների ապրանքների դասակարգում» նախատեսված չափման միավորի:
 2. Եթե ​​տրամադրվում է երկրորդ կարգի չափման միավոր, երկրորդ տողում նշվում է չափման քանակը և միավորը `համաձայն կանոններով նախատեսված երկրորդ կարգի չափման միավորի: Օրենքով նախատեսված երկրորդ կարգի չափման միավորի բացակայության դեպքում այս տողը մնում է դատարկ:
 3. Գործարքի չափման միավորը և քանակը նշված են երրորդ տողում:
 4. Եթե ​​կանոնադրական չափման միավորը «կիլոգրամ» է, հատուկ հանգամանքներում մեծություններ նշելիս կիրառվում են լրացման հետևյալ պահանջները.
  1. Երբ փաթեթավորման համար օգտագործվում են բազմակի օգտագործման տարաներ, նշվում է ապրանքների քաշը, որոնք նվազում են փաթեթավորման տարաների քաշով (օրինակ `իզոտոպային բալոնների, թթվածնի բալոնների և նմանատիպ ապրանքների նկատմամբ):
  2. Ապրանքների փաթեթավորման համար անբաժանելի փաթեթավորման նյութեր կամ փաթեթավորման տարաներ օգտագործելիս նշվում է քաշըցանց ապրանքներ (ներառյալ զուտ քաշը անմիջական ներքին փաթեթավորմամբ), օրինակ ՝ մանրածախ վաճառքի պահածոների, դեղերի և համանման ապրանքների հետ կապված:
  3. Եթե ​​առևտրային սովորույթի համաձայն, իրի գինը որոշվում է մետրային քաշով, ապա նշվում է մետրային քաշը (օրինակ ՝ ոչ յուղոտ ոչխարի բրդի, ոչխարի բուրդի շերտերի և այլնի հետ կապված):
  4. Եթե ​​ապրանքի զուտ գինը որոշվում է համախառն քաշին համապատասխան, ապա կարող է նշված լինել համախառն քաշը (օրինակ ՝ հացահատիկային մշակաբույսերի, կերերի և այլ զանգվածային ապրանքների համար):
  5. Ալկոհոլային ըմպելիքների, ըմպելիքների, կոսմետիկայի քաշը մանրածախ վաճառքի փաթեթավորման մեջ նշվում է `համապատասխան ապրանքի քաշի` հեղուկ / էմուլսիա / մածուկ / փոշի վիճակում:
 5. Եթե ​​անհրաժեշտ է լրիվ սարքավորումների կամ ապրանքների մաքսային տուրքերից լրիվ կամ մասնակի ազատմամբ ապրանքներ ներմուծել փաստացի ներմուծմամբ, նշվում է իրականում ստուգման (ստուգման) հասած քանակությունը:
 6. Ընթացքի մեջ գտնվող թերի ապրանքների և ապրանքների համար, որոնք ունեն լիարժեք ապրանքների կամ պատրաստի ապրանքների հիմնական բնութագրերը և «Ապրանքների և ծածկագրերի կարգավորման համակարգին» համապատասխան, ենթակա են դասակարգման որպես պատրաստի ապրանքներ կամ պատրաստի ապրանքներ: , նշվում է ամբողջական ապրանքների իրական քաշը:
 7. Գրանցված վճարների կամ պարտատոմսերի ապրանքային գործարքի չափման միավորը պետք է լիովին համապատասխանի ապրանքների վճարման համապատասխան ուղեցույցներով նախատեսված ապրանքների ապրանքի չափման միավորին. Չ PRՀ-ում թափոնների կամ տոլինգի ենթամթերքների վաճառքի ժամանակ, վճարային թափոնների վերադարձի արտահանումը, ապրանքների չափման միավորը նշվում է `ստուգման (ստուգման) ընթացքում դրա վիճակին համապատասխան:
 8. Առևտրային պայմանագրով ներմուծված կամ արտահանվող ապրանքների մասով գործարքի չափման միավորը պետք է ճշգրիտ համապատասխանի ծագման վկայագրում նշված ապրանքի չափման միավորին:
 9. Գազային վիճակում գտնվող ապրանքների կշիռը, որի համար օրենքով սահմանված փոփոխության միավորը խորանարդ մետր է, նշվում է ծավալով `ստանդարտ պայմանների տեսքով (Cելսիուսի աստիճաններ և մթնոլորտային ճնշման միավոր):

37. Գինը ՝ ըստ միավորի /

Այս դաշտում նշվում է փաստացի վաճառված ապրանքների միավորի գինը, որոնք ներմուծվում կամ արտահանվում են մեկ ապրանքային հոդվածի ներքո: Գործարքի իրական գնի բացակայության դեպքում նշվում է միավորի արժեքը:

38. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԻՆ /

Այս դաշտում նշվում է փաստացի վաճառված ապրանքների ընդհանուր գինը, որոնք ներմուծվում կամ արտահանվում են մեկ ապրանքային հոդվածի ներքո: Գործարքի իրական գնի բացակայության դեպքում նշվում է ապրանքների արժեքը:

39. ԱՐՏԱՐՈՒՅԹ / 币制

Այս դաշտում նշվում է արժույթի անվանումը և դրա ծածկագիրը, որոնք ընտրված են մաքսային ծառայության կողմից որոշված ​​«Արտարժույթի ծածկագրերի աղյուսակին» համապատասխան. եթե «Արտարժույթի ծածկագրերի աղյուսակը» չի պարունակում այն ​​արժույթի տեսակը, որով գործարքն իրականում կատարվել է, ապա «Արժութային ծածկագրերի աղյուսակում» նշված արժույթով գումարը նշվում է գումարը արտարժույթի մեջ փոխարկելու արդյունքում: հայտարարագիրը ներկայացնելու օրվա դրությամբ արտարժույթի փոխարկման փոխարժեքով իրական գործարքը.

40. ORԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՏԱՐԱORՔ) / / 国 (地区 地区

Originագման պետությունը (տարածքը) նշվում է «Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների ծագման վայրի մասին» Չ PRՀ կանոնակարգով նախատեսված «originագման վայրի որոշման կանոններին», «Չ theՀ մաքսային կանոնակարգերով» առանց նախապատվությունների ծագման վայրի որոշման կանոնների էական վերամշակման ստանդարտի կիրառում », ինչպես նաև Գլխավոր մաքսային վարչության ակտեր ՝ CԿԱԿ-ի Առևտրի համաձայնագրերի ծագման գրասենյակի կարգավորման վարչություն:

Եթե ​​ներմուծված կամ արտահանվող ապրանքների ծագման վայրը մեկ խմբաքանակում տարբեր է, ապա ծագման պետությունը (տարածքը) նշվում է առանձին: Եթե ​​ներմուծված կամ արտահանվող ապրանքների ծագման պետությունը (տարածքը) հնարավոր չէ որոշել, նշեք «պետությունն անհայտ է» (国别 不详): Այս դաշտում նշվում է պետության (տարածքի) անվանումը և դրա ծածկագիրը, որոնք ընտրված են մաքսային ծառայության կողմից որոշված ​​«Պետությունների (տարածքների) ծածկագրերի աղյուսակին» համապատասխան:

41. ՎԵՐ ENDՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՏԱՐԱORՔ) / 最终 目的 国 (地区

Ներմուծված կամ արտահանվող ապրանքների վերջնական փաստացի սպառման, օգտագործման կամ հետագա վերամշակման հայտնի պետությունը (տարածքը) նշվում է որպես վերջնական նպատակակետի պետություն (տարածք):

Երրորդ պետության (տարածքի) միջոցով ուղղակիորեն առանց տարանցման բեռներ տեղափոխելիս վերջնական նպատակակետի պետությունը (տարածքը) նշանակման պետությունն է (տարածքը). երբ ապրանքները տարանցիկ փոխադրվում են երրորդ պետության (տարածքի) միջով, վերջնական նպատակակետի պետությունը (տարածքը) փոխադրման վերջին նպատակակետի պետությունն է (տարածք):

Եթե ​​ներմուծված կամ արտահանվող ապրանքների վերջնական նպատակակետի պետությունը (տարածքը) մեկ խմբաքանակում տարբեր է, ապա վերջնական նպատակակետի պետությունը (տարածքը) նշվում է առանձին:

Եթե ​​ապրանքներ ներմուծելիս կամ արտահանելիս հնարավոր չէ որոշել վերջնական նպատակակետի պետությունը (տարածքը), ապա որպես վերջնական նպատակակետի պետություն (տարածք) նշվում է նախատեսված վերջնական նպատակակետի պետությունը (տարածքը): Այս դաշտում նշվում է պետության (տարածքի) անվանումը և դրա ծածկագիրը, որոնք ընտրված են մաքսային ծառայության կողմից որոշված ​​«Պետությունների (տարածքների) ծածկագրերի աղյուսակին» համապատասխան:

42. ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՉՀ-ում / ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱURԲՅՈՒՐ ՉՀ-ում / 境内 目的地 / 境内 货源

Չ PRՀ-ում սպառման, օգտագործման կամ փոխադրման նպատակակետի հայտնի վայրը նշվում է որպես ՉՀՀ-ի նպատակակետ ապրանքներ ներմուծելիս (ներմուծելիս), մասնավորապես `փոխադրման նպատակակետը կազմակերպության գտնվելու վայրն է, որը հանդիսանում է վերջնական սպառող: Եթե ​​դժվար է որոշել այն կազմակերպությունը, որը հանդիսանում է վերջնական սպառող, նշվում է ապրանքների ներմուծման պահին հայտնի ապրանքների վերջնական ստացողի գտնվելու վայրը: Ապրանքներ արտադրելու կամ սկզբնական առաքման վայրը Չ PRՀ տարածքում նշվում է որպես Չ sourceՀ-ում ապրանքների աղբյուր `ապրանքների արտահանում (արտահանում):

Եթե ​​դժվար է որոշել արտահանվող ապրանքների արտադրության վայրը, նշվում է կազմակերպության գտնվելու վայրը, որը հանդիսանում է այդ ապրանքների առաջին ուղարկողը: Երբ ապրանքները տեղափոխվում են հատուկ մաքսային հսկողության գոտու, մի կողմից B կարգի պարտատոմսերի լոգիստիկ կենտրոնի, իսկ մյուս կողմից `արտերկրյա տարածքի միջև, Չ theՀ-ի ներսում մի տեղ նշվում է որպես Չ destinationՀ-ի նպատակակետ կամ ապրանքների աղբյուր: ՉՀԱ, որը համապատասխանում է համապատասխան հատուկ մաքսային հսկողության գոտու կամ պարտատոմսերի լոգիստիկ կենտրոնի կատեգորիայի տեղակայմանը V.

Այս դաշտում Չ PRՀ-ում նշվում է տարածաշրջանի անվանումը և դրա ծածկագիրը, որոնք ընտրված են մաքսային ծառայության կողմից որոշված ​​«Պետության մարզերի ծածկագրերի աղյուսակին» համապատասխան: ՉՀ նպատակակետի մասին տեղեկատվություն մուտքագրելիս լրացուցիչ նշվում է վարչաշրջանի մակարդակի վարչատարածքային միավորի անվանումը և դրա ծածկագիրը, որոնք ընտրված են «Չ PRՀ վարչատարածքային ստորաբաժանումների ծածկագրերի աղյուսակի» համաձայն: , Վարչաշրջանի մակարդակի կամ քաղաքային շրջանի ենթակա վարչատարածքային միավորների բացակայության դեպքում կարող է նշվել քաղաքի մակարդակի վարչատարածքային միավորը:

43. ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԻ CO Հավաքածու և ազատում /

Այս դաշտում նշվում է մաքսային հայտարարագրում ներառված յուրաքանչյուր ապրանքային ապրանքների նկատմամբ մաքսատուրքերը գանձելու կամ ազատելու եղանակը: Հարկ վճարելու կամ մաքսատուրքերից ազատելու մեթոդը նշվում է մաքսային կողմից տրված «Հավաքագրման կամ տուրքերից ազատման հաստատումը» կամ համապատասխան կանոնակարգերի հիման վրա `համաձայն« Հավաքագրման կամ տուրքերից ազատելու մեթոդների ծածկագրերի աղյուսակի »: որոշվում է սովորույթներով:

Մանրածախ առևտրի ապրանքների մաքսային հայտարարագիրը լրացնելիս նշվում է «Մաքսային վճարների առևտրի ուղեցույցներով» նախատեսված «գանձման առևտրի ուղեցույցներով» նախատեսված հավաքագրման կամ մաքսատուրքերից ազատման եղանակը. եթե «Մաքսազերծման առևտրի ուղեցույցում» որպես մաքսատուրքից գանձման կամ ազատման եղանակ նշվում է «երաշխիքի գումարը» (保 金) կամ «երաշխիքային նամակ» (保函), ապա նշվում է «լրիվ ազատումը» ():

44. ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ / 特殊 关系

Համաձայն «Ապրանքների արտահանման և ներմուծման համար ամբողջ մաքսային արժեքը գնահատելու մասին Չ PRՀ մաքսային կանոնների կանոնների» 16-րդ հոդվածի (այսուհետ ՝ Գնահատման կանոններ), հաստատում է միջև հատուկ հարաբերությունների (պատկանելության) առկայությունը կամ բացակայությունը նշվում է գնորդը և վաճառողը ներմուծման (ներմուծման) կամ արտահանման (արտահանման) ընթացքում ... Հետևյալ հանգամանքներից մեկի առկայության դեպքում գնորդի և վաճառողի միջև ծագում է հատուկ հարաբերություն, որի հետ կապված անհրաժեշտ է նշել «ԱՅՈ» (). հակառակ դեպքում նշվում է «ՈՉ» ().

 1. վաճառողը և գնորդը մի ընտանիքի անդամներ են.
 2. վաճառողը և գնորդը փոխադարձաբար ավագ ղեկավարներ կամ տնօրեններ են (խորհրդի անդամներ) առևտրային գործունեության մեջ.
 3. կողմերից մեկը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն գտնվում է մյուս կողմի վերահսկողության տակ.
 4. վաճառողն ու գնորդը միասին կամ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն գտնվում են երրորդ կողմի վերահսկողության տակ.
 5. վաճառողը և գնորդը համատեղ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերահսկում են երրորդ կողմին.
 6. Կողմերից մեկը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն տիրապետում է, վերահսկում կամ տիրապետում է ազատ լողացող բաժնետոմսերի առնվազն 5% -ին (ներառյալ) մյուս կուսակցությունում քվեարկելու իրավունքներով կամ շահերով.
 7. Կողմերից մեկը վարձու աշխատող է, ավագ գործադիր տնօրեն կամ մյուս կողմի տնօրեն (խորհրդի անդամ).
 8. վաճառողն ու գնորդը նույն գործընկերության մասնակիցներն են:

Վաճառողի և գնորդի միջև հարաբերությունների առկայությունը այն ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ, երբ կողմերից մեկը հանդիսանում է մյուս կողմի բացառիկ ներկայացուցիչ, բացառիկ դիստրիբյուտոր կամ բացառիկ գնորդ, կարող է նաև ճանաչվել որպես հատուկ հարաբերություն, պայմանով, որ նախորդ մասը հետեւողական է:

Ապրանքներ արտահանելիս (արտահանելիս) այս դաշտը չի լրացվում: Մանրածախ առևտուրը և պարտատոմսերի վերահսկողության ներքո առևտուր կատարելը (բացառությամբ Չինաստանում պարտատոմսերի վերահսկողության տակ գտնվող ապրանքների վաճառքի), այս դաշտը չի լրացվում:

45. ԳՆԵՐԻ ԱFԴԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ / 价格 影响

Գնահատման կանոնների 17-րդ հոդվածի համաձայն նշվում է, թե արդյոք մաքսատուրք վճարողը (հարկ վճարող) հաստատում ունի, որ հատուկ հարաբերությունների (պատկանելության) առկայությունը չի ազդում ներմուծվող ապրանքների գնի վրա: Եթե ​​մաքսատուրք վճարողը կարող է հաստատել, որ գործարքի ներքո գտնվող ապրանքների գինը համադրելի է միևնույն ժամանակ կատարված գործարքի կամ համադրելի ժամանակահատվածում ստորև բերված գնի որևէ տեսակի հետ, հատուկ հարաբերություններ համարվում են, որ չունեն գործարքի ներքո գտնվող ապրանքների գնի վրա ազդեցություն, քանի որ անհրաժեշտ է նշել «ՈՉ» (否); հակառակ դեպքում նշվում է «ԱՅՈ» ().

 1. հատուկ հարաբերությունների բացակայության դեպքում ՉCՀ-ում գնորդին վաճառված նույնական կամ համանման ներմուծվող ապրանքների գործարքի գինը.
 2. ամբողջական մաքսային արժեքը նույնական կամ համանման ներմուծված ապրանքներ, որոնք որոշվել են գնահատման կանոնների 23-րդ հոդվածի համաձայն.
 3. նույնական կամ համանման ներմուծված ապրանքների լրիվ մաքսային արժեքը, որը որոշվում է գնահատման կանոնների 25-րդ հոդվածի համաձայն:

Ապրանքներ արտահանելիս (արտահանելիս) այս դաշտը չի լրացվում: Մանրածախ առևտուրը և պարտատոմսերի վերահսկողության ներքո առևտուր կատարելը (բացառությամբ Չինաստանում պարտատոմսերի վերահսկողության տակ գտնվող ապրանքների վաճառքի), այս դաշտը չի լրացվում:

46. ​​Լիցենզիաների վճարման հաստատում / 特许 权 使用 费

Գնահատման կանոնների 11-րդ և 13-րդ հոդվածների համաձայն `նշվում է գնորդի կողմից լիցենզիայի վճարների ուղղակի կամ անուղղակի վճարման առկայությունը կամ բացակայությունը վաճառողին կամ համապատասխան կողմին ապրանքներ ներմուծելիս (ներմուծելիս), ինչպես նաև դրանց ներառումը: ներմուծվող ապրանքների փաստացի վճարված կամ վճարելի գնի չափով վճարներ:

Եթե ​​գնորդը պարտավոր է վաճառողին կամ համապատասխան անձին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վճարել լիցենզիայի վճարները, որոնք ներառված չեն ներմուծվող ապրանքների իրականում վճարված կամ վճարելի գնի չափի մեջ և համապատասխանում են գնահատման կանոնների 13-րդ հոդվածին, «Հոնորարների վճարման հաստատում» դաշտում նշվում է «ԱՅՈ» ():

Եթե ​​գնորդը պարտավոր է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վճարել վաճառողին կամ համապատասխան անձին ռոյալթիներ, որոնք ներառված չեն ներմուծված ապրանքների փաստացի վճարված կամ վճարելի գնի չափի մեջ, բայց մաքսատուրք վճարողը չի կարող հաստատել համապատասխանությունը 13-րդ հոդվածին Գնահատման կանոնների, «Վճարային ռոյալթիի հաստատում» դաշտում «ԱՅՈ» (是) նշվում է:

Եթե ​​գնորդը պարտավոր է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վճարել վաճառողին կամ համապատասխան անձին լիցենզիայի վճարներ, որոնք ներառված չեն ներմուծվող ապրանքների փաստացի վճարված կամ վճարելի գնի չափի մեջ, բայց միևնույն ժամանակ մաքսատուրք վճարողը, Գնահատման կանոնների 13-րդ հոդվածի հիման վրա կարող է հաստատել, որ արտոնագրերի վճարման ենթակա պահումների և ներմուծվող ապրանքների միջև որևէ կապ չկա, «Հոնորարների վճարման հաստատում» դաշտում նշվում է «ՈՉ» ():

Եթե ​​գնորդը պարտավոր չէ լիցենզիայի վճարները ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վաճառողին կամ համապատասխան անձին վճարել, կամ եթե լիցենզիայի վճարները ներառված են ներմուծվող ապրանքների փաստացի վճարված կամ վճարելի գնի մեջ, «ՈՉ» (否) նշվում է «լիցենզիայի վճարների վճարման հաստատում» դաշտում:

Ապրանքներ արտահանելիս (արտահանելիս) այս դաշտը չի լրացվում: Մանրածախ առևտուրը և պարտատոմսերի վերահսկողության ներքո առևտուր կատարելը (բացառությամբ Չինաստանում պարտատոմսերի վերահսկողության տակ գտնվող ապրանքների վաճառքի), այս դաշտը չի լրացվում:

47. ԱՆԿԱԽ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ Վ PԱՐՈՒՄ / 自 报 自

Արտահանման-ներմուծման ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների կողմից մաքսային հայտարարագրերը ներկայացնելիս, որոնք օգտագործում են ինքնահռչակման և մաքսատուրքերի ինքնավճարման համակարգը, նշեք «ԱՅՈ» (). հակառակ դեպքում նշվում է «ՈՉ» ():

48. ԿԱGՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ-ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ / 单位

Ինքնահռչակման ժամանակ նշվում են արտահանման-ներմուծման ձեռնարկության անվանումը և ծածկագիրը. Հայտատուի անունից հայտարարագիր ներկայացնելիս նշվում են հայտարարատու ձեռնարկության անվանումը և ծածկագիրը: Որպես ծածկագիր նշվում է իրավաբանական անձի կամ այլ կազմակերպության 18 վարկանիշային պետական ​​վարկունակության միասնական ծածկագիրը:

Հայտարարագիրը լրացնող անձը (报关 人员) նշվում է մաքսայինում գրանցված աշխատողի անուն-ազգանունը, ծածկագիրը և հեռախոսի համարը, իսկ հայտարարատու կազմակերպության կնիքը փակցվում է:

49. ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՀՈՒՅՔ / 海关 批注 及 签章

Հայտարարագիրը մշակելիս մաքսային կողմից լրացվում է:

 

Արագընթաց դաշնային մայրուղիների կառուցման համար կհատկացվի ավելի քան 127 միլիարդ ռուբլի։
20:06 01-12-2021 Մանրամասն ...
Լայնածավալ վերակառուցման ծրագրում ընդգրկվել են պետական ​​սահմանով անցնող միջազգային ավտոմոբիլային անցակետերը՝ «Տրոեբորտնոյե» և «Նովյե Յուրկովիչ»։
19:58 01-12-2021 Մանրամասն ...
Բելառուսի պետական ​​սահմանային կոմիտե. ԵՄ հարևան երկրները չեն կատարում Բրեստ քաղաքի «Կոզլովիչ» մաքսազերծման կետով բեռնատարների անցման մասին համաձայնագիրը։
19:41 01-12-2021 Մանրամասն ...