մենյու

Իրավաբանական անձինք

Մաքսազերծում իրավաբանական անձանց համար

Ինչպե՞ս է ապրանքների ժամանումը և մեկնումը, ապրանքների ժամանակավոր պահպանումը և ապրանքների մաքսային տարանցումը:

Փոխադրողը պարտավոր է մաքսային մարմնին ծանուցել Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների ժամանման մասին `ներկայացնելով ԵԱՏՄ Մաքսային օրենսգրքի 89-րդ հոդվածով նախատեսված փաստաթղթեր և տեղեկություններ` կախված փոխադրման տեսակից, որը ...

Օպերատոր պարտավոր է մաքսային մարմնին տեղեկացնել Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների մուտքի մասին `ներկայացնելով 89 հոդվածով նախատեսված փաստաթղթեր և տեղեկատվություն TC EAEU- նկախված ապրանքները փոխադրելու (տեղափոխելու) համար օգտագործվող տրանսպորտի տեսակից կամ էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևով ներկայացված նախնական տեղեկատվության գրանցման համարի վերաբերյալ տեղեկատվություն պարունակող փաստաթուղթ ներկայացնելով ՝ Մաքսային օրենսգրքի 88 հոդվածով սահմանված ժամկետում ԵՏՄ.

Եվրասիական տնտեսական միության օրենսդրության վերաբերյալ օրենսդրությունը սահմանում է մաքսային մարմնին նախնական տեղեկատվություն տրամադրել Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծվող ապրանքների մասին ՝ ճանապարհային, օդային և երկաթուղային տրանսպորտով:

Նախնական տեղեկատվությունը կարող է ներկայացվել ինքնուրույն `«Արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակցի անձնական հաշիվԿամ օգտվեք մեր ընկերության օգնությունը.

Նախնական տեղեկություններ ծառայել է պետության մաքսային մարմնին `Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, որի տարածքում գտնվում է ապրանքների ներմուծման վայրը, ոչ ուշ, քան 2 ժամ առաջ ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների անցակետը ժամանելը:

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված ժամանման վայրում ապրանքների հետ բոլոր գործարքների ավարտից հետո այդպիսի ապրանքները կարող են տեղադրվել ընտրված մաքսային ընթացակարգով:

Եթե ​​ապրանքները տեղադրվում են մաքսային տարանցման մաքսային կարգի ներքո, ապա տարանցիկ հայտարարագիրը և դրանց փաստաթղթերը ընթացակարգի հայտարարագրողի կողմից ներկայացվում են մաքսային մարմին էլեկտրոնային եղանակով: Նաև թույլատրվում է տարանցիկ հայտարարագիր ներկայացնել թղթային ձևով Եվրասիական տնտեսական միության օրենքով և Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում:

Մարտից 2017- ից հնարավոր է կիրառել տարանցիկ ընթացակարգի նախնական հայտարարագիրը, մինչև ապրանքները հասնեն Ռուսաստանի Դաշնության պետական ​​սահմանի անցակետեր:

Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգին համապատասխան ապրանքներ թողարկելիս ՝ մեկնման մաքսային մարմինը սահմանում է մաքսային տարանցման ամսաթիվը, ապրանքների առաքման վայրը և որոշ դեպքերում նաև փոխադրման ուղին:

Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգն ավարտելու համար առաքման նշանակված վայր (մաքսային հսկողության գոտի) ժամանելուց հետո ներկայացնում է փոխադրողը Նշանակման մաքսային ծառայություն տարանցիկ հայտարարագիր և դրան փաստաթղթեր.

- ճանապարհային ճանապարհով փոխադրվող ապրանքների մասով. - ապրանքների առաքման վայրում նրանց ժամանման պահից 3 ժամվա ընթացքում, իսկ ապրանքների մաքսային մարմնի աշխատանքային ժամերից դուրս ժամանման դեպքում - 3 ժամվա ընթացքում `այս մաքսային մարմնի աշխատանքի մեկնարկի պահից:

- ջրային, օդային կամ երկաթուղային տրանսպորտով օգտագործմամբ փոխադրվող ապրանքների մասով. - նավահանգստի, օդանավակայանի կամ երկաթուղային կայանի տեխնոլոգիական գործընթացով (ժամանակացույցով) սահմանված միջազգային ժամանակահատվածում միջազգային տրանսպորտի ընթացքում նավահանգստի, օդանավակայանի կամ երկաթուղային կայանի տեխնոլոգիական գործընթացով սահմանված ժամանակաշրջանի կամ մաքսային կարգավորման մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ սահմանված մեկ այլ ժամանակահատվածի համար:

Նշված փաստաթղթերի մաքսային մարմնի կողմից գրանցվելուց հետո.

 1. նպատակակետային մաքսային մարմինը ավարտում է տարանցման ընթացակարգը որքան հնարավոր է շուտ, բայց ոչ ուշ, քան մաքսային մարմնի 4 ժամվա աշխատանքային ժամերը `տարանցիկ հայտարարագրի և դրանում փաստաթղթերի ներկայացման գրանցման պահից:
 2. հայտարարագիր (ապրանքների փոխադրող) պարտավորություններ է կատարում մաքսային գործառնություններժամանակավոր պահեստում կամ դրանց տեղադրման հետ կապված ապրանքների հետ կապված մաքսային հայտարարագիր:
 •  ճանապարհային ճանապարհով փոխադրվող ապրանքների վերաբերյալ, մաքսային մարմնի ոչ ուշ, քան 8 ժամվա աշխատանքային ժամերը `նպատակային մաքսային մարմնի կողմից փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո.
 • ջրի, օդանավի կամ երկաթուղային տրանսպորտով օգտագործմամբ փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ միջազգային նավահանգստի, օդանավակայանի կամ երկաթուղային կայանի տեխնոլոգիական պրոցեսով (ժամանակացույցով) սահմանված միջազգային ժամանակահատվածում կամ մաքսային կարգավորման մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ սահմանված մեկ այլ ժամանակահատվածով:

Եթե ​​հայտարարատուին չի հաջողվում կատարել վերը նշված գործողությունները, փոխադրողը պարտավոր է, մաքսային մարմնի կողմից հայտագրման գրանցման օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ոչ ուշ, քան 1- ը, կատարել մաքսային գործողություններ `առաքված ապրանքը ժամանակավորապես պահելու համար:

Այն ապրանքները, որոնց վերաբերյալ նշված գործողությունները սահմանված ժամկետում չեն ավարտվել, ձերբակալվում են մաքսային մարմինների կողմից:

Մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգի կիրառման առանձնահատկությունները կարգավորվում են Ռուսաստանի Դաշնության դաշնային օրենքի 29.07.2017 թիվ 311-ФЗ «Ռուսաստանի Դաշնությունում մաքսային կարգավորման մասին» դաշնային օրենքի դրույթներով, որոնք ուժի մեջ են մասամբ, ինչը չի հակասում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքին:

Ապրանքներ ժամանելուն պես ՝ փոխադրողը կամ ԵՏՄ ՍՍ 83 հոդվածում նշված այլ անձը կատարում են մաքսային գործողություններ ՝ կապված ԵՏՄ ՍՍ 88 հոդվածով սահմանված ժամկետում ապրանքների ժամանակավոր պահեստավորման համար:

Ապրանքները տեղադրված չեն ժամանակավոր պահպանման համար.

 • 6 կետում նշված ԵՏՄ մաքսային օրենսգրքի 88 հոդված.
 • տեղադրված EAEU CC- ի 2 հոդվածի 5 կետի 5 - 88 ենթակետերով նախատեսված մաքսային ընթացակարգերից մեկի ներքո.
 • որի կապակցությամբ կատարվել է նախնական մաքսային հայտարարագիր:
 • Ապրանքները տեղադրված չեն ժամանակավոր պահպանման համար.
 • որի վերաբերյալ կատարվել է նախնական մաքսային հայտարարագիր.
 • ԵՏՄ ապրանքները ժամանեցին Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք (այսուհետ ՝ ԵՏՄ) և նշված են ԵՏՄ ՏՏ 4 հոդվածի 302 կետում: արտասահմանյան ապրանքներմաքսային կարգով տեղադրված ԵՏՄ անդամ չհանդիսացող պետության տարածքով տեղափոխման (փոխադրման) համար.
 • միջազգային փոստ;
 • արտահանվել է ԵՏՄ մաքսային տարածքից, որի կապակցությամբ մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգն ավարտվել է մեկնելու վայրում.
 • մաքսային տարանցման մաքսային ընթացակարգն ավարտելուց հետո `երկրորդ կամ երրորդ տիպի վկայականներ ստացած լիազորված տնտեսական օպերատորի, կառուցվածքների, տարածքների (տարածքների մասերի) և (կամ) կառույցներում, մոնտաժումներում ստեղծված կառույցներում, տարածքներում (տարածքների մասերում) և (կամ) տարածքում բացված տարածքներում: Եթե ​​մաքսային կարգի մաքսային ընթացակարգն ավարտելուց հետո երեք ժամվա ընթացքում փոխադրողը (կամ այլ) շահագրգիռ անձ) չի կատարել մաքսային գործողություններ ապրանքների մաքսային հայտարարագրման վրա, ապրանքները պետք է տեղադրվեն ժամանակավոր պահեստում:

Ապրանքների ժամանակավոր պահպանման ժամկետը 4 ամիս է: Նշված ժամանակահատվածի երկարացումը EAEU TC- ի կողմից նախատեսված չէ:

Սա օգտակար էր:
0

Ինչպե՞ս կարող եմ փոփոխել ապրանքների հայտարարագիրը:

Ապրանքների հայտարարագրում հնարավոր է փոփոխություններ կատարել ապրանքների թողարկումից առաջ և հետո: Ապրանքների հայտարարագրում սխալ է նշել պայմանագրերի, տրանսպորտային (բեռնափոխադրման) փաստաթղթերի, գործարքի անձնագրի համարը, անվանումը կամ ...

Հնարավոր է փոփոխել ապրանքների վերաբերյալ հայտարարագիրը նախքան ապրանքների ազատումը և թողարկումը:

Հայտարարագրում սխալ հայտարարություն պայմանագրերի, տրանսպորտի (փոխադրման) փաստաթղթերի մանրամասների, գործարքի անձնագրի համարի, անվանման կամ երկրի մեկնելու մասին օրենսգրքի, նպատակակետի և այլ տեղեկատվության ապրանքի ապրանքի վերաբերյալ, որոշակի պայմանների համաձայն, թույլ է տալիս փոփոխել ապրանքների հայտարարագիրը:

Ազատվելուց առաջ մաքսային հայտարարագրում նշված տեղեկությունները կարող են փոփոխվել կամ լրացվել մաքսային մարմնի թույլտվությամբ `հայտարարատուի կողմից պատճառաբանված գրավոր խնդրանքով` համաձայն հետևյալ պայմանների.

 • եթե փոփոխությունները և լրացումները չեն ազդում ապրանքների ազատման մասին որոշման վրա և չեն ենթադրում մաքսային վճարների գումարի որոշման վրա ազդող տեղեկատվություն փոխելու անհրաժեշտություն, բացառությամբ ապրանքների մաքսային արժեքի ճշգրտման և արգելքների ու սահմանափակումների պահպանման դեպքերի.
 • եթե հայտարարատուի բողոքարկման ստացման պահին մաքսային մարմինը նրան չի ծանուցել մաքսային տեսչության վայրի և ժամանակի մասին և (կամ) չի որոշել մաքսային հսկողության այլ ձևեր իրականացնել ապրանքների հետ կապված:

Մասնավորապես սահմանվում է, որ գրանցված մաքսային հայտարարագրում նշված տեղեկատվությունը փոխելը և լրացնելը չի ​​կարող ենթադրել այն մասին, թե ինչ ապրանքներ են կազմում այլ կազմով, տեխնիկական նկարագրությամբ, որակով և նպատակներով այլ ապրանքների վերաբերյալ, որոնք նշված են գրանցված մաքսային հայտարարագրում:

Ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկատվության մեջ փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու կարգը սահմանվում է Մաքսային միության խորհրդի Մաքսային միության խորհրդի որոշմամբ ՝ 10.12.2013 No. 289 «Ապրանքների հայտարարագրում նշված տեղեկատվության մեջ փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարելու և որոշ որոշումներն անվավեր ճանաչելու մասին» որոշմամբ: Մաքսային միության հանձնաժողովը և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան »:

Սա օգտակար էր:
2

Ո՞վ կարող է ապրանքի հայտարարագիր լինել:

Ապրանքների մաքսային հայտարարագրումը հնարավոր է իրականացնել ինչպես հայտարարատուի կողմից, այնպես էլ նրա անունից մաքսային ներկայացուցչի կողմից: Հայտարարագրերը կարող են լինել. 1. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության անձ. Գործարքի կողմ լինելը ...

Հնարավոր է իրականացնել ապրանքների մաքսային հայտարարագրում ինչպես հայտարարատուի, այնպես էլ նրա անունից մաքսային ներկայացուցչի կողմից:

Հայտարարողները կարող են լինել.

1: Պետության անձը `Եվրասիական տնտեսական միության անդամ.

 • լինելով օտարերկրյա անձի հետ գործարքի մասնակից, որի հիման վրա ապրանքները տեղափոխվում են ԵՏՄ մաքսային սահմանով:
 • անունից և (կամ) անունից, որի անունից գործարքը կնքվել է.
 • ապրանքներ ունենալու, օգտագործման և (կամ) տնօրինման իրավունք ունենալ. եթե ապրանքները տեղափոխվում են ԵՏՄ մաքսային սահմանով ոչ այն գործարքի շրջանակներում, որի կողմերից մեկը օտար անձ;
 • լինելով օտարերկրյա անձի կամ անդամ պետության անդամի հետ կնքված գործարքի մասնակից ՝ ԵՏՄ մաքսային տարածքում տեղակայված օտարերկրյա ապրանքների վերաբերյալ.
 • որպես պահատու `մաքսային տարանցման մաքսային կարգի կիրառման պահից.

2: Օտար անձ.

 • լինելով կազմակերպության ներկայացուցչություն կամ մասնաճյուղ, որն ունի հաստատված և (կամ) գրանցված անդամ պետության տարածքում սահմանված կարգով, մաքսային ընթացակարգեր դիմելիս միայն այդպիսի ներկայացուցչական գրասենյակի կամ մասնաճյուղի իր սեփական կարիքների համար փոխադրվող ապրանքների մասով.
 • լինելով ապրանքների սեփականատերը, եթե ապրանքները տեղափոխվում են ԵՏՄ մաքսային սահմանով ոչ այն օտարերկրյա անձի և անդամ պետության անդամի միջև գործարքի շրջանակներում.
 • ապրանքներ ունենալու և օգտագործելու իրավունք ունենալու իրավունք, եթե ապրանքները ԵՏՄ մաքսային սահմանով տեղափոխվում են ոչ թե օտարերկրյա անձի և անդամ պետության անդամ պետության միջև գործարքի շրջանակներում - մաքսային պահեստի մաքսային կարգի կիրառման, ժամանակավոր ներմուծման (ընդունման) մաքսային կարգի, ապա ;
 • դիվանագիտական ​​ներկայացուցչություններ, հյուպատոսական հիմնարկներ, պետությունների ներկայացուցչություններ միջազգային կազմակերպություններում, միջազգային կազմակերպություններում կամ դրանց ներկայացուցչություններում, այլ կազմակերպություններում կամ նրանց ներկայացուցչություններում, որոնք գտնվում են ԵՏՄ մաքսային տարածքում:
 • փոխադրող, ներառյալ մաքսային փոխադրողը - մաքսային տարանցման մաքսային կարգի կիրառման պահից.
 • այն օտարերկրացուն, որը ստացել է երրորդ պետության հետ անդամ պետության միջազգային համաձայնագրի համաձայն `նման միջազգային պայմանագրով նախատեսված փաստաթուղթ, որը նման անձին իրավունք է տալիս ԵՏՄ մաքսային տարածքում գտնվող ապրանքների արտահանման իրավունք ստանալ Միության մաքսային տարածքից` մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգի, մաքսային կարգի հայտարարագրման պահից: Վերաարտահանման, արտահանման մաքսային ընթացակարգ:
Սա օգտակար էր:
1

Ինչպիսի՞ մաքսային հայտարարագրեր և հայտարարագրման ձևեր կան:

ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրքը նախատեսում է հայտարարագրման 2 ձև `էլեկտրոնային և գրավոր: Մաքսային հայտարարագրի տեսակները. Ապրանքների հայտարարագիր; տարանցման հայտարարագիր; ուղևորային մաքսային հայտարարագիր; տրանսպորտային միջոցների հայտարարագիր Հայտարարագիրը լրացնելու ձևերը և կարգը ...

EAEU TC- ն նախատեսում է 2 հայտարարագրման ձևեր `էլեկտրոնային և գրավոր:

Մաքսային հայտարարագրի տեսակները.

 1. ապրանքների հայտարարագրում.
 2. տարանցիկ հայտարարագիր;
 3. ուղևոր մաքսային հայտարարագիր;
 4. տրանսպորտային միջոցների հայտարարագրում

Ապրանքի հայտարարագիրը լրացնելու ձևերն ու կարգը որոշվում են Մաքսային միության հանձնաժողովի 20.05.2010 No. 257 որոշմամբ: Որոշակի պայմանների առկայության դեպքում հնարավոր է օգտագործել փոխադրումներ (փոխադրումներ), առևտրային և (կամ) այլ փաստաթղթեր, որպես հայտարարագիր ապրանքների համար ՝ պարզեցված ձևով, գրավոր դիմումի կամ ապրանքների ցուցակով (20.05.2010 No. 263 մաքսային միության հանձնաժողովի որոշումը):

Էքսպրես առաքումների համար կարող է ներկայացվել հայտի պարզեցված ձև, իսկ մյուս ապրանքների նկատմամբ, որոնք արժեն ոչ ավելի, քան 1000 եվրոյին համարժեք դրամ, հայտարարություն կամայական գրավոր ձևով. Ապրանքների ցանկի ներկայացումը թույլատրվում է, օրինակ ՝ սպորտային միջոցառումների և մարզումների համար նախատեսված համերգների, համերգների, մրցույթների, փառատոների, կրոնական, մշակութային և այլ նմանատիպ միջոցառումների, ցուցահանդեսների ցուցահանդեսներում, տոնավաճառներում, ինչպես նաև պաշտոնական և այլ միջոցառումներ լրատվամիջոցներում անցկացնելու հետ կապված: զանգվածային լրատվամիջոցները և մաքսային ընթացակարգերով հայտարարվածները ժամանակավոր ներմուծման (ընդունման) կամ ժամանակավոր արտահանման համար մինչև մեկ տարի ժամկետով, եթե այդպիսի ապրանքների համար նախատեսված է լրիվ պայմանական ժամկետ: ազատելը վճարման մաքսատուրքերի եւ հարկերի:

Սա օգտակար էր:
1

Ի՞նչ է հարկավոր Վլադիվոստոկում խոլորձներ ներկրել:

Օրխիդեա - Phalaenopsis, շատերի սիրված արեւադարձային ծաղիկը: XNUMX-րդ դարի վերջին խոլորձներ առաջին անգամ հայտնաբերած հոլանդացի բուսաբան Կարլ Բլյումեն անվանեց նրանց ֆալենոպսիս: Phalaenopsis- ը հունարենից - նման է թիթեռի: Խոլորձներ ...

Խոլորձների ներմուծում ՎլադիվոստոկOrchid - phalaenopsis, արևադարձային ծաղիկ, որը շատերի կողմից սիրված է: Հոլանդացի բուսաբան Կարլ Բլյումը, ով 18-րդ դարի վերջին առաջին անգամ խոլորձ է հայտնաբերել, նրանց անվանել է ֆալենոպենս: Հունական phalaenopsis - նման է թիթեռի: Հեռվից հեռու, խոլորձները իսկապես նման են պայծառ թիթեռների, որոնք բռնվել են բույսի բարակ ճյուղերի վրա: Բնության մեջ phalaenopsis խոլորձներն աճում են Ֆիլիպիններում, Ավստրալիայում և Հարավարևելյան Ասիայում: 

Խոլորձները երբեմն կոչվում են մակաբույծներ, բայց իրականում դա այդպես չէ: Բնության մեջ, խոլորձները ապրում են ծառերի կոճղերի վրա, բայց ծառերը օգտագործում են միայն որպես աջակցություն, և ոչ թե մակաբուծվում են դրանց վրա: Phalaenopsis- ի արմատները կանաչ են, քանի որ նրանք մասնակցում են ֆոտոսինթեզին:

Կան phalaenopsis- ի հարյուրավոր սորտեր, ահա դրանցից մի քանիսը ՝ Phalaenopsis Pink, Stuart, Schiller, Philadelphia, Pleasant Phalaenopsis, Cleopatra, Golden, Legato և շատ ուրիշներ:

Ռուսաստանում գործում են խիստ կանոններ, որոնք կարգավորում են բույսերի ներմուծումը դրսից: Բույսերի կարանտինի սահմանային տեսչությունը խնդիր ունի կանխել Ռուսաստանի տարածքում վտանգավոր վնասատուների և բույսերի հիվանդությունների մուտքը Ռուսաստան, որոնք կարող են վնաս հասցնել գյուղատնտեսությանը: Կան մի շարք կառավարության որոշումներ, որոնք կարգավորում են տեսչության գործունեությունը,«Ռուսաստանի Դաշնությունում բույսերի կարանտինի պետական ​​ծառայության մասին» տարվա 1992«Ռուսաստանի Դաշնության տարածքի պաշտպանության կանոնները կարանտին վնասատուներից, բույսերի հիվանդություններից և մոլախոտերից» տարվա 1996, և կան նաև մի շարք միջազգային համաձայնագրեր (ստորագրվել է նաև Ռուսաստանի կողմից) `« Բույսերի կարանտինի և պաշտպանության միջազգային կոնվենցիայի »անդամներ (IPPC).

Վլադիվոստոկ քաղաքի բուսասանիտարական տեսչության աշխատակիցները շատ խստորեն վերահսկում են բույսերի ներմուծումը, քանի որ այն հետևանքները, որոնք կարող են բերել նույնիսկ կարանտինի նորմերի միայնակ խախտումներ, շատ լուրջ են: Բույսերի համար պետք է տրվի միջազգային ստանդարտի բուսասանիտարական սերտիֆիկատ (ֆիտո) `առանց խափանման: Այն տրվում է այն երկրի սանիտարական-կարանտինային հսկողության ծառայության կողմից, որտեղ ձեռք է բերվել գործարանը: Պետք է հիշել, որ վկայականը վավեր է միայն գրանցման օրվանից `15 օր:

Ծագման երկիրը հաստատելու համար ձեզ հարկավոր է ծագման վկայագիր: Ուղեկցող փաստաթղթերում բույսերի անունները պետք է գրվեն լատիներեն: Ձեռք բերված բույսերը չպետք է լինեն հողի մեջ (Ռուսաստանի նկատմամբ հողի ներմուծումը խստիվ արգելված է), բայց հատուկ սուբստրատի մեջ: (եթե գործարանը կտրված չէ)

Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային տարածքում խոլորձ խոլորձների խմբաքանակի ժամանումից հետո անհրաժեշտ է կապվել բուսասանիտարական հիգիենայի հետ և անցնել վերահսկողության նշանին: Դրա համար կատարվում է նմուշառման կարգ: (Նմուշառումը պարտադիր է բույսերի համար:).

Ընտրվելուց հետո նմուշները ուղարկվում են VNIIKR ՝ կարծիք ստանալու համար: Այս կարգը պետք է իրականացվի ապրանքների յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար: Եթե ​​պլանավորում եք խոլորձներ ներմուծել Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային տարածք, ապա ավելի լավ է նախօրոք խորհրդակցել մեզ հետ այս հարցում, քանի որ ցանկացած բույս ​​կտրված կամ արմատային համակարգով համարվում է փչացող ապրանք, և դուք պետք է այն հնարավորինս շուտ կազմակերպեք, որպեսզի հետագայում չթափեք ձեր ներդրումները աղբամանի մեջ:

  Աջակցություն ծաղիկների ներմուծման մաքսազերծմանը

Սա օգտակար էր:
1

Ո՞ր ժամանակահատվածում և ինչպես է իրականացվում ապրանքների ազատումը:

Ապրանքների բացթողումը պետք է ավարտվի մաքսային մարմնի կողմից ոչ ուշ, քան մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվան հաջորդող մեկ աշխատանքային օր: D Այն ապրանքների համար, որոնք ենթակա չեն արտահանման մաքսատուրքերի, որոնք դրված են ...

Ապրանքների թողարկում մաքսային մարմինը պետք է լրացնի մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվան հաջորդող ոչ ուշ, քան մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

D

Այն ապրանքների համար, որոնք ենթակա չեն արտահանման մաքսային կարգի տակ դրված արտահանման մաքսատուրքեր, և ժամանակավոր արտահանման մաքսային կարգով տեղադրված ապրանքների, որոնց ցանկը որոշվում է Մաքսային միության հանձնաժողովի (Եվրասիական տնտեսական միության խորհրդի) կողմից, արձակման ժամկետը կրճատվում է գրանցման օրվանից չորս ժամվա ընթացքում: հայտարարագրեր ապրանքների համար:

Ազատման պատճառներն են.

 1. մաքսային մարմնին ներկայացվում են արտոնագրեր, վկայագրեր, թույլտվություններ և (կամ) այլ փաստաթղթեր `ԵՏՄ Մաքսային օրենսգրքին և (կամ) Մաքսային միության անդամ պետությունների այլ միջազգային պայմանագրերին համապատասխան ապրանքների ազատման համար, բացառությամբ Մաքսային միության անդամ պետությունների օրենսդրության: Միության փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել ապրանքների թողարկումից հետո.
 2. անձինք պահպանել են ԵՏՄ մաքսային օրենսգրքին համապատասխան ընտրված մաքսային ընթացակարգով ապրանքներ գցելու անհրաժեշտ պահանջները և պայմանները.
 3. մաքսատուրքերը վճարվել են ապրանքների վրա, Հարկեր կամ ապահովել դրանց վճարման երաշխիք `համաձայն EAEU TC- ի:

Ապրանքների թողարկումը կատարվում է մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից ապրանքների հայտարարագրում նշաններ դնելով (նամականիշ «Թողարկումը թույլատրվում է»):

Էլեկտրոնային հայտարարագրի ձևով, արտաքին ռիսկի ցածր մակարդակի վրա գտնվող արտաքին տնտեսական գործունեության մեջ մասնակիցների կողմից ներկայացվող ապրանքների ազատումը կարող է իրականացվել ինքնաբերաբար, այսինքն. առանց մաքսայինի մասնակցության: Ավելին, ապրանքների ավտոմատ թողարկումը հնարավոր է միայն ապրանքների համար ավտոմատ գրանցված հայտարարագրերի հետ կապված:

Եթե ​​ապրանքների ազատման պայմանները չեն պահպանվել, մաքսային մարմինը հրաժարվում է ապրանքները ազատելուց ոչ ուշ, քան ապրանքների ազատման ժամկետը լրանալու օրվանից: Թողարկումից հրաժարվելը տարածվում է միայն մաքսայինի կողմից:

Մաքսային մարմինը հրաժարվում է թողարկել մերժել 20.05.2010 No. 262- ի Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված կարգով:

Սա օգտակար էր:
1

Մաքսային մարմինների կողմից տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխանությունը հաստատելու ո՞ր ընթացակարգերն են տրամադրվում:

Մաքսային մարմինները ապահովում են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ `ԵԱՏՄ և Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության) կողմից ներմուծված ապրանքների արգելքների և սահմանափակումների պահպանում, որոնք սահմանվել են միջազգային պայմանագրերին համապատասխան ...

Մաքսային մարմինները ապահովել Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ արգելանքների և սահմանափակումների պահպանումը, որոնք ստեղծվել են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջազգային պայմանագրերին համապատասխան (այսուհետ `ԵՏՄ և Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրություն), ինչպես նաև խթանել մարդու կյանքի և առողջության պաշտպանության և ապրանքների սպառողների շահերի պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը, ներմուծված Ռուսաստանի Դաշնություն:

29 դաշնային օրենքի 27.12.2002- ի հոդված 184-ФЗ «Տեխնիկական կարգավորման մասին» հոդվածը սահմանում է արտադրանքի Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծման պայմանները, որոնք ենթակա են պարտադիր համապատասխանության հաստատման:

Առանց համապատասխանության գնահատման (հաստատման) փաստաթղթի շրջանառության մեջ մտնող ապրանքների հայտնաբերման դեպքում ԵՏՄ յուրաքանչյուր անդամ պետության մաքսային մարմինները միջոցներ են ձեռնարկում `կանխելու այդ ապրանքների շրջանառությունը:

Ապրանքների մաքսային հայտարարագրման և դրանց ազատման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկատվության ցանկը, ինչպես նաև դրանց ներկայացման ժամկետները սահմանվում են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքով (EAEU TC):

Համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա ապրանքների (ապրանքների) ներմուծումն իրականացվում է Մաքսային միության մաքսային տարածք ապրանքների (ապրանքներ) ներմուծման կարգի վերաբերյալ Կանոնակարգի համաձայն, որի համար սահմանվում են պարտադիր պահանջներ Մաքսային միության կազմում, հաստատվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշմամբ: 25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2012 համարը 294:

EAEU TC- ն ընդգրկում է այն նորմեր, որոնք նախատեսում են արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակցի հնարավորություն `մաքսային գործողություններ ներկայացնելիս թույլտվությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնելու համար` արգելքները և սահմանափակումները պահպանելը հաստատելու համար:

EAEU TC- ի 109 հոդվածը նախատեսում է հայտարարատուին իրավունք ներկայացնել ապրանքներ ներկայացնելուց առաջ ապրանքներ ներկայացնելը կամ ապրանքներ հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ ապրանքների ազատումը, ապրանքի ծագման մասին տեղեկությունները հաստատող փաստաթղթերը, արգելանքներին և սահմանափակումներին համապատասխանելը, եթե այդպիսի փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվություն և դրանցից (կամ) տեղեկատվություն չեն կարող լինել: մաքսային մարմնի կողմից ստացված `EAEU CC- ի 2 հոդվածի 80 կետի համաձայն, և կարող է սահմանվել նաև այդ փաստաթղթերի ներկայացման կարգը: Այս կարգը հաստատվել է Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարության հրամանով 06.03.2018 No.N 40н հրամանի համաձայն. «Հայտարարողի կարգը որոշելու մասին որոշումները ներկայացնելու համար, նախքան ապրանքային հայտարարագիրը ներկայացնելը կամ նախքան ապրանքներ ներկայացնելը նախքան ապրանքի ծագումը հաստատող փաստաթղթերը, ապրանքի ծագումը հաստատող փաստաթղթերը, արգելանքներին և սահմանափակումներին համապատասխան»:

Այս դեպքում մաքսային գործառնությունների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և (կամ) տեղեկատվությունը չեն կարող ներկայացվել մաքսային մարմնին, երբ դրանք ավարտվել են, եթե այդպիսի փաստաթղթերի կամ դրանցից ստացված տեղեկությունները կամ մաքսային մարմինների կողմից մաքսային գործողություններ կատարելու համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ կարող են ստանալ մաքսային մարմինների կողմից: ուղղակիորեն մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերից, ինչպես նաև այլ դաշնային գործադիր մարմինների տեղեկատվական համակարգերից ՝ տեղեկատվական փոխգործակցության շրջանակներում (EAEU TC «փաստաթղթի 80 հոդված» դուք կամ մաքսային գործողության համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը »):

Արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցներին տեղեկացնելու համար մաքսային մարմինների կողմից մաքսային գործունեության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու և (կամ) այդպիսի փաստաթղթերից ստացված տեղեկատվության, և (կամ) մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերից մաքսային մարմինների համար անհրաժեշտ այլ տեղեկությունների, , ինչպես նաև արագացնել մասնակիցների կողմից մաքսային գործողությունների կատարումը Արտաքին առեւտրի գործունեություն և մաքսային մարմինների կողմից մաքսային հսկողության իրականացումը օպտիմալացնելու համար «Թույլտվություններ» տեղեկատվական ծառայությունը մշակվել է APS- ի «Անձնական հաշիվ» (այսուհետ `« Անձնական հաշիվ ») կողմից:

Իմ հաշիվը տրամադրում է գրանցման երկու տարբերակ.

 • մուտքի և գաղտնաբառի օգտագործման հեշտ հասանելիություն (բնորոշ դեր ՝ անձնական հաշվի ծառայությունների դիտում);
 • ամբողջական մուտք ՝ օգտագործելով հայտարարատուի ուժեղացված որակավորված էլեկտրոնային ստորագրությունը (օգտագործողի դերը `դաշնային գործադիր մարմնում թույլտվության փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկատվություն հայցելու ունակությունն է` օգտագործելով միջգերատեսչական համագործակցության համակարգը և այդպիսի փաստաթղթի հետագա տեղադրումը հայտարարատուի էլեկտրոնային արխիվում):

Անհատական ​​հաշվից ստացված տեղեկությունները հայտարարատուի կողմից օգտագործվում են բացառապես կամավոր հիմունքներով, և դրանց չօգտագործումը չի հանդիսանում մաքսային հայտարարագիր գրանցելուց և ապրանքները ազատելուց հրաժարվելու պատճառ:

Սա օգտակար էր:
0

Ի՞նչ ընթացակարգեր են անհրաժեշտ `հաստատելու Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության պահանջներին համապատասխանությունը ռազմատեխնիկական համագործակցության բնագավառում` մաքսային հայտարարագրին նախապատրաստվելու և դրա իրականացման համար:

1. Ապրանքներին (ապրանքներին) վերագրում այն ​​ապրանքների, որոնց նկատմամբ արգելքներ և սահմանափակումներ են սահմանվել Համաձայն «Արտահանման վերահսկողության մասին» 24 թիվ 18.07.1999-FZ Դաշնային օրենքի 183-րդ հոդվածի, վերահսկվող ապրանքների նույնականացում ...

1: Ապրանքների (ապրանքների) նշանակումը ապրանքների նկատմամբ, որոնց համար սահմանված են արգելումներ և սահմանափակումներ

24 դաշնային օրենքի դաշնային օրենքի համաձայն `18.07.1999-ФЗ« Արտահանման հսկման մասին » նույնականացում վերահսկվող ապրանքներն ու տեխնոլոգիաները, ինչպես նաև վերահսկվող ապրանքների և տեխնոլոգիաների միջոցով արտաքին տնտեսական գործառնությունների արտոնագրերի ստացման հետ կապված անհրաժեշտ գործողությունների կատարումը կամ առանց դրանց արտոնագրերի Ռուսաստանի Դաշնությունից դրանց արտահանման թույլտվությունների իրականացումը, Ռուսաստանի մասնակցի պարտականությունն է արտաքին տնտեսական գործունեության մեջ:

Արտահանման վերահսկման ենթակա ապրանքների և տեխնոլոգիաների ցուցակների (ցուցակների) վերաբերյալ տեղեկությունները, ներառյալ ռազմական արտադրանքը, կարելի է գտնել Ռուսաստանի Դաշնային մաքսային ծառայության կայքում ՝ «Կայքը FEA- ի մասնակիցների համար» բաժնում, վերնագրերով ՝ «Արգելումներ և սահմանափակումներ / Արտահանման վերահսկում և ռազմատեխնիկական համագործակցություն/ Ապրանքի նույնականացում արտահանման վերահսկման նպատակով, ներառյալ ռազմական արտադրանքը »;

«Արտահանման աջակցություն / արտահանման վերահսկման ենթակա ապրանքներ, ներառյալ ռազմական արտադրանք/ Վերահսկվող ապրանքների ցուցակներ »կամ այլնի վրա Ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության պաշտոնական կայք(եզրակացություն «Եզրակացություններ ռազմական արտադրանքի դասակարգման վերաբերյալ» (ռազմական արտադրանք))

19.07.1998- ի թիվ 114-ФЗ «Ռուսաստանի Դաշնության ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին» դաշնային օրենքի համաձայն, ապրանքների ներմուծումն ու (կամ) արտահանումը իրականացվում է արտոնագրերի հիման վրա տրված արտոնագրերի հիման վրա, որոնք տրված են Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրանքների ներմուծման և արտահանման արտոնագրման կարգի վերաբերյալ: 10.09.2005 Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահի հրամանագրով հաստատված ռազմական նպատակները, «Ռուսաստանի Դաշնության ռազմատեխնիկական համագործակցության հիմնախնդիրները օտար պետությունների հետ»:

Ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության կողմից տրված լիցենզիաների ներքո ներմուծված և արտահանվող ռազմական արտադրանքի դասակարգիչ (սույն կանոնակարգի Հավելված N 3):

Եզրակացություններ Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծման համար նախատեսված արտադրանքի դասակարգման կամ չհանման և Ռուսաստանի Դաշնությունից ռազմական արտադրանքների արտահանման մասին եզրակացությունները տալիս է Ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայությունը `մարտի 13 2015 No.NNXX- ի թիվ 20- հրամանով սահմանված կարգով:օդ (գրանցված է Ռուսաստանի արդարադատության նախարարության կողմից 21.04.2015, reg. No. 36967):

Նույնականացման արդյունքների հիման վրա ռազմական արտադրանքներին ապրանքներ չհանելու դեպքում Ռուսաստանի Դաշնային մաքսային ծառայության եզրակացության մասին տեղեկությունները նշվում են 44 սյունակում նշված փաստաթղթում նշված փաստաթղթի 01163 սյունակում գտնվող ապրանքների հայտարարագրում: «2. Քայլ» բաժնում նախատեսված գործողությունները չեն իրականացվում, անցումը «3. Քայլ»:

Ապրանքները ռազմական նշանակության ապրանքներին նույնականացնելու արդյունքների վերագրելու դեպքում, լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել Ռուսաստանի ռազմական տրանսպորտի դաշնային ծառայության:

2: Ռուսաստանի Դաշնության FSVTS լիցենզիայի գրանցումը մաքսային մարմնում `համաձայն կանոնակարգի, Մաքսային մարմինների միասնական ընթացակարգի վերաբերյալ, որպեսզի վերահսկեն մաքսային մարմինները ԵվրԱզԷՍ-ում Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծումը և այդ տարածքից լիցենզավորված ապրանքների արտահանումը, որը հաստատված է 22.06.2011 No. 687 Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ.

Ռուսաստանի Դաշնային մաքսային ծառայության կարգադրություն 29.12.2011 No. 2652 «Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց գործողությունների վերաբերյալ ցուցումները հաստատելու մասին, որոնք ուղղված են մաքսային մարմինների միասնական կարգի վերաբերյալ կանոնակարգի կիրարկմանը, որը մաքսային մարմինների համար վերահսկում է ԵվրԱզԷՍ-ում Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծումը և այդ տարածքից արտոնագրված ապրանքների արտահանումը»:

Վերահսկիչ լիցենզիա սահմանելու համար ներկայացվում է հետևյալը.

 1. Բնօրինակ արտոնագիր Ռուսաստանի FSVTS;
 2. Լիցենզիայի տիրոջ դիմումը, որը կազմվել է ցանկացած ձևով, պարունակում է Կանոնակարգի 5 կետով պահանջվող տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը `Մաքսային մարմինների կողմից ԵվրԱզԷՍ-ի Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծման և այդ տարածքից լիցենզավորված ապրանքների արտահանման համար մաքսային մարմինների կողմից վերահսկման միասնական կարգի վերաբերյալ, որը հաստատված է 22.06.2011 No. 687 մաքսային հանձնաժողովի որոշմամբ: .

Արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակցի կողմից ներկայացում ԴՏ

Մաքսային կարգով ապրանքները տեղադրելու համար ներկայացվում են.

 1. Ապրանքի հայտարարագիրը (DT) 20.05.2010 No. 257 Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ հաստատված ձևով:
 2. Տեղեկատվությունը տրամադրվում է `հաստատելով արգելքները և սահմանափակումները:
Ուշադրություն դարձնել! Ռուսաստանի FCS- ն մշակել է ապրանքների հայտարարագրի 44 «Ներկայացվող լրացուցիչ տեղեկություններ / փաստաթղթեր» սյունակում նշված թույլտվությունների թվաքանակի տեղեկատու: Ապրանքներ հայտարարագրողների կողմից այս գրացուցակի օգտագործումը կվերացնի ապրանքների հայտարարագրում թույլտվությունների վերաբերյալ տեղեկատվության սխալ նշումը և կապահովի, որ մաքսային մարմինները տեղեկատվություն ստանան թույլտվությունների մասին, եթե դրանք առկա են մաքսային մարմինների տեղեկատվական ռեսուրսներում:
Սա օգտակար էր:
0

Որո՞նք են մաքսային հայտարարագրին նախապատրաստվելու և դրա իրականացումը ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների համապատասխանությունը հաստատելու ընթացակարգերը:

Մաքսային մարմիններն իրենց իրավասության շրջանակներում ապահովում են ԵԱՏՄ մաքսային սահմանով փոխադրվող ապրանքների արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը, ներառյալ `ոչ սակագնային կարգավորման միասնական միջոցառումների պահպանումը: Եվրասիական ...

Մաքսային մարմիններն իրենց իրավասությունների շրջանակներում ապահովում են ԵՏՄ մաքսային սահմանով անցնող ապրանքների նկատմամբ արգելքների և սահմանափակումների պահպանումը, ներառյալ ոչ սակագնային կարգավորման միասնական միջոցների պահպանումը:

21.04.2015 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշմամբ 30 No. XNUMX «Ոչ սակագնային կարգավորման միջոցառումների մասին» (այսուհետ ՝ «Որոշում»), Միության մաքսային տարածքում ներդրվել են ոչ սակագնային կարգավորման հետևյալ ընդհանուր միջոցները.

 • ԵՏՄ մաքսային տարածք մուտք գործելու արգելք և (կամ) ԵՏՄ մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանում ՝ ըստ ցուցակի, համաձայն որոշման N 1 հավելվածի.
 • ԵՏՄ մաքսային տարածք մուտք գործելու և (կամ) ԵՏՄ մաքսային տարածքից ապրանքներ արտահանելու թույլտվության կարգը `համաձայն ցուցակի, համաձայն N 2 հավելվածի:

Բացի այդ, անդամ պետությունները, երրորդ երկրների հետ առևտրի արդյունքում, կարող են միակողմանիորեն ներմուծել և կիրառել ոչ սակագնային կարգավորման միջոցներ Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրում նախատեսված թիվ 7 հավելվածով նախատեսված կարգով:

Ապրանքները, որոնց վերաբերյալ ներմուծվում են ոչ սակագնային կարգավորման միասնական միջոցներ, ընդգրկված են այն ապրանքների մեկ ցանկում, որոնց համար երրորդ երկրների հետ առևտրում կիրառվում են ոչ սակագնային կարգավորման միջոցներ, որոնք նախատեսված են երրորդ պետությունների հետ կապված ոչ սակագնային կարգավորման միջոցառումների մասին Արձանագրության 4 կետով (Հավելված X 7` Եվրասիական տնտեսական պայմանագրին դաշինք 29 տարվա մայիսին 2014) և հրապարակվել է Միության պաշտոնական կայքում «Ինտերնետ» տեղեկատվական և հեռահաղորդակցային ցանցում:

16.08.2012- ի թիվ 134- ի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումը հաստատեց «Ոչ սակագնային կարգավորման բնագավառում նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» հաստատեց այն ապրանքների միասնական ցանկը, որոնց նկատմամբ կիրառվում է Մաքսային միության անդամ պետությունների կողմից ներմուծման կամ արտահանման սահմանափակումները կամ սահմանափակումները ԵվրԱզԷՍ-ի հետ երրորդ երկրների հետ առևտրի մեջ (այսուհետ ` Միասնական ցուցակ), ինչպես նաև սահմանափակումների կիրառման մասին Կանոնակարգ:

Միավորված ցուցակի մեջ ներառված ապրանքների ներմուծումը և (կամ) արտահանումը, ինչպես նաև ցուցակներում, ըստ որոշման թիվ 2 հավելվածների, կատարվում են այն կարգով, որը նախատեսված է 16.08.2012- ի NNNXX և 134 No. 21.04.2015 հավելվածների 30 հավելվածների համաձայն:

ԵՏՄ մաքսային սահմանը ապրանքները տեղափոխելիս կամ ապրանքները մաքսային ընթացակարգերով դնելիս, արգելանքների և սահմանափակումների պահպանումը հաստատվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ `Հանձնաժողով) կամ ԵՏՄ անդամ պետությունների կարգավորող իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում և կարգով հաստատելու միջոցով` ներկայացնելով փաստաթղթեր և (կամ) տեղեկատվություն հաստատող արգելքների և սահմանափակումների պահպանում:

Սա օգտակար էր:
0

Ինչպե՞ս բանաններ ներմուծել Վլադիվոստոկ:

Բանան Ռուսաստանում ամենատարածված մրգերից մեկն է. Ռուսաստանը աշխարհում բանան ներկրող հինգ խոշորագույններից մեկն է: Ռուսաստանին բանանի հիմնական մատակարարը Էկվադորն է, որին բաժին է ընկնում բոլոր մատակարարումների շուրջ 95% -ը ...

Ներմուծեք բանան ՎլադիվոստոկԲանան Ռուսաստանում ամենատարածված մրգերից մեկն է, Ռուսաստանը բանան ներմուծող աշխարհի հինգ խոշորագույններից մեկն է: Ռուսաստան բանանի հիմնական մատակարարը Էկվադորն է, որին բաժին է ընկնում բանանի բոլոր առաքումների մոտ 95% -ը: Մնացած 5% -ը կիսում են Ֆիլիպինները, Թայլանդը, Վիետնամը, Չինաստանը, Հնդկաստանը և այլն:

Քչերը գիտեն, բայց բանանի թփը բերք է տալիս միայն մեկ անգամ կյանքի ընթացքում: 9 ամիսների փոքրիկ ծիլից աճում է 3 մետր բույս, որի վրա հայտնվում է միայն մեկ ծաղիկ, իսկ 3 ամիսների ընթացքում հասնում է մեկ բանանի փունջ, որը կշռում է մոտ 20 կգ: Բերքահավաքից հետո թփը կտրվում է:

Առաքումից առաջ բանանը տեսակավորվում, լվանում և փաթեթավորվում է, և դրանք նաև ուշադիր վերահսկվում են այնպես, որ ոչ մի հասած բանան չմտնի խմբաքանակ, քանի որ այդպիսի «անկոչ հյուրը» կփչացնի ամբողջ խմբաքանակը, հասած բանանը արձակում է էթիլենային գազ, որը արագացնում է այլ կանաչ բանանների հասունացումը: 12 աստիճանի սահմաններում բանանը մեծապես դանդաղեցնում է հասունացման գործընթացը և դրանք կարող են պահվել մինչև 90 օր: 

Վլադիվոստոկ ներմուծված բանանը ենթակա է համապատասխանության պարտադիր հայտարարագրման `համաձայն Մաքսային միության 021/2011« Սննդամթերքի անվտանգության մասին »և« 022/2011 »պարենային ապրանքների տեխնիկական կանոնակարգերի` դրանց մակնշման, ինչպես նաև պարտադիր բուսասանիտարական հսկողության համաձայն:

Հայտարարագիրը հաստատում է ներմուծվող ապրանքների համապատասխանությունը պետական ​​պահանջվող ստանդարտներին, և անհրաժեշտ է բուսասանիտարական հսկողություն ՝ ապահովելու համար, որ Ռուսաստանի Դաշնություն բանանի խմբաքանակով ոչ մի վտանգավոր վնասատու և բույսերի հիվանդություն չի ներմուծվում: Անհրաժեշտ է բուսասանիտարական ծառայությունից կարգաբերվող ապրանքների ներմուծման թույլտվություն ստանալ ամեն անգամ, երբ բեռների նոր խմբաքանակ է ներմուծվում: Բանանները, ինչպես շատ այլ մրգեր և բանջարեղեններ, դասակարգվում են որպես վնասատուներից բարձր ռիսկային ապրանքներ: Հետեւաբար, բեռների բեռի ժամանելուն պես, բուսասանիտարական ծառայության տեսուչները վերցնում են նմուշներ և նմուշներ, որոնք այնուհետեւ ուղարկվում են VNIIKR ՝ փորձաքննության: 

Եթե ​​լաբորատորիայում ոչ մի միջատների և հիվանդությունների տեսքով «ուղևորներ» չեն հայտնաբերվում, բեռներ բուսասանիտարիայից ստանում է «թույլատրվում է թողարկում» նշանը: Մնում է միայն բեռի համար մաքսային հայտարարագիր տալ:ապա բանանը կարելի է վերցնել ժամանակավոր պահեստային պահեստից:

Բանանները փչացող ապրանքներ են, ուստի միշտ պետք է ուշադիր ստուգեք արտահանողների կողմից տրամադրված փաստաթղթերը, նախապես կազմեք բոլոր անհրաժեշտ վկայագրերը, դիմումները և ուղեկցող փաստաթղթերը ներկայացնեք ստուգող մարմիններին:   

Սա օգտակար էր:
1

Ինչպե՞ս և որ դեպքերում է իրականացվում ենթակայանի գրանցման և բացման պայմանագիրը:

Լիազորված բանկում պայմանագիր է գրանցվում, եթե պայմանագրի գումարը գերազանցում է 3 ռուբլին, 000 թ. Օգոստոսի 000-ի Ռուսաստանի բանկի հանձնարարականի 5-րդ գլխով սահմանված կարգով ...

Լիազորված բանկի հետ պայմանագրի գրանցումն իրականացվում է, եթե պայմանագրի գումարը գերազանցում է 3 000 000 ռուբլի, այն կարգով, որը սահմանված է Ռուսաստանի Դաշնության բանկի հանձնարարականի 5-րդ գլխով, 16 թվականի օգոստոսի 2017-ի թիվ 181-I «Բնակիչների և ոչ ռեզիդենտների կողմից լիազորված բանկերին հաստատող փաստաթղթերի ներկայացման կարգով»: տեղեկատվություն արտարժույթի գործարքներ իրականացնելիս, արտարժույթի գործարքների հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության միատեսակ ձևերի վերաբերյալ, դրանց ներկայացման կարգը և ժամկետը »(այսուհետ` հրահանգ. 181-I) (ոչ ուշ, քան ապրանքների հայտարարագրման ներկայացման ամսաթիվը, օգտագործված փաստաթուղթը o որպես հայտարարություն ապրանքների համար `մաքսային միության մաքսային օրենսդրությանը համապատասխան, պայմանական ազատման դիմում (արտահանվող ապրանքների բաղադրիչն ազատելու մասին դիմում) կամ ապրանքների մաքսային հայտարարագրման պահանջի բացակայության դեպքում` մաքսային միության մաքսային օրենսդրությանը համապատասխան, ոչ ուշ, քան 8.2.2 ենթակետով սահմանված ժամկետում: N 8.2-I հրահանգի 181 կետի XNUMX-րդ կետը. Բնակչի կողմից օժանդակ փաստաթղթերի վկայագիր ներկայացնելու համար):

Պայմանագիրը գրանցելու համար ռեզիդենտը ներկայացնում է լիազորված բանկ ՝ հաշվի առնելով գրանցման պայմանագրի ժամկետը (պարագրաֆ 5.7- ի թիվ 181-I պարբերություն), միաժամանակ հետևյալ փաստաթղթերը և տեղեկատվությունը.

 • Պայմանագիրսույն հրահանգի 4 գլխում նշված `պարտականությունների կատարումը, որի հիման վրա պահանջում է հաշվապահական պայմանագիր կամ տեղեկատվություն այնպիսի պայմանագրից, որը պարունակում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն.
 • Բանկի վերահսկիչ թերթի I մասի լիազոր բանկի կողմից ձևավորման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:
Համաձայն 4.2-I հրահանգի 181 կետի, լիազոր բանկում գրանցումը ենթակա է այնպիսի պայմանագրերի, որոնց համար պարտավորությունների չափը հավասար է կամ ավելի մեծ է, քան համարժեքը. Ներմուծման պայմանագրերի համար - 3 միլիոն ռուբլի, իսկ արտահանման պայմանագրերի համար `6 միլիոն ռուբլի:
Սա օգտակար էր:
0

Ինչ է նախատեսում արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցը ապրանքները մաքսային կարգով տեղադրելու համար:

Ապրանքները մաքսային ընթացակարգի ներքո տեղադրելու համար ներկայացվում է հետևյալը. Ապրանքների հայտարարագիր (DT) Մաքսային միության հանձնաժողովի 20.05.2010 թ. Թիվ 257 որոշմամբ հաստատված ձևով. Տեղեկատվություն ...

Մաքսային ընթացակարգով ապրանքները տեղադրելու համար ներկայացվում է.

 1. Ապրանքի հայտարարագիրը (DT) 20.05.2010 No. 257 Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ հաստատված ձևով:
 2. Տեղեկատվությունը տրամադրվում է այն փաստաթղթի վրա, որը հաստատում է արժութային վերահսկողության ոլորտում պահանջներին համապատասխանությունը Մաքսային միության անդամ պետությունների արժութային օրենսդրությանը համապատասխան `44« Ներկայացված լրացուցիչ տեղեկությունները / փաստաթղթերը »DT սյունակում:
Սա օգտակար էր:
1

Որո՞նք են մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու ընթացակարգերը `մաքսային հայտարարագրին նախապատրաստվելու և դրա իրականացման ընթացքում:

Մաքսային մարմիններն իրենց իրավասության շրջանակներում ապահովում են Մաքսային միության մաքսային տարածքում մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանությունը (ԵԱՏՄ Մաքսային օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 351-րդ կետ): Մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանությունը կարգավորող իրավական փաստաթղթեր ...

Մաքսային մարմիններն իրենց իրավասությունների սահմաններում ապահովում են Մաքսային միության մաքսային տարածքում մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը (կետ 2, ԵՏՄ մաքսային օրենսգրքի 351 հոդված):

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների տարածքում (այսուհետ `ԵՏՄ) մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը կարգավորող իրավական փաստաթղթերն են.

 • ԵՏՄ համաձայնագիր (բաժին 23 «Մտավոր սեփականություն»);
 • Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգիրք (հոդված 124, գլուխ 52. «Մաքսային մարմինների կողմից ընդունված մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանության միջոցառումներ»);
 • 03.08.2018 դաշնային օրենքը 289-ФЗ «Ռուսաստանի Դաշնությունում մաքսային կարգավորման և Ռուսաստանի Դաշնության որոշակի օրենսդրական ակտերի փոփոխությունների մասին» (հոդվածներ 112 և 113, Գլուխ 57 «Մաքսային միջոցների ձեռնարկած մտավոր սեփականության իրավունքները պաշտպանելու միջոցառումներ»).
 • ԵՏՄ անդամ երկրների ազգային օրենսդրություն:

Մաքսային մարմինները միջոցներ են ձեռնարկում ՝ պաշտպանելու մտավոր սեփականության օբյեկտների իրավունքները, որոնց մաքսային գրանցամատյանն այդ մաքսային մարմինները պահպանում են ԵՏՄ անդամ պետությունում, և մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ ՝ ԵՏՄ անդամ պետությունների մտավոր սեփականության օբյեկտների միասնական մաքսային գրանցամատյանում (այսուհետ `OIC մաքսային գրանցամատյաններ): ,

Մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության միջոցները չեն կիրառվում մաքսային մարմինների կողմից. Մաքսային սահմանով փոխադրվող ապրանքների նկատմամբ.
 1. մաքսային սահմանից այն կողմ տեղափոխված և մաքսային տարանցման մաքսային կարգով տեղադրված ապրանքների հետ կապված ՝ ոչնչացման մաքսային կարգը.
 2. որոշակի կատեգորիայի ապրանքների նկատմամբ, որոնց հատուկ մաքսային ընթացակարգ (դեպքերը և ընթացակարգերը որոշվում է հանձնաժողովի կողմից):
 3. մաքսային սահմանից այն կողմ տեղափոխված և մաքսային ընթացակարգերի տակ գտնվող ապրանքների մասով, որոնք նախատեսված են միության մաքսային տարածքում տեղակայված դիվանագիտական ​​ներկայացուցչությունների, հյուպատոսական հիմնարկների, պետությունների ներկայացուցչությունների կողմից միջազգային կազմակերպություններում, միջազգային կազմակերպություններում կամ դրանց առաքելություններում, այլ կազմակերպություններում կամ նրանց առաքելություններում:

1: Սահմանել այն փաստը, որ ապրանքները զերծ են երրորդ անձանց պահանջներից, որոնք հիմնված են մտավոր սեփականության վրա

Մաքսային մարմինների կողմից ԵՏՄ անդամ երկրների տարածքներում մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության ապահովման ապահովման ստուգում:

Տեղեկատվություն ԵՏՄ անդամ պետությունների OIP- ի OIP և մաքսային մատյանների միասնական մաքսային գրանցման մասին:

Մաքսային ընթացակարգով ապրանքները տեղադրելու համար ներկայացվում է.

 1. 20.05.2010 No. 257 Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան կազմված և լրացված ապրանքների հայտարարագիր (DT).
 2. Մտավոր սեփականության իրավունքի փոխանցումը հաստատող փաստաթղթեր (հեղինակային իրավունքի պաշտպանություն, լիցենզիայի պայմանագիր, մտավոր սեփականության գրանցման վկայագիր, ապրանքային նշանի օգտագործման և այլնի մասին համաձայնագիր);
 3. ԵՏՄ մաքսային տարածքում քաղաքացիական ապրանքների ներմուծումը հաստատող փաստաթղթեր ՝ հեղինակային իրավունքի իրավատիրոջ համաձայնությամբ (դիլերների, դիստրիբյուտորի պայմանագիր, գրավոր համաձայնություն և այլն):
Եթե ​​OIP մաքսային գրանցամատյանում ներառված մտավոր սեփականություն պարունակող ապրանքների մաքսային կարգով տեղադրման հետ կապված մաքսային գործառնությունների ընթացքում մաքսային մարմինը հայտնաբերել է մտավոր սեփականության իրավունքի խախտման նշաններ, ապա այդպիսի ապրանքների թողարկումը դադարեցվում է 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում: . 

Միևնույն ժամանակ, ազգային օրենսդրության համաձայն, մաքսային մարմիններն իրավունք ունեն դադարեցնել ԵՏՄ մաքսային գրանցամատյաններում չընդգրկված մտավոր սեփականության պարունակող ապրանքների ազատումը ԵՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով (արտասահմանյան կարգով ընթացակարգ, Դաշնային օրենքի 113 հոդված )

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծված ալկոհոլային արտադրանքի պիտակավորման կարգը և կանոնները սահմանվում են Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության դեկտեմբերյան որոշմամբ 31 2005 թիվ «866« Ալկոհոլային արտադրանքները ակցիզային դրոշմակնիքների մակնշման մասին »և Ռուսաստանի Դաշնային մաքսային ծառայության կարգադրությամբ` հոկտեմբերից 7 2010 No. 1849 «Գնումների գնի կանոնները հաստատելու մասին» ալկոհոլի օգտագործման պիտակավորման և մոնիտորինգի համար »:

Սա օգտակար էր:
1

Ինչպե՞ս են ապրանքները ներմուծվում համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հաստատման) ենթակա:

Համապատասխանության պարտադիր գնահատման (հաստատման) ենթակա ապրանքների ներմուծումն իրականացվում է ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ապրանքների (ապրանքների) ներմուծման կարգի կանոնակարգի համաձայն, որի նկատմամբ մաքսային համաձայն սահմանվում են պարտադիր պահանջներ ...

Համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա (հաստատում) ենթակա ապրանքների ներմուծումն իրականացվում է ԵՏՄ մաքսային տարածք ապրանքներ (ապրանքներ) ներմուծման կարգի վերաբերյալ Կանոնակարգին համապատասխան, որի համար պարտադիր պահանջները սահմանվում են Մաքսային միության կազմում, հաստատվում է դեկտեմբերին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշմամբ, 25 2012 No. Xnumx- ը

Մաքսային ընթացակարգով ապրանքները տեղադրելու համար ներկայացվում է.

 1. Ապրանքի հայտարարագիր (DT) 20.05.2010 No. 257 Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ հաստատված ձևով.
 2. Տեղեկատվությունը տրամադրվում է `հաստատելով արգելքները և սահմանափակումները:
Ուշադրություն դարձնել! ԵԱՏՄ Մաքսային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելը չի ​​ուղեկցվում մաքսային մարմնին ապրանքների հայտարարագրում հայտարարված տեղեկությունները հաստատող փաստաթղթերի ներկայացմամբ, բացառությամբ սույն կետի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքերի:

Թղթե ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելը ուղեկցվում է ապրանքի հայտարարագիրը ներկայացնող անձի իրավասությունը հաստատող փաստաթղթերի մաքսային մարմնին ներկայացնելը, եթե այլ բան նախատեսված չէ մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենքներով:

Բացի այդ, սույն հոդվածը նախատեսում է հայտարարատուի `ապրանքների ապրանքի հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ կամ ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ ապրանքների բացթողումը ներկայացնելու հայտարարատուի իրավունքը, ապրանքների ծագման մասին տեղեկատվությունը հաստատող փաստաթղթեր, արգելքների և սահմանափակումների պահպանում, եթե այդպիսի փաստաթղթերի և (կամ) նրանցից տեղեկատվություն ստանալու հնարավոր չէ: մաքսային մարմինը `համաձայն ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 80-րդ կետի, և այդ փաստաթղթերը ներկայացնելու կարգը նույնպես կարող է սահմանվել: Այս հոդվածը կյանքի կոչելու համար տրվել է Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության 06.03.2018 թ. Թիվ 40 հրամանը н «Հայտարարագրի կողմից ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելը կամ ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ ապրանքների ապրանքի ծագման մասին տեղեկատվությունը հաստատող փաստաթղթերի, արգելքների և սահմանափակումների պահպանման մասին հաստատող փաստաթղթերի հայտարարագրումը ներկայացնելուց հետո որոշելու մասին»:

Ռուսաստանի FCS- ն մշակել է թույլտվությունների թվերի տեղեկագիր, որը նշված է ապրանքների հայտարարագրության «Լրացուցիչ տեղեկություններ / ներկայացրած փաստաթղթեր» 44 սյունակում: Ապրանքներ հայտարարագրողների կողմից այս գրացուցակի օգտագործումը կբացառի ապրանքների հայտարարագրում թույլտվությունների վերաբերյալ տեղեկատվության սխալ նշումը և կապահովի, որ մաքսային մարմինները ստանան թույլտվության մասին տեղեկությունները դաշնային գործադիր մարմնից միջգերատեսչական էլեկտրոնային փոխգործակցության համակարգի միջոցով:

Մաքսային մարմինները ստուգում են DT- ում հայտարարագրման կանոնների պահպանումը ներմուծվող ապրանքների անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվության (սյունակ 14 DT «Հայտարարագիր», սյունակ 31 DT «Ապրանքների փաթեթներ և նկարագրություն», սյունակ 33 DT «Ապրանքի օրենսգիրք», սյունակ 34 DT «Կոդ ծագման երկիրը », սյունակ 44 DT« Ներկայացված լրացուցիչ տեղեկությունները / փաստաթղթերը »:

Սա օգտակար էր:
0

Ինչպե՞ս է հայտարարվում ապրանքների հայտարարագրման հայտը և գրանցումը:

Ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելուց առաջ հայտարարատուն կազմում է փաստաթղթերի փաթեթ, որոնք անհրաժեշտ են մաքսային հսկողության համար: Բոլոր մաքսային հսկողության համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ձևակերպվում են Ռուսաստանի FCS- ի կողմից հաստատված ձևաչափերով և ենթակա են տեղադրման EADD ...

Մինչև ապրանքատեսակ հայտարարագիր ներկայացնելը, հայտարարագիրը ձևավորում է մաքսային հսկողության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթ: Մաքսային հսկողության համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ձևակերպվում են Ռուսաստանի Դաշնության ՖԿՍ-ի կողմից հաստատված ձևաչափերով և դրանք պետք է տեղադրվեն  EDAD.

Փաստաթուղթը EDA- ում տեղադրելիս հայտարարատուին ուղարկվում է փաստաթղթի նույնականացման համարը, որն այնուհետև նշվում է ապրանքների հայտարարագրում:

Մի անգամ EDA- ում տեղադրված մի փաստաթուղթ ենթակա չէ վերաբնակեցման EDA- ում և հասանելի է ցանկացած մաքսային մարմնում ՝ անկախ դրա գտնվելու վայրից:

Ապրանքների և փաստաթղթերի համար հայտարարագիր էլեկտրոնային ձևով ներկայացնելը, որի հիման վրա այն լրացվում է.

 • սահմանված կարգով վավերացված մասնագիտացված ծրագրաշարի օգտագործումը.
 • Ռուսաստանի FCS էլեկտրոնային հայտարարագրման պորտալի միջոցով (եdata.մաքսային.ru / ed);
 • օգտվելով մաքսային ներկայացուցիչների ծառայություններից:

Ապրանքի ներկայացրած հայտարարագիրը անցնում է ավտոմատ ձևաչափի հսկողություն: Ընթացքի ընթացքում ձևաչափի և կառուցվածքի սխալները կարող են հայտնաբերվել ապրանքների հայտարարագրում: Այս դեպքում այն ​​վերադարձվում է այն անձին, ով այն ներկայացրեց `նշված սխալները շտկելու համար:

Եթե ​​մաքսային հայտարարագիր գրավոր է ներկայացվում, ապա էլեկտրոնային պատճենը ներկայացվում է մաքսային մարմնին, եթե ԵՏՄ մաքսային օրենսգրքով այլ բան նախատեսված չէ, Մաքսային միության հանձնաժողովի (Եվրասիական տնտեսական միության կոլեգիա) որոշմամբ կամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրությամբ, Մաքսային միության հանձնաժողովի (կոլեգիայի) որոշմամբ նախատեսված դեպքերում: Եվրասիական տնտեսական միություն):

Մասնավորապես, էլեկտրոնային պատճենը պարտադիր չէ ուղևորային մաքսային հայտարարագրեր, տրանսպորտային միջոցների համար հայտարարագրեր ներկայացնելիս կամ գրավոր դիմում կամ ապրանքների ցուցակ ներկայացնելիս:

ԵՏՄ մաքսային տարածք ներմուծված ապրանքների մաքսային հայտարարագիր է ներկայացվում մինչև ապրանքների ժամանակավոր պահպանումը լրանալը:

Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արտահանվող ապրանքների մաքսային հայտարարագիր է ներկայացվում նախքան ԵՏՄ մաքսային տարածքը լքելը, եթե ԵՏՄ մաքսային օրենսգրքով այլ բան նախատեսված չէ:

Մաքսային հայտարարությունները գրանցման կամ գրանցման մերժմանը վերաբերող մաքսային գործողությունները մաքսային մարմինը իրականացնում է մաքսային մարմինը մաքսային հայտարարագիրը ներկայացնելու պահից ոչ ուշ, քան մաքսային մարմնի 1 ժամվա ժամերը, եթե մաքսային կարգավորման մասին անդամ պետությունների օրենսդրությամբ ավելի կարճ ժամկետ չի սահմանված:

Էլեկտրոնային հայտարարագրի ձևով ապրանքների հայտարարագրման գրանցումը կարող է իրականացվել ինչպես մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի, այնպես էլ մաքսային մարմնի տեղեկատվական համակարգի կողմից `ավտոմատ (այսինքն ՝ առանց պաշտոնատար անձի մասնակցության) ռեժիմով:

Հայտարարություն գրելիս բոլոր գործողությունները կատարում է պաշտոնատար անձը:

Ապրանքի հայտարարագիրը ներկայացնելու ամսաթիվը և ժամանակը, դրա էլեկտրոնային օրինակը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը մաքսային մարմինը գրանցում է ամսագրում: Էլեկտրոնային հայտարարագրման ձևով ապրանքների համար հայտարարագիրը ներկայացնելու ամսաթիվը և ժամը ավտոմատ կերպով գրանցվում են տեղեկատվական ռեսուրսներում (բոլոր գործողությունների և գործողությունների մուտքագրում):

Ապրանքների հայտարարագիրը հայտարարագիրը կամ մաքսային ներկայացուցչը ներկայացվում է մաքսային մարմնին, որը լիազորված է գրանցել մաքսային հայտարարագրերը:

Եթե ​​ապրանքի հայտարարագիրը գրանցելուց հրաժարվելու հիմքեր կան, պաշտոնատար անձը կազմում է գրանցման մերժման թերթիկը կրկնօրինակով `այն ձևով, որում պարտադիր նշվում է հայտարարագիրը գրանցելու մերժման պատճառների մասին:

Մաքսային մարմինը հրաժարվում է գրանցել ապրանքների հայտարարագիրը, եթե ՝

 1. մաքսային հայտարարագիրը ներկայացվել է մաքսային մարմնին, որը իրավասու չէ գրանցել մաքսային հայտարարագրերը.
 2. Չարտոնված անձի ներկայացրած մաքսային հայտարարագիր.
 3. մաքսային հայտարարագրման ձևը չի կատարվել.
 4. անհրաժեշտ տեղեկատվությունը նշված չէ մաքսային հայտարարագրում.
 5. մաքսային հայտարարագիրը չի ստորագրվել կամ պատշաճ կերպով վավերացված չէ կամ չի կազմված սահմանված ձևով.
 6. հայտարարագրված ապրանքների մասով չի ձեռնարկվել որևէ գործողություն, որը, ԵՏՄ ՏՏ-ի համաձայն, պետք է ավարտվի մաքսային հայտարարագրի ներկայացումից առաջ կամ միևնույն ժամանակ.
 7. այն գործողությունները, որոնք պետք է ավարտվեն մաքսային հայտարարագրի ներկայացման ավարտից առաջ կամ միևնույն ժամանակ, չեն ավարտվել.
 8. Ապրանքների մաքսային հայտարարագրման առանձնահատկությունները չեն նկատվում:

Պետք է նշել, որ ապրանքների հայտարարագիր գրանցելու պայմանների հսկողությունը իրականացվում է մաքսային մարմնի կողմից, անկախ գրանցման եղանակից, մաքսային ծառայողի կամ տեղեկատվական համակարգի կողմից:

Ավտոմատ հաշվառման տեխնոլոգիայի հաջող օգտագործման համար անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել 20.05.2010 No. 257 որոշմամբ Մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված ապրանքների հայտարարագիրը լրացնելու ճիշտությանը, ինչպես նաև ապրանքի հայտարարագրի 54 սյունակում նշված տեղեկությունների համապատասխանությանը `վկայագրում ստորագրված էլեկտրոնային ստորագրության բանալին հայտ է ներկայացրել ապրանքը.

Ապրանքներ ներմուծելիս կարևոր պայման է նաև գործարքների կատարման հետ կապված գործողությունների հաջորդականությունը, որոնք պետք է կատարվեն մինչ հայտարարագիրը ներկայացնելը: Այսպիսով, եթե նախկինում մաքսային տրանզիտի մաքսային կարգը հայտարարվել է ներմուծված ապրանքների հետ կապված, ապա մինչ ապրանքների հայտարարագիրը ներկայացնելը անհրաժեշտ է, որ մեքենան հասնի նպատակակետ և փաստաթղթերը ներկայացնի մաքսային մարմնին:

Եթե ​​ապրանքները գտնվում են անցակետում (օրինակ ՝ օդանավակայան կամ ծովային տարածք), ապա պետք է ավարտվեն միջազգային տրանսպորտի ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների ժամանման հետ կապված բոլոր գործողությունները:

Սա օգտակար էր:
0

Ինչպե՞ս են ԵՏՄ մաքսային տարածք ներմուծվում ապրանքներ:

ԵԱՏՄ մաքսային տարածք ապրանքներ ներմուծելիս Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների ժամանման և մաքսային տարանցման կարգին համապատասխան տեղաշարժի հետ կապված մաքսային գործառնությունների հաջորդական կատարումը ...

ԵՏՄ մաքսային տարածք ապրանքներ ներմուծելիս նախատեսվում է հետևողականորեն իրականացնել մաքսային գործառնությունները `կապված Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ապրանքների մուտքի հետ և, մաքսային ընթացակարգի համաձայն, հանձնել մաքսային մարմնին, որտեղ դրանք հայտարարագրվելու են հայտարարատուի կողմից ընտրված մաքսային ընթացակարգին համապատասխան:

Ապրանքներ արտահանելիս դրանք հայտարարագրվում են իրենց արտահանումը ապահովող մաքսային կարգի համաձայն, իսկ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից դուրս նրանց գտնվելու մեկնելու վայրում կատարվում են մեկնման հետ կապված մաքսային գործողություններ:

ԵՏՄ անդամ ցանկացած երկրներից ներմուծված և դրանում տեղադրված արտասահմանյան ապրանքները ներքին սպառման համար ազատման մաքսային կարգով, որը նախատեսում է, որ ապրանքները ստանան «Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքներ» կարգավիճակը, իրավունք ունեն ազատորեն շրջանառության մեջ դնել Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում:

Սա օգտակար էր:
0

Ինչպե՞ս են մաքսային մարմիններն ապահովում Ռուսաստանի Դաշնության արժութային օրենսդրությանը համապատասխանությունը ապրանքների մաքսային հայտարարագրման ժամանակ:

Մաքսային մարմիններն իրենց իրավասության շրջանակներում վերահսկողություն են իրականացնում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղաշարժի, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնություն ապրանքների ներմուծման հետ կապված արտարժութային գործարքների նկատմամբ ...

Մաքսային մարմինները, իրենց իրավասությունների շրջանակներում, վերահսկողություն են իրականացնում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման հետ կապված արտարժույթի գործարքների նկատմամբ, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնություն ապրանքների ներմուծման և դրանց արտահանումից Ռուսաստանի Դաշնություն, ինչպես նաև արտարժույթի գործարքների համապատասխանության հետ կապված ապրանքների տեղափոխման հետ: ԵՏՄ մաքսային սահմանով, Ռուսաստանի Դաշնություն ապրանքների ներմուծմամբ և Ռուսաստանի Դաշնությունից ապրանքների արտահանմամբ, լիցենզիայի և թույլտվությունների պայմաններով (կետ 3 կետ 2 հոդված, հոդված. 254 Federal Օգոստոսի 3- ի մասին օրենք 2018 No. 289-ФЗ "Ռուսաստանի Դաշնությունում մաքսային կարգավորման և Ռուսաստանի Դաշնության որոշակի օրենսդրական ակտերի փոփոխության մասին")

Սա օգտակար էր:
0

Ի՞նչ ապրանքներ են արգելվում ներմուծել Ռուսաստանի Դաշնության տարածք:

Համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահի հատուկ տնտեսական և 06.08.2014 թ. Թիվ 560 հրամանագրերի `« Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգությունն ապահովելու համար հատուկ տնտեսական հատուկ միջոցառումների կիրառման մասին »29.07.2015 թ. Հրամանագրերի ...

Համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահի հատուկ տնտեսական և հրամանագրերի 06.08.2014 թ. Թիվ 560 հրամանագրերի «Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգությունն ապահովելու համար որոշակի հատուկ տնտեսական միջոցառումներ կիրառելու մասին» 29.07.2015 թ. Թիվ 391 «Որոշակի հատուկ տնտեսական միջոցառումների մասին» Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգությունը », 28.11.2015 թ. նոյեմբերի 583-ի թիվ 22.10.2018« 592 թ. հոկտեմբերի 07.08.2014-ի թիվ 778 »« Ռուսաստանի Դաշնության ազգային անվտանգությունն ապահովող միջոցառումներ և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների քրեական և այլ անօրինական գործողություններից պաշտպանելու միջոցներ և Թուրքիայի Հանրապետության նկատմամբ հատուկ տնտեսական միջոցառումներ կիրառելու մասին » Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց նկատմամբ Ուկրաինայի անբարյացակամ գործողությունների կապակցությամբ հատուկ տնտեսական միջոցառումներ կիրառելու մասին »և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 06.08.2014 թ. Թիվ 560 որոշում հատուկ տնտեսական միջոցառումներ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության ապահովում »թեմայով:

Գյուղատնտեսական արտադրանքը, հումքը և սննդամթերքը, որի ծագման երկիրն են ԱՄՆ-ն, Եվրամիության երկրները, Կանադան, Ավստրալիան, Նորվեգիայի Թագավորությունը, Ուկրաինան, Ալբանիայի Հանրապետությունը, Չեռնոգորիան, Իսլանդիայի Հանրապետությունը և Լիխտենշտեյնի իշխանությունը, արգելվում է ներմուծել Ռուսաստանի Դաշնություն:

Արգելվում է նաև Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծել այնպիսի ապրանքներ, որոնց ծագման երկիր կամ մեկնելու երկիր Ուկրաինան է կամ տեղափոխվում է Ուկրաինայի տարածքով:

Ստորև բերված են հարմար սեղաններ ՝ արգելված ապրանքների և ապրանքների ցանկով

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծման համար արգելված գյուղատնտեսական արտադրանքի, հումքի և սննդի ցուցակ, որի ծագման երկիրը ԱՄՆ-ն է, Եվրամիության երկրները, Կանադան, Ավստրալիան, Նորվեգիայի Թագավորությունը, Ուկրաինան, Ալբանիայի Հանրապետությունը, Չեռնոգորիան, Իսլանդիայի Հանրապետությունը և Լիխտենշտեյնի իշխանությունը
Կենդանի խոզեր (բացառությամբ մաքուր բուծման կենդանիների)
Անասունների միս ՝ թարմ կամ սառեցված
Անասունների միս, սառեցված
Թարմ, սառեցված կամ սառեցված խոզի միս
Խոշոր եղջերավոր անասունների, խոզերի, ոչխարներ, այծեր, ձիեր, էշեր, ջորիներ կամ խոզուկներ, թարմ, սառեցված կամ սառեցված (բացառությամբ դեղագործական արտադրանքների *******)
0105 վերնագրում նշված թռչնաբուծության միս և ուտելի արտադրանք, թարմ, սառեցված կամ սառեցված
Խոզի ճարպ ՝ նիհար միսից և թռչնաբուծական ճարպ, չհալած կամ այլ կերպ արդյունահանված, թարմ, սառեցված, սառեցված, աղած, աղի մեջ, չորացրած կամ ապխտած
Միս, աղած, աղի մեջ, չորացրած կամ ապխտած
Կաթ և կաթնամթերք (բացառությամբ կաթնաշաքարային կաթի և մասնագիտացված կաթնաթթվային կաթնամթերքի մասնագիտացված մասնագետների ՝ դիետիկ թերապևտիկ սննդի և կանխարգելիչ սննդային սննդի)
Բանջարեղեն, ուտելի արմատային մշակաբույսեր և պալարներ (բացառությամբ սերմերի կարտոֆիլ, սոխի հավաքածու, հիբրիդ շաքարի եգիպտացորեն ցանելու համար, սիսեռ սերմնացանի համար)
Մրգեր և ընկույզներ
Խոզի ճարպ (ներառյալ կաթնաշոռ) և թռչնաբուծական ճարպեր, բացի 0209 կամ 1503 վերնագրի ճարպից
Խոշոր եղջերավոր անասուններ, ոչխարներ կամ այծի ճարպեր, բացի 1503- ի խորագրի ճարպից
Lard-stearin, lard-oil, oleostearin, oleo-oil և կենդանական յուղ, ոչ էմուլգացված կամ չմշակված կամ այլ կերպ պատրաստված
Երշիկեղեն և նմանատիպ ապրանքներ մսից, մսից պատրաստված արտադրանքից կամ արյունից. դրանց հիման վրա պատրաստված կերակուրներ
Սննդամթերք կամ պատրաստի արտադրանք (բացառությամբ կենսաբանորեն ակտիվ հավելումների. Specialized մարզիկների մասնագիտացված սննդամթերք ****; վիտամիններ և հանքային համալիրներ; բուրավետ հավելումներ; սպիտակուցային խտանյութեր (կենդանական և բուսական ծագում) և դրանց խառնուրդներ; դիետիկ մանրաթել; սննդային հավելումներ (ներառյալ համալիրի քանակը)
Սննդի կամ պատրաստի արտադրանքներ, որոնք պատրաստված են պանրի արտադրության տեխնոլոգիայի միջոցով և պարունակում են 1,5 վտ% կամ ավելի շատ կաթնային ճարպ
Աղ (ներառյալ սեղանի աղ և չեղյալ հայտարարված աղ) և մաքուր նատրիումի քլորիդ, ջրի մեջ լուծարված չլինի, կամ պարունակում են հավելանյութեր, հակածխախոտային նյութեր կամ հոսունակություն պարունակող կամ չպարունակող և ծովային ջուր (ներառյալ սննդակարգային հավելումները) պարունակող կամ չպարունակող պարունակող նյութեր:
1- ից 20 (19)

 

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծման համար արգելված ապրանքների անվանումը, որի ծագման երկիր կամ ծագման երկիր Ուկրաինան է կամ տեղափոխվում է Ուկրաինայի տարածքով
Atորենը և Մեսլինը
Արևածաղկի, ծաղկակաղամբի կամ բամբակյա յուղը և դրանց կոտորակները, չմաքրված կամ զտված, բայց առանց փոխելու քիմիական բաղադրությունը
Քաղվածքներ և հյութեր մսից, ձկներից կամ խեցգետնյա միսներից, մոլլուսներից կամ ջրային այլ անողնաշարավորներից
Պատրաստ կամ պահածոյացված ձուկ; թառափի խավիար և դրա փոխարինիչները պատրաստված են ձկան ձվերից
Շաքարի հրուշակեղեն (ներառյալ սպիտակ շոկոլադ), որը չի պարունակում կակաո
Շոկոլադ և կակաո պարունակող այլ պատրաստված սնունդ
Հաց, ալյուրի հրուշակեղեն, տորթեր, բլիթներ և այլ հացաբուլկեղեն և ալյուր հրուշակեղեններ, որոնք պարունակում են կակաո պարունակող կամ չհամապատասխանող նյութեր. վաֆլի թիթեղներ, դատարկ պարկուճներ, որոնք հարմար են դեղագործական օգտագործման, վաֆլիի կնքման, բրնձի թղթի և նմանատիպ ապրանքների համար
Բանջարեղեն, մրգեր, ընկույզներ և բույսերի այլ ուտելի մասեր, պատրաստված կամ պահպանված ՝ քացախի կամ քացախաթթվի հավելումով
Լոլիկ եփած կամ պահածոյացված առանց քացախի կամ քացախաթթվի
Այլ բանջարեղեն, պատրաստված կամ պահածոյացված, առանց քացախի կամ քացախաթթվի ավելացման, սառեցված, բացառությամբ 2006 00 վերնագրի արտադրանքների
Այլ բանջարեղեններ, պատրաստված կամ պահածոյացված, չավելացրած քացախ կամ քացախաթթու, չսառեցված, բացառությամբ 2006 00 վերնագրի արտադրանքների
Շաքարով պահածոյացված բանջարեղեն, մրգեր, ընկույզներ, մրգերի կեղև և բույսերի այլ մասեր (շաքարի օշարակով, ապակեպատված կամ շաքարավազով հարված)
Amsեմեր, մրգերի դոնդող, մարմարադներ, մրգերի կամ ընկույզների խյուս, մրգերի կամ ընկույզի մածուկներ, ստացված ջերմային բուժման միջոցով, ներառյալ շաքարի կամ այլ քաղցրացուցիչների ավելացումով
Մրգահյութեր (ներառյալ խաղողի պանիր) և բանջարեղենային հյութեր, չմիավորված և ալկոհոլ չլինող, շաքարով կամ այլ քաղցրացուցիչներով
Ածիկ գարեջուր
Բնական խաղողի գինիներ, ներառյալ ուժեղացվածները. խաղողի պաշար, բացի 2009 վերնագրում նշվածներից բացի
80 վոլտից պակաս ալկոհոլային կոնցենտրացիայի չհամաձայնեցված էթիլային սպիրտ: տոկոս; ալկոհոլային թուրմներ, լիկյորներ և այլ ոգիներ
Քաղցրեղեն, մանրախիճ, մանրացված քար
Կրաքար, դոլոմիտ և այլ կրաքարային քարեր ՝ մանրացված կամ չմշակված այլ քարի, որոնք սովորաբար օգտագործվում են որպես բետոնի, բալաստի մայրուղիների կամ երկաթուղիների կամ այլ բալաստների, քարի կտորների, ջերմամշակման կամ չմշակված ագրեգատներ: հատիկներ, փշրանքներ և վերնագիր 2515 (բացառությամբ մարմարից) կամ 2516 վերնագրով քարե փոշի, անկախ ջերմությունից
Օրգանական մակերեսային ակտիվ նյութեր (բացառությամբ օճառի); մակերեսային ակտիվ նյութեր, լվացող միջոցներ (ներառյալ օժանդակ լվացող միջոցներ) և օճառ պարունակող կամ չպարունակող լվացող միջոցներ (բացառությամբ վերնագրի 3401 ապրանքատեսակների)
Համակցված ջեռուցման բարձիկներ և ջեռուցման բարձիկներ
Մասնիկների տախտակներ, կողմնորոշված ​​չիպային տախտակներ (OSB) և նմանատիպ տախտակներ (օրինակ ՝ վաֆլի տախտակներ) պատրաստված են փայտից կամ փայտից պատրաստված այլ նյութերից, որոնք ոչ թե խիտ խիտ խճճված կամ խճճված են խեժերով կամ այլ օրգանական միակցիչներով
Այլ չմշակված թուղթ և ստվարաթուղթ, գլանափաթեթներով կամ թերթիկներով, առանց հետագա մշակման կամ վերամշակման, ինչպես նշված է այս խմբի 3 գրության մեջ:
Պաստառներ և նմանատիպ պատերի ծածկույթներ; թափանցիկ թուղթ պատուհանների համար
Պատի ծածկույթներ տեքստիլ նյութերից
Գոլորշի կաթսաներ կամ գոլորշու արտադրող այլ կաթսաներ (բացառությամբ կենտրոնական ջեռուցման ջրի կաթսաների, որոնք կարող են նաև արտադրել ցածր ճնշման գոլորշի); ջրի գերտաքացված կաթսաներ (բացառությամբ գոլորշու կաթսաների և ծովային սարքավորումների և դրանց մասերի գերհզոր ջեռուցման կաթսաների)
Գոլորշի տուրբիններ և գոլորշու այլ տուրբիններ (բացառությամբ տուրբինների մասերի)
Գազային տուրբիններ `5000- ից ոչ ավելի հզորությամբ կվ (բացառությամբ քաղաքացիական ինքնաթիռների տուրբինների)
5000 կՎտ-ից ավելի հզորությամբ գազային տուրբիններ (բացառությամբ քաղաքացիական ինքնաթիռների տուրբինների)
Հեղուկ պոմպերի մասեր
Կահույք (պալատներ, պահարաններ, ցուցափեղկեր, հաշվիչներ և նմանատիպ կահույք) պահեստավորման և ցուցադրման համար, ներկառուցված սառնարանային կամ սառեցնող սարքավորումներով
Սննդային սարքեր, որոնք հատուկ մշակված են գյուղատնտեսության մեջ օգտագործելու համար. Այլ
Սերմեր, տնկողներ և փոխպատվաստիչներ
Մասեր
Կաթնային բույսեր և սարքավորումներ, կաթի վերամշակման և վերամշակման սարքավորումներ
Անասունների կերերի պատրաստման մեքենաներ և մեխանիզմներ
Սերմեր, ձավարեղեն կամ չորացրած հատիկներ մաքրելու, տեսակավորելու կամ տրամաչափելու մեքենաներ. սարքավորումներ ֆրեզերային արդյունաբերության կամ հացահատիկային կուլտուրաների կամ չորացրած հատիկների մշակման համար, բացառությամբ գյուղատնտեսական տնտեսություններում օգտագործվող սարքավորումների
Հացաբուլկեղենի արտադրության սարքավորումներ
Սարքավորումներ շաքարի արդյունաբերության համար
Հանքանյութերը բիտումի խառնման մեքենաներ
Փոխանցման այլ լիսեռներ
Այլ փոխանցումատուփ
Այլ արագության փոփոխիչներ
Էլեկտրական շարժիչներ և գեներատորներ (բացառությամբ արտադրող սարքերի)
Գեներատորի հավաքածուներ և պտտվող էլեկտրական փոխարկիչներ
Տրանսֆորմատորներ `հեղուկ դիէլեկտրիկով, 650- ից ոչ ավելի հզորությամբ կՎԱ
Տրանսֆորմատորներ հեղուկ դիէլեկտրիկով, 650 kVA- ից ավելի հզորությամբ, բայց ոչ ավելի, քան 10000 kVA
10000 կՎԱ-ից ավելի հզորությամբ հեղուկ էլեկտրական տրանսֆորմատորներ
Պղնձի ոլորուն լարերը
Ոլորման այլ լարեր
Coaxial մալուխներ և փոխադարձ այլ էլեկտրական հաղորդիչներ
1000 V- ից ոչ ավելի էլեկտրական լարման էլեկտրական հաղորդիչներ (բացառությամբ `օգտագործվում են հեռահաղորդակցման ոլորտում, 80 V- ից ոչ ավելի լարման, քաղաքացիական օդանավերի արտադրության համար, 8701 - 8705 վերնագրերի շարժիչային տրանսպորտային միջոցների արդյունաբերական հավաքման համար, դրանց բաղադրիչները և հավաքները. Ավիացիայի արտադրության համար շարժիչներ)
1000 V- ից ավելի բարձր լարման էլեկտրական հաղորդիչներ (բացառությամբ 1000 V- ից ավելի մեծ լարման համար էլեկտրական հաղորդիչների) 8701 - 8705 վերնագիր ունեցող շարժիչային տրանսպորտային միջոցների արդյունաբերական հավաքման համար, դրանց բաղադրիչները և հավաքները
Տրակտորներ (բացառությամբ ՝ 8709- ի խորագրի տրակտորների)
Կցանքներ և կիսակցանքներ ինքնաբեռնում կամ ինքնաբեռնում գյուղատնտեսության համար
Femանկացած նյութի կանացի սանիտարական բարձիկներ և տամպոններ, մանկական անձեռոցիկներ և անձեռոցիկներ և նմանատիպ ապրանքներ
1- ից 20 (57)

Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծման համար արգելված ապրանքների ամբողջական ցանկ
Սա օգտակար էր:
0

Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե էլեկտրոնային ձևով հայտարարելու գործընթացում մաքսային մարմնի գործունեության տարածաշրջանում գտնվող ապրանքը, բացի իրենց հայտարարագրի վայրից, նրանք խնդրել են ներկայացնել բնօրինակ փաստաթղթերը կամ դրանց պատճենները թղթի վրա:

Եթե ​​հայտարարագրման գործընթացում ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառման արդյունքում փաստաթղթային հսկողության ընթացքում, ինչպես նաև մաքսային կարգավորման բնագավառում ԵԱՏՄ օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում պահանջվում է ներկայացնել բնօրինակ փաստաթղթեր ...

Եթե ​​հայտարարագրման ընթացքում, ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառման արդյունքում, ինչպես նաև մաքսային ոլորտի ոլորտում ԵՏՄ օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում, փաստաթղթային հսկողության ընթացքում, փաստաթղթային հսկողության ընթացքում, ապա պահանջվում է փաստաթղթերը ներկայացնել բնօրինակ փաստաթղթերը կամ դրանց պատճենները, բացառությամբ էլեկտրոնային հայտարարագրման կենտրոնների և հետևի մաքսային կետերի, այսուհետ `փաստացի վերահսկման մաքսային մարմին):

Փաստացի մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձը, որին ներկայացվել է փաստաթուղթը, այն զննում է, որպեսզի հայտարարատուի փաստաթղթերը APS- ից «Տեղեկատվության էլեկտրոնային ներկայացում» տեղադրվի էլեկտրոնային արխիվում:

Իրական վերահսկողության մաքսային մարմնի լիազորված պաշտոնատար անձը իրականացնում է հետևյալ ստուգումները `բնօրինակ փաստաթղթերում կամ դրանց պատճենները չհամապատասխանելու նշանները պարզելու համար.

 • փաստաթղթերի ճիշտ լրացում;
 • սահմանված կարգով մաքսային մարմիններին բերված համապատասխան նմուշների, կնիքների տպագրությունների, կնիքների տպագրությունների, լիազոր մարմինների անունների և հասցեների համեմատություն (համապատասխան մարմինների կողմից տրված փաստաթղթերի առնչությամբ).
 • անձանց ստորագրությունների ջնջումների, բեկորների, ֆաքսիմիլների առկայություն և փաստաթղթերի կեղծման այլ նշաններ.
 • լիազոր մարմնի բնօրինակի կնիքի առկայությունը և փաստաթղթերի իսկության այլ նշաններ:

Հիմք ընդունելով փաստաթղթերի բնօրինակ փաստաթղթերը թղթի վրա ստուգելու արդյունքների հիման վրա, փաստացի վերահսկող մարմնի լիազոր մաքսային ծառայողը լիազոր մեսիջ է ուղարկում մաքսային հայտարարագրման մարմնին, որը պարունակում է փաստաթղթի սկանավորված պատկեր և մեկնաբանություններ չհամապատասխանող հայտնաբերված նշանների վերաբերյալ:

Մաքսային հայտարարագրման մարմինը չի պահանջում հայտարարագրողին ներկայացնել փաստաթղթերի բնօրինակները, որոնք ներկայացվում են իրական հսկողության մաքսային մարմնին:

Բնօրինակ փաստաթղթերի (հեռավոր սկան) տրամադրման մասին ավելին կարող եք կարդալ այստեղ:

Սա օգտակար էր:
0

Ի՞նչ միջոցներ են անհրաժեշտ արտահանման (ներմուծվող) ապրանքների (երկակի օգտագործման արտադրանք) մաքսային հայտարարագրման ընթացքում արտահանման վերահսկման ոլորտում օրենսդրություն ապահովելու համար:

1. Հայտարարագրված ապրանքների դասակարգումը որպես ապրանքներ, որոնց նկատմամբ սահմանվում են արտահանման վերահսկողության ոլորտում արգելքներ և սահմանափակումներ: Համաձայն 24 թվականի հուլիսի 18-ի Դաշնային օրենքի 1999-րդ հոդվածի ...

1. Հայտարարված ապրանքների հանձնում ապրանքներին, որոնց նկատմամբ սահմանվում են արգելումներ և սահմանափակումներ արտահանման վերահսկողության ոլորտում:

Համաձայն 24 թվականի հուլիսի 18-ի «Արտահանման հսկողության մասին» թիվ 1999-ФЗ դաշնային օրենքի 183-րդ հոդվածի, վերահսկվող ապրանքների և տեխնոլոգիաների նույնականացման, ինչպես նաև վերահսկվող ապրանքների և տեխնոլոգիաների միջոցով արտաքին տնտեսական գործունեության լիցենզիաների ձեռքբերմանն ուղղված անհրաժեշտ գործողություններին կամ թույլտվություններին: նրանց արտահանումը Ռուսաստանի Դաշնությունից առանց լիցենզիայի արտասահմանյան տնտեսական գործունեության ոլորտում Ռուսաստանի մասնակցի պարտականությունն է:

Արտահանման հսկման ենթակա ապրանքների (երկակի օգտագործման արտադրանք) ենթակա ապրանքների և տեխնոլոգիաների ցուցակների (ցուցակների) վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարելի է գտնել.

 • տեխնիկական և արտահանման վերահսկման դաշնային ծառայության պաշտոնական կայքում (բաժին «Արտահանման հսկողություն / փաստաթղթեր / վերահսկվող ապրանքների ցուցակ») (երկակի օգտագործման արտադրանք) կամ
 • դաշնային մաքսային ծառայության պաշտոնական կայքում «Կայքը FEA- ի մասնակիցների համար» բաժնում ենթաբաժիններում.
  • «Արգելումներ և սահմանափակումներ / Արտահանման հսկողություն և ռազմատեխնիկական համագործակցություն / Արտահանման վերահսկման ապրանքների նույնականացում, ներառյալ ռազմական արտադրանք»;
  • «Արտահանման աջակցություն / արտահանման վերահսկման ենթակա ապրանքներ, ներառյալ ռազմական արտադրանքը / վերահսկվող ապրանքների ցուցակ»

Բացի այդ, «Արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների կայք / Արգելքներ և սահմանափակումներ / Արտահանման վերահսկողություն և ռազմատեխնիկական համագործակցություն / Արտահանման վերահսկման նպատակով ապրանքների, այդ թվում ՝ ռազմական արտադրանքի / Ռուսաստանի Դաշնային մաքսային ծառայության տեղեկատվություն» բաժնում կա ցուցակ «Կոդեր CN FEA ԵԱՏՄ ապրանքներ, որոնք պարունակվում են երկակի օգտագործման ապրանքների և տեխնոլոգիաների ցուցակներում, որոնց համար իրականացվում է արտահանման վերահսկողություն »:

Այս գրացուցակը պարունակում է ապրանքների համապատասխան կոդեր ՝ Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական անվանացանկի համաձայն ՝ նշելով այդ կոդերին համապատասխան վերահսկվող ապրանքների ցուցակների դիրքերը:

Նաև Ռուսաստանի FCS- ի կայքում ՝ արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների համար անհատական ​​հաշվի «Թույլտվություններ» բաժնում տեղադրված երկակի օգտագործման իրերի վերահսկման պրակտիկայի գրադարան կամ մեր կայքը ... Գրադարանում պարունակվող տեղեկատվությունը իրավաբանորեն նշանակալի չէ, վերաբերում է միայն տեղեկանքին և թույլ է տալիս արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցին մաքսային գործառնություններից առաջ գտնվող փուլում որոշել ապրանքների բացահայտման անհրաժեշտությունը:

Հունիսին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության որոշման համաձայն 21 2016 No. 565 «Կարգավորված ապրանքների և տեխնոլոգիաների հայտնաբերման կարգի, նույնականացման հաշվետվության ձևի և դրա լրացման կանոնների մասին» համաձայն, արտահանման վերահսկման համար ապրանքների ապրանքի նույնացման արդյունքների վերաբերյալ եզրակացություն կարող է կազմել արտասահմանյան տնտեսական գործունեության մեջ ներգրավված անձի կողմից նրա կոչը FSTEC Ռուսաստան կամ լիազորված փորձագիտական ​​կազմակերպություն:

Տեղեկություններ նույնականացման զեկույցի վերաբերյալ, որը պարունակում է «Ընդհանուր եզրակացությունները նույնականացման արդյունքների վերաբերյալ» սյունակում:Այս եզրակացությունում նշված արտաքին տնտեսական գործողության իրականացման համար լիցենզիա կամ արտահանման վերահսկման ոլորտում Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ թույլտվություն չի պահանջվում«ապրանքային հայտարարագրում նշված են 44 սյունակում փաստաթղթի տիպի 01154 ծածկագրով:

Հայտարարագրի էլեկտրոնային պատճենը, որը կազմվել է արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցի կողմից ինքնուրույն, տեղադրվում է հայտարարատուի էլեկտրոնային արխիվում: Ռուսաստանի FSTEC- ի կամ լիազորված փորձագիտական ​​կազմակերպությունների կողմից տրված նույնականացման հաշվետվությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունն ուղարկվում է մաքսային տեղեկատվության աղբյուրներ Ռուսաստանի FSTEC- ից: Ապրանքի ապրանքների չդասակարգման դեպքում `ըստ իրադարձության արտահանման վերահսկման օբյեկտներին կատարված նույնականացման արդյունքների, անհրաժեշտ է բերել ստորև նկարագրված միջոցները:


2: Այն դեպքում, երբ, հիմնվելով նույնականացման արդյունքների հիման վրա, եզրակացվում է, որ տվյալ արտադրանքը վերահսկվող արտադրանք է (երկակի օգտագործման արտադրանք), անհրաժեշտ է Ռուսաստանի Դաշնության FSTEC- ից արտոնագիր ստանալ այն կարգով, որը տրված է Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության սեպտեմբերի 15 2008 NNUMX- ի «Կանոնակարգ հաստատելու մասին»: արտասահմանյան տնտեսական գործառնությունների լիցենզավորում ապրանքների, տեղեկատվության, աշխատանքների, ծառայությունների, մտավոր գործունեության արդյունքների (նրանց իրավունքներին) վերաբերյալ, որոնց նկատմամբ սահմանվել է արտահանման վերահսկողություն էհ »:

Օգոստոսին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության որոշման մեջ նշված դեպքերում 15 2005 No. 517 «Ռուսաստանի Դաշնության արտահանման վերահսկման հանձնաժողովից ապրանքների, տեղեկատվության, աշխատանքների, ծառայությունների, մտավոր սեփականության արդյունքների (նրանց նկատմամբ իրավունքները) թույլտվություն ստանալու կարգի մասին»: կարող է օգտագործվել օտարերկրյա պետության կամ օտարերկրյա անձի կողմից `զանգվածային ոչնչացման զենքի և դրանց առաքման տրանսպորտային միջոցների, այլ տեսակի զենքի և ռազմական տեխնիկայի ստեղծման համար, կամ բխում են ահաբեկչական գործողություններում ներգրավված կազմակերպությունների կամ անհատների շահերից », - դուք պետք է կապվեք Ռուսաստանի FSTEC- ի հետ ՝ Ռուսաստանի Դաշնության արտահանման վերահսկման հանձնաժողովի թույլտվություն ստանալու համար:

Վերահսկվող ապրանքների ներմուծումը և (կամ) արտահանումը իրականացվում է լիցենզիայի և թույլտվությունների (թույլտվությունների) հիման վրա ՝ Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության հետևյալ որոշումներով հաստատված դրույթների համաձայն.

 • թվով 7 հունիսի 2001 G. No. 447 «Արտաքին տնտեսական գործունեության վերահսկողության մասին կարգավորումը հաստատելու մասին ՝ երկակի օգտագործման ապրանքների և տեխնոլոգիաների առնչությամբ, որոնք կարող են օգտագործվել զենքի և ռազմական տեխնիկայի ստեղծման գործում»;
 • հունիսի 14 թվով 2001 NN 462 «Արտաքին տնտեսական գործունեության հսկողության մասին կանոնակարգը, որը վերաբերում է երկօգտագործման սարքավորումների և նյութերի, ինչպես նաև միջուկային նպատակներով օգտագործվող հարակից տեխնոլոգիաների մասին» Կանոնակարգին.
 • թվով 24 սեպտեմբերի 2001 No. 686 «Արտաքին տնտեսական գործունեության հսկողության մասին Կանոնակարգի հաստատմանը` կապված քիմիական նյութերի, սարքավորումների և տեխնոլոգիաների հետ, որոնք կարող են օգտագործվել քիմիական զենք ստեղծելու համար »;
 • օգոստոսի 29- ից, 2001, թիվ 634 «Արտաքին տնտեսական գործունեության վերահսկողությունը կարգավորող միկրոօրգանիզմների, տոքսինների, սարքավորումների և տեխնոլոգիաների վերաբերյալ» կանոնակարգը հաստատելու մասին:
 • դեկտեմբերի 15, 2000, թիվ 973 «Միջուկային նյութերի, սարքավորումների, հատուկ ոչ միջուկային նյութերի և հարակից տեխնոլոգիաների արտահանման և ներմուծման մասին».
 • թվով 16 ապրիլի 2001 No. 296 «Արտաքին տնտեսական գործունեության հսկողության մասին Կանոնակարգը հաստատելու մասին, այն սարքավորումները, նյութերը և տեխնոլոգիաները, որոնք կարող են օգտագործվել հրթիռային զենք ստեղծելու համար»:

3: Ռուսաստանի Դաշնության FSTEC- ի լիցենզիայի 23 սյունակում նշված մաքսային մարմնում հսկողության լիցենզիայի գրանցումը `համաձայն մաքսային մարմինների միասնական կարգի կարգի` Մաքսային մարմինների կողմից ԵվրԱզԷՍ-ի շրջանակներում Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծումը վերահսկելու և այդ տարածքից լիցենզավորված ապրանքների արտահանման կանոնակարգին համապատասխան `համաձայն 22- ի մաքսային միության հանձնաժողովի որոշմամբ: Հունիս 2011; No. 687;

 • Ռուսաստանի Դաշնային մաքսային ծառայության կարգադրություն 29.12.2011 No. 2652 «Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային մարմինների պաշտոնատար անձանց գործողությունների վերաբերյալ ցուցումները հաստատելու մասին, որոնք ուղղված են մաքսային մարմինների միասնական կարգի վերաբերյալ կանոնակարգի կիրարկմանը, որը մաքսային մարմինների համար վերահսկում է ԵվրԱզԷՍ-ում Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծումը և այդ տարածքից արտոնագրված ապրանքների արտահանումը»:

Վերահսկիչ լիցենզիա սահմանելու համար ներկայացվում է հետևյալը.

 1. Ռուսաստանի FSTEC արտոնագիր:
 2. Լիցենզիայի տիրոջ դիմումը, որը կազմվել է ցանկացած ձևով, պարունակում է Կանոնակարգի 5 կետով պահանջվող տեղեկատվությունն ու փաստաթղթերը `Մաքսային մարմինների կողմից ԵվրԱզԷՍ-ի Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծման և այդ տարածքից լիցենզավորված ապրանքների արտահանման համար մաքսային մարմինների կողմից վերահսկման միասնական կարգի վերաբերյալ, որը հաստատված է 22.06.2011 No. 687 մաքսային հանձնաժողովի որոշմամբ: .

4: Արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակցի կողմից ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելը:

Մաքսային կարգով ապրանքները տեղադրելու համար ներկայացվում են.

 1. Ապրանքի հայտարարագիրը (DT) այն ձևով, որը հաստատվել է Մաքսային միության 20 հանձնաժողովի որոշմամբ, մայիսի 2010, No. 257:
 2. Տեղեկատվությունը տրամադրվում է `հաստատելով արգելքները և սահմանափակումները:
 3. 20 հուլիսի 18 դաշնային օրենքի դաշնային օրենքի 1999 հուլիսի «183» թիվ XNUMX թիվ «Արտահանման հսկողությունների մասին» հոդվածով նախատեսված «համապարփակ հսկողության» շրջանակներում սահմանված կարգի խախտումներին համապատասխանության հաստատման դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության արտահանման հսկողության հանձնաժողովի թույլտվության էլեկտրոնային պատճենը տեղադրվում է հայտարարատուի էլեկտրոնային արխիվում:
Սա օգտակար էր:
0
FTS- ը պարզաբանեց, թե արդյոք կազմակերպությունը պետք է հաշվետու լինի հարկային մարմիններին, եթե ունի չգրանցված տրանսպորտային միջոցներ:
23:25 05-08-2021 Մանրամասն ...
Տրանսպորտի նախարարությունն առաջարկեց փոփոխություններ կատարել Ռուսաստանի Դաշնության աշխատանքային օրենսգրքում, որը լրացուցիչ պահանջներ է սահմանում ճանապարհային տրանսպորտի ոլորտում աշխատողների համար:
23:00 05-08-2021 Մանրամասն ...
Ֆինանսների նախարարությունը բացատրեց, թե պարզեցված հարկային համակարգի անհատ ձեռնարկատերն իրավունք ունի՞ հարկային բազայում հաշվապահական հաշվառման ծախսերը հաստատել ֆաքսիմիլային ստորագրությամբ կատարված աշխատանքի ակտով:
22:25 05-08-2021 Մանրամասն ...